Adverteren op Vinted
Vinted is de 's werelds grootste marktplaats voor tweedehands mode. We zijn een premium portaal met veel uniek verkeer op onze app- en webplatforms. Dankzij dit verkeer kunnen we onze advertentiepartners veel aantrekkelijke opties aanbieden. Als je geïnteresseerd bent in een project of samenwerking, neem dan zeker contact met ons op.

Plaatsingen en prijzen

Voor meer informatie over adverteren, neem dan – in het Engels – contact met ons op:
Arnas Levickas
Productmanager Reclame
Meer over Vinted: