​Gebruiksvoorwaarden van Vinted

Algemene Voorwaarden bijgewerkt

Onze bijgewerkte Algemene Voorwaarden zijn op 25 september 2023 in werking getreden. We hebben wat begrippen uitgelegd, en onderdelen van ons beleid bijgewerkt om er zeker van te zijn dat ze duidelijk zijn.

Om Vinted na deze datum te blijven gebruiken, lees en accepteer je de bijgewerkte Algemene Voorwaarden.

 

Gebruiksvoorwaarden Vinted

GEBRUIKSVOORWAARDEN - nieuwe versie van toepassing vanaf 18-10-2022

Het platform VINTED (de "Site") wordt beheerd en gehost door het bedrijf VINTED, UAB, gevestigd te Svitrigailos str. 13, 03228 Vilnius, Litouwen, ingeschreven onder nummer 302767152 in het handelsregister van de Republiek Litouwen ("VINTED").

Vóór registratie op de Site, moet elke Gebruiker deze Algemene Voorwaarden (de "Voorwaarden"), de Catalogusregels en de Forumregels lezen die een juridisch bindende overeenkomst vormen tussen u en VINTED met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de Site, en zich ertoe verbinden deze regels na te leven. Om te bevestigen dat u dit hebt gedaan en uw VINTED-account aan te maken, accepteert u de Voorwaarden als dat tijdens het registratieproces wordt gevraagd. Iedere Gebruiker dient ook het Privacybeleid te lezen. 

Begrippen met een hoofdletter worden gedefinieerd in Hoofdstuk 1 van deze Voorwaarden.

1 DEFINITIES

Als de volgende termen met een hoofdletter in deze Voorwaarden worden gebruikt, hebben zij de definities zoals uiteengezet in dit hoofdstuk. Als u een met een hoofdletter geschreven term tegenkomt, verwijzen wij u naar het hoofdstuk Definities.

Aanvullende Dienst(en) - betekent de aanvullende betaalde diensten die door VINTED worden geleverd en op de Site worden aangeboden (zoals Boosts en Kledingkast in de etalage), waarvoor een extra vergoeding is vereist en waarop aanvullende voorwaarden van toepassing kunnen zijn; 

Aanvullende Voorwaarden - heeft de betekenis zoals vermeld in artikel 2.7; 

Koper - elke Gebruiker die een of meer Artikel(en) op de Site koopt of wenst te kopen;

Kopersbescherming - betekent de door VINTED voor Kopers tegen een vergoeding (te betalen door de Kopers) aan Kopers verleende dienst voor elke aankoop die wordt gedaan met de knop "Kopen" op de Site, met uitzondering van aankopen die gedekt worden door de Kopersbescherming (Pro). Zie meer informatie over de Kopersbescherming in artikel 5;

Pro-Kopersbescherming - betekent de door VINTED tegen een vergoeding (te betalen door Koper) aan Kopers die geen Pro-Gebruikers zijn verleende dienst voor elke aankoop bij Pro-verkopers. Zie meer informatie over de Pro-Kopersbescherming in artikel 4.3; 

"Kopen" knop/ "Kopen" / “Kopen” - betekent de knop die op elke Artikelpagina wordt weergegeven, zodat Kopers aan kunnen geven dat ze bereid zijn een bestelling voor een Artikel te plaatsen op de Site en tegen een vergoeding te genieten van de Kopersbescherming;

Catalogus - betekent de elektronische catalogus van Artikelen die Verkopers te koop aanbieden via de Site. De Catalogus heeft verschillende rubrieken voor elke Artikelcategorie;

Catalogusregels - betekent de regels voor de Catalogus, met inbegrip van welke Artikelen Gebruikers op de Site mogen plaatsen. De huidige Catalogusregels zijn op de Site hier beschikbaar;

Check-out - betekent het afrekenproces dat beschikbaar is voor Kopers om Artikelen op de Site te kopen. Het Check-out proces: (I) wordt geïnitieerd nadat een Koper op de knop "Kopen" klikt, (ii) vereist dat de Koper een betalingswijze kiest en een afleveradres aangeeft, en (iii) wordt  voltooid wanneer Koper op de knop "Betalen" op de afrekenpagina klikt; 

Inhoud - heeft de betekenis zoals vermeld in artikel 10.1;

Indieningstermijn geschil - heeft de betekenis zoals vermeld in artikel 5.5.1;

Depot - betekent de depotrekening die door betaaldienstverlener wordt beheerd, waarbij de Totale Prijs wordt aangehouden vanaf de betaling totdat de Transactie is voltooid, zoals gedefinieerd in artikel 6.2;

E-wallet (Vinted Portemonnee) - financiële dienst aangeboden door de betaaldienstverlener die Gebruikers in staat stelt e-wallets (Vinted Balance) aan te maken op de Site. De e-wallet (Vinted Portemonnee)-oplossing stelt Gebruikers in staat om fondsen te ontvangen voor verkochte artikelen op de Site, de fondsen op te slaan, uit te betalen naar de bankrekening van de Gebruiker, Extra Diensten te kopen of Artikelen te kopen van andere Gebruikers op de Site;

Forum - betekent het deel van de Site waar Gebruikers publiekelijk met elkaar kunnen communiceren, onder voorbehoud van naleving van de hier beschreven Forumregels;

Hostingdiensten - betekent de hostingdiensten die worden aangeboden door VINTED op of via de Site, die Gebruikers in staat stellen Artikelen in de Catalogus op te nemen, aanbiedingen voor verkoop op de Site te vinden en te onderzoeken, en om in privé en/of in het openbaar te communiceren, met name door gebruik te maken van het Forum;

Geïntegreerd Betalingssysteem - betekent het online betalingssysteem dat Gebruikers in staat stelt te betalen voor Artikelen en Diensten op de Site, waarbij de betalingsdienst wordt geleverd door de betaaldienstverlener;

Geïntegreerde verzending (prepaid labels) - betekent de vervoers- en leveringsoptie van de op de Site gekochte Artikelen, waarbij de transport- en leveringsdiensten worden geleverd door een van de bezorgdiensten die door VINTED worden aangeboden, en de Verkoper gebruik dient te maken van de op de Site gegenereerde prepaid Verzendlabels zoals bepaald; 

Artikelen - betekent de goederen/artikelen die Gebruikers in de Catalogus vermelden, teneinde deze te verkopen;

Betaaldienstverlener - betekent de betaaldienstverlener van VINTED, MANGOPAY SA, een in Luxemburg geregistreerde vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. MANGOPAY SA is een erkende instelling voor elektronisch geld die onder toezicht staat van de Luxemburgse toezichthouder voor de financiële sector ("Commission de Surveillance du Secteur Financier");

Nieuws - betekent content die door VINTED op de Site wordt gedeeld, met inbegrip van nieuws met betrekking tot korte en lange termijn aanbiedingen, wedstrijden, spelletjes, promoties en aankondigingen over nieuwe Diensten die beschikbaar zijn op de Site;

Privéberichten - communicatie via uitwisseling van privéberichten tussen Gebruikers via het berichtensysteem van de Site, waarbij de berichten niet publiekelijk op de Site worden weergegeven;

Pro-gebruiker/Pro-verkoper - betekent elke Gebruiker die een of meer Artikel(en) in de betreffende Catalogus van de Site vermeldt als onderdeel van zijn professionele activiteit en een "Pro-verkoper"-account heeft aangemaakt. Alleen het specifieke type Professionele Verkopers zoals gedefinieerd in de Gebruiksvoorwaarden voor Pro-gebruikers mogen handel drijven op Vinted. Pro-verkopers zijn op de Site herkenbaar aan een "Pro"-label dat naast hun naam staat;

Privacybeleid - betekent het document waarin de wijze is vastgelegd waarop VINTED persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, verwerkt, opslaat en doorgeeft;

Verkoper - betekent iedere Gebruiker die een of meer Artikel(en) in de betreffende Catalogus van de Site vermeldt. Ten behoeve van het aanbieden van betalingsdiensten is de Verkoper een persoon die ten minste één Transactie van een verkocht Artikel heeft voltooid;

Diensten - betekent alle diensten die door de Site aangeboden worden, met inbegrip van de Hostingdiensten, de Kopersbescherming en de Bijkomende Diensten, die elk aangeboden worden met als doel een veilige en vertrouwde ervaring van de Site te verzekeren;

Artikel niet volgens beschrijving - heeft de betekenis zoals vermeld in artikel 5.5.3;

Site - betekent de VINTED website, apps en alle andere middelen om toegang te krijgen tot het platform van VINTED. De "Site" omvat de Diensten en alle inhoud, hulpmiddelen, functies en functionaliteit die op of via het platform worden aangeboden;

Voorwaarden - betekent de bindende overeenkomst tussen VINTED en de Gebruiker, zoals gedefinieerd in de eerste artikel van deze Voorwaarden;

Totale Prijs - betekent het totale bedrag dat verschuldigd is voor een Transactie, bestaande uit i) de door de Verkoper vastgestelde prijs voor het/de Artikel(en); ii) de verzendkosten; iii) de Kopersbeschermingsvergoeding; en iv) eventuele toepasselijke belastingen of kosten; Indien de Koper verkiest het Artikel terug te zenden met gebruikmaking van een geïntegreerd retourverzendingslabel dat op VINTED gekocht is, zullen de retourverzendkosten afgetrokken worden van de Totale Prijs die aan de Gebruiker terugbetaald zal worden; 

Transactie - betekent elke transactie gemaakt met behulp van de knop "Kopen" tussen Gebruikers waardoor een koopcontract voor het betreffende Artikel wordt gesloten tussen de Gebruikers;

Accounts voor sociale netwerken van VINTED - betekent de accounts van VINTED op Facebook, Google+, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube en andere sociale netwerken waar informatie wordt verstrekt over de Site en de aangeboden Diensten en de inhoud die door Gebruikers wordt gepubliceerd, wordt gedeeld;

Gebruiker - betekent elke persoon die een account op de Site heeft aangemaakt en deze Voorwaarden heeft aanvaard; 

Gebruikersaccount of Account - betekent het account van de Gebruiker dat is aangemaakt bij registratie op de Site; 

Bezoeker - betekent elke persoon die de Site bezoekt, maar geen Account heeft aangemaakt.

2 INLEIDING

2.1. Welkom op de site. Lees deze Voorwaarden, de Catalogusregels en het Forumregels zorgvuldig. Hierin worden de voorwaarden uiteengezet waaronder u de Site mag gebruiken. Indien u akkoord gaat met deze Voorwaarden, kunt u onze Site als Gebruiker gebruiken en kunt u als Koper en Verkoper van Artikelen optreden op de Site. Indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, mag u de Site niet gebruiken. 

2.2. Diensten. VINTED biedt Hostingdiensten aan als tussenpersoon tussen Koper en Verkopers. VINTED biedt tegen vergoeding een dienst ter bescherming van Koper aan die van toepassing is op alle Transacties die worden gedaan met de knop "Kopen", alsmede Aanvullende Diensten. VINTED is volledig verantwoordelijk voor de door haar geleverde Diensten, binnen de grenzen van haar verplichtingen en onder de voorwaarden zoals bepaald in deze Voorwaarden. VINTED is geen partij bij enige Transactie tussen Gebruikers. VINTED koopt of verkoopt de op de Site getoonde Artikelen niet. 

2.3. Wie kan de site niet gebruiken. De Site is niet bestemd voor gebruik door personen jonger dan 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent van een personen jonger dan 18 jaar, kunt u een account aanmaken en deze Voorwaarden aanvaarden namens die minderjarige, u bent dan volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de Site door de minderjarige en erkent dat de Site bedoeld is voor personen van 18 jaar en ouder.

2.4. Bezoekers. Als u Bezoeker van de Site bent, kunt u Artikelen in de Catalogus zoeken en bekijken, het Forum en andere door Gebruikers verstrekte inhoud, evenals Nieuws en andere op de Site gepubliceerde informatie lezen. U wordt echter niet als Gebruiker beschouwd en u kunt geen gebruik maken van de Diensten. Deze Voorwaarden kunnen voor u informatief zijn.

2.5 Aanmaken van een Account. Om Artikelen op de Site te kopen of te verkopen en om de Diensten te gebruiken, moet u zich eerst registreren op de Site en een Gebruikersaccount aanmaken. Wanneer u zich op de Site registreert, verbindt u zich ertoe om waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie te verstrekken. Het is van belang dat u altijd uw Accountgegevens bijhoudt en tijdig bijwerkt om deze informatie te allen tijde actueel en volledig te houden. Via het registratieproces wordt Gebruikers gevraagd (direct in het registratieformulier of, indien u dat wenst door uw Facebook, Google of Apple ID-profiel te delen) een e-mailadres, een gebruikersnaam (een pseudoniem voor gebruik op de Site) en een wachtwoord te verstrekken om de Site in staat te stellen u telkens als u de Site bezoekt te identificeren. Wij zullen deze gegevens gebruiken voor de doeleinden en op de wijze zoals beschreven in het Privacybeleid. Om uw Gebruikersaccount te beschermen en om de veiligheid van andere Gebruikers te waarborgen, kan VINTED van tijd tot tijd de in uw Gebruikersaccount opgenomen informatie verifiëren of u vragen relevante vragen te beantwoorden, relevante informatie te verstrekken of te helpen bij verificatieprocedures (de "Beveiligingsprocedures").  Beveiligingsprocedures zijn bedoeld om te bevestigen dat u de persoon bent die toegang heeft tot en/of transacties uitvoert vanaf uw Gebruikersaccount. Deze zijn redelijk en staan in verhouding tot de nagestreefde beveiligingsdoelstellingen. In het kader van de Beveiligingsprocedures kan VINTED het telefoonnummer, e-mail, creditcard, bankpas of andere betaalwijze van de Gebruiker of bankrekening van de Gebruiker verifiëren. 

2.6. Pro-verkopers / Pro-gebruikers. Pro-gebruikers mogen alleen gebruik maken van de Diensten nadat zij deze Voorwaarden en de afzonderlijke Gebruiksvoorwaarden voor Vinted Pro-gebruikers hebben aanvaard, waarin tevens de voorwaarden zijn opgenomen die van toepassing zijn op Transacties die door Pro-verkopers worden verricht. In geval van strijdigheid tussen deze Voorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden voor Vinted Pro-gebruikers, worden deze laatste geacht de specifieke voorwaarden te zijn die van toepassing zijn op het gebruik van de Diensten door de Pro-verkoper en prevaleren derhalve. Alvorens Artikelen van Pro-verkopers aan te schaffen, zullen Gebruikers tevens worden verzocht de Verkoopvoorwaarden Pro-verkoperste lezen en daarmee akkoord te gaan.

2.7. Aanvullende voorwaarden. Door deze Voorwaarden te aanvaarden, gaat u ook akkoord met de Catalogusregels en Forumregels (de "Aanvullende Voorwaarden"), die door verwijzing zijn opgenomen. Deze Aanvullende Voorwaarden worden aan u ter beschikking gesteld in een formaat waarin ze kunnen worden gereproduceerd en gedownload op de gehyperlinkte webpagina's. Door deze Voorwaarden te aanvaarden, onderwerpt u uw gebruik van de Diensten aan deze Aanvullende Voorwaarden. Iedere schending van deze Aanvullende Voorwaarden vormt een schending van deze Voorwaarden. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van de Aanvullende Voorwaarden en de bepalingen van deze Voorwaarden, worden deze Voorwaarden beschouwd als de specifieke voorwaarden en prevaleren deze Voorwaarden. 

2.8. Voorwaarden van derden. Bepaalde functies van de Site maken gebruik van tools en diensten die door derden worden aangeboden, waarop afzonderlijke voorwaarden van toepassing kunnen zijn. Om bijvoorbeeld van de Geïntegreerde Betaaldienst gebruik te kunnen maken, dient u akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden van de Payment Service Provider (zie paragraaf 7.1 voor meer informatie over de wijze waarop gebruikers worden verzocht de Algemene voorwaarden van de Payment Service Provider te bevestigen). Wanneer tools en diensten van derden worden beheerst door afzonderlijke voorwaarden, vermeldt de Site een link naar de toepasselijke voorwaarden. Deze worden ter beschikking gesteld in een formaat waarin deze gereproduceerd en opgeslagen kunnen worden binnen de relevante diensten van derden en moeten afzonderlijk worden geaccepteerd indien u van deze diensten gebruik wenst te maken.

2.9. Wijzigingen in deze Voorwaarden. Behoudens onderstaand artikel 2.10 zijn wijzigingen in deze Voorwaarden onderworpen aan uw voorafgaande goedkeuring. Indien u 30 dagen na de datum van kennisgeving van wijzigingen de Algemene Voorwaarden niet hebt geaccepteerd, behoudt VINTED zich het recht voor om het gebruik van de Site door een Gebruiker te beperken totdat de bijgewerkte voorwaarden zijn geaccepteerd. 

2.10. Eenzijdige wijzigingen van deze Voorwaarden. VINTED kan deze Voorwaarden eenzijdig wijzigen in geval van een geldige reden en om:

a) de Voorwaarden aan te passen aan wet- of regelgeving die van kracht is of worden aangenomen.

b) de Voorwaarden aan te passen aan een beslissing van een gerechtelijke instantie, een consumentenbureau of van een andere bevoegde instantie die van invloed is op de inhoud van de Site of de daarop aangeboden Diensten;

c) de tarieven van de Kopersbescherming aan te passen aan inflatie en/of ontwikkeling van onze kosten; 

d) misbruik of schade te voorkomen of om veiligheidsredenen;

e) wijzigingen in onze Diensten weer te geven conform artikel 2.12;

f) veranderingen en ontwikkelingen in de wijze waarop VINTED de onderneming uitoefent te weerspiegelen;

g) veranderingen in de marktomstandigheden of de standaardpraktijk in de sector te weerspiegelen.

h) redactionele veranderingen aan te brengen in deze Voorwaarden (bijvoorbeeld het corrigeren van grammaticale of spellingsfouten) voor zover deze veranderingen de inhoud of de betekenis van deze Voorwaarden niet wijzigen.

Indien VINTED een van de hierboven genoemde wijzigingen doorvoert, zal VINTED de Gebruikers 30 dagen voorafgaand aan de ingangsdatum van de wijzigingen op de hoogte stellen van de gewijzigde Voorwaarden, tenzij:

a) VINTED wettelijk verplicht is de wijzigingen onmiddellijk of binnen een kortere periode door te voeren;

b) de wijzigingen worden doorgevoerd in overeenstemming met Artikel 2.10 (h) hierboven, in dat geval treden deze met onmiddellijke ingang in werking; of

c) de wijzigingen worden doorgevoerd in overeenstemming met Artikel 2.12 hieronder, in dat geval zal VINTED de Gebruikers 15 dagen voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding informeren over de gewijzigde Voorwaarden.

Vanaf de ingangsdatum kunt u de Diensten van VINTED blijven gebruiken in overeenstemming met de gewijzigde voorwaarden. De wijzigingen hebben geen terugwerkende kracht en zijn niet van toepassing op transacties die u eerder op de Site hebt gedaan. Deze wijzigingen hebben geen nadelige gevolgen voor de kwaliteit of de eigenschappen van de aan u geleverde Diensten waarvoor u VINTED reeds hebt betaald. Ook mogen de wijzigingen de vergoedingen die u al hebt betaald voor de Kopersbescherming die van toepassing zijn op eerdere transacties niet verhogen.

Indien u niet akkoord gaat met de voorgestelde wijzigingen, kunt u uw relatie met VINTED te allen tijde kosteloos beëindigen. In dat geval blijft VINTED haar verplichtingen nakomen met betrekking tot alle lopende Transacties die u reeds op VINTED hebt geplaatst.

2.11. Elke wijziging van deze Voorwaarden die op de Site wordt gepubliceerd, zal onmiddellijk van toepassing zijn op de Gebruikers die het online registratieproces doorlopen na publicatie van deze wijzigingen op de Site.

2.12. Wij kunnen nieuwe Diensten, functies en functionaliteiten toevoegen aan onze Diensten, zonder de kwaliteit of de eigenschappen te verminderen van (i) de aan u verleende Diensten waarvoor u VINTED reeds hebt betaald, (ii) de Hostingdiensten die aan u worden aangeboden met betrekking tot de Publicaties en Inhoud die u reeds op de Site hebt geplaatst.

3 VERMELDING VAN ARTIKELEN OP DE SITE

3.1 Toegestane Artikelen. Op de Site mogen alleen Artikelen worden vermeld die voldoen aan alle volgende voorwaarden:

3.1.1. Het Artikel moet behoren tot één van de categorieën die in de Catalogusregels onder Toegelaten Artikelen zijn vermeld;

3.1.2. De Verkoper moet bevoegd zijn de eigendom van het Artikel over te dragen;

3.1.3. De Verkoper mag geen in bulk aangekochte artikelen of als dropshipping verkochte artikelen met een lage wederverkoopwaarde voor wederverkoop aanbieden;

3.1.4. De verkoop, het gebruik of het bezit van het Artikel mag geen inbreuk maken op de rechten van derden (met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten) en mag geen lokale, nationale of internationale toepasselijke wet- of regelgeving schenden. Het artikel moet veilig zijn en mag geen namaak zijn; en 

3.1.5. Het Artikel dient te voldoen aan alle gangbare eisen op de markt, tenzij er een andersluidende overeenkomst bestaat tussen de Koper en de Verkoper;

3.1.6 De Artikelen moeten in overeenstemming zijn met de lijst van verboden en beperkte producten en diensten van de betaaldienstverlener (indien van toepassing, zal de hyperlink naar die lijst hier worden verstrekt).

3.2 Het uploaden van een Publicatie. Om een Artikel in de Catalogus op te nemen dient Verkoper zich te houden aan alle Catalogusregels. De Verkoper dient de vragenlijst in te vullen, waaronder het selecteren van een categorie die het Artikel het meest nauwkeurig weergeeft en ten minste één (of meer, indien nodig, afhankelijk van het Artikel) geüploade foto van goede kwaliteit. Verkopers kunnen geen gebruik maken van bestaande foto's op internet en/of foto's van een soortgelijk artikel. De beschrijving en foto's van het Artikel dienen de werkelijke kwaliteit en het uiterlijk van het Artikel weer te geven, alsmede eventuele fouten, gebreken of wijzigingen die van invloed zijn op het Artikel.

3.3 Aanbod tot verkoop. Wanneer een Verkoper een Artikel in de Catalogus vermeldt en op de Site publiceert, vormt dit een aanbod tot verkoop van het desbetreffende Artikel door de Verkoper, die door een Koper kan worden aanvaard.

3.4 Het aanpassen van een Publicatie. De Verkoper die het Artikel heeft gepubliceerd, kan dit te allen tijde intrekken of de prijs wijzigen voordat hij met een Gebruiker een contract aangaat voor de verkoop van het betreffende Artikel.

3.5 Beschrijving van de belangrijkste parameters die de rangorde bepalen. De advertenties in de standaard zoekresultaten van de koperscatalogus worden gesorteerd op "relevantie", rekening houdend met de volgende, voornaamste criteria:

 • Relevantie voor de zoekvraag (inclusief de taal van de zoekvraag);
 • de voorkeuren van de rekening van de Koper (categorieën, maten);
 • historische gegevens over de surfgewoonten van de koper (grootte, prijsklasse, staat, merken van aanbiedingen waarmee de koper contact heeft gehad);
 • de datum waarop het Artikel werd geüpload;
 • of het Artikel te koop wordt aangeboden door een Gebruiker of een Professionele Verkoper (aangezien de Site in de eerste plaats een platform is voor niet-professionele Gebruikers, zullen Artikelen die te koop worden aangeboden door niet-professionele Gebruikers meer zichtbaarheid hebben, zelfs indien zij van gelijke relevantie zijn als Artikelen die door Professionele Verkopers worden verkocht). Er is geen optie voor kopers om te kiezen of zij alleen Artikelen willen zien die door gebruikers of door professionele verkopers worden verkocht. 

Het doel van deze, belangrijkste parameters die de rangschikking bepalen, is de beste zoekervaring te bieden aan de Kopers. Met deze parameters zorgt VINTED ervoor dat de hoger in de rangschikking gepresenteerde aanbiedingen zo goed mogelijk aan de zoekverwachtingen van de gebruiker voldoen.

3.6 Rangschikking standaard. Wanneer Kopers naar een Artikel zoeken, worden de advertenties standaard gesorteerd op "relevantie". Als alternatief kunnen de kopers in de catalogus ook kiezen om de aanbiedingen te sorteren op prijs of op datum. Als kopers ervoor kiezen om advertenties op prijs en datum te sorteren, wordt niettemin rekening gehouden met de voorkeuren voor de indeling van advertenties die zij in hun Account hebben aangegeven.

3.7 Aanvullende diensten. Verkoper kan besluiten tot aankoop van Aanvullende Diensten, zoals diensten die bedoeld zijn om de zichtbaarheid van zijn Artikelen op de Site te verbeteren. Informatie met betrekking tot dergelijke Aanvullende Diensten, in het bijzonder de kenmerken daarvan, wordt aan de Gebruiker ter beschikking gesteld op de voor deze Aanvullende Diensten bestemde pagina's van het Hulpcentrum van de Site. Aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op Aanvullende Diensten (indien van toepassing), dienen afzonderlijk door Gebruiker te worden aanvaard.

3.7.1 Lijst van Aanvullende Diensten. VINTED biedt de volgende aanvullende diensten aan:

3.7.1.1 Boosten van de Gepubliceerde Artikelen. Gebruikers kunnen de zichtbaarheid van een bepaald Artikel in de Artikel feed van andere Gebruikers, newsfeed en Catalogus zoekresultaten vergroten door een "Boost" te kopen. VINTED verstrekt de Gebruiker statistieken over het aantal Gebruikers dat gebooste Artikelen heeft gezien en contact heeft gehad.

Boosts kunnen worden gekocht voor een bepaalde duur (bijv. één of meerdere dagen) en de vergoeding is afhankelijk van de gekozen duur en de Artikelprijs. Boosts zijn geldig voor de betreffende duur of tot het moment dat het Artikel is verkocht, afhankelijk van wat het eerst plaatsvindt. Boosten is een geautomatiseerde dienst voor eenmalig gebruik en is niet overdraagbaar van het ene naar het andere Artikel of tussen gebruikers. Indien een geboost Artikel wordt verwijderd omdat het niet aan deze Voorwaarden of de Catalogusregels voldeed, wordt de prijs van de Boost niet gerestitueerd. 

Meer informatie over het boosten van gepubliceerde Artikelen vindt u in het Hulpcentrum.

3.7.1.2 Kledingkast in de etalage. Artikelen die op de site worden vermeld, kunnen worden gepromoot naar een aparte sectie in de nieuwsfeed en Catalogus zoekresultaten van andere Gebruikers op basis van de voorkeuren van deze Gebruikers, catalogusfilters en meest favoriete Artikelen. VINTED verstrekt de Gebruiker wekelijkse statistieken over het aantal Gebruikers dat Artikelen in de Kledingkast heeft gezien en contact heeft gehad met Artikelen.

Kledingkast in de etalage zetten, werkt alleen wanneer de Gebruiker vijf of meer Artikelen te koop heeft vermeld voor de duur van de Etalage van de kledingkast. Gebruikers kunnen niet kiezen welke Artikelen zichtbaar zijn als onderdeel van Kledingkast in de etalage. Kledingkast in de etalage is een geautomatiseerde dienst voor eenmalig gebruik en is niet overdraagbaar tussen leden. 

Indien een of meer Artikelen in de Kledingkast in de etalage van de Gebruiker worden verwijderd omdat het niet aan deze Voorwaarden of de Catalogusregels heeft voldaan, en dit tot gevolg heeft dat er minder dan vijf artikelen in de Kledingkast van de Gebruiker zijn, staat de Kledingkast niet langer in de etalage en wordt de Gebruiker niet gerestitueerd. Indien de Gebruiker wordt geblokkeerd als gevolg van schendingen van deze Voorwaarden of Catalogusregels worden alle Artikelen van de Gebruiker uit de catalogus van de Site verdwijnen en kan de Gebruiker geen terugbetaling krijgen.

Meer informatie over Kledingkast in de etalage is te vinden op Hulpcentrum.

3.7.2 Betaling voor Aanvullende Diensten. De duur van boost of Kledingkast in de etalage en de toepasselijke vergoedingen worden aan de Gebruiker getoond voordat tot betaling wordt overgegaan. Om voor Aanvullende Diensten te betalen, verstrekt de Gebruiker zijn creditcard- of betaalkaartgegevens of noodzakelijke gegevens van een andere betaalmethode die beschikbaar is op de Site. Indien een Gebruiker een creditcard of betaalpas of andere betaalmethode die vermoedelijk van een derde is op Site verstrekt, kan de Gebruiker verplicht worden aanvullend bewijste legitimeren leveren dat deze credit kaart, betaalpas of andere betaalmethode daadwerkelijk van de Gebruiker is. Betalingen voor Aanvullende Diensten worden verwerkt door de Aanbieder van Betalingsdiensten en op het gebruik door de Gebruiker van de door de Aanbieder van Betalingsdiensten aangeboden diensten voor de verwerking van betalingen zijn de algemene voorwaarden van de Aanbieder van Betalingsdiensten van toepassing (zie rubriek 7.1 voor meer informatie over de manier waarop gebruikers gevraagd wordt de algemene voorwaarden van de Aanbieder van Betalingsdiensten te bevestigen). Een bevestiging van de aankoop wordt verzonden naar de e-mail behorende bij het account van de Gebruiker. 

3.8 Verplichtingen voor Pro-verkopers. Voor Pro-verkopers gelden nadere verplichtingen of beperkingen. Meer informatie hierover is te vinden in de Vinted Pro Gebruikers Gebruiksvoorwaarden en handleiding voor Pro-verkopers.

3.9 Verwijdering van inhoud. In overeenstemming met de regels in artikel 10.4 hieronder of na door de bevoegde autoriteiten naar behoren in kennis te zijn gesteld, zal door VINTED alle onrechtmatige Inhoud onverwijld worden verwijderd. VINTED kan ook geautomatiseerde software en algoritmen gebruiken om Artikelen of Inhoud onmiddellijk, zonder voorafgaande kennisgeving, op te sporen en te verwijderen van de Site die:

 • evident onrechtmatig zijn of in strijd zijn met toepasselijke regelgeving (bijv. namaakartikelen);
 • in strijd zijn met goede zeden of openbare veiligheid;
 • in strijd met de Catalogusregels zijn gepubliceerd of geplaatst door een Verkoper als onderdeel van een professionele commerciële activiteit; of
 • anderszins deze Voorwaarden, de Catalogusregels of de Forumregels schenden.

De desbetreffende Gebruiker kan bezwaar maken tegen de beslissing van VINTED zoals beschreven in onderstaand artikel 12.6.

Het gebruik van dergelijke geautomatiseerde software door VINTED kan niet worden gezien of opgevat als een toezegging om toezicht te houden op, of een verplichting tot actief zoeken naar onrechtmatige activiteiten en of Inhoud gepubliceerd op de Site en, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, geen aanleiding geven tot aansprakelijkheid voor VINTED.

3.10 Vakantiemodus. Gebruikers kunnen een "Vakantiemodus" op hun Account toepassen. Wanneer de Gebruiker zijn Account op Vakantiemodus heeft ingesteld, zullen Artikelen die door deze Gebruiker te koop worden aangeboden worden verborgen voor andere Gebruikers.

4 HET KOPEN VAN ARTIKELEN OP DE SITE 

4.1. Via de knop "Kopen" kunnen de kopers Artikelen op de Site kopen. VINTED's Pro-Kopersbescherming is van toepassing tegen een vergoeding (zie artikel 5 voor aanvullende details) voor elke transactie die wordt uitgevoerd met de knop "Kopen". Na afronding van het Check-out proces wordt Koper partij bij twee afzonderlijke overeenkomsten: 

4.1.1 Overeenkomst tussen Koper en Verkoper. Zowel de Koper als de Verkoper erkennen dat de voltooiing van het Check-out proces door de Koper een juridisch bindende overeenkomst vormt tussen de Koper en de Verkoper op basis van (i) de beschrijving en foto's van het Artikel, (ii) de voorwaarden die zijn overeengekomen tussen de Koper en de Verkoper en (iii) de desbetreffende voorwaarden die in deze Voorwaarden zijn opgenomen. De Koper verbindt zich tot betaling van het Artikel en de Verkoper verbindt zich ertoe het Artikel in eigendom over te dragen. Voor alle duidelijkheid: VINTED is geen partij bij deze overeenkomst. Indien Verkoper geen Pro-verkoper is, zijn de consumentenrechten uit hoofde van het Europese consumentenbeschermingsrecht op deze overeenkomst niet van toepassing.

4.1.2 Overeenkomst tussen VINTED en Koper tot verlening van de Kopersbescherming of de Pro-Kopersbescherming. De Kopersbescherming of de Pro-Kopersbescherming wordt toegevoegd aan elke aankoop die wordt gedaan met de knop "Kopen" op de Site. 

4.2. Aankopen gedaan zonder gebruik te maken van de knop "Kopen" worden uitsluitend voor risico van de Gebruikers gedaan en VINTED biedt geen van de diensten aan die deel uitmaken van de Kopersbescherming of de Pro-Kopersbescherming met betrekking tot dergelijke transacties. Voor zover wettelijk toegestaan, is VINTED niet verantwoordelijk voor en wijst alle aansprakelijkheid af die voortvloeit uit of verband houdt met aankopen die op de Site worden gedaan. Voor uw veiligheid en die van de transacties nodigen wij u uit om Transacties te voltooien via de knop "Kopen" en geen transacties buiten de Site te verrichten.

4.3. Het kopen van een Artikel van een Pro-verkoper. Voor meer informatie over kopen bij Pro-verkopers, leest u de Verkoopvoorwaarden van Pro-verkopers. De Kopersbescherming (Pro) dienst is verplicht en wordt tegen betaling toegevoegd aan elke aankoop door een koper van een Pro-verkoper. Lees voor meer informatie over Pro-Kopersbescherming de Verkoopvoorwaarden voor Pro-verkopers. Indien de Koper is geregistreerd als Pro-Gebruiker/Pro-verkoper en een Artikel koopt via de knop "Kopen" van een andere Pro-verkoper, is de Kopersbescherming van toepassing op een dergelijke Transactie.

4.4. Tracking systeem. VINTED biedt het online opsporingssysteem aan dat alleen de opsporingsinformatie weergeeft die door de verstuurders van het pakje wordt verstrekt. Bijgevolg, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetten, wijst VINTED elke aansprakelijkheid af indien de geïntegreerde verzendingsprovider onjuiste, onvolledige of verouderde trackinginformatie verstrekt.

5 KOPERBESCHERMING

5.1 Via de Kopersbescherming geniet Koper van het volgende: 

5.1.1. Het terugbetalingsbeleid van VINTED, dat de Koper in staat stelt om terugbetaling te vragen voor verloren, beschadigde Artikelen of Artikelen die niet volgens beschrijving zijn. Raadpleeg artikel 5.5 voor meer informatie over ons terugbetalingsbeleid;

5.1.2 De klantendienst van VINTED, die kan helpen bij (i) problemen met Transacties, via toegang tot de Transactiegegevens en de Gebruikers te helpen met betrekking tot de Transactie, en (ii) leveringsproblemen via toegang tot de leveringsstatus en trackinggegevens, en contact op te nemen met de geïntegreerde bezorgdiensten. Zie artikel 5.5 voor meer informatie over de klantendienst;

5.1.3 Veilige betalingen via het Geïntegreerde betalingssysteem en bescherming van de Totale Prijs, waarbij alle betalingen via het Geïntegreerde Betalingssysteem worden aangehouden op de depotrekening totdat de Transactie is voltooid. Zie artikel 6 voor meer informatie over veilige betalingen en het Geïntegreerde betalingssysteem.

5.2. Voordelen van de Kopersbescherming worden slechts als combinatie aangeboden en worden niet als afzonderlijke diensten aangeboden. 

5.3. Vergoeding voor Kopersbescherming. De Koper zal vóór de betaling op de hoogte worden gebracht van het totale bedrag van de kosten van de Kopersbeschermingsvergoeding die op een Transactie van toepassing zullen zijn. Meer informatie over de berekening van de Kopersbeschermingsvergoeding vindt u op deze pagina.

5.4. Geen verzekering. De Kopersbescherming is geen verzekerings- of rechtsbijstandsdienst. Kopersbescherming is een dienst die door VINTED wordt aangeboden. Zij treedt niet in de plaats van de wettelijke rechten of wettelijke garanties van Koper, die naast en onafhankelijk van de Kopersbescherming kunnen worden uitgeoefend.

5.5 Proces voor het ontvangen van terugbetaling onder de Kopersbescherming. De Kopersbescherming omvat het recht voor Kopers om terugbetaling te verkrijgen indien een Artikel verloren gaat of beschadigd is tijdens de verzending of indien het Artikel duidelijk niet voldoet aan de beschrijving, op voorwaarde dat aan de onderstaande procedure wordt voldaan: 

5.5.1. Indieningstermijn geschillen. De Koper moet het probleem aan VINTED melden door op de knop "Ik heb een probleem" te klikken in hun Private Message-venter en de informatie in te vullen binnen twee (2) dagen vanaf het moment dat de Koper door VINTED op de hoogte wordt gebracht:

(i) dat het Artikel afgeleverd had moeten worden; of

(ii) dat het pakket verloren lijkt te zijn 

(deze periode van 2 dagen is de "Periode voor het indienen van geschillen"). Hierdoor wordt de Transactie opgeschort en wordt de Totale Prijs op de depotrekening gehouden totdat het probleem is opgelost.  Indien Koper de kwestie niet binnen de Indieningstermijn geschillen heeft gemeld, zal de Transactie worden voltooid. In dat geval worden de aankoopprijs van het Artikel en ook de verzendkosten (alleen als een andere verzendoptie dan Geïntegreerde verzending (prepaid labels) gebruikt werd) die in een depotrekening gehouden worden, vrijgegeven aan de Verkoper. 

5.5.2. Artikelen die verloren gaan of beschadigd zijn tijdens de verzending. Indien de Koper het Artikel niet ontvangt of indien het Artikel tijdens vervoer beschadigd is, dient de Koper binnen de Indieningstermijn  geschillen VINTED daarvan op de hoogte te stellen. Zodra bevestigd is dat het artikel verloren of beschadigd is tijdens de verzending, krijgt de Koper een terugbetaling van de Totale Prijs op VINTED. In geval van een geschil over verlies of schade die tijdens de verzending aan een Artikel is toegebracht, wordt de door de bezorgdienst verstrekte informatie als juist beschouwd, tenzij en totdat door de Gebruiker tegenbewijs wordt verstrekt aan VINTED.

5.5.3. Artikel niet volgens beschrijving. Artikelen dienen te voldoen aan de beschrijving en foto's die door de Verkoper in de Publicatie zijn verstrekt. Indien het door de Koper ontvangen Artikel niet voldoet aan de door de Verkoper verstrekte beschrijving en foto's, wordt dit beschouwd als "niet volgens beschrijving". Hieronder vallen de volgende verschillen tussen het ontvangen Artikel en de beschrijving/foto’s van het Artikel: onjuiste maten, verkeerde kleuren, namaakartikelen, ernstige schade aan het Artikel (vlekken, geur, gaten), verkeerde staat, verkeerde Artikelen of ontbrekende Artikelen in bundels. Omgekeerd geldt dat een Artikel niet als Wezenlijk Niet volgens beschrijving wordt beschouwd als het niet past of een verkeerde pasvorm heeft (maar de maat correct werd aangegeven in de publicatie), of als tussen het ontvangen Artikel en de beschrijving en foto's van het Artikel alleen kleine en verwaarloosbare verschillen bestaan die geen invloed hebben op het gebruik en de uitstraling van het Artikel zoals de Koper op basis van de beschrijving en foto's van het Artikel redelijkerwijs mag verwachten. Indien de Koper van mening is dat het ontvangen Artikel Wezenlijk Niet volgens beschrijving is, dient de Koper het probleem binnen de Indieningstermijn voor geschillen aan VINTED te melden en dit proces te volgen: 

5.5.3.1 Indien de Verkoper verkiest de terugbetaling aan de Koper vrij te geven, zal de Transactie geannuleerd worden en de Koper zal de terugbetaling van de Totale Prijs ontvangen.

5.5.3.2 Als de Verkoper verzoekt om terugzending van het artikel door het retourverzoek in te dienen, moet de Koper de verzendingswijze voor de terugzending kiezen en het Artikel binnen 5 dagen naar de Verkoper terugzenden. De Koper dient de retourkosten van het Artikel te betalen, tenzij anders overeengekomen met de Verkoper. Indien de Koper verkiest het Artikel terug te zenden met gebruikmaking van een geïntegreerd retourverzendingslabel gekocht op VINTED, moet de Koper het automatisch gegenereerde voorafbetaalde verzendlabel gebruiken om het Artikel terug te zenden. Vanaf het moment dat de Verkoper door VINTED verwittigd wordt dat het pakje geleverd had moeten worden of verloren lijkt te zijn, heeft de Verkoper twee (2) dagen om te bevestigen dat alles oké is met het Artikel of om een probleem te melden:

a) Als de Verkoper een probleem over het geretourneerde Artikel meldt door contact op te nemen met de klantenservice, zal de klantenservice van VINTED het probleem onderzoeken en een definitieve beslissing nemen.

b) Als de Verkoper bevestigt dat alles oké is met het Artikel of als de Verkoper geen actie onderneemt binnen 2 (twee) dagen vanaf het moment waarop de Verkoper door VINTED ervan op de hoogte wordt gebracht dat het pakje geleverd had moeten worden of verloren lijkt te zijn, wordt de Transactie geannuleerd en krijgt de Koper een terugbetaling van de Totale Prijs. 

5.5.3.3 a) Indien een van de Gebruikers het probleem escaleert naar de klantenservice van VINTED of indien de Verkoper geen van de in 5.5.3.1 en 5.5.3.2 genoemde acties onderneemt binnen 14 dagen nadat de Koper het probleem heeft voorgelegd, zal het probleem worden opgelost door de klantenservice van VINTED. De klantenservice van VINTED zal bepalen of het Artikel Wezenlijk Niet is zoals beschreven door de door Koper en Verkoper verstrekte informatie/bewijsstukken te evalueren en kan aanvullende informatie van Gebruikers vragen. 

b) Als VINTED vaststelt dat het Artikel Wezenlijk Niet is zoals beschreven, heeft de Verkoper 2 (twee) dagen om een actie te ondernemen zoals beschreven in 5.5.3.1 of 5.5.3.2 hierboven. Indien de Verkoper geen van beide acties binnen 2 (twee) dagen onderneemt, wordt de Transactie geannuleerd en krijgt de Koper een terugbetaling van de Totale Prijs. Indien VINTED vaststelt dat het Artikel niet Wezenlijk Niet is zoals beschreven, zal de Transactie voltooid worden en de aankoopprijs van het Artikel en, ook de verzendkosten (alleen als een andere verzendoptie dan Geïntegreerde verzending (prepaid labels) gebruikt werd), zullen aan de Verkoper uitgeschreven worden.

5.5.3.4 In gevallen waarin de Transactie geannuleerd wordt zonder teruggave van het Artikel volgens de bovenstaande regels, kunnen Gebruikers rechtstreeks blijven communiceren over het retourneren van het Artikel en zal VINTED niet langer helpen / bemiddelen.

5.5.3.5 Vervalsing. In het bijzondere geval waarin de Koper beweert dat het Artikel namaak is, zal VINTED zowel de Koper als de Verkoper vragen om binnen 24 uur na indiening van het bericht van VINTED om informatie te verstrekken, informatie te verstrekken om hun standpunt te ondersteunen. VINTED kan aan zowel Koper als/of Verkoper om aanvullende informatie vragen indien VINTED dit noodzakelijk acht. Op basis van alle relevante informatie waarover VINTED beschikt, zal VINTED uiteindelijk per geval beslissen en zowel Koper als Verkoper verbinden zich ertoe deze door VINTED genomen besluiten te respecteren: 

(a) Indien er geen redenen zijn om aan de echtheid van het Artikel te twijfelen, zal de Transactie voltooid worden en de aankoopprijs van het Artikel en, ook de verzendkosten (alleen als een andere verzendoptie dan Geïntegreerde verzending (prepaid labels) gebruikt werd, zullen aan de Verkoper vrijgegeven worden;

(b) Indien er niet voldoende informatie is waarmee VINTED kan vaststellen of het Artikel namaak is, worden de Koper en de Verkoper ervan in kennis gesteld dat de zaak dubbelzinnig wordt geacht, en wordt de Koper verzocht het Artikel terug te sturen naar de Verkoper. Dezelfde procedure als beschreven in de punten 5.5.3.3 b) en 5.5.3.4 hierboven zal van toepassing zijn; 

(c) Indien er sterke, objectieve en concrete aanwijzingen zijn dat het ontvangen Artikel namaak is, wordt de Transactie geannuleerd en kan de Koper een terugbetaling krijgen zonder het artikel terug te sturen naar de Verkoper. 

5.5.4. Geen terugbetaling. De Koper heeft geen recht op terugbetaling op grond van de Kopersbescherming en de aankoopprijs van het Artikel en ook de verzendkosten (alleen als een andere verzendoptie dan Geïntegreerde verzending (prepaid labels) gebruikt werd, zullen aan de Verkoper worden vrijgegeven als:

(i) op grond van het hiervoor in artikel 5.5.3 beschreven proces VINTED vaststelt dat het Artikel niet volgens beschrijving" is;

(ii) Koper de kwestie niet binnen de Indieningstermijn geschillen. zoals omschreven in artikel 5.5.1 hierboven aan VINTED meldt; 

(iii) het Artikel op welke wijze dan ook door de Koper is verknoeid, gewassen, gebruikt, getest of aangepast; of

(iv) de Koper reeds heeft bevestigd dat het Artikel voldoet aan zijn verwachtingen door op de knop "Alles is oké" te klikken in het Privéberichtenvenster van de Koper;

(v) de Koper heeft niet binnen de vereiste termijn door de klantenservice van VINTED voldoende bewijs geleverd dat het Artikel tijdens het transport beschadigd is (voldoende bewijs wordt door elke bezorgdienst in zijn Algemene gebruiksvoorwaardenvereist geacht). 

5.6 Retour van Bundelartikelen. Indien het te retourneren Artikel gelijktijdig met andere Artikelen van dezelfde Verkoper is gekocht (als onderdeel van een "Bundel"), dan dient Koper alle Artikelen in de Bundel te retourneren en zal Koper voor alle Artikelen in de Bundel terugbetaling ontvangen. 

5.7 Erkenning van de rol van VINTED bij het verstrekken van terugbetalingen onder de Kopersbescherming. Gebruikers stemmen ermee in te voldoen aan de procedure voor het ontvangen van een terugbetaling onder Kopersbescherming en om samen te werken met VINTED om VINTED in staat te stellen beslissingen te nemen over een probleem in verband met Kopersbescherming op basis van de in deze Voorwaarden uiteengezette objectieve criteria. Indien de Gebruikers de kwestie onderling oplossen nadat deze al is geëscaleerd naar de klantendienst van VINTED, verbinden de Gebruikers zich ertoe om de VINTED klantendienst te informeren over een dergelijk resultaat.

5.8 De Gebruikers kunnen gebruik maken van de klachtenprocedure met betrekking tot de beslissing van VINTED, zoals beschreven in artikel 15. 

6 BETALEN VOOR EEN ARTIKEL 

6.1 Veilige betalingen via het Geïntegreerde betalingssysteem. VINTED contracteert de betaaldienstverlener om betalingen te verwerken die worden gedaan met behulp van het Geïntegreerde betalingssysteem en om informatie op te slaan met betrekking tot de creditcards, betaalpassen en andere op de Site aangeboden betalingsmethoden. Om het Geïntegreerde Betalingssysteem te kunnen gebruiken, zal de Gebruiker rechtstreeks een overeenkomst sluiten met de betaaldienstverlener, en zal de Gebruiker de voorwaarden van de betaaldienstverlener aanvaarden. Gebruikers zullen gevraagd worden dit te bevestigen tijdens het aanmaken van hun e-wallet (zie hierover meer informatie in artikel 7.1).

Betaling van de Totale Prijs kan geschieden met een creditcard of betaalpas of een andere betaalmethode die van tijd tot tijd op de Site kan worden ingevoerd. Indien een Gebruiker een creditcard of betaalpas of andere betaalmethode die vermoedelijk van een derde is op de Site verstrekt, kan de Gebruiker verplicht worden aanvullend bewijs te legitimeren leveren dat deze credit kaart, betaalpas of andere betaalmethode daadwerkelijk van de Gebruiker is (hetzelfde geldt voor het betalen voor Bijkomende Diensten zoals beschreven in Artikel 3.7.2). Indien de Koper middelen beschikbaar heeft op de e-wallet (Saldo), worden deze automatisch gebruikt voor aankopen van de Gebruiker  van Artikelen van andere Gebruikers op de Site. Indien Koper te weinig geld in zijn/haar e-wallet heeft om het totaal verschuldigde bedrag te dekken, kan de Koper het ontbrekende deel betalen door middel van andere beschikbare betalingsmethoden. 

De Totale Prijs wordt aangehouden op een Depotrekening van de betaaldienstverlener. Nadat een transactie is verricht, verkrijgt de betaaldienstverlener geld van de Koper en houdt dit bedrag in bewaring voor uitbetaling. VINTED ondersteunt haar Gebruikers bij het gebruik van de door de betaaldienstverlener aangeboden diensten en verleent directe ondersteuning aan Gebruikers voor dergelijke diensten; voor alle duidelijkheid: VINTED biedt geen diensten voor de verwerking van betalingen voor gebruikers. VINTED verleent echter geen betalingsverwerkingsdiensten voor Gebruikers. Gebruikers zijn uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor het verstrekken van nauwkeurige informatie in verband met creditcards, betaalkaarten en enige andere op de Site aangeboden betalingsmethoden en VINTED wijst voor zover toegestaan onder toepasselijke wetgeving hierbij alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor door Gebruiker verstrekte informatie af.

6.2 Voltooiing van een Transactie. De door Koper betaalde Totale Prijs wordt door de betaaldienstverlener in bewaring gehouden totdat de transactie is voltooid. De Transactie is voltooid: 

(i) wanneer de Koper op "Alles is oké" klikt tijdens de Indieningstermijn geschillen; of

(ii) automatisch na verloop van de Indieningstermijn geschillen, indien de Koper geen probleem meldt via de "Ik heb een probleem" flow gedurende de Indieningstermijn geschillen; of

(iii) na het oplossen van een probleem dat is gemeld tijdens de Indieningstermijn geschillen. 

Zodra de Transactie is voltooid, worden de aankoopprijs van het Artikel en ook de verzendkosten (alleen als een andere verzendoptie dan Geïntegreerde verzending (prepaid labels) werd gebruikt) onmiddellijk door de betaaldienstverlener naar de e-wallet van de Verkoper overgemaakt. Een Gebruiker heeft ook de mogelijkheid om geld van zijn e-wallet door de betaaldienstverlener naar de persoonlijke bankrekening van de Gebruiker over te laten maken zonder overboekingskosten. Voor de eerste uitbetaling moet een Gebruiker  bankrekeninggegevens verstrekken; zie hoofdstuk 7 voor meer informatie over de e-wallet functie.

6.3 Gebruiksbeperkingen van het Geïntegreerde betalingssysteem: 

6.3.1 Geen gebruik door derden. Het recht om het Geïntegreerde betalingssysteem te gebruiken is alleen voor verkoop op eigen naam van een Gebruiker. Een Gebruiker mag het (recht op gebruik van het)  Geïntegreerde betalingssysteem niet doorverkopen, verhuren of anderszins door derden laten gebruiken om deze derden in staat te stellen hun diensten te betalen. 

6.3.2 Uitsluitend toegestane Artikelen. Het Geïntegreerde betalingssysteem geldt uitsluitend voor Transacties met betrekking tot de Artikelen op de Site en niet voor andere producten of diensten. 

6.4. Pro-gebruikers. Voor de Pro-gebruikers wordt verwezen naar de informatie in de Gebruiksvoorwaarden Vinted Pro-gebruikers.

6.5. Valuta; Belastingen. Alle prijzen op de Site zijn uitgedrukt in euro's (EUR), inclusief eventuele van toepassing zijnde btw.

7 E-WALLET (SALDO) 

7.1 Instellen e-wallet. E-wallet (of Saldo) is een betalingsdienst van de betaaldienstverlener. Wanneer een Gebruiker de e-wallet aanmaakt, sluit de Gebruiker rechtstreeks een overeenkomst met de betaaldienstverlener, en zal de Gebruiker devoorwaarden van de betaaldienstverlener aanvaarden. Gebruikers wordt gevraagd dit tijdens het aanmaken van e-wallet te bevestigen. Voor de eerste verkooptransactie wordt Verkoper verzocht een e-wallet te maken door zijn naam, achternaam, geboortedatum, adres, nationaliteit en telefoonnummer (indien nodig) in te voeren. Doet Verkoper dit niet binnen vijf (5) dagen, dan vervalt de verkooptransactie. Voordat de eerste verkooptransactie plaatsvindt, kunnen Verkopers ook op eigen initiatief de e-wallet maken door naar hun accountinstellingen te gaan (kies "Saldo", vervolgens op "Activeren Saldo") en de vereiste gegevens te verstrekken.

7.2 KYC-controles. Zodra de e-wallet (Saldo) gecreëerd is, zullen de Gebruikers onderworpen worden aan de reglementaire procedures die door de betaaldienstverlener toegepast worden, zoals identiteitscontrole en andere vereisten van de "Know Your Customer" (KYC) procedure, wanneer de respectieve financiële drempels bereikt zijn. Die financiële drempels worden door de betaaldienstverlener vastgesteld en hangen af van het totale bedrag van de door de gebruiker verrichte uitbetalingen. Daarnaast kan de betaaldienstverlener ook KYC-controles uitvoeren bij een Gebruiker zonder de vastgestelde drempels te bereiken indien zij vermoedt dat deze gebruiker mogelijk frauduleus of verdacht gedrag vertoont. Voor de identiteitscontrole kan de Gebruiker gevraagd worden bijkomende informatie te verstrekken (zoals een kopie van zijn paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zoals gevraagd door de betaaldienstverlener (meer info hier). Indien een Gebruiker nalaat de door de betaaldienstverlener vereiste documenten te verstrekken, kan de e-wallet van de Gebruiker (Saldo) worden opgeschort en kan Gebruiker de fondsen pas voor betaling gebruiken nadat de identiteit van Gebruiker is bevestigd. De betaaldienstverlener kan ook de mogelijkheid van de gebruiker opschorten om transacties uit te voeren via zijn e-wallet (Vinted Balance). Indien een Gebruiker daarentegen een onwettige handeling heeft gepleegd, bv. een frauduleus document heeft geüpload of een andere onwettige handeling heeft gepleegd zoals bedoeld in punt 12.3, en de betaaldienstverlener deze gebruiker als frauduleus heeft aangemerkt, zal hij/zij de KYC-controle niet meer kunnen doorstaan en kunnen de Gebruikers niet meer uitbetalen of de fondsen bereiken (meer informatie hier).

7.3 Overboeken van geld vanuit een e-wallet. Gebruikers kunnen geld overmaken van e-wallet naar hun bankrekening, deze overboeking wordt door de betaaldienstverlener uitgevoerd. Om deze optie mogelijk te maken, gaat de Gebruiker eerst naar zijn accountinstellingen en voegt het volledige bankrekeningnummer, zijn naam en factuuradres van de Gebruiker in. De gebruiker kan een uitbetaling doen op een bankrekening in euro die geopend is bij een bank in de Europese Unie/Europese Economische Ruimte. Uitbetalingen naar bankrekeningen in andere valuta's en/of buiten de Europese Unie/Europese Economische Ruimte zijn niet mogelijk. Indien een gebruiker de KYC-drempels als bedoeld in artikel 7.2 hierboven bereikt of indien de betaaldienstverlener vermoedt dat de Gebruiker mogelijk verdachte of frauduleuze activiteiten verricht, kan de Gebruiker pas geld overmaken wanneer hij de betreffende KYC-controles heeft afgerond.

7.4. E-wallet vereisten voor Pro-verkopers. Voor de E-Wallet functie gelden andere eisen dan voor Pro-verkopers.  Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Gebruiksvoorwaarden van Pro-gebruikers.

8 VERZENDING VAN DE ARTIKELEN EN VERGOEDING VAN DE VERKOPER

8.1 Verzendopties. VINTED levert geen transportdiensten. De verzendingsmogelijkheden die beschikbaar kunnen zijn, worden hier beschreven. VINTED kan te allen tijde bezorgdiensten toevoegen, opschorten of verwijderen uit de lijst met keuzes die beschikbaar zijn voor Gebruikers. De verkopers en kopers kunnen de voorwaarden van de verzendbedrijven hier voor kopers en hier voor verkopers raadplegen. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het beoordelen en instemmen met de algemene voorwaarden van de vervoerder die zij selecteren. De koper kiest een verzendoptie tijdens de Betaling, en de Verkoper moet deze door de Koper gekozen verzendoptie gebruiken, anders wordt de Transactie geannuleerd.

8.1.1 Geïntegreerde verzending (prepaid labels). Voor de optie Geïntegreerde verzending (prepaid labels) moet de Verkoper het automatisch gegenereerde voorafbetaalde verzendlabel gebruiken om het Artikel te verzenden, anders wordt de Transactie geannuleerd. Zodra bevestigd is dat het Artikel verloren of beschadigd is tijdens het transport, zal de Verkoper een vergoeding krijgen op VINTED. De vergoedingslimieten voor verkopers vindt u hier. VINTED zal de Verkoper door het compensatieproces begeleiden en meedelen of er actie moet worden ondernomen of informatie moet worden verstrekt en de respectieve tijdschema's.  In geval van een geschil over verlies of schade die tijdens de verzending aan een Artikel is toegebracht, worden de door de bezorgdienst verstrekte informatie als juist beschouwd, tenzij en totdat door de Koper tegenbewijs wordt verstrekt aan VINTED.

Geïntegreerde verzending (prepaid labels) is beschikbaar in deze gebieden.

8.1.2 Voor elke andere verzendoptie die beschikbaar is, kan de Verkoper recht hebben op een vergoeding voor een verloren of beschadigd Artikel tot aan de vergoedingslimiet die door elke bezorgdienst is vastgesteld, in overeenstemming met de voorwaarden van die verzendleverancier. De vergoeding van de Verkoper wordt rechtstreeks door de vervoerder gedragen en afgehandeld, en de Verkoper moet de procedures van de vervoerder volgen.

8.2 Betaling van de Verzendkosten. De Verzendkosten worden door de Koper betaald, naast de Artikelprijs en de vergoeding voor Kopersbescherming. De toepasselijke verzendkosten zullen vóór aankoop duidelijk aan de Koper worden vermeld. Zij kunnen van bestelling tot bestelling verschillen, afhankelijk van factoren zoals de grootte van het pakket, de verzendingsroute, de leverancier en mogelijke kortingen. Wanneer een andere verzendoptie dan Geïntegreerde verzending (prepaid labels) wordt gebruikt, betaalt de Verkoper de portokosten van de gekozen vervoerder, waarvoor de Koper bij de Betaling wordt aangerekend, en: 

a) in geval de transactie voltooid is, zal de Verkoper de prijs van het Artikel ontvangen en, wanneer een andere verzendoptie dan Geïntegreerde verzending (prepaid labels) gebruikt werd, ook de verzendkosten;

b) in geval van geannuleerde Transactie wordt de Verkoper niet vergoed voor de verzendingskosten en kan hij zich rechtstreeks tot de bezorgdienst wenden voor vergoeding in geval van verloren of beschadigde Artikelen, indien van toepassing.

8.3 Verplichting tot verzending. Zodra de Totale Prijs door de Koper is betaald, zal VINTED de Verkoper mededelen dat het Artikel binnen vijf (5) werkdagen aan de Koper moet worden verzonden. Indien de Verkoper het Artikel niet binnen deze termijn verzendt, kan VINTED de Transactie annuleren en de betaaldienstverlener opdracht geven de Totale Prijs in aan de Koper vrij te geven. De Verkoper is verantwoordelijk voor de juiste verpakking van het (de) Artikel(en).

9 INTERACTIE EN BERICHTEN OP DE SITE

9.1 Privéberichten

De uitwisseling van privéberichten tussen Gebruikers is uitsluitend bedoeld om informatie uit te wisselen tussen Gebruikers over de Artikelen in de Catalogus. Indien een Gebruiker privéberichten naar een andere Gebruiker stuurt, dient hij/zij ervoor te zorgen dat:

 1. geen berichten of informatie wordt verstuurd met reclame (tenzij dit is toegestaan in Forumregels);
 2. geen spam of content wordt verstuurd waardoor virussen of wormen worden verspreid;
 3. geen massa-e-mailberichten van welke aard dan ook worden verstuurd (wanneer een bericht naar meer dan vijf Gebruikers wordt verstuurd of wanneer hetzelfde bericht wordt gekopieerd en verzonden naar Gebruikers die daar niet om hebben gevraagd);
 4. geen berichten worden verstuurd met een tekst die in strijd is met wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is, met de goede zeden of openbare veiligheid, of berichten die ongepast, beledigend of lasterlijk zijn of die anderszins als onverenigbaar met deze Algemene gebruiksvoorwaarden en de belangen van Gebruikers worden beschouwd;
 5. geen berichten worden verstuurd van onwettige aard of waardoor anderszins wordt gepoogd schade toe te brengen aan andere Gebruikers en/of de Site;
 6. geen berichten worden verstuurd die gekwalificeerd kunnen worden als intimidatie van welke aard dan ook.

VINTED kan geautomatiseerde software en algoritmes gebruiken om inhoud van privéberichten op te sporen die in strijd zijn met goede zeden en openbare veiligheid, of die wijzen op frauduleus gedrag. Indien de geautomatiseerde software dergelijke inhoud detecteert in een privébericht, en zonder afbreuk te doen aan andere rechtsmiddelen die ter beschikking staan van VINTED, (i) kan het privébericht en de Gebruiker kan worden geblokkeerd en/of kan het privébericht kan worden verborgen voor de Gebruiker aan wie deze is verzonden, en (ii) kan de Gebruiker die een dergelijk privébericht heeft verzonden een waarschuwing ontvangen waarin de Gebruiker wordt gewezen op zijn/haar verplichting om aan deze Voorwaarden te voldoen, en waarin de Gebruiker wordt geïnformeerd dat VINTED nadere stappen kan ondernemen zoals beschreven in onderstaand artikel 12, zoals het opschorten van het account van de Gebruiker in geval van verdere schendingen. Het gebruik van dergelijke geautomatiseerde software door VINTED kan niet worden gezien of opgevat als een maatregel om toezicht te houden op, of een verplichting om actief te zoeken naar onrechtmatige activiteiten en/of inhoud op de Site en, voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving, geen aanleiding geven tot aansprakelijkheid voor VINTED.  

9.2 Uitwisseling van feedback tussen Gebruikers

Nadat een Transactie is afgerond, kunnen Koper en Verkoper beoordelingen over elkaar publiceren op de Site. Er wordt geen vergoeding gegeven aan Gebruikers of aan VINTED in ruil voor online beoordelingen.

De beoordeling van een Gebruiker van een andere Gebruiker dient altijd fair en eerlijk te zijn. Onjuistheden en beledigingen zijn niet toegestaan.

VINTED controleert geen beoordelingen voorafgaand aan publicatie op de Site door Gebruikers.

Indien een beoordeling die op de Site is gepubliceerd ongepast of misplaatst is of anderszins niet voldoet aan deze Voorwaarden, kunnen Gebruikers de beoordeling aan VINTED melden in overeenstemming met de meldingsprocedure zoals beschreven in onderstaand artikel 10.5. Op verzoek van een Gebruiker zal VINTED beoordelingen verwijderen in overeenstemming met deze Voorwaarden en toepasselijke wetgeving.

Daarnaast kan VINTED de account van een Gebruiker blokkeren, die een beoordeling geeft die niet voldoet aan deze Voorwaarden, zoals uiteengezet in artikel 12.1. Alleen Gebruikers mogen beoordelingen schrijven en plaatsen op de Site. 

9.3 Forum

Alvorens gebruik te maken van het Forum dient elke Gebruiker de Forumregels te lezen. 

Gebruikers dienen zich te houden aan de Forumregels bij het gebruik van het Forum. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de berichten die zij op het Forum plaatsen en Gebruikers mogen geen vertrouwelijke of privé-informatie delen op het Forum. VINTED is niet verantwoordelijk voor inhoud op het Forum (of voor wat Gebruikers en Bezoekers met dergelijke inhoud doen). Indien de identiteit van een Gebruiker die een bericht heeft geplaatst openbaar wordt gemaakt, kan VINTED niet verantwoordelijk worden gehouden en aansprakelijk worden gesteld  indien deze bekendmaking is veroorzaakt (i) door handelingen van de Gebruiker of (ii) door een derde, waarvan VINTED niet op de hoogte was.

10 AANSPRAKELIJKHEID

10.1 alle Gebruikers zijn volledig aansprakelijk voor alle informatie die zij op de Site plaatsen en voor de Artikelen die zij aanbieden, verkopen of overdragen aan andere Gebruikers. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, erkennen en aanvaarden Gebruikers dat zij volledig verantwoordelijk zijn voor het uploaden van een Artikel in de Catalogus, alsmede voor de beschrijving van het Artikel en de foto's en video’s, voor alle op de Site geplaatste informatie en verklaringen aan Kopers of andere Gebruikers en voor de juistheid van de overige verstrekte gegevens (met inbegrip van privéberichten, feedbacks en Forumberichten) (hierna gezamenlijk aangeduid als de "Inhoud"). Daarnaast zijn Gebruikers als enige verantwoordelijk voor de met andere Gebruikers verrichte Transacties en geschillen die daaruit zouden kunnen voortvloeien, tenzij geschillen worden veroorzaakt door het niet nakomen door VINTED van haar verplichtingenovereenkomstig deze Voorwaarden.

10.2 Gebruikers dienen zich te houden aan alle wetten, regels en voorschriften die op hen van toepassing zijn bij het gebruik van de Site. Gebruikers dienen zich in het bijzonder te onthouden van (i) inbreuk op de rechten van derden, (ii) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of het opnemen van namaakartikelen, (iii) het vermelden van Artikelen die in strijd zijn met wet- of regelgeving; (iv) het aanzetten tot strafbare feiten of misdrijven, discriminatie, haat of geweld op basis van ras, etnische afkomst of nationaliteit, (v) het doorgeven van onjuiste informatie of vertrouwelijke informatie, (VI) het maken van lasterlijke opmerkingen, (vii) het verrichten van handelingen die mogelijk gevaar in kunnen houden voor minderjarigen, (viii) het publiceren van persoonsgegevens van andere personen of inbreuk maken op privacyrechten of (ix) het misbruiken van de identiteit van een ander, of (x) het uploaden of anderszins invoeren van Inhoud die onwettig, onjuist of onjuist is. Gebruikers dienen te goeder trouw te handelen en de Site te goeder trouw te gebruiken.

10.3 VINTED treedt slechts op als tussenpersoon tussen Kopers en Verkopers. Indien een Gebruiker of Bezoeker wangedrag van een andere Gebruiker of Bezoeker aan VINTED meldt, kan VINTED de getroffen partij helpen. VINTED zal indien nodig ook samenwerken met de lokale autoriteiten. Indien een Gebruiker artikel 11 niet naleeft of anderszins deze Voorwaarden schendt, erkent en aanvaardt de Gebruiker dat hij/zij als enige verantwoordelijk is voor alle daaruit voortvloeiende directe en indirecte schade van derden of van VINTED, indien toegestaan door de wet. Bijgevolg erkent en aanvaardt de Gebruiker dat, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en behalve in geval van schending van deze Voorwaarden, VINTED in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld voor schade of verlies geleden door Bezoekers of Gebruikers en/of derden. In het bijzonder, zonder dat deze lijst uitputtend is, zal VINTED niet verantwoordelijk gesteld worden voor: (I) handelingen of nalatigheden van Gebruikers, (ii) de geschiktheid, nauwkeurigheid, volledigheid en/of wettigheid van Inhoud; of (iii) de veiligheid, kwaliteit en hoeveelheid Artikelen die Gebruikers via de Site verkopen of kopen, noch de conformiteit van een Artikel met de gegeven beschrijving, (iv) enige kwestie met de Transacties, tenzij uitdrukkelijk bepaald onder de Kopersbescherming.

10.4 VINTED is niet verantwoordelijk voor de door Gebruikers gegenereerde Inhoud. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor hun Inhoud. Gebruikers erkennen en aanvaarden dat VINTED in haar hoedanigheid van hostingprovider geen contractuele verplichting heeft om enige controle uit te voeren op de Inhoud en de in de Catalogus genoemde Artikelen, en, voor zover toegestaan op grond van toepasselijke wetgeving, in geen geval verantwoordelijk zal zijn voor schade of verlies geleden door Bezoekers of Gebruikers en/of derden met betrekking tot deze Inhoud en Artikelen. In overeenstemming met haar wettelijke verplichtingen zal VINTED alle evident onrechtmatige Inhoud die naar behoren aan haar is gemeld, op een voldoende gedetailleerde en duidelijke manier, van de Site verwijderen. Indien VINTED Inhoud of Artikel(en) detecteert die de toepasselijke wetgeving en/of deze Voorwaarden schenden of waarschijnlijk zullen schenden, onderneemt VINTED actie tegen de Gebruiker, zoals bepaald in artikel 3.9 en 12.

10.5. Indien een Gebruiker of Bezoeker Inhoud ontdekt die strafbare feiten tegen de menselijkheid goedkeurt of toestaat, die aanzet geven tot raciale haat en/of geweld en/of terroristische handelingen, of  kinderpornografie of enige andere onrechtmatige inhoud bevat, dient VINTED onmiddellijk op de hoogte te worden gesteld door:

 1. het toepassen van de hier beschreven meldingsprocedure;
 2. contact op te nemen met VINTED via het contactformulier;
 3. een e-mail te sturen naar [email protected];
 4. door een brief te sturen waarin de onderliggende feiten nader worden omschreven naar het volgende adres: VINTED UAB, Švitrigailos g. 13, LT-03228 Vilnius, Litouwen.

Indien dergelijke Inhoud wordt gemeld, behoudt VINTED zich het recht voor om onmiddellijk, zonder kennisgeving, de account van de Gebruiker op te schorten (met inbegrip van eventuele lopende transacties) en de Inhoud te verwijderen, zoals bepaald in artikel 12.

10.6 Indien een Gebruiker van mening is dat Inhoud deze Voorwaarden en/of zijn rechten en/of de rechten van een derde (bijv. namaak, belediging, schending van privacyrechten, productveiligheidskwesties) zou kunnen schenden, kunnen de Gebruikers dit ofwel aan VINTED mededelen door:

 1. het toepassen van de hier beschreven meldingsprocedure ;
 2. contact op te nemen met VINTED via het contactformulier;
 3. een e-mail te sturen naar het adres [email protected];
 4. door een brief te sturen waarin de onderliggende feiten nader worden omschreven naar het volgende adres: VINTED UAB, Švitrigailos g. 13, LT-03228 Vilnius, Litouwen;
 5. voor houders van intellectuele eigendomsrechten geldt een specifieke procedure. Zij kunnen een schending van hun intellectuele eigendomsrechten melden via dit formulier.

10.7 Indien er sprake is van een productveiligheidskwestie met een Artikel, wordt het Gebruikers aangeraden het gebruik van het Artikel te staken.

10.8 VINTED is niet verantwoordelijk voor fiscale of declaratieverplichtingen die voor Gebruikers uit hun activiteiten op de Site kunnen voortvloeien. Ten behoeve van de Transacties die op de Site worden verricht, zijn de Gebruikers uitsluitend zelf verantwoordelijk voor eventuele fiscale declaratieverplichtingen die bestaan op grond van  toepasselijke wetgeving.

10.9 Conform de toepasselijke wet- en regelgeving neemt VINTED alle passende maatregelen om de beveiliging van de door Gebruikers verstrekte gegevens te beschermen en om te voorkomen dat onze Diensten afbreuk doen aan de gegevens en software die op de computers, tablets of smartphones van de Gebruiker zijn opgeslagen. Ondanks het feit dat VINTED passende maatregelen heeft genomen die in overeenstemming zijn met de wettelijke vereisten, kunnen haar systemen nog steeds in gevaar komen door onvoorspelbare gebeurtenissen zoals cyberaanvallen of beveiligingsinbreuken met betrekking tot de overdracht van gegevens of die van invloed zijn op het volume en de snelheid van gegevensoverdracht. In deze voorwaarden raden wij Gebruikers dringend aan alle passende maatregelen te nemen om hun eigen gegevens en/of software te beschermen, met name tegen besmetting door eventuele virussen die op het internet circuleerden.

11 VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

11.1 Bij het verlenen van Diensten, doet VINTED inspanningen om ervoor te zorgen dat Gebruikers de Site veilig kunnen gebruiken. Een veilige en vertrouwde ervaring vormt een integraal en essentieel onderdeel van alle diensten. Niettemin is het veilig houden van deze omgeving sterk afhankelijk van de Gebruikers en hun gedrag. Daarom verbinden de Gebruikers zich ertoe om, wanneer zij de Site gebruiken, de regels te volgen die in deze Voorwaarden staan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de regels die in deze Paragraaf 11 en in de Paragrafen 12.2 en 12.3 hieronder beschreven worden.

11.2 Gebruikers verbinden zich ertoe de volgende regels na te leven bij het gebruik van de Site:

 • bij het registreren op de Site waarheidsgetrouwe informatie over zichzelf te verstrekken (waaronder, maar niet uitsluitend zijn/haar naam en e-mailadres);
 • zich slechts één keer op de Site te registreren en niet meer dan één Account aan te maken, tenzij (i) een Gebruiker een persoonlijk account en Vinted Pro-account wil hebben, maar in dat geval kan Gebruiker zich niet via dezelfde e-mail registreren, ook moeten deze accounts duidelijk worden gescheiden, d.w.z. persoonlijke account kan niet worden gebruikt voor commerciële verkoopdoeleinden en vice versa; (ii) indien een derde toegang krijgt tot een Gebruikersaccount, kan de Gebruiker een andere Account aanmaken, maar pas nadat de Gebruiker VINTED heeft geïnformeerd over de toegang van derden en VINTED de oorspronkelijke Account heeft geblokkeerd;
 • de Site en/of de Diensten niet te gebruiken met het doel onrechtmatige of frauduleuze handelingen of transacties te verrichten;
 • bij het gebruik van de Site objectieve, correcte, volledige en gedetailleerde informatie te verstrekken over de te verkopen Artikelen;
 • ervoor te zorgen dat de voorgestelde prijs de verkoop van de Artikelen, alsmede andere gegevens daarover, juist zijn;
 • geen inhoud of informatie te kopiëren op de Site of die door VINTED of een andere Gebruiker van de Site geüpload is, 
 • geen inhoud of informatie op de Site te gebruiken voor enig onrechtmatig doel.

11.3 Gebruikers onthouden zich, en Bezoekers onthouden zich bij het gebruik van de Site van:

 • het delen, openbaar maken of anderszins gebruiken van misleidende of onjuiste informatie en/of gegevens;
 • het aanmoedigen van aankoop van goederen als de verkoop of het bezit van die goederen verboden of beperkt is;
 • het gebruiken (in het bijzonder delen en/of publiceren) van foto's (i) waarvoor de betreffende Gebruiker de intellectuele eigendomsrechten niet bezit (over het algemeen zijn dit foto's die op het internet worden gevonden), of (ii) die links naar andere Sites bevatten;
 • het gebruiken (met name delen en/of publiceren) van foto's (i) waarop anderen dan de betreffende Gebruiker zelf zichtbaar zijn, tenzij de andere zichtbare personen hebben ingestemd met de publicatie van deze foto's; of (ii) die in strijd zijn of kunnen worden geacht in strijd te zijn met goede zeden en/of openbare veiligheid (bijvoorbeeld erotische foto's, pornografische foto's of foto's met gewelddadige inhoud);
 • het publiceren van inhoud die terrorisme, racisme, revisionisme, xenofobie, homofobie, seksisme, hatelijke uitspraken, discriminatie, mensenhandel, georganiseerde misdaad, illegale organisaties, zelfverwonding, zelfmoord, marteling, wreedheid voor dieren, apologie van oorlogsmisdaden, seksuele uitbuiting van kinderen en/of volwassenen, sekten prijst, promoot, aanmoedigt of daartoe aanzet, ;
 • het aanbieden, verkopen, kopen en/of overdragen van Artikelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden, zoals geregistreerde merken en/of andere tekens, voor zover deze zijn beschermd door het toepasselijke recht (zoals bijvoorbeeld bedrijfsaanduidingen in bepaalde rechtsgebieden), modelrechten en/of auteursrechten;
 • het schenden van de eigendomsrechten en/of de persoonlijke rechten van derden (waaronder intellectuele eigendomsrechten);
 • het schenden van toepasselijke wet- en/of regelgeving;
 • het schenden van de openbare veiligheid en/of goede zeden;
 • het gebruiken (met name delen en/of publiceren) van programma's en/of computerbestanden die virussen bevatten, of die (i) de normale werking van de Site en/of de Diensten kunnen verstoren, (ii) de computers van Gebruikers infecteren en derhalve tot schade leiden voor de Gebruiker of zijn/haar activa of (iii) de Gebruiker verhinderen gebruik te maken van de Site, de Diensten of de computer van de Gebruiker;
 • het aanbieden en/of delen of anderszins promoten van links naar andere Sites en/of bedrijven die soortgelijke diensten aanbieden als die welke door de Site worden aangeboden;
 • het aanbieden en/of delen of anderszins promoten van links naar andere Sites en/of bedrijven die soortgelijke diensten aanbieden als die welke door de Site worden aangeboden, of naar Sites of bedrijven waarvan de inhoud of activiteit onwettig is of in strijd is met ons beleid inzake Inhoud;
 • het mijnen van data, screen scrapen of crawlen van enig deel van de Site.
 • het demonteren, disassembleren of reverse-engineeren van enig deel van de Site.
 • het aanpassen, kopiëren, wijzigen, verspreiden of commercialiseren van inhoud op de Site zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VINTED.

11.4 Gebruikers en Bezoekers onthouden zich van het verzamelen, gelijktijdig bewaren, doorgeven aan derden, openbaar maken, publiceren of bekend maken van gegevens van de Gebruikers van de Site of gegevens over de handelingen van Gebruikers van de Site, waaronder Transacties, hun aantal, type, prijs, enz., indien de gegevens op onrechtmatige wijze of na een onrechtmatige handeling of een omissie beschikbaar komen. 

Gebruikers en Bezoekers onthouden zich van het verzamelen, gelijktijdig bewaren, doorgeven aan derden, openbaar maken, publiceren of bekend maken van informatie die op de Site verschijnt, indien dit van invloed kan zijn op de rechten van andere Gebruikers, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten of privacyrechten. Deze beperking is niet van toepassing op de functie “delen” die op de Site bestaat en die Gebruikers in staat stelt openbare informatie te delen die beschikbaar is op de Site in VINTED’s sociale netwerkaccounts of in hun eigen sociale netwerkaccounts, alsmede om dergelijke informatie per e-mail aan zichzelf of anderen te verzenden.

11.5 De Gebruiker stemt ermee in zijn/haar Account inloggegevens en wachtwoorden geheim te houden en zijn/haar inloggegevens of wachtwoord niet aan derden bekend te maken (met uitzondering van personen aan wie de Gebruiker toestemming geeft om zijn/haar inloggegevens en wachtwoorden te gebruiken). De Gebruiker is als enige verantwoordelijk (tegenover VINTED en tegenover anderen) voor alle activiteiten die onder het Account van de Gebruiker plaatsvinden. Indien een Gebruiker weet of vermoedt dat een onbevoegde derde het wachtwoord van de Gebruiker kent of toegang heeft gekregen tot het account van de Gebruiker, dient de Gebruiker VINTED onmiddellijk op de hoogte te stellen via het contactformulier. 

11.6 De Gebruiker stemt ermee in om alle informatie op de Site die niet actueel of correct is, met inbegrip van de informatie die door de Gebruiker wordt verstrekt tijdens het registreren op de Site en informatie in het Gebruikersaccount, alsmede informatie over de in de Catalogus genoemde Artikelen bij het gebruik van de Site, bij te werken.

11.7 Bij gebruik van de Site verklaart de Gebruiker:

 • (i) dat hij/zij een particulier is, dat hij/zij 18 jaar of ouder is (anders dienen de ouder(s) of voogd zich in zijn/haar plaats aan te melden en toezicht te houden op het gebruik van de Site door de minderjarige), (ii) dat hij/zij de Diensten van de Site uitsluitend gebruikt ten behoeve van zijn/haar persoonlijk voordeel en niet voor enige professionele activiteit, en (iii) dat hij/zij handelingsbekwaam is en alle rechten heeft om de Transacties op de Site uit te voeren;
 • dat hij/zij begrijpt dat hij/zij volledig verantwoordelijk is, op grond van deze Voorwaarden en toepasselijke wetgeving, voor de nakoming van zijn/haar verplichtingen op grond van de tussen Koper en Verkoper gesloten overeenkomst, zoals gedefinieerd in artikel 4.1.1 van de Voorwaarden;
 • dat hij/zij begrijpt dat hij/zij bij het bestellen van een Artikel, hij/zij zich verbindt tot het kopen van dit Artikel, en dat niet-uitvoering van deze Transactie hem/haar kan verplichten tot vergoeding van de door de Verkoper geleden verliezen;
 • dat hij/zij begrijpt dat hij/zij voor elke Transactie met de knop "Kopen" aan VINTED de vergoeding inzake Kopersbeschermingsvergoeding dient te betalen;
 • dat hij/zij begrijpt dat hij/zij aan VINTED moet betalen indien hij/zij besluit de Aanvullende Diensten af te nemen.

12 VINTED'S RECHT OM ACCOUNTS TE BEPERKEN EN TE BLOKKEREN.

12.1. Beperking en blokkering van Gebruikersaccounts. Om te zorgen voor een veilige en beveiligde omgeving voor Gebruikers die de Site gebruiken, kan VINTED, onder andere door het gebruik van geautomatiseerde software en/of algoritmes:

 • Het Account van een Gebruiker beperken. Gebruikers wier Accounts beperkt zijn i) hebben geen toegang tot of gebruik van sommige functies van de Site, zoals, maar niet beperkt tot, de mogelijkheid om Artikelen te plaatsen, Transacties uit te voeren, geld over te maken van hun VINTED e-wallet, privéberichten te sturen naar alle andere Gebruikers, de door alle andere Gebruikers geplaatste Artikelen te zien of ii) zullen een verminderde zichtbaarheid van hun Artikelen ondervinden in de zoekresultatenpagina's van zoekopdrachten; en/of
 • Het account van een Gebruiker tijdelijk of definitief blokkeren. Gebruikers van wie de Accounts zijn geblokkeerd, hebben geen toegang meer tot de Site. Indien van toepassing kunnen zij eventuele lopende transacties afronden en de fondsen van hun VINTED e-wallet overmaken naar hun bankrekening, mits Gebruikers de relevante KYC-controles (indien nodig) hebben afgerond. Indien de Rekening echter geblokkeerd werd omdat de Rekening gecompromitteerd werd of op basis van het besluit van de betaaldienstverlener om Gebruikers als frauduleus te beschouwen of om ervoor te zorgen dat de belangen en rechten van andere gebruikers van het platform beschermd worden, is het mogelijk dat dergelijke Gebruikers volgens de toepasselijke wetgeving niet langer de fondsen op hun VINTED e-wallet (Saldo) naar hun bankrekening kunnen overmaken. Indien VINTED het Account van een Gebruiker blokkeert, kan VINTED ook zorgen dat deze Gebruiker zich opnieuw op de Site registreert.

VINTED verplicht zich tot het nemen van beperkende of blokkeringsmaatregelen die i) bij het nemen van deze maatregelen rekening te houden met de redelijke belangen van de Gebruikers, ii) in verhouding staan tot de omstandigheden en in het bijzonder met de door de Gebruiker gepleegde inbreuk(en). Inbreuken door Gebruikers zullen leiden tot een tijdelijke blokkering en/of beperking van hun Account, tenzij i) de Gebruiker wiens Account al tijdelijk geblokkeerd en/of beperkt is, zich niet onthoudt van verder wangedrag, of ii) deze inbreuken ernstig of herhaald zijn, in welk geval de Account van de Gebruiker definitief geblokkeerd zal worden.

12.2. Blokkering met kennisgeving. VINTED kan het Account van een Gebruiker beperken en/of blokkeren, na deze Gebruiker hiervan schriftelijk op de hoogte te hebben gesteld en een redelijke opzegtermijn in acht te hebben genomen, indien deze Gebruiker:

 • deze Voorwaarden, de Catalogusregels of de Forumregels schendt;
 • onjuiste, misleidende, verouderde en/of onvolledige informatie verstrekt of publiceert bij het registreren op de Site of het gebruik van de Site, of deze informatie niet up-to-date houdt;
 • opzettelijk en moedwillig anderen beledigt;
 • misbruik maakt van de functionaliteiten van de Site of deze te kwader trouw gebruikt, bijvoorbeeld door misbruik te maken van de mogelijkheid om Inhoud te melden of om bezwaar te maken tegen de beslissingen van VINTED om het gebruik van de Site te beperken, accounts te blokkeren of inhoud te verwijderen; of
 • in strijd met de Catalogusregels handelt en, indien van toepassing, niet overstapt naar een Pro-verkoper Account als onderdeel van een professionele commerciële activiteit. Meer uitleg vindt u hier.

12.3. Onmiddellijke blokkering. Niettegenstaande het voorgaande kan VINTED het account van de Gebruiker met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving of waarschuwing beperken en/of blokkeren in de volgende gevallen:

 • Door de betaaldienstverlener gerapporteerd Gebruikersaccount. De betaaldienstverlener kan een Gebruikersaccount aan VINTED melden indien de betaaldienstverlener ernstige redenen heeft om te vermoeden dat deze gebruiker bij het gebruik van de door de betaaldienstverlener geleverde betaaldiensten de toepasselijke wetgeving en/of de voorwaarden van de betaaldienstverlener heeft geschonden en/of misbruik heeft gemaakt van de site (met inbegrip van illegale verkoop op de site, witwassen, oplichting, identiteitsdiefstal, gebruik van valse documenten).
 • Door Gebruiker geïnitieerd betalingsgeschil via externe betalingsdienstverlener. Indien een Gebruiker een geschilprocedure instelt met betrekking tot een Transactie via een externe betalingsdienstverlener en er objectieve en legitieme redenen zijn om aan te nemen dat de Gebruiker in dit kader de toepasselijke wetgeving en/of deze Voorwaarden heeft geschonden en/of de Site heeft misbruikt, kan VINTED het Account van de Gebruiker onmiddellijk beperken en/of blokkeren (met inbegrip van het blokkeren en/of annuleren van eventuele lopende transacties).
 • Schending van Toepasselijke wetgeving, Openbare Beveiliging of gebruikersveiligheid. Het gebruik door de Gebruiker van de Diensten of Inhoud die door de Gebruiker is geplaatst, is duidelijk in strijd met wet- en regelgeving of regels van openbare veiligheid of kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid, veiligheid of legitieme economische belangen van VINTED, andere Gebruikers, Pro-gebruikers of derden. Bijvoorbeeld:
   • De Gebruiker heeft Inhoud geüpload naar de Site die misdaden tegen de menselijkheid goedkeurt, aanzet tot raciale haat en/of geweld of die kinderpornografie bevat;
   • De Gebruiker misbruikt de identiteit van een andere Gebruiker of persoon;
   • Er zijn consistente en objectieve redenen om te vermoeden dat fraude van welke aard dan ook door een Gebruiker is gepleegd of wordt gepleegd, of dat een Gebruiker het platform misbruikt op een manier die de veiligheid van andere Gebruikers of de beveiliging van het platform in gevaar brengt, zoals, maar niet beperkt tot, het inloggen vanaf verdachte IP-adressen, scammen of spammen van andere Gebruikers. VINTED verbindt zich ertoe een zorgvuldig fraudeonderzoek uit te voeren, en onmiddellijk en serieus onderzoek te doen naar elke claiman de verdachte Gebruiker.
 • Wettelijke verplichting of dwingende juridische reden, wanneer het in acht nemen van een opzegtermijn in strijd zou zijn met wet- en regelgeving of instructies van een rechtshandhavingsinstantie, of anderszins aansprakelijkheid voor VINTED of aan haar gelieerde ondernemingen met zich  zou brengen.
 • IT veiligheidsrisico. Er bestaat een risico voor de beveiliging en technische werking van het IT-systeem van VINTED.
 • Herhaalde of ernstige inbreuk, indien de Gebruiker herhaaldelijk heeft gehandeld in strijd met deze Voorwaarden, de Catalogusregels of de Forumregels.

12.4. Kennisgeving. In omstandigheden als bedoeld in de artikelen 12.1 tot en met 12.3 hierboven zal VINTED de Gebruiker schriftelijk in kennis stellen van de redenen voor de beperking of blokkering van zijn Account, tenzij:

 • dit schending inhoudt van toepasselijke wet- en regelgeving of de instructies van een rechtshandhavingsinstantie of anderszins aansprakelijkheid voor VINTED of aan haar gelieerde ondernemingen mee zou brengen;
 • een fraudeonderzoek zou verstoren; of
 • de voortzetting of herhaling van een fraude, schending van wetgeving of een ernstige schending van deze voorwaarden en/of de voorwaarden van aanbieder van de betalingsdiensten zou vergemakkelijken.

12.5. VINTED kan een schending van deze Voorwaarden onderzoeken en, met inachtneming van toepasselijke wetgeving, zoals gegevensbeschermingswetgeving, de bevoegde instellingen en autoriteiten informeren.

12.6. Beroep. Indien VINTED haar rechten uit hoofde van het hierboven vermelde artikel 12 en artikel 3.9 uitoefent, tkan de betreffende Gebruiker de beslissing van VINTED via het contactformulier aanvechten.

13 RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VINTED

13.1. VINTED kan de Catalogus, advertentieruimte of andere informatie over de Artikelen te allen tijde herindelen om de Site gebruiksvriendelijker te maken; deze wijzigingen zullen echter geen veranderingen aanbrengen in de door de Gebruiker geleverde Inhoud. Dergelijke wijzigingen zullen niet leiden tot nadelen voor de Verkopers en zullen de verplichtingen van VINTED uit hoofde van deze Voorwaarden niet beperken.

13.2. VINTED kan op elk moment Nieuws of andere mededelingen over korte- en langetermijnaanbiedingen op de Site, wedstrijden, campagnes, spelletjes of promoties publiceren of op een andere manier speciale, in tijd beperkte, of exclusieve aanbiedingen beschikbaar stellen aan sommige of alle Gebruikers die voldoen aan de nationale wetten (collectief - "Promoties"). Bijzondere voorwaarden kunnen van toepassing zijn. Bepaalde kenmerken of functies van de Site kunnen tijdelijk gewijzigd of uitgeschakeld worden tijdens of in verband met een Promotie. VINTED behoudt zich het recht voor om een Promotie op elk moment, zonder kennisgeving aan Gebruikers, stop te zetten. Promoties kunnen onderworpen zijn aan bepaalde vereisten om in aanmerking te komen, bepaald door VINTED. Informatie over Promoties kan op de Site worden verstrekt bij de lancering van een dergelijke Promotie en, indien deze een bindend contract vormen tussen de Gebruiker en VINTED, heeft de Gebruiker de mogelijkheid om deze voorwaarden afzonderlijk te accepteren, welke voorwaarden beschikbaar worden gesteld in een formaat dat kan worden opgeslagen en gereproduceerd. In geval van inconsistentie tussen deze Voorwaarden en bijzondere voorwaarden gepubliceerd op de Site die van toepassing zijn op Promoties, worden de bijzondere voorwaarden beschouwd als de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op de desbetreffende Promoties en hebben deze derhalve alleen voorrang met betrekking tot de context van Promotie. 

13.3. VINTED kan te allen tijde de exploitatie van de Site beëindigen of opschorten of de exploitatie van de Site aan derden cederen, met inachtneming van een kennisgevingstermijn van dertig (30) dagen.

13.4. Garantie van Conformiteit. Gebruikers uit de Europese Unie genieten een wettelijke conformiteitsgarantie voor de door VINTED geleverde digitale diensten. Krachtens deze garantie is VINTED aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat op het ogenblik van de levering bestaat, indien het door de gebruiker wordt ontdekt binnen twee jaar na de eenmalige levering van de digitale diensten, of voor elk gebrek aan overeenstemming dat optreedt of aan het licht komt binnen de periode waarin de digitale dienst onafgebroken door VINTED moet worden geleverd. De nationale wetgeving van Gebruiker kan langere garanties bieden. Om een claim in te dienen, kunnen Gebruikers contact opnemen met VINTED zoals beschreven in artikel 15 hieronder.

14 BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

14.1 Het Privacybeleid is beschikbaar op, beschrijft de persoonsgegevens van de Gebruikers die door VINTED worden verzameld en de doeleinden waarvoor VINTED deze gegevens verwerkt. Het Privacybeleid en eventuele onderdelen daarvan zijn niet bedoeld als contractuele bepalingen en maken geen deel uit van deze Algemene Voorwaarden.

14.2 Er geldt een algemene verplichting  om VINTED van accurate gegevens te voorzien. Wanneer gegevens over u worden gewijzigd (bijv. uw adres of achternaam) dient u deze wijzigingen onverwijld door te geven door middel van het wijzigen of aanpassen van uw accountgegevens.

14.3 Wanneer u zelfstandig en los van VINTED persoonsgegevens verwerkt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

14.4 Wanneer u besluit Pro-verkoper te worden, wordt de verwerking van persoonsgegevens die door u en VINTED worden uitgevoerd verder geregeld in de Gebruiksvoorwaarden van Vinted Pro-gebruiker en de bijbehorende bijlagen. Indien u Pro-verkoper wordt, verwerkt VINTED ook gegevens die naar u verwijzen in overeenstemming met het Privacybeleid

15 BEHEER, GESCHILLENBESLECHTING EN BEËINDIGING

15.1 Op deze Voorwaarden is het nationale recht van de Gebruiker van toepassing. U kunt een claim indienen bij de rechtbank van uw vestigings- of woonplaats.

15.2 In geval van een onenigheid tussen VINTED en de Gebruiker (Pro-gebruikers en Pro-verkopers dienen gebruik te maken van het proces als geïdentificeerd in de Pro Gebruikers' Gebruikersvoorwaarden), moedigt VINTED Gebruikers aan om in ieder geval eerst contact op te nemen met VINTED om een minnelijke oplossing te vinden. De Gebruiker kan: 

 1. Dien eerst een schriftelijke klacht in bij de Klantendienst via het contactformulier
 2. De Gebruiker en VINTED zullen proberen de klacht van de Gebruiker op minnelijke wijze op te lossen.  
 3. Indien de kwestie onopgelost blijft of de Gebruiker niet tevreden is met het resultaat, kan de Gebruiker gebruikmaken van alternatieve geschillenbeslechtingsmethodes zoals consumentenbemiddeling. VINTED is niet verplicht om dergelijke methoden te gebruiken om de geschillen met Gebruikers op te lossen. Geschillen tussen Verkopers en Kopers komen niet in aanmerking voor consumentenbemiddeling. De Gebruiker kan gebruikmaken van de volgende alternatieve bemiddelingsdiensten: 
 • Voor Spanje, nationale consumentenorganisaties die worden vermeld in en toegankelijk zijn via de volgende link.
 • Voor Frankrijk komen alleen geschillen die voortvloeien uit door de Gebruiker betaalde VINTED-diensten of functies in aanmerking voor bemiddeling (bijv. Kopersbeschermingsdiensten en de boost functie van Verkopers). In Frankrijk is VINTED lid van Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD) en van haar e-commerce bemiddelingsdienst (60 rue la Boétie, 75008 Parijs) - https://www.mediateurfevad.fr. Om erachter te komen hoe u een klacht kunt indienen bij de mediator, klikt u hier
 • Voor Luxemburg, de Consumentenombudsdienst (Service national du Médiateur de la consommation, Ancien Hôtel de la Monnaie, 6 rue du Palais de Justice L-1841 Luxemburg, [email protected]).
 • Voor Portugal beschikt de Gebruiker over de volgende opties: (I) Om een klacht in te dienen via het Consumenten Online Klachtenboek via deze link: https://www.consumidor.gov.pt/pagina-de-entrada/livro-de-reclamacoes-regras-de-utilizacao-do-logotipo-do-lre.aspx; (II) Voor geschillen die voortvloeien uit VINTED-diensten of functies die door een niet-professional worden betaald, kan Gebruiker naar keuze van de Gebruiker in aanmerking komen voor mediation of arbitrage. Indien dit geschil een economische waarde heeft tot EUR 5.000,00, is de aanbieder verplicht de het gebruik van bemiddeling of arbitrage te aanvaarden indien Gebruiker daartoe overgaat. Om te weten te komen hoe de bevoegde bemiddelaars of arbitragecentra in Portugal werken, klikt u op hier.
 • De Europese Commissie heeft een platform voor geschillenbeslechting opgezet om mogelijke klachten van consumenten na een online aankoop te verzamelen en door te sturen aan de bevoegde nationale bemiddelaars. Dit platform is hier beschikbaar: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

15.3 De Gebruiker kan zijn/haar relatie met VINTED te allen tijde met onmiddellijke ingang beëindigen, maar zal al zijn/haar verplichtingen moeten nakomen die voortvloeien uit transacties die de Gebruiker is aangegaan voor het einde van zijn/haar relatie met VINTED. De Gebruiker kan zijn relatie met VINTED beëindigen door zijn account op te zeggen of door een e-mail te sturen naar [email protected].

15.4 VINTED en de bedrijven van haar groep en haar en hun licentiegevers hebben alle rechten, in het bijzonder de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Site, met name in haar systeem (de algoritmes die de Catalogus in staat stelt te functioneren, de overdrachtervan, etc.), in de lay-out en het ontwerp van de Site, in de software die wordt gebruikt door en voor de Site, in de handelsmerken en domeinnamen die worden gebruikt door en voor de Site.

15.5 Het verstrekken van informatie of gegevens, met name foto’s op de Site of andere gedefinieerd als "Inhoud" in Artikel 10.1 hierboven, houdt in dat Gebruikers van de Site of de Diensten daarmee aan VINTED en elk bedrijf dat tot de VINTED-groep behoort kosteloos een niet-exclusieve licentie verstrekken voor het wereldwijde gebruik van de Inhoud die van toepassing is voor de duur van de toepasselijke rechten, voor zover van toepassing (en eventuele verlengingen daarvan). Een dergelijke licentie omvat het recht om de Content te gebruiken, te kopiëren, te reproduceren, te weergeven en aan te passen. VINTED kan dergelijke Inhoud gebruiken op alle tot dusver bekende en onbekende media en met name op tv, papieren documenten, internet (op banners en artikelen, op andere Sites) en sociale netwerken (Facebook, Twitter, Instagram, enz.), voor operationele, commerciële, reclame- en interne doeleinden van de VINTED-groep, en de Gebruiker gaat daarmee akkoord. Gebruikers zijn als enige zelf verantwoordelijk voor de Content en bevestigen dat ze er alle rechten op hebben.

Gebruikers kunnen in hun Account-instellingen kiezen voor deze licentie voor reclamedoeleinden. 

15.6 Alle kennisgevingen, verzoeken en overige communicatie uitgewisseld tussen de Gebruiker en VINTED, worden verzonden als vermeld in de Algemene Voorwaarden via het contactformulier op de Site, en/of door/aan de Gebruiker per e-mail, naar het e-mailadres dat tijdens de registratie op de Site is opgegeven.

15.7 De Voorwaarden hebben niet tot gevolg dat er tussen VINTED en de Gebruikers een samenwerkingsverband (ongeacht de wettelijke vorm) of een arbeidsrechtelijke relatie ontstaat, of een relatie tussen een zakelijke vertegenwoordiger en diens klant, dan wel een franchiserelatie.

15.8 Behoudens toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kan VINTED alle rechten en verplichtingen ingevolge deze Voorwaarden overdragen en/of cederen aan derden, met name in het geval van de overdracht van een bedrijfstak, een fusie door de oprichting van een nieuwe onderneming, een fusie door absorptie, splitsing of een wijziging in de zeggenschap die VINTED beïnvloedt, mits dit de bescherming van de rechten van de consument niet vermindert. Een dergelijke overdracht ontslaat VINTED van alle verplichtingen als beheerder van de Site, in het bijzonder jegens haar Gebruikers en Bezoekers voor de toekomst. In het geval dat VINTED deze rechten en plichten onder deze Voorwaarden overdraagt en/of toekent aan een derde, zal VINTED de Gebruikers 15 dagen van tevoren op de hoogte stellen van deze overdracht en/of toekenning, en de Gebruiker heeft het recht om zijn/haar relatie onmiddellijk te beëindigen en zijn/haar account bij VINTED te sluiten. Gebruikers mogen hun rechten of verplichtingen die uit deze Voorwaarden voortvloeien niet overdragen of toekennen. 

15.9  Een Gebruiker kan te allen tijde bezwaar maken tegen de toegang, het gebruik of het beheer van de Site of de Diensten door middel van een kennisgeving. Kennisgevingen dienen aan VINTED te worden verzonden met gebruikmaking van het formulier dat op de Site is vermeld of per brief aan VINTED UAB, Švitrigailos g. 13, LT-03228 Vilnius, Litouwen. Voor alle wettelijke verzoeken kunt u contact opnemen met VINTED op dit adres: [email protected].

15.10 Indien (een deel van) de bepalingen in deze Voorwaarden door een bevoegde instantie in enige mate ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden verklaard, zal deze bepaling worden afgescheiden van de overige bepalingen die geldig en afdwingbaar blijven voor zover wettelijk toegestaan.

15.11 Deze Voorwaarden en alle documenten waarnaar in deze Voorwaarden wordt verwezen vormen de volledige overeenkomst tussen VINTED en u en vervangen en annuleren alle eerdere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten, toezeggingen, waarborgen, garanties, verklaringen en afspraken tussen VINTED en u met betrekking tot het onderwerp ervan. VINTED en de Gebruiker komen overeen dat zij zich bij het aangaan van deze Voorwaarden niet hebben gebaseerd op (al dan niet onopzettelijke of onachtzame) verklaringen, representaties, waarborgen of garanties die niet zijn vermeld in deze Voorwaarden of enig document waarnaar daarin wordt verwezen. Voor zover toegestaan volgens de toepasselijke wetten, heeft VINTED noch u enige vordering op grond van onopzettelijke of onachtzame verkeerde voorstelling op basis van enige verklaring in deze voorwaarden of enig document waarnaar daarin wordt verwezen.