Adverteren op Vinted
Vinted is de grootste marktplaats ter wereld voor tweedehandsmode. We zijn een premium uitgever met een app en webplatformen die veel uniek verkeer genereren. Zo kunnen we onze advertentiepartners aantrekkelijke opties aanbieden. Als u geïnteresseerd bent in een project of samenwerking, neem dan zeker contact met ons op.

Plaatsingen en prijzen

Voor meer informatie over adverteren, neem contact met ons op (Engelstalig):
Arnas Levickas
Productmanager Reclame
Meer weten over Vinted: