ALGEMENE INFORMATIE EN GOEDE PRAKTIJK

 

WAT IS VINTED?

Vinted is een online intermediaire hostingdienst waarmee gebruikers artikelen kunnen ruilen en/of verkopen en/of kopen, gebruik kunnen maken van de geïntegreerde betaal- en verzenddiensten, kunnen communiceren via het verzenden van privé-berichten of het gebruik van het forum, of andere aanvullende diensten kunnen gebruiken, zoals het boosten van artikelen enz.

Vinted faciliteert echter alleen transacties tussen gebruikers. Vinted verkoopt, koopt of ruilt geen artikelen die op de website worden getoond en is geen partij bij transacties tussen gebruikers.

Het Vinted-platform wordt beheerd door het bedrijf VINTED, UAB gevestigd in Zirmunu st. 70-701 Vilnius LT-09124, Litouwen, geregistreerd onder nummer 302767152 bij het handelsregister van de Republiek Litouwen.

WIE KAN EEN GEBRUIKER OF BEZOEKER WORDEN?

Gebruikers zijn personen, die na zich op de website te hebben aangemeld, het recht hebben alle diensten op de website te gebruiken voor het behartigen van hun persoonlijke belangen, welke belangen geen verband houden met professionele activiteiten. Gebruikers kunnen kopers en verkopers op de website zijn.

Bezoekers zijn personen die de website gebruiken zonder aangemeld te zijn, overeenkomstig de Algemene Voorwaarden van Vinted. Zo kunnen bezoekers artikelen bekijken.

Gebruikers of bezoekers moeten personen van 18 jaar of ouder zijn. Als gebruikers minderjarig zijn, moet een ouder of voogd (volwassene) zich aanmelden en toezicht houden op het gebruik van de diensten.

Commerciële activiteiten zijn niet toegestaan op Vinted. Op verkopers die zich op Vinted presenteren als consumenten of niet-professionele verkopers, terwijl ze in feite professionele verkopers zijn, zijn de volgende sancties met betrekking tot misleidende commerciële praktijken van toepassing, op grond van Artikel L 132-2 van de consumentenwet: gevangenisstraf van maximaal 2 jaar en een boete van €300.000. Verkopers moeten wellicht ook opgave doen van de inkomsten verkregen via het Vinted-platform en kunnen onderworpen zijn aan sociale en fiscale verplichtingen.

 

WELK SOORTEN ARTIKELEN KUNNEN OP VINTED WORDEN VERKOCHT?

Vinted streeft ernaar te garanderen dat vinted.nl een vriendelijke en veilige plaats voor gebruikers is. Bij het uploaden van hun artikelen, moeten gebruikers zich houden aan de geldende regels en aan ons beleid, met inbegrip van de Catalogusregels.

U kunt het volgende op vinted.nl verkopen:

 • kleding, schoeisel en accessoires voor vrouwen, mannen en kinderen;
 • speelgoed en meubilair voor kinderen en benodigdheden voor kinderverzorging;
 • cosmetica, schoonheidsproducten en -gadgets;
 • technische accessoires zoals hoofdtelefoons, smartwatches, telefoonhoesjes en soortgelijke artikelen;
 • Woondecoratie als textiel, servies en woonaccessoires;
 • Boeken voor volwassenen, kinderen en tieners.

U kunt het volgende niet op vinted.nl verkopen:

 • artikelen die wettelijk verboden of beperkt zijn (zoals namaakartikelen, monsters, of reclameartikelen, medicatie, voedsel en dranken enz.);
 • artikelen die niet voldoen aan hygiënenormen of een risico vormen voor de gezondheid (zoals gedragen ondergoed, cosmetische producten die al zijn gebruikt of zich niet in de originele verzegelde verpakking bevinden enz.);
 • artikelen die geen kleding zijn, niet gerelateerd zijn aan mode, schoonheid, accessoires, of kinderen, of eenvoudig niet overeenkomen met de visie van vinted.nl (zoals bont en bontproducten, elektronische en high-techproducten, zoals mobiele telefoons, computers, camera’s, sportuitrusting voor volwassenen zoals fietsen, ski’s, snowboards, toegangskaartjes enz.).

De bovenstaande lijst is niet uitputtend en dient alleen ter illustratie. Raadpleeg de regels van de catalogus voor nadere informatie over wat u op Vinted kunt plaatsen.

Bovendien moet de verkoper de eigenaar van deze artikelen zijn en het recht hebben ze te verkopen, ruilen of doneren.

 

HOE VERKOOP IK EEN ARTIKEL OP VINTED?

Artikelen kunnen gratis op Vinted worden geplaatst. Een verkoper die een advertentie voor een artikel in de catalogus plaatst, moet een vragenlijst invullen en het artikel zo nauwkeurig mogelijk beschrijven, eventuele gebreken aangeven en de prijs van het artikel vermelden.

Het geplaatste artikel moet tevens worden gefotografeerd. Er moet ten minste één foto van goede kwaliteit worden geüpload. Foto’s moeten de feitelijke kwaliteit en het uiterlijk van het artikel weergeven, evenals de aanwezigheid van eventuele gebreken aan het artikel.

Het aantal artikelen dat in de catalogus wordt vermeld is onbeperkt, maar u mag hetzelfde artikel niet meerdere malen plaatsen. Bovendien biedt Vinted geen optie om de hoeveelheid van eenzelfde artikel dat door een gebruiker te koop wordt aangeboden aan te geven.

 

HOE WORDEN ARTIKELEN OP VINTED INGEDEELD?

Artikelen die op de landingspagina / in de zoekresultaten van Vinted te zien zijn, worden gesorteerd op “relevantie”, rekening houdend met de volgende criteria: de datum waarop het artikel werd geüpload, de informatie in het gebruikersprofiel (geslacht, leeftijd, land), de voorkeuren die gebruikers betreffende de categorieën hebben aangegeven, bijv. dames, kinderen, schoeisel enz. (personalisatie) en maten van artikelen waarnaar zij zoeken, voorkeursmerken, evenals de kleur, staat, prijs en maat van de artikelen die zij hebben gekocht. Als gebruikers naar een artikel zoeken, worden advertenties standaard gesorteerd op “relevantie”. Gebruikers kunnen er in de catalogus ook voor kiezen om de advertenties op prijs of datum te sorteren. Als gebruikers ervoor kiezen om advertenties op prijs en datum in te laten delen, wordt niettemin rekening gehouden met de voorkeuren voor de indeling van advertenties die zij in hun profiel hebben aangegeven.

Verkopers kunnen de zichtbaarheid van hun artikelen vergroten door te kiezen voor de volgende betaalde geautomatiseerde diensten die ook van invloed zijn op de manier waarop artikelen in de feed worden gesorteerd:

Boosten van geadverteerde artikelen

Specifieke door de verkoper geselecteerde artikelen kunnen meer zichtbaarheid krijgen op de landingspagina of op de resultatenpagina’s van speciale zoekopdrachten.

Voor meer informatie over het boosten van geadverteerde artikelen kunt u deze link volgen.

In de etalage

De kledingkast van de verkoper kan zowel op de landingspagina van de website als op de resultatenpagina’s van specifieke zoekopdrachten worden gepromoot. De promotie bestaat uit het toekennen van een speciale ruimte in de catalogus aan de kledingkast van de verkoper die dan als volgt verschijnt (afbeelding rechts).

Volg voor meer informatie over de functie In de etalage deze link.

 

HOE KAN EEN KOPER VOOR EEN ARTIKEL BETALEN?

Op Vinted kan van diverse betaalmethodes gebruik worden gemaakt: geldige creditcards, PayPal of uw Saldo Vinted. Ga voor meer informatie naar ons Helpdesk. Bovendien zijn er twee verschillende manieren waarop u de bovenstaande betaalmethodes kunt gebruiken: (i) u kunt rechtstreeks betalen via Vinted door gebruik van onze geïntegreerde betaaldienst of (ii) rechtstreeks aan de verkoper betalen via de methode die met hem/haar is afgesproken.

De meeste gebruikers gebruiken de geïntegreerde betaaldienst. In dat geval loopt de betaling van de koper via een bank of virtuele kaart op de geïntegreerde betalingsinterface van de website. De bedragen die door de koper worden betaald worden door een door Vinted geselecteerde financiële dienstverlener bewaard in een elektronische portemonnee die fungeert als een geblokkeerde rekening tot de transactie is afgerond. Zodra de transactie is afgerond wordt het bedrag onmiddellijk naar de elektronische portemonnee van de verkoper overgemaakt en kan op elk moment zonder overboekingskosten naar zijn/haar persoonlijk bankrekening worden overgeboekt, of de gelden in de elektronische portemonnee kunnen worden gebruikt om artikelen van andere gebruikers op Vinted te kopen.

 

KAN VINTED EEN ADVERTENTIE OF REKENING DEACTIVEREN?

Vinted kan acties tegen gebruikers nemen als zij:

 • hun verplichtingen die voortkomen uit de Algemene Voorwaarden, het Privacybeleid of andere regels van de website schenden of niet nakomen;
 • onjuiste, misleidende en/of onvolledige informatie verstrekken op grond van de Algemene Voorwaarden tijdens hun aanmelding bij de website of hun gebruik van de website;
 • opzettelijk en intentioneel onjuiste informatie op de website verstrekken, andere personen beledigen of op een ongepaste wijze handelen;
 • de identiteit van andere gebruikers gebruiken of anderszins op een onrechtmatige wijze handelen;
 • inloggen vanaf hetzelfde IP-adres dat of dezelfde computer die op grond van overtredingen is geblokkeerd; of
 • ten minste drie waarschuwingen van Vinted hebben ontvangen.

Vinted kan de volgende acties nemen: verwijdering van de door de gebruiker geüploade advertentie(s), opschorting van de rekening van de gebruiker, blokkering van de rekening van de gebruiker (met name in het geval van herhaald wangedrag). In het geval van blokkering heeft de gebruiker niet langer het recht om zich opnieuw op de website aan te melden.

Advertenties kunnen onder de aandacht van Vinted worden gebracht door op het vlagsymbool in de rechterhoek van het advertentiescherm te klikken en te kiezen voor "Melding" of door een bericht te sturen naar [email protected]

 

ZIJN DE DIENSTEN VAN VINTAGE GRATIS?

VOOR VERKOPERS

Artikelen kunnen gratis in de catalogus op de website worden geplaatst. Verkopers kunnen niettemin besluiten om voor optionele diensten te betalen zoals de bovengenoemde artikelboost en In de etalage.

 

VOOR KOPERS

Als een koper ervoor kiest de transactie direct tussen de koper en de verkoper uit te voeren zonder gebruik te maken van de geïntegreerde betaal- en verzenddiensten, zijn de koper en verkoper als enigen verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de transactie en voor de organisatie en consequenties van de verzending van het artikel, zonder de optie om gebruik te maken van de diensten van Vinted in dit verband. In dat geval incasseert Vinted geen vergoeding.

Wanneer wel gebruik van geïntegreerde betaal- en verzenddiensten wordt gemaakt, worden de betaling en levering van een artikel gefaciliteerd en beveiligd. Voor deze diensten die de koper extra bescherming bieden brengt Vinted relevante vergoedingen in rekening. Het gebruik van de geïntegreerde betaal- en verzenddiensten is echter optioneel.

 

Geïntegreerd betalingssysteem

Als gebruikers ervoor kiezen voor elke transactie de geïntegreerde betaaldienst te gebruiken, wordt kopers naast de koopprijs een vergoeding in rekening gebracht voor het gebruik van deze door Vinted aangeboden aanvullende dienst. Het totaalbedrag van die vergoeding wordt voorafgaand aan de afronding van de bestelling op de website aan de koper getoond. De kosten voor het gebruik van het geïntegreerd bestaat uit berekent:

 • Een vast bedrag van 0,70 Euro; en
 • 5% van de koopprijs inclusief belasting op de toegevoegde waarde (BTW), maar exclusief verzendkosten, die tussen de koper en verkoper is afgesproken.

Door voor de geïntegreerde betaaldiensten te betalen, geniet de koper kopersbescherming.

 

Verzenddienst

De verzenddienst is alleen beschikbaar als de koper gebruik maakt van de geïntegreerde betaaldienst.

Vinted biedt de volgende verzendopties:

 • Geïntegreerde verzendlabels, als Vinted het te gebruiken verzendlabel genereert;
 • Verzendinstructies, als de Verkoper het verzendlabel zelf koopt volgens de instructies van Vinted;
 • Aangepaste verzending, als de Verkoper het bedrag van de verzendkosten en de vervoerder bepaalt.

Deze verzendopties hebben elk hun eigen voorwaarden (wat betreft verzekering, enz.). In ieder geval zijn de verzendkosten voor rekening van de Koper. Prijzen variëren afhankelijk van de gekozen verzendoptie, de bestemming en het gewicht van het pakket.

Raadpleeg voor meer informatie over de prijzen van door Vinted aangeboden diensten de prijslijst.

 

GESCHILLEN TUSSEN KOPERS EN VERKOPERS

1. Indien gebruikers gebruik van de geïntegreerde betaal- en verzenddiensten maken

Als de koper de geïntegreerde betaaldienst heeft gebruikt, geniet de koper kopersbescherming waarmee hij/zij onder bepaalde omstandigheden kan verzoeken om terugbetaling van het artikel. Bijvoorbeeld:

(i) Als een koper een van de verkoper gekocht artikel niet ontvangt, moet hij/zij Vinted hiervan binnen een periode van twee (2) dagen vanaf de datum waarop de aflevering van het artikel werd verwacht op de hoogte brengen door op de knop te klikken die de transactie opschort.

Als wordt bevestigd dat het artikel tijdens verzending is verloren, zal Vinted de koper terugbetalen.

Als de koper niet binnen twee (2) dagen na de verwachte aflevering van een artikel contact met Vinted opneemt, wordt aangenomen dat hij/zij het artikel heeft aanvaard en wordt de transactie afgerond.

(ii) Als een koper een artikel ontvangt waarvan hij/zij vindt dat het wezenlijk niet voldoet aan de beschrijving van de advertentie op de website, moet hij/zij Vinted hiervan binnen een periode van twee (2) dagen na de afleveringsdatum van het artikel op de hoogte stellen door op de knop te klikken die de transactie opschort.

Als de koper binnen twee (2) dagen contact met Vinted opneemt, zal Vinted de totale koopprijs vasthouden tot Vinted instructies ontvangt die gezamenlijk door de koper en verkoper zijn afgesproken betreffende de rekening waarnaar het bedrag moet worden overgeboekt. Als de gebruikers niet tot een gezamenlijke overeenstemming kunnen komen zal Vinted een definitief besluit nemen en indien het artikel niet wezenlijk voldoet aan de beschrijving op de website, zal Vinted de koper terugbetalen.

In ieder geval zal de verkoper direct met de koper de retournering van het artikel en de procedures van deze retourzending regelen. Vinted is niet verantwoordelijk voor (het uitvoeren van) de retourzending van het artikel naar de verkoper. Tenzij anderszins overeengekomen zal de koper voor de kosten van de retourzending betalen.

Als de koper niet binnen twee (2) dagen na ontvangst contact met Vinted opneemt of als de koper na ontvangst van een artikel de knop “Alles is oké” aanklikt, wordt hij/zij geacht het artikel te hebben aanvaard en wordt de transactie afgerond.

Bezoek voor meer informatie over het terugbetalingsbeleid van Vinted deze pagina of ons Hulpcentrum.

2. Indien gebruikers ervoor kiezen de geïntegreerde betaal- en verzenddiensten niet te gebruiken

In dat geval begrijpt en aanvaardt de gebruiker dat Vinted niet betrokken zal zijn bij het beslechten van geschillen tussen de koper en de verkoper.

 

GESCHILLEN TUSSEN GEBRUIKERS EN VINTED

In het geval van een meningsverschil tussen Vinted en de gebruiker, kan de gebruiker:

 • beginnen met het indienen van een schriftelijke klacht bij de Afdeling Klantenservice met gebruik van het contact formulier;
 • indien deze afdeling niet binnen een redelijke periode van een (1) maand reageert, of indien de gebruiker niet tevreden is met het gegeven antwoord, zullen de gebruiker en Vinted proberen de klacht van de gebruiker langs minnelijke weg op te lossen;
 • Derhalve kunnen gebruikers ervoor kiezen andere geschillenbeslechtingsmethodes te gebruiken: (i) de Europese Commissie biedt Europese consumenten een platform voor onlinegeschillenbeslechting; (ii) U kunt bovendien contact opnemen met de e-commerce ombudsdienst van de Federatie van e-handel en verkoop op afstand (FEVAD) (alleen voor Frankrijk), het gemeentelijke informatiebureau voor consumenten (“Oficina Municipal del Consumidor”) (alleen voor Spanje) of de ombudsdienst voor consumenten (Service national du Médiateur de la consommation) (alleen voor Luxemburg).

 

FEEDBACK OP VINTED

Als een transactie is afgerond, kunnen kopers en verkopers feedback over elkaar geven. Alle feedback is verbonden aan respectievelijke artikelen, dus het is niet mogelijk om feedback te geven over een gebruiker met wie u geen transactie hebt uitgevoerd. Gebruikers kunnen als volgt feedback geven:

 • U kunt de knop ‘Feedback geven’ in de conversatie vinden als de bestelling is afgerond;
 • kies vervolgens het aantal sterren dat u wilt geven, voeg een opmerking toe, en verzend het;
 • u kunt uw feedback bewerken of verwijderen (zie deze opties onder de feedback aan de linkerkant).

Gebruikers of Vinted ontvangen geen vergoeding in ruil voor online beoordelingen.

Op de beoordelingenpagina van de gebruiker, wordt feedback alleen in chronologische volgorde weergegeven. Beoordelingen worden altijd bewaard en worden opgeslagen in overeenstemming met het Privacybeleid. In het geval dat feedback wordt gegeven door een lid dat vervolgens zijn/haar rekening verwijdert, is zijn/haar ledennaam niet zichtbaar en wordt vermeld dat de opmerking afkomstig is van een lid dat niet langer actief is.

 

BEOORDEELT VINTED FEEDBACK?

De leden van Vinted zijn van elkaar afhankelijk voor het geven van feedback. Vinted beoordeelt feedback niet voordat deze door gebruikers wordt geplaatst.

Als gebruikers het niet eens zijn met de ontvangen feedback, kan het volgende worden gedaan:

 • De gebruiker kan contact opnemen met het andere Vinted-lid om te weten te komen wat er verkeerd is gegaan en om een vriendelijke oplossing te vinden.
 • Het andere lid kan zijn/haar feedback wijzigen door de door hem/haar geplaatste opmerking (of de opmerking die automatisch door Vinted in plaats van door hem/haar is achtergelaten) te bewerken.
 • De gebruiker kan een opmerking onder de gegeven feedback plaatsen en zijn/haar mening geven. Bijvoorbeeld als het iets betreft waarover de gebruiker geen controle had, zoals een fout door een derde partij, moet een gebruiker niet aarzelen om dit te vermelden.

Als de ontvangen feedback ongepast of beledigend is, moet u dit bij Vinted melden door op het pictogram ( i ) in uw conversatie te tikken en te kiezen voor “Melden”. Kies vervolgens ‘lid heeft beledigende/ongepaste feedback gegeven” en leg de situatie uit. Het Vinted-team zal zijn best doen om het probleem op te lossen als de feedback niet voldoet aan de Community-normen van Vinted.

In bepaalde gevallen kan Vinted ook automatisch positieve of negatieve feedback geven. Positieve feedback kan verschijnen als een transactie is geslaagd maar de koper binnen 4 werkdagen geen feedback heeft gegeven. Negatieve feedback kan worden gepost naar de verkoper en/of koper in het geval zij, bijvoorbeeld, hun bestelling voor de 2e keer hebben geannuleerd. In dat geval kan de gebruiker (voor wie Vinted automatisch feedback heeft gegeven) die feedback altijd bewerken en in dat geval is de feedback niet langer namens Vinted, maar namens de gebruiker gegeven.

 

RECHTEN VAN PARTICULIERE KOPERS

Vinted is een verkoop- en uitwisselingsplatform voor particulieren. Op transacties tussen particulieren zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing:

 • De bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het verbintenissenrecht zijn hier beschikbaar
 • De bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de contractuele wettelijke aansprakelijkheid zijn hier beschikbaar

Hieronder treft u enige informatie over de rechten en plichten die van toepassing zijn op verkoop tussen particulieren.

 

Geen herroepingsrecht

Bij transacties tussen particulieren voorzien de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek niet in een verplichting voor een particuliere verkoper om een herroepingsrecht te bieden.

Particuliere verkopers kunnen desalniettemin besluiten om een koper het recht op terugzenden of ruilen van het artikel te bieden (bijv. door dit te vermelden in de beschrijving van hun advertentie).

Bovendien kan met de Kopersbescherming van Vinted die beschikbaar is voor kopers die gebruikmaken van onze geïntegreerde betaaldienst, onder bepaalde voorwaarden een terugbetaling van een artikel worden verkregen.

 

Wettelijke garanties

Er bestaan twee wettelijke garanties die van toepassing zijn op verkoop: de wettelijke garantie op conformiteit en de garantie op verborgen gebreken.

De wettelijke garantie op conformiteit van de Consumentenwet is niet van toepassing op verkoop tussen particulieren.

Particuliere verkopers zijn echter gehouden tot garantie tegen verborgen gebreken op de producten die ze verkopen via het Vinted-platform.

Volgens artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek: “De verkoper is gehouden tot garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte goed die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die het gebruik dusdanig beperken dat de koper het niet gekocht zou hebben of er een lagere prijs voor geboden zou hebben indien hij dit vooraf had geweten.”

Met deze garantie kan de verkoper, in beginsel, een korting krijgen op de verkoopprijs indien hij/zij het artikel behoudt, of indien hij/zij het artikel terugstuurt naar de verkoper de volledige terugbetaling ontvangen van de verkoopprijs. U kunt de toepasselijke wettelijke bepalingen hier raadplegen.

Bovengenoemde Kopersbescherming waarmee onder bepaalde voorwaarden een terugbetaling van het artikel kan worden verkregen, is een extra service die u wordt aangeboden door Vinted. Deze vervangt niet de wettelijke garantie op verborgen gebreken uit het Burgerlijk Wetboek. De wettelijke garantie op verborgen gebreken kan onafhankelijk van de Kopersbescherming worden uitgeoefend.