Vinted Privacybeleid

 
Datum laatst bijgewerkt: 2022-10-18

 

Als het om uw persoonlijke gegevens gaat, hebben veiligheid en transparantie de hoogste prioriteit hier bij Vinted. Om u te helpen bij het begrijpen welke informatie wij over u verzamelen, hoe wij die gebruiken en welke rechten u hebt, hebben wij dit gedetailleerde Privacybeleid opgesteld.

 

1. Algemeen

2. Waarom en hoe verzamelen en gebruiken we uw gegevens?

3. Ontvangers van persoonlijke gegevens

4. Wat moet u weten als u met een Pro-verkoper communiceert?

5. Gebruik van cookies

6. Recht van amendement

7. Uw wettelijke rechten met betrekking tot uw gegevens

8. Onze contactgegevens

 

1. Algemeen

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op het online platform Vinted ("Website") en op de bijbehorende app ("App") (de Website en de App worden gezamenlijk aangeduid als het "Platform").

Het Platform wordt beheerd door Vinted, UAB, Švitrigailos st. 13, LT-03228 Vilnius, Republiek Litouwen. De beheerder wordt verder aangeduid als "Wij", "Ons" of "Vinted". Meer informatie over hoe u contact met ons kunt opnemen vindt u aan het einde van dit Privacybeleid onder nummer 8.

Wij nemen uw privacy zeer serieus. Alle persoonlijke gegevens worden door ons verzameld, opgeslagen en gebruikt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 ("AVG") en/of andere toepasselijke wettelijke regelingen.

De door ons via de Website en/of App aangeboden diensten kunnen alleen functioneren als wij specifieke gegevens met betrekking tot u ("persoonlijke gegevens" of "gegevens") verzamelen, opslaan, overdragen, verwijderen en/of anderszins gebruiken ("verzamelen en gebruiken"). Persoonlijke gegevens houdt in: alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon, zoals uw naam, geboortedatum, adres of e-mailadres.

In dit Privacybeleid wordt beschreven welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens verzamelen en gebruiken wanneer u de diensten gebruikt die wij op het Platform aanbieden, met inbegrip van de Vinted Pro-service voor professionele verkopers ("Pro-verkoper"). Dit Privacybeleid bevat ook belangrijke informatie over de bescherming van uw gegevens, met name uw wettelijke rechten met betrekking tot gegevensbescherming.

Bepaalde diensten op ons Platform worden aangeboden door externe leveranciers. Wanneer u deze diensten gebruikt, zijn naast deze verklaring over gegevensbescherming ook de regelgevingen met betrekking tot gegevensbescherming van de externe leveranciers van toepassing. Voordat u dergelijke services gebruikt, kunnen de externe leveranciers u vragen toestemming te geven in het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming is Vinted verplicht u te informeren over gegevensverwerking. Vinted voldoet aan deze verplichting middels dit Privacybeleid. Dit Privacybeleid en alle onderdelen ervan zijn niet bedoeld als contractclausules en zijn geen onderdeel van de algemene voorwaarden ("AV") als een contract dat wordt afgesloten met geregistreerde gebruikers. Volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, mag Vinted gegevens verwerken die nodig zijn voor de uitvoering van een contract met u of die nodig zijn om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat een contract aangegaan wordt (art. 6 (1) (b) van de AVG). Verwijzingen naar de AV moeten te allen tijde worden opgevat als informatie over gegevensverwerking (art. 13 en 14 van de AVG) en nooit als clausules die deel uitmaken van de AV. Door gebruik te maken van het Platform en onze diensten, gaat u een juridisch bindende overeenkomst aan met Vinted. De voorwaarden hiervan staan beschreven in de AV.

 

2. Waarom en hoe verzamelen en gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

 

2.1. Om het Platform te kunnen gebruiken, moet u ons toestaan onze diensten te leveren en onze AV uit te voeren

 

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens om u in staat te stellen ons Platform te gebruiken, om onze diensten te leveren en een contract (AV) met u uit te voeren, en vooral om commerciële transacties via het Platform uit te voeren, om het elektronische betalingssysteem te gebruiken of om beoordelingen te geven en met andere leden te communiceren. Om van deze diensten gebruik te kunnen maken, hebt u een Vinted-account nodig. Hiervoor moet u zich als lid registreren op de Website of App.

Het merendeel van uw persoonlijke gegevens zijn vereist om een contract (AV) met u uit te voeren. Als u deze persoonlijke gegevens niet met ons deelt, kunnen wij geen contract (AV) met u afsluiten en uitvoeren. Een deel van uw gegevens is vereist om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen wanneer u lid bent van ons Platform. Als u deze persoonlijke gegevens niet met ons deelt, kunnen wij niet voldoen aan de wettelijke vereisten en kunnen wij onze diensten niet leveren.

Deze gegevens worden ook gebruikt voor het verbeteren van het Platform, om onze leden een betere gebruikerservaring te bieden (zie 2.2.12).

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens voor deze doeleinden tot de deactivering van uw Vinted-account of gedurende 5 jaar van inactiviteit op uw account.

 

2.2. Om uw ervaring tijdens het gebruik van het Platform te verbeteren

 

We verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens om uw ervaring tijdens het gebruik van het Platform te verbeteren. We doen dit door u in staat te stellen uw nieuwsfeed- en zoekresultaten te personaliseren, u relevante suggesties te geven en uw eerdere zoekopdrachten te behouden, u notificaties te sturen en om anderszins het gebruik van het Platform aangenamer te maken.

De specifieke toepasselijke rechtsgrond voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens wordt in elk van de onderstaande secties beschreven.

 

2.3. Om de veiligheid van uw account en het Platform te waarborgen

 

Vinted streeft ernaar om de accounts van onze leden en het Platform zelf te beveiligen en te beschermen tegen cyberaanvallen, ongeoorloofde toegang en andere gerelateerde risico's.

 

2.4. Om toezicht te houden op naleving en handhaving van de AV

 

Vinted houdt actief toezicht op naleving van de AV en handhaaft deze om ervoor te zorgen dat uw account en het Platform veilig zijn.

 

2.5. Om het betalen voor artikelen mogelijk te maken

 

Betalingen op het Platform worden uitgevoerd via betaaldienstverleners die diensten voor betalingsverwerking en borgstelling aanbieden.

Het merendeel van uw persoonlijke gegevens zijn vereist om een contract (AV) met u uit te voeren. Als u deze persoonlijke gegevens niet met ons deelt, kunnen wij geen contract (AV) met u afsluiten en uitvoeren (art. 6 (1) (b) van de AVG). Een deel van uw gegevens is vereist om aan onze wettelijke verplichtingen of die van onze aanbieders van betaaldiensten te voldoen wanneer u lid bent van ons Platform (art. 6 (1) (c) van de AVG). Als u deze persoonlijke gegevens niet met ons deelt, kunnen wij of onze aanbieders van betaaldiensten niet voldoen aan de wettelijke vereisten en kunnen wij onze diensten niet leveren.

Deze gegevens worden ook gebruikt voor het verbeteren van het Platform, om onze leden een betere gebruikerservaring te bieden (zie 2.2.12).

 

2.6. Om verzending van artikelen die op het Platform zijn aangeschaft mogelijk te maken

 

Vinted streeft ernaar de verzending van op het Platform gekochte artikelen zo vlot en gemakkelijk mogelijk te maken. Dit gebeurt door verzendmethoden aan te bieden op het Platform.

Het merendeel van uw persoonlijke gegevens zijn vereist om een contract (AV) met u uit te voeren. Als u deze persoonlijke gegevens niet met ons deelt, kunnen wij geen contract (AV) met u afsluiten en uitvoeren.

Deze gegevens worden ook gebruikt voor het verbeteren van het Platform, om onze leden een betere gebruikerservaring te bieden (zie 2.2.12).

 

2.7. Om marketingactiviteiten uit te voeren

 

Vinted streeft ernaar haar leden te betrekken bij marketingcampagnes en onze leden hebben hier baat bij. Tegelijkertijd willen wij u graag marketingmateriaal presenteren dat relevant en interessant is.

 

2.8. Voor juridische doeleinden

 

 

3. Ontvangers van persoonlijke gegevens

 

Vinted draagt persoonlijke gegevens over aan of deelt deze met serviceproviders uitsluitend voor zover dat nodig en toegestaan is in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Serviceproviders waarmee uw persoonlijke gegevens voor specifieke doeleinden worden gedeeld of waarnaar ze worden doorgestuurd, worden beschreven onder 2 hierboven. Daarnaast wijzen wij de volgende dienstverleners aan die als gevolg daarvan persoonsgegevens ontvangen als gegevensontvangers.

We voeren voortdurend technisch onderhoud uit aan het Platform om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die we verwerken te beschermen en om bepaalde bedrijfsgerelateerde functies uit te voeren die helpen onze diensten beschikbaar en functioneel te maken. Daarom sturen wij uw profielgegevens door naar serviceproviders die diensten aanbieden op het gebied van cloudopslag, hosting, IT-beveiliging, onderhoud en technische diensten, communicatiediensten:

De volgende dienstverleners zijn buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd, waardoor het mogelijk is dat uw gegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte worden doorgestuurd. Persoonlijke gegevens worden in deze gevallen beschermd door de dienstverleners die de standaardcontractbepalingen van de EU volgen voor de overdracht van gegevens, zoals goedgekeurd door de Europese Commissie:

 1. Amazon Web Services, Inc. (VS);
 2. Google LLC (VS);
 3. Apple Inc. (VS);
 4. Microsoft Corporation (VS);
 5. Slack Technologies, Inc. (VS).
 6. BlackLine Systems, Inc. (VS);
 7. Chronicle, LLC (VS);
 8. True Partners Consulting, LLC (VS);
 9. Arcaris, Inc. (VS);
 10. Havas Edge, Inc. (VS).

Wij geven persoonlijke gegevens door aan advocaten, assistenten van advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders, accountants, boekhouders, incassobureaus, consultants, vertaalbureaus, IT-dienstverleners, verzekeringsmaatschappijen, archiveringsdiensten die diensten verlenen aan Vinted.

Daarnaast delen we gegevens binnen de Vinted-groep. De gegevens die binnen de Vinted-groep worden verwerkt, worden doorgestuurd naar Vinted, UAB (Litouwen), voor zover dat nodig is voor het beheer van de Vinted-groep.

Vinted is statutair verplicht persoonsgegevens en/of gebruiksgegevens te verstrekken aan opsporings-, strafrechtelijke- of toezichthoudende autoriteiten indien en voor zover vereist voor het vermijden van risico's voor het publiek en voor de vervolging van strafbare feiten.

Vinted deelt uw gegevens mogelijk met derden bij het overdragen van rechten en plichten met betrekking tot de contractuele relatie tussen u en Vinted aan dergelijke derden in overeenstemming met de AV (beschikbaar via de link www.vinted.nl/terms-and-conditions). Dit is met name het geval bij de overdracht van een activiteitensector, een fusie door de oprichting van een nieuwe onderneming, een fusie door overname, een splitsing of elke wijziging in directie die van invloed is op Vinted. Voorafgaand aan een dergelijke gebeurtenis zal Vinted u afzonderlijk informeren over de details van het delen van uw gegevens en u om uw toestemming vragen indien wettelijk noodzakelijk.

 

4. Wat moet u weten als u met een Pro-verkoper communiceert?

 

Gezamenlijke verantwoordelijkheden van Vinted en Pro-verkoper - Essentie van de regeling

Binnen secties 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.14, 2.5.3, 2.5.7, 2.6.1, 2.8.1 worden uw persoonsgegevens voor dit doel gezamenlijk verwerkt door Vinted en Pro-verkoper, en u wordt geïnformeerd over het feit dat VINTED en exploitanten van commerciële accounts ("Vinted Pro-verkopers") gegevens verwerken als zogenaamde "gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken". Dit betekent dat VINTED en Vinted Pro-verkopers samen verantwoordelijk zijn voor het nakomen van bepaalde wettelijke verplichtingen wanneer zij als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken persoonsgegevens verwerken. Er is geen sprake van gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheden voor alle gegevens, maar alleen voor bepaalde doeleinden en bepaalde verwerkingsfasen die nader worden toegelicht in de afzonderlijke secties van dit privacybeleid (zie 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.14, 2.5.3, 2.5.7, 2.6.1, 2.8.1).

In dit gedeelte willen wij u informeren over de essentie van de regeling over gezamenlijke verantwoordelijkheden die wij hebben gesloten met Vinted Pro-verkopers, in overeenstemming met Art. 26 (2) lid 2 van de AVG. Aangezien er twee verwerkingsverantwoordelijken zijn, willen wij u uitleggen wie verantwoordelijk is voor wat.

Contactpunt voor vragen over de uitoefening van rechten: In geval van vragen of wanneer u uw rechten als betrokkene wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met het aangewezen contactpunt (Art. 26 (1) lid 3 AVG) op het volgende e-mailadres: [email protected]

In het algemeen zijn VINTED- en Vinted Pro-gebruikers beide verantwoordelijk voor het nakomen van wettelijke verplichtingen onder de AVG. Toch hebben VINTED en Vinted Pro-gebruikers ingestemd met bepaalde verantwoordelijkheden die van toepassing zijn wanneer wij optreden als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. Vinted heeft de verantwoordelijkheid om:

 • het contactpunt (Art. 26 (1) lid 3 AVG) voor u te zijn;
 • de gecentraliseerde communicatie met u over de rechten van de betrokkene af te handelen (Art. 15 AVG, Art. 16 AVG, Art. 17 AVG, Art. 18 AVG, Art. 20 AVG);
 • u van informatie te voorzien over de gegevensverwerking (Art. 13 AVG en Art. 14 AVG);
 • u te informeren over de essentie van de regeling (Art. 26 (2) lid 2 AVG), wat wij met deze sectie doen;
 • u te informeren over datalekken van uw gegevens, die een hoog risico vormen voor uw rechten en vrijheden (AVG. 34 (1) AVG) in geval van een dergelijk datalek.

Alle andere verantwoordelijkheden onder de AVG worden vervuld door zowel VINTED als Vinted Pro-gebruikers. Die andere verplichtingen hebben meestal niet rechtstreeks betrekking op u als betrokkene, maar zijn algemene verplichtingen voor de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, zoals het treffen van beveiligingsmaatregelen en het bijhouden van een register. Voor gegevensverwerking die buiten het toepassingsgebied van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheden valt, zijn zowel VINTED als de Vinted Pro-verkopers zelfstandig en apart verantwoordelijk, en is de in dit deel verstrekte informatie niet van toepassing.

 

5. Gebruik van cookies

 

Vinted maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën op het Platform. Meer informatie hierover vindt u in ons Cookiebeleid.

 

6. Recht van amendement

 

Aangezien we onze diensten voortdurend ontwikkelen, behouden we ons het recht voor om dit Privacybeleid op elk moment te wijzigen, met inachtneming van de toepasselijke regelgeving. Eventuele wijzigingen worden direct op deze pagina gepubliceerd. Ongeacht het bovenstaande, moet u deze pagina regelmatig controleren op updates.

 

7. Uw wettelijke rechten betreffende uw persoonlijke gegevens

 

7.1. Welke rechten hebt u?

 

Afhankelijk van de voorwaarden, beperkingen en uitzonderingen die zijn vastgelegd in wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming, hebt u te allen tijde het recht:

 • om op de hoogte te zijn van de gegevens die wij verzamelen en gebruiken en toegang te krijgen tot deze gegevens of om een kopie van de betreffende gegevens te vragen (recht van inzage). Alle gegevens die u actief aan ons hebt verstrekt op het Platform (2.1, 2.5 en 2.6) kunnen ook op elk moment door u worden opgevraagd in uw Vinted-account;
 • om het corrigeren van onjuiste gegevens te eisen en, afhankelijk van de aard van de verzameling en het gebruik, het aanvullen van onvolledige gegevens (recht op correctie). Alle gegevens die u actief aan ons hebt verstrekt op het Platform (2.1, 2.5 en 2.6) kunnen op elk moment door u zelf worden gewijzigd in uw Vinted-account (behalve verzonden berichten en forumberichten of beoordelingen);
 • onder voorbehoud van rechtvaardigheid, om het wissen van uw gegevens te eisen (recht op verwijdering);
 • om een beperking op de verzameling en het gebruik van uw gegevens te eisen, mits aan de wettelijke criteria wordt voldaan (recht op beperking van de verwerking);
 • onder voorbehoud dat aan de wettelijke criteria wordt voldaan, om de door u verstrekte gegevens in een gestructureerde, actuele en machinaal leesbare vorm te ontvangen en om deze gegevens door te sturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke of, indien technisch haalbaar, door Vinted te laten overdragen (recht op gegevensoverdraagbaarheid);
 • om bezwaar te maken tegen het verzamelen en gebruiken van gegevens, alleen wanneer dergelijke verzameling en gebruik is gebaseerd op een taak die is uitgevoerd in het algemeen belang of in de uitoefening van de verworven officiële bevoegdheid (art. 6 (1)(e) van de AVG) of legitiem belang (art. 6 (1)(f) van de AVG), met inbegrip van profilering, gebaseerd op dezelfde redenen voor verzamelen en gebruiken van gegevens als beschreven in andere delen van deze verklaring (recht op bezwaar). U hebt ook het recht op elk moment bezwaar te maken tegen het verzamelen van uw persoonlijke gegevens voor directmarketingdoeleinden;
 • om op elk moment uw toestemming in te trekken. Zulke intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van het verzamelen en gebruiken voorafgaand aan het intrekken en gebaseerd op de gegeven toestemming. U kunt uw toestemming voor het verzenden van onze nieuwsbrief intrekken door uw Vinted-accountinstellingen aan te passen om het verzenden van verdere Marketing-e-mails te blokkeren. U kunt ook op "Afmelden" klikken onderaan een Marketing-e-mail;
 • wanneer op een volledig geautomatiseerde manier een juridische of vergelijkbare belangrijke beslissing over je is genomen – om menselijke tussenkomst van Vinted te verkrijgen, om je standpunt kenbaar te maken en om het besluit aan te vechten;
 • om geen discriminerende behandeling te krijgen tijdens het uitoefenen van uw rechten.

Om de rechten uit te oefenen die in deze sectie zijn vermeld, kunt u contact opnemen met Vinted en uw aanvraag indienen via de contactgegevens (7 hieronder). Los van enige andere rechtsmiddelen, hebt u ook het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten.

 

7.2. Hoe zullen wij uw verzoek verifiëren?

 

Uw verzoek moet voldoende informatie bevatten waarmee wij redelijkerwijs kunnen controleren of u de persoon of een gemachtigde vertegenwoordiger bent van een persoon wiens persoonlijke gegevens wij hebben verzameld (naam, achternaam, URL van uw openbare profiel, uw e-mailadres, andere informatie die wij voor verificatiedoeleinden kunnen aanvragen). Beschrijf uw verzoek met voldoende details zodat we het goed kunnen begrijpen, evalueren en erop kunnen reageren. We bevestigen dan volgens het boetebeleid dat u de persoon bent wiens persoonlijke gegevens het onderwerp van het verzoek zijn.

Als uw aanvraag wordt ingediend door een gemachtigde vertegenwoordiger, moet schriftelijke toestemming en informatie waaruit de identiteit van de vertegenwoordig blijkt bij de aanvraag worden gevoegd.

Wij kunnen u de informatie niet verstrekken of uw andere rechten uitvoeren als wij uw identiteit of bevoegdheid om het verzoek in te dienen niet kunnen bevestigen. We kunnen de informatie met betrekking tot u dan niet bevestigen.

Om uw identiteit te verifiëren, kunnen wij u vragen aanvullende informatie over uzelf te verstrekken. Wij gebruiken deze informatie en informatie in het verzoek alleen om uw identiteit of bevoegdheid om het verzoek in te dienen te verifiëren.

 

8. Onze contactgegevens

 

Als u vragen hebt over het verzamelen en gebruiken van uw gegevens als onderdeel van uw gebruik van het Platform of over uw rechten, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of DPO op [email protected].

Functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van Vinted:

Vinted, UAB

Svitrigailos st. 13

LT-03228 Vilnius

Republiek Litouwen

.