VINTED Gids voor PRO-VERKOPERS

VINTED Gids voor PRO-VERKOPERS

Je kunt nu artikelen verkopen op Vinted als je een professional bent die in Frankrijk als bedrijf, eenmanszaak of organisatie zonder winstoogmerk geregistreerd is, een zogeheten "Pro-Verkoper".

Lees verder om meer te weten te komen over hoe dit werkt en wat de rechten en plichten zijn als Pro-Verkoper op Vinted.

Deze gids is niet uitputtend. Voor meer informatie verwijzen wij naar de Algemene Voorwaarden van Vinted, de Pro-Verkopers Gebruiksvoorwaarden en de Pro-Verkopers Verkoopvoorwaarden.

Een Vinted Pro-Verkoper worden

Is het verplicht?

Als je een professional bent, moet je je als "Pro-Verkoper" op Vinted aanmelden.

Als je dit niet doet, kunnen conform het verbod op misleidende handelspraktijken de volgende sancties worden opgelegd:

Frankrijk: twee jaar gevangenisstraf en een boete van maximaal 300.000 euro (Artikel L. 132-2 van de Franse consumentenwet).

Bovendien ben je als enige verantwoordelijk voor de inschrijving in de handels- en ondernemingsregisters of Rijksregister van verenigingen en voor het nakomen van je sociale en fiscale verplichtingen.

Je kunt meer informatie vinden op de websites van de Belastingdienst en de Sociale Zekerheid.

Maak een Vinted-account aan of log in

De eerste stap om te verkopen op Vinted is het aanmaken van een standaard Vinted-account. Je kunt er dan voor kiezen om de account om te zetten in een Pro-Verkoper account, of om naast de standaard account een aparte Pro-Verkoper account aan te maken, zoals hier gedetailleerd wordt hier uitgelegd. 

Wij kunnen je ook vragen een Pro-Gebruiker account aan te maken indien we over informatie beschikken waaruit blijkt dat je aan de hieronder vermelde criteria voor Pro-Verkopers voldoet. Besteed hier de nodige aandacht aan, want we kunnen je toegang tot Vinted blokkeren als je je niet als Pro-Verkoper registreert terwijl je wel voldoet aan de criteria om als professional te worden beschouwd.

Je kunt slechts één Pro-Verkoper Vinted-account hebben - meerdere accounts zijn niet toegestaan op Vinted. Je kunt echter zowel een persoonlijke account als een Pro-Gebruiker account hebben (elk moet een ander e-mail adres en telefoonnummer krijgen tijdens de registratie). In dat geval moet je persoonlijke account uitsluitend voor privégebruik bestemd zijn (bijvoorbeeld voor aankopen en verkopen voor je privé-behoeften). 

Voldoen aan de criteria om in aanmerking te komen

Om in aanmerking te komen, moet je:

- een bedrijf, eenmanszaak of een organisatie zonder winstoogmerk zijn (vereniging in de zin van de Franse wet van 1 juli 1901 of stichting), die rechtsgeldig is opgericht in Frankrijk; 

- de diensten van Vinted gebruiken in het kader van je beroepsactiviteit (d.w.z. handelen in een professionele hoedanigheid bij het aanbieden/verkopen van artikelen of het gebruik van andere Vinted-diensten); en

- voldoen aan de Catalogusregels en tweedehands artikelen aanbieden die tot een van de volgende categorieën behoren: 

(i) Dames-, heren- en kinderkleding, schoeisel en accessoires.

(ii) Kinderspeelgoed, meubilair en kinderverzorgingsmateriaal.

(iii) Tech-accessoires zoals hoofdtelefoons, smart horloges, telefoonhoesjes en soortgelijke artikelen.

(iv) Huishoudelijke artikelen zoals textiel, tafelgerei en woonaccessoires. 

(v) Amusementsartikelen zoals videospelletjes, spelconsoles en toebehoren, boeken, spelletjes, puzzels, en muziek en video.

(vi) Verzorgingsartikelen voor huisdieren, zoals kleding, accessoires, beddengoed, reisartikelen en speelgoed. 

Op Vinted kun je alleen Artikelen plaatsen die al rechtmatig in de handel zijn gebracht in de Europese Economische Ruimte (EER).

Je kunt je niet inschrijven als je aanbiedt om:

- artikelen te koop aan te bieden aan kopers die zich bevinden in landen waar de verkoop van dergelijke artikelen bij wet verboden is (vanwege de aard van het artikel, de kwaliteit, de vervaardiging of de materialen van het artikel, of om enige andere reden);

- cosmetische artikelen te verkopen (met inbegrip van schoonheidsinstrumenten/gadgets);

- diensten te verlenen en artikelen te verkopen met opmerkingen als “te huur”, "kan besteld worden", "verkocht", "momenteel niet in voorraad", "kom later terug", "kan worden aangepast";

- artikelen voor wederverkoop aan te bieden die in bulk zijn aangekocht of items die doorgaans worden verkocht als dropshipping-artikelen met een lage verkoopwaarde;

- een groot aantal gloednieuwe artikelen te verkopen, inclusief artikelen met tags (tweedehands artikelen die in "nieuwe" staat verkeren, mogen op Vinted worden verkocht op voorwaarde dat het om unieke stukken gaat);

- artikelen te verkopen artikelen te verkopen die je zelf hebt gemaakt of ontworpen.

Voer je bedrijfsgegevens in

Tijdens de registratie zullen wij je vragen informatie toe te voegen zoals je bedrijfsnaam, adres, e-mail, telefoon, bedrijfsnummer, het handelsregister waarin je bedrijf is geregistreerd, het adres van het hoofdkantoor, indien van toepassing het btw-registratienummer en/of ander identiteitsdocument, bankrekeninggegevens, wettelijke vertegenwoordiger en diens persoonlijke gegevens (volledige naam, geboortedatum, nationaliteit, land van verblijf, adres en e-mailadres). Je wordt ook gevraagd om te verklaren dat je alleen producten en diensten aanbiedt die voldoen aan de geldende wetgeving in de Europese Unie. 

Wanneer de "ken uw klant" (KYC)-procedure wordt gestart (zie voor meer informatie paragraaf 10 van de Pro-Verkopers Gebruiksvoorwaarden), moet je behalve de hierboven vermelde gegevens ook de volgende gegevens verstrekken: (i) voor organisaties zonder winstoogmerk: kopieën van: statuten, registratiebewijs (uittreksel van publicatie of besluit waarbij een stichting van openbaar nut wordt verklaard) en een identiteitsbewijs van de wettelijk vertegenwoordiger, (ii) voor eenmanszaken: kopieën van identiteitsbewijs en bewijs van registratie (K-uittreksel), (iii) voor bedrijven: statuten, registratiebewijs en verklaring van de uiteindelijk begunstigde eigenaar (met vermelding van een natuurlijke persoon die ten minste 25% van de aandelen van het bedrijf bezit en zijn/haar persoonsgegevens, zoals een volledige naam, adres, nationaliteit, geboortedatum en geboorteplaats) en identiteitsdocument van de wettelijke vertegenwoordiger.

Zorg ervoor dat deze informatie volledig, juist en bijgewerkt is. Als onderdeel van de Pro-Kopersbescherming die wij kopers bieden, zullen wij deze informatie controleren en ontbrekende of onjuiste informatie kan je registratie als Pro-Verkoper verhinderen of vertragen. 

Lees en accepteer de Pro-Verkopers Gebruiksvoorwaarden

Zodra we alle informatie hebben, ontvang je het verzoek tot lezen en accepteren van de Pro-Verkopers Gebruiksvoorwaarden. In deze voorwaarden worden de verplichtingen van Vinted en van jou uitgelegd met betrekking tot de diensten die wij aanbieden, onder andere met betrekking tot de regels die van toepassing zijn op artikeloverzichten, de Pro-Kopersbescherming die wij kopers bieden die artikelen van jou kopen, en de rol van Vinted als tussenpersoon in je relaties met (potentiële) kopers. 

Voor uitgebreide informatie, lees de Pro-Verkopers Gebruiksvoorwaarden.

Zodra je je Pro-Gebruiker Account hebt aangemaakt, heb je volledige toegang tot de Site.

Beveiligingsprocedures

Om je Pro-Account te beschermen en te voorkomen dat gecompromitteerde accounts actief zijn, kunnen wij – bij de registratie en daarna van tijd tot tijd – informatie in je Pro-Account verifiëren, en je vragen om: relevante vragen te beantwoorden, relevante informatie te verstrekken, onjuiste of onvolledige informatie te corrigeren en/of te helpen bij de verificatieprocedures van het Pro-Account. Deze procedures zullen redelijk zijn en in verhouding staan tot de nagestreefde beveiligingsdoelstellingen. Wanneer de binnen deze procedures verstrekte informatie onjuist is en/of er geen sprake is van hulp van jouw kant, kunnen wij de verlening van de Diensten opschorten in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden voor Pro-Verkopers, totdat een correctie heeft plaatsgevonden.

Artikelen verkopen als een Pro-Verkoper: jouw verplichtingen

Bij het aanbieden en verkopen van artikelen op Vinted als een Pro-Verkoper gericht op consumenten, moet je voldoen aan: 

- de Algemene Voorwaarden van Vinted, de Pro-Verkopers Gebruiksvoorwaarden, de Pro-Verkopers Verkoopvoorwaarden en je eigen Aanvullende Beleid (zoals hieronder uitgelegd); en 

- alle toepasselijke wetten en voorschriften, in het bijzonder de consumentenwetgeving. 

Eerlijke praktijken toepassen

Je moet altijd eerlijke praktijken toepassen in relaties met kopers of potentiële kopers. 

Een oneerlijke handelspraktijk is een handelspraktijk die in strijd is met de vereisten van professionele zorgvuldigheid en die het gedrag van de consument wezenlijk verstoort of kan verstoren. Voorbeelden van dergelijke praktijken zijn misleidende en agressieve praktijken. 

Misleidende handelspraktijken zijn praktijken die onjuiste informatie bevatten of de consument op enigerlei wijze misleiden of kunnen misleiden, zelfs indien de informatie feitelijk correct is, en hem/haar ertoe brengen om een besluit over een transactie te nemen dat hij/zij anders niet zou hebben genomen. De informatie kan betrekking hebben op, maar is niet beperkt tot de volgende elementen:

- de belangrijkste kenmerken van het product; of

- de prijs; of

- de noodzaak van onderhoud, een benodigd onderdeel, vervanging of reparatie.

Een agressieve handelspraktijk wordt gekenmerkt door de druk die op de consument wordt uitgeoefend om hem te doen toegeven of om zijn keuze sterk te beïnvloeden. Een handelspraktijk wordt als agressief beschouwd indien, als gevolg van herhaalde en aanhoudende acties, ongepaste beïnvloeding of fysieke of morele dwang: 

- de keuzevrijheid van de consument beperkt of waarschijnlijk aanzienlijk nadelig zal beperken; of

- de toestemming van een consument op zodanige wijze wordt beïnvloed dat deze niet langer als geldig kan worden beschouwd;

- de uitoefening van de contractuele rechten van een consument hindert.

Lees meer over oneerlijke handelspraktijken:

- Richtlijn 2005/29/EG van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt;

-Frankrijk: Artikel L. 121-1 van de Consumentenwet, Artikelen L. 121-2 t/m L. 121-5 van de Consumentenwet, Artikelen L. 121-6 en L.121-7 van de Consumentenwet; Artikelen L. 212-1 tot L. 212-3 van de Consumentenwet. 

Verstrekking van alle verplichte informatie aan (potentiële) kopers

Als je een artikel aanbiedt, moet je (potentiële) kopers alle hieronder vermelde informatie verstrekken. Deze informatie omvat een beschrijving van de "essentiële kenmerken" van het artikel (d.w.z. de voornaamste kenmerken, zoals grootte, kleur, materiaal, merk, milieukwaliteiten en -kenmerken, enz.), de prijs, de datum waarop of de termijn waarbinnen het artikel aan de koper zal worden geleverd, informatie over je identiteit en contactgegevens, de wijze van betaling en levering, het herroepingsrecht, wettelijke garanties en de wijze waarop eventuele problemen kunnen worden opgelost. Indien van toepassing, moet je (potentiële) kopers ook informeren over service na verkoop en handelsgaranties. Zoals hieronder vermeld wordt een deel van deze informatie echter al door Vinted verstrekt.

Indien van toepassing, moet je (potentiële) kopers ook informeren over eventuele after-salesservices en handelsgaranties die je aanbiedt. Voor artikelen die je op Vinted plaatst, wordt deze informatie opgenomen in:

- de artikellijst die je gaat maken. Je kunt gratis zoveel artikelen plaatsen als je wilt. Je moet je houden aan de Catalogusregels, de Algemene Voorwaarden, de Pro-Verkopers Gebruiksvoorwaarden of de Pro-Verkopers Verkoopvoorwaarden

Je moet een paar foto's van het artikel uploaden en het zo nauwkeurig mogelijk beschrijven, aangeven of het beschadigd of defect is, en duidelijk de prijs vermelden. Ga naar het Helpcentrum voor meer informatie en tips over het plaatsen van artikelen. 

- de Pro-Verkopers Verkoopvoorwaarden. Om je te helpen sneller te verkopen, hebben we standaard verkoopvoorwaarden opgesteld die van toepassing zijn op alle verkopen via Vinted. Hierin is veel wettelijke vereiste informatie opgenomen evenals jou wettelijke verplichtingen en de wettelijke rechten van de kopers. 

- het Aanvullend Beleid dat je kan creëren in de instellingen van je Pro-account. Omdat sommige van de verplichte gegevens zeer specifiek zijn voor je bedrijf en de artikelen die je verkoopt, moet je de Pro-Verkopers Verkoopvoorwaarden aanvullen met je eigen aanvullende beleid. Vinted biedt een speciale ruimte om deze informatie in de instellingen van je Pro-account toe te voegen. 

Houd er bij het opstellen van de aanvullende beleidsregels rekening mee dat deze op een duidelijke en begrijpelijke manier moeten worden geschreven. Onduidelijke beleidsregels zullen door Vinted, een bemiddelaar of geschillencommissie, of de rechter worden geïnterpreteerd op de voor de consument gunstigste wijze. 

De regels moeten ook voldoen aan de wet en in overeenstemming zijn met de Pro-Verkopers Verkoopvoorwaarden, de Pro-Verkopers Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Vinted en mogen daar niet van afwijken (tenzij ze verplichtingen van jouw kant inhouden die gunstiger zijn voor de kopers).

Om je wegwijs te maken in al deze verplichtingen, geven we hieronder een overzicht van de verplichte informatie die moet worden weergegeven en waar: 

Informatie die jij verstrekt

Informatie die Vinted verstrekt

Waar?

Essentiële kenmerken van het artikel (gedetailleerde beschrijving)

Op jouw artikelpagina

Prijs van het artikel (inclusief BTW en alle andere toepasselijke belastingen)

Op jouw artikelpagina

Je naam of de naam van je organisatie (door jou aan Vinted verstrekt bij registratie)

Op jouw profielpagina en in het Aanvullende Beleid

Het adres van je vestiging en, indien ze anders zijn, dat van je hoofdkantoor, je telefoonnummer (door jou aan Vinted verstrekt bij registratie)

Op jouw profielpagina, in het Aanvullende Beleid en in de orderbevestigingsemail verzonden naar koper

Je SIRET-nummer (door jou aan Vinted verstrekt bij registratie)

In jouw Aanvullend Beleid

Je individueel fiscaal identificatienummer, indien jij of je bedrijf btw-plichtig bent/is (door jou aan Vinted verstrekt bij registratie of later, indien van toepassing)

In jouw Aanvullend Beleid

Betaalmethoden

In de Pro-Verkopers Verkoopvoorwaarden en bij afrekenen 

Leveringsdatum of -termijn

en vervoerdiensten 

In de Pro-Verkopers Verkoopvoorwaarden en bij het afrekenen

 

Bestaan van een wettelijke conformiteitsgarantie

In de Pro-Verkopers Verkoopvoorwaarden

Procedures voor de uitoefening van de wettelijke conformiteitsgarantie (hoe kan men contact met je opnemen)

In jouw Aanvullend Beleid

Bestaan van een wettelijke garantie tegen verborgen gebreken

In de Pro-Verkopers Verkoopvoorwaarden

Procedures voor de uitoefening van de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken (hoe kan men contact met je opnemen)

In jouw Aanvullend Beleid

 

Algemene informatie over het herroepingsrecht van de koper (voorwaarden, termijn, wijze van uitoefening) en standaardformulier.

In de Pro-Verkopers Verkoopvoorwaarden

Jouw retourbeleid dat van toepassing is wanneer kopers van de koop afzien (optioneel). Bijvoorbeeld: bied je gratis retourzendingen aan of moet de koper de retourkosten dragen? Wil je retourzendingen toestaan na de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen?

In jouw Aanvullend Beleid

Bestaan van handelsgaranties en procedures om deze uit te oefenen (optioneel)

In jouw Aanvullend Beleid

Dienst na verkoop (optioneel)

In jouw Aanvullend Beleid

Procedures voor de behandeling van tegen jou ingediende klachten

In jouw Aanvullend Beleid

Mogelijkheid om een beroep te doen op de diensten van een consumentenbemiddelaar, en naam van die bemiddelaar

In jouw Aanvullend Beleid

Elektronische link naar het Europees platform voor Onlinegeschillenbeslechting (ODR)

In jouw Aanvullend Beleid

De Pro-Verkopers Verkoopvoorwaarden en jouw Aanvullend Beleids vormen samen een bindend contract tussen jou en de koper.

Hieronder vind je ook de relevante wettelijke bepalingen over de informatie die je aan de koper moet verstrekken, afhankelijk van het land waar de koper woont: 

Richtlijn 2011/83/EU van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten

Frankrijk: Artikelen L. 111-1 en L. 221-5 van de Consumentenwet; Artikel 19 van Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie

België: Burgerlijk Wetboek inzake contractuele burgerlijke aansprakelijkheid; Wetboek van economisch recht inzake de informatie die handelaren aan consumenten moeten verstrekken; Wetboek van economisch recht inzake overeenkomsten op afstand tussen handelaren en consumenten

Nederland: Burgerlijk Wetboek betreffende contractuele burgerlijke aansprakelijkheid; Consumentenwetboek inzake de informatie die handelaren aan consumenten moeten verstrekken; Consumentenwetboek inzake overeenkomsten op afstand tussen handelaren en consumenten

Spanje: Burgerlijk Wetboek betreffende contractuele burgerlijke aansprakelijkheid; Spaanse Consumentenbeschermingswet 1/2007 inzake de informatie die handelaren aan consumenten moeten verstrekken; Spaanse Consumentenbeschermingswet 1/2007 inzake overeenkomsten op afstand tussen handelaren en consumenten

Luxemburg: Artikelen 1142 en volgende en Artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de contractuele burgerlijke aansprakelijkheid; Artikelen L. 111-1 en volgende van het Consumentenwetboek inzake de informatie die handelaren aan consumenten moeten verstrekken; de Artikelen L. 221-1 en volgende van het Consumentenwetboek inzake overeenkomsten op afstand tussen handelaren en consumenten

Italië: Artikelen 1218 en volgende van het Burgerlijk Wetboek inzake contractuele burgerlijke aansprakelijkheid; Consumentenwet inzake de informatie die handelaren aan consumenten moeten verstrekken

Portugal: Artikel 4 van Wetsbesluit nr. 24/2014 van 14 februari betreffende overeenkomsten op afstand tussen handelaren en consumenten; Artikel 8 van Wet nr. 24/96, van 31 juli, betreffende consumentenbescherming.

Rangschikking

Op Vinted worden aanbiedingen gesorteerd op "relevantie", waarbij rekening wordt gehouden met een combinatie van criteria, zoals de datum waarop ze zijn geplaatst, de informatie in je profiel en de voorkeuren die gebruikers hebben aangegeven, zoals artikelcategorie, maat, prijs of merk. Zie de Pro-Verkopers Gebruiksvoorwaarden en de sectie Ons Platform voor meer informatie. 

Je kunt de zichtbaarheid van je artikelen verbeteren door te betalen voor extra diensten zoals boosten of ‘Bumping’ van artikelen of Wardrobe Spotlight.

Verwijdering van artikelen of inhoud

Wij kunnen artikelen of inhoud verwijderen die onwettig zijn, in strijd zijn met algemeen aanvaarde gedragsnormen of de openbare orde, die inbreuk maken op de rechten van derden of die niet voldoen aan de Catalogusregels, de Algemene Voorwaarden van Vinted, de Pro-Verkopers Gebruiksvoorwaarden of de Pro-Verkopers Verkoopvoorwaarden. In dergelijke gevallen kunnen wij je account ook tijdelijk of definitief blokkeren. 

Indien van toepassing, zullen wij je informeren in overeenstemming met de Pro-Verkopers Gebruiksvoorwaarden

Betaling 

Bestellingen worden betaald via onze Geïntegreerd Betalingssysteem. Meer informatie over deze dienst is beschikbaar in de Pro-Verkopers Gebruiksvoorwaarden.

Je ontvangt je betaling zodra een bestelling is voltooid. Hier leggen we in detail uit hoe dit werkt:

1. Koper koopt een artikel > Betaling verschijnt onder "Te ontvangen saldo"

De betaling van de koper voor het artikel en de verzending wordt door MANGOPAY S.A., de Aanbieder van de e-Wallet, op een Borgrekening in bewaring gehouden. Dit bedrag verschijnt in je Vinted Balance onder "Te ontvangen saldo".

Te ontvangen saldo kan niet worden opgenomen of gebruikt om te betalen op Vinted. Het is de weergave van het bedrag dat je zult ontvangen na afronding van de bestelling(en).

2. Koper rondt bestelling af > Betaling verschijnt onder "Beschikbaar saldo"

De prijs van de bestelling wordt door de Aanbieder van de e-Wallet in bewaring gehouden zolang de koper van de Kopersbescherming of Pro-Kopersbescherming geniet en tot de afronding van de verkoop. Voor meer informatie over de omstandigheden waarin een verkoop als voltooid kan worden beschouwd, zie de Pro-Verkopers Gebruiksvoorwaarden.

Vinted is de enige partij die de Aanbieder van de e-Wallet opdracht kan geven de prijs van de bestelling vrij te geven, en zal dit niet doen (i) totdat deze periode van 14 dagen is verstreken of (ii) indien de koper een geschil bij ons heeft gemeld, totdat wij hebben bepaald of de koper moet worden terugbetaald. 

KOPERSBESCHERMINGSDIENSTEN

Als tussenpersoon is Vinted geen partij bij de verkoop tussen jou en de koper. Maar:

- als de koper een andere Pro-Gebruiker is, profiteert hij van de standaard Kopersbescherming zoals beschreven in onze Algemene Voorwaarden, als hij de transactie met jou op Vinted afrondt door gebruik te maken van de knop "Kopen”;

- als de koper een consument is, moet hij de transactie op Vinted afronden door gebruik te maken van de knop "Kopen”. Wij zullen geschillen met de kopers beslechten indien zij het artikel niet hebben ontvangen, indien het artikel niet of te laat is geleverd, of indien zij gebruik wensen te maken van hun wettelijk herroepingsrecht. Dit is de Pro-Kopersbescherming die hieronder wordt beschreven. 

Geldigheidsduur van de Pro-Kopersbescherming

Kopers kunnen de Pro-Kopersbescherming activeren door op de knop "Ik heb een probleem" te drukken die beschikbaar is in hun Privéberichten met jou:

- binnen een periode van 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop het bestelde artikel wordt geleverd;

- indien het artikel tijdens de verzending is zoekgeraakt, binnen een periode van 14 kalenderdagen vanaf de ontvangst van een kennisgeving van Vinted.

Lees de Pro-Verkopers Verkoopvoorwaarden aandachtig door voor alle informatie. 

De Pro-Kopersbescherming is niet van toepassing als de koper zich terugtrekt uit de koop of zijn vordering meldt zonder gebruik te maken van de Vinted Privéberichten met jou, of als hij zich niet houdt aan de procedure zoals beschreven in de Pro-Verkopers Verkoopvoorwaarden

Toepassingsgebied van de Pro-Kopersbescherming

De Pro-Kopersbescherming omvat voor kopers de volgende diensten:

- veilige betalingen, waarbij de prijs van de bestelling in bewaring wordt gehouden voor de duur van de Pro-Kopersbescherming;

- facilitering van het herroepingsproces;

- bijstand in geval van zoekraking van artikelen tijdens de verzending of te late levering;

- 24/7 klantenservice;

- zakelijke identiteitscontroles van Pro-Verkopers;

- normen die van toepassing zijn op Pro-Verkopers. 

Kopers kunnen nog steeds rechtstreeks contact met je opnemen, omdat je als Pro-Verkoper automatisch aansprakelijk bent jegens hen voor het goede verloop van de verkoop. 

Hieronder volgt een overzicht van de wettelijke rechten van de kopers. 

Levering

De artikelen worden aan kopers geleverd met onz Geïntegreerd Verzendsysteem. Lees meer over deze service in de Pro-Verkopers Verkoopvoorwaarden

Verzend het artikel met de methode waarvoor de koper heeft betaald en volg de instructies, gebruikmakend van het vooraf betaalde etiket dat wij je zullen sturen. Jij bent verantwoordelijk voor het behandelen van de persoonlijke gegevens van kopers in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Vanaf de verzending tot de koper het artikel heeft ontvangen, draag jij het risico van verlies van het artikel. Deze aansprakelijkheid is automatisch, zelfs als het artikel door een derde partij wordt geleverd. Jij kunt alleen aan aansprakelijkheid ontsnappen als je kunt bewijzen dat het probleem werd veroorzaakt door de consument, een onvoorzienbare en onvermijdelijke handeling van een derde bij het contract (dienstverleners die door de verkoper worden gebruikt, worden niet als zodanig beschouwd), of overmacht. 

Artikelen moeten worden geleverd aan kopers op de datum of binnen de periode aangegeven bij de afrekening. Zorg er in ieder geval voor dat het artikel binnen 5 werkdagen na ontvangst van de verzendinformatie wordt verzonden. Anders wordt de bestelling automatisch geannuleerd en aan de koper terugbetaald. 

Als onderdeel van de Pro-Kopersbescherming die wij kopers aanbieden, kunnen wij hen helpen om je te informeren als de levering te laat is of als het artikel beschadigd is, om de verkoop te annuleren en de terugbetaling van de bestelling te verkrijgen (als aan de wettelijke vereisten is voldaan). 

Lees de Pro-Verkopers Gebruiksvoorwaarden en de Pro-Verkopers Verkoopvoorwaarden nogmaals door voor meer informatie. 

Kopers kunnen nog steeds rechtstreeks contact met jou opnemen voor eventuele problemen met de levering. Hieronder vind je een overzicht van hun wettelijke rechten:

 • Tijdens de levering beschadigde artikelen. De koper kan de levering weigeren en je vragen om het artikel opnieuw te leveren in dezelfde staat als beschreven in je artikeloverzicht, door middel van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging.
 • Te late levering of zoekgeraakte artikelen tijdens verzending. De artikelen moeten aan de koper worden geleverd op de datum of binnen de termijn die in het privégesprek met de koper is aangegeven, en uiterlijk binnen 30 dagen. Zorg er in ieder geval voor dat je het artikel binnen 5 werkdagen na de aankoop verzendt

Als je het artikel niet tijdig levert, kan de koper de Kopersbescherming of de Pro-Kopersbescherming inroepen, of direct van jou eisen dat je binnen een redelijke extra termijn levert. Als je het artikel dan nog steeds niet levert, kan de koper besluiten de bestelling te annuleren. 

De koper kan de bestelling echter onmiddellijk annuleren als je weigert het artikel te leveren of als de leveringsdatum een essentiële voorwaarde van de verkoop was (bijvoorbeeld als de datum uitdrukkelijk door de koper was gevraagd toen je het artikel aan hem verkocht). 

Als de koper de koop annuleert, moet hij binnen 14 dagen het volledige bedrag dat hij heeft betaald, terugbetaald krijgen.

Meer informatie over je wettelijke verplichtingen in verband met de levering van artikelen is hier te vinden:

Richtlijn 2011/83/EU van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten

Frankrijk: Artikelen L. 216-1 tot L. 216-6 van de Consumentenwet; Artikel L. 221-15 van de Consumentenwet

België: Burgerlijk Wetboek inzake contractuele burgerlijke aansprakelijkheid; Wetboek van economisch recht inzake de informatie die handelaren aan consumenten moeten verstrekken; Wetboek van economisch recht inzake overeenkomsten op afstand tussen handelaren en consumenten

Nederland: Burgerlijk Wetboek betreffende contractuele burgerlijke aansprakelijkheid; Consumentenwetboek inzake de informatie die handelaren aan consumenten moeten verstrekken; Consumentenwetboek inzake overeenkomsten op afstand tussen handelaren en consumenten

Spanje: Burgerlijk Wetboek betreffende contractuele burgerlijke aansprakelijkheid; Spaanse Consumentenbeschermingswet 1/2007 inzake de informatie die handelaren aan consumenten moeten verstrekken; Spaanse Consumentenbeschermingswet 1/2007 inzake overeenkomsten op afstand tussen handelaren en consumenten

Luxemburg: Artikelen 1142 en volgende en Artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de contractuele burgerlijke aansprakelijkheid; de artikelen L. 111-1 en volgende van het Consumentenwetboek inzake de informatie die handelaren aan consumenten moeten verstrekken; de artikelen L. 221-1 en volgende van het Consumentenwetboek inzake overeenkomsten op afstand tussen handelaren en consumenten

Italië: Artikelen 1218 en volgende van het Burgerlijk Wetboek inzake contractuele burgerlijke aansprakelijkheid; Consumentenwet inzake de informatie die handelaren aan consumenten moeten verstrekken

Portugal: Artikelen 4 en 7 van Wetsbesluit nr. 24/2014 van 14 februari, betreffende overeenkomsten op afstand tussen handelaren en consumenten; Artikel 8 van Wet nr. 24/96 van 31 juli, betreffende consumentenbescherming.

Het herroepingsrecht van de koper

Wat is het herroepingsrecht? 

Een consument die online een artikel koopt, heeft een wettelijk herroepingsrecht gedurende een periode van 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel. Verstrijkt deze termijn op een zaterdag, een zondag of een feestdag, dan wordt deze termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag. 

Wij berekenen deze periode van 14 dagen op basis van de door de verzenddienstverlener verstrekte informatie.

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, kan de koper, naast andere opties, op de knop "Ik heb een probleem" drukken in zijn chat met jou op de Vinted-site of -app, het modelformulier voor herroeping uit de Pro-Verkoper Algemene Verkoopvoorwaarden naar jou sturen of een andere ondubbelzinnige verklaring afleggen waarin hij uiting geeft aan zijn wens om zich terug te trekken uit de verkoop. De koper hoeft geen reden of rechtvaardiging voor zijn beslissing te geven. 

Je kunt ook besluiten de koper toe te staan het herroepingsformulier op jouw Site in te dienen, als je die hebt. In dat geval moet je de ontvangst van de herroeping onmiddellijk en op een duurzaam medium, bijvoorbeeld per e-mail, bevestigen. 

De koper moet de artikelen onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, aan je terugsturen tenzij je aanbiedt de artikelen zelf bij de koper op te halen. 

De koper draagt de directe kosten voor het terugsturen van de artikelen, maar je kunt er ook mee instemmen die kosten zelf te dragen in je Aanvullend Beleid.

Indien de koper zich terugtrekt, krijgt hij het volledig betaalde bedrag terug, inclusief de leveringskosten. Kopers moeten zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de datum waarop je het artikel hebt teruggekregen of het bewijs hebt ontvangen dat het is verzonden, worden terugbetaald, al naar gelang wat het eerst gebeurt. 

De koper moet worden terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel als voor de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij hij uitdrukkelijk heeft ingestemd met het gebruik van een ander betaalmiddel en op voorwaarde dat de terugbetaling voor hem geen kosten meebrengt. Vergoed de koper niet zelf (tenzij de verkoopprijs reeds door de Aanbieder van het geïntegreerde betaalsysteem naar jouw bankrekening is overgemaakt): als de koper recht heeft op terugbetaling en zijn herroepingsrecht activeert via Vinted, zullen wij het geld via de Aanbieder van het geïntegreerde betaalsysteem uitbetalen.

Dit herroepingsrecht is niet van toepassing in bepaalde bij wet bepaalde uitzonderingen, zoals:

- artikelen die volgens de specificaties van de koper zijn vervaardigd of duidelijk zijn gepersonaliseerd; of

- verzegelde artikelen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en die na levering niet meer verzegeld zijn. 

Hieronder vind je meer informatie over uitzonderingen:

Richtlijn 2011/83/EU van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten

Frankrijk: Artikel L. 221-28 van de consumentenwet

België: Artikel VI.53 van het Wetboek van economisch recht

Nederland: Artikel 230p van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek

Spanje: Artikel 103 van de consumentenbeschermingswet 1/2007 van 16 november 2007

Luxemburg: Artikel L. 222-9  van het Consumentenwetboek

Italië: Artikel 59 van de consumentenwet

Portugal: Artikel 17 van Wetsbesluit nr. 24/2014 van 14 februari, betreffende overeenkomsten op afstand tussen handelaren en consumenten.

De rol van Vinted

Kopers kunnen hun herroepingsrecht altijd rechtstreeks bij jou uitoefenen. 

Als zij dit echter doen in het kader van onze Pro-Kopersbescherming, zullen wij je helpen bij het bijhouden van herroepingsverzoeken en kopers helpen zich uit de verkoop terug te trekken wanneer dit gerechtvaardigd is. Meer bepaald zullen wij de volgende stappen ondernemen:

- als de koper zich naar behoren uit de verkoop heeft teruggetrokken door te klikken op de knop "Ik heb een probleem" in hun Vinted-Privéberichten met jou, ontvang je een kennisgeving en als de koper voldoet aan de toepasselijke wettelijke vereisten, is het jouw wettelijke plicht om de koper terug te betalen;

- als je akkoord gaat, kun je de terugbetaling in gang zetten door de bestelling te annuleren via jouw Privéberichten met de koper. Een andere optie is om binnen 24 uur na ontvangst van het artikel van de consument of bewijs dat het is verzonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt, ons op de hoogte te stellen. Wij zullen de Aanbieder van het geïntegreerde betaalsysteem dan vragen om de in bewaring gehouden bedragen terug te betalen aan de koper; 

- als jij en de koper het niet eens zijn over het herroepingsrecht, bijvoorbeeld als de koper vindt dat je ten onrechte goedkeuring van de terugbetaling weigert, kan de koper de kwestie aan ons voorleggen. 

De verkoop wordt opgeschort en het bedrag van de bestelling blijft in bewaring totdat wij hebben vastgesteld of de koper aan de wettelijke vereisten voldoet om te worden terugbetaald. Als dat het geval is, zullen wij de Aanbieder van het geïntegreerde betaalsysteem vragen om het bedrag van de bestelling terug te betalen aan de koper. 

Wij kunnen besluiten dat de koper het artikel niet aan je hoeft terug te sturen, bijvoorbeeld als er sterke aanwijzingen zijn dat het om een vervalsing gaat. Meer informatie is hier beschikbaar. 

Lees hier meer:

Richtlijn 2011/83/EU van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten

Frankrijk: Artikelen et seq. L. 221-18 van de Consumentenwet

België: Artikelen VI.47 e.v. van het Wetboek van economisch recht

Nederland: Artikelen 230o e.v. van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek

Spanje: Artikelen 102 e.v. van de Wet op de consumentenbescherming 1/2007 van 16 november 2007

Luxemburg: Artikelen L. 222-9 e.v. van het Consumentenwetboek

Italië: Artikelen 52 e.v. van de Consumentenwet

Portugal: Artikelen 10 en volgende van Wetsbesluit nr. 24/2014 van 14 februari betreffende overeenkomsten op afstand tussen handelaren en consumenten.

Wettelijke garanties

Artikelen die je als Pro-Verkoper op Vinted verkoopt, vallen automatisch onder de wettelijke conformiteitsgarantie (indien de koper een consument is) en de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken, overeenkomstig de onderstaande wettelijke bepalingen:

Frankrijk: Artikelen L. 217-4 tot en met L. 217-14 van de Consumentenwet; Artikelen 1641 t/m 1648 van het Burgerlijk Wetboek

België: Artikelen 1649 bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek; Artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek

Nederland: Artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek

Spanje: Artikelen 114 en volgende. van de Consumentenbeschermingswet 1/2007 van 16 november 2007; Artikelen 1484 en volgende. van het Burgerlijk Wetboek

Luxemburg: Artikel L. 212-3 van het Consumentenwetboek; Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek

Italië: Artikelen 129 en volgende. van de Consumentenwet

Portugal: Artikel 5, leden 1 en 2, van Wetsbesluit nr. 67/2003 van 8 april; Artikelen 913 en volgende van het Portugese Burgerlijk Wetboek.

Jij bent als enige aansprakelijk jegens de kopers voor de verkoop van je artikelen, in het bijzonder met betrekking tot de wettelijke garanties. Als tussenpersoon zijn wij geen partij bij je verkopen met kopers en kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. 

Wettelijke garantie tegen niet-conforme artikelen

Deze garantie is van toepassing indien het artikel ongeschikt is voor het gebruik dat gewoonlijk van een dergelijk artikel wordt verwacht, niet overeenstemt met de beschrijving die je hebt gegeven of niet de specifieke eigenschappen bezit die je aan de koper hebt meegedeeld of met hem bent overeengekomen. 

In zulke gevallen kan de koper je vragen:

- om reparatie of vervanging van het artikel; of

- indien dit niet mogelijk is, hetzij (a) de bestelling te annuleren en terug te betalen, hetzij (b) de prijs te verlagen met behoud van het artikel.

De koper heeft twee jaar de tijd na de levering van het artikel om zich op deze garantie te beroepen. Alleen voor Portugal: In geval van tweedehandsgoederen kan deze termijn in onderling overleg tussen de partijen tot één jaar worden teruggebracht.

Wettelijke garantie tegen verborgen gebreken

Deze garantie is alleen van toepassing:

- als het gebrek op het tijdstip van aankoop bestond, maar verborgen was; en 

- als het gebrek het goed ongeschikt maakt voor het beoogde doel of het gebruik ervan zodanig vermindert dat de koper het niet of slechts tegen een lagere prijs zou hebben gekocht indien hij van het gebrek op de hoogte was geweest. 

De koper kan een volledige of gedeeltelijke terugbetaling krijgen, evenals een vergoeding indien het artikel schade heeft veroorzaakt. De koper moet binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek contact met je opnemen. Op deze garantie kan tot vijf jaar na de aankoop een beroep worden gedaan. 

Optionele commerciële garanties

Indien je dat wenst, kun je ook eigen commerciële garanties toevoegen: je kunt de omvang, duur en voorwaarden ervan vrij bepalen. Je kunt bijvoorbeeld uitgebreide garanties bieden, of risico's dekken die niet door wettelijke garanties worden gedekt (verlies, breuk, enz.). Als je deze aanbiedt moet jouw Aanvullend Beleid deze commerciële garanties beschrijven. 

Oplossen van problemen met kopers

Als een Pro-Verkoper die artikelen online verkoopt aan consumenten, moet je:

- je aansluiten bij een regeling voor consumentenbemiddeling (alleen voor Portugal: of bij een wettelijk erkend centrum voor geschillenbeslechting) of geschillenregeling en de identiteit, de contactgegevens en de Site van de bemiddelaar aan kopers meedelen in het aanvullende beleid. Je bent ook verplicht deze informatie opnieuw aan de koper te verstrekken indien een geschil niet is opgelost via een eerdere klacht die rechtstreeks bij je diensten is ingediend. 

- kopers informeren over het bestaan van het Europees platform voor online geschillenbeslechting en dat zij daarvan gebruik kunnen maken om geschillen met jou te beslechten. 

Voor meer informatie, zie de toepasselijke wetgeving:

Verordening (EU) nr. 524/2013 van 21 mei 2013 betreffende online beslechting van consumentengeschillen

Frankrijk: Artikelen L. 612-1, L. 616-1 tot L. 616-3 en R. 616-1 van de Consumentenwet

Oplossen van problemen met Vinted

Bij een meningsverschil tussen Vinted en een Pro-Gebruiker, kun je: 

 1. Een schriftelijke klacht richten aan de klantenservice van Vinted via dit contactformulier.
 2. Bij ontstentenis van een antwoord van Vinted binnen een redelijke termijn van één (1) maand, of als je niet tevreden bent met het gegeven antwoord, kun jij of kan Vinted proberen om het geschil op een minnelijke manier op te lossen, voordat een geschil wordt voorgelegd aan een bevoegde rechtbank.
 3. Je kunt overgaan tot bemiddeling om je geschillen met VINTED te beslechten. Lees voor meer informatie onze Pro-Gebruikers Algemene Voorwaarden.

Effectiviteit van intern klachtenbehandelingssysteem voor Pro-Gebruikers

In 2022 ontving Vinted 41.735 klachten van Pro-Gebruikers. De gemiddelde tijd voor behandeling van een klacht was 2,7 dagen.

Klachten van Pro-Gebruikers:

Soort klachten

Totaal aantal ontvangen klachten (vragen)*

Gemiddelde tijd die Vinted nodig had om de klachten te behandelen (in dagen)

Kwaliteit bestelling

7.610

5,6

Catalogus artikelen

4.665

1,19 

Verzending en levering

9.034

3,8 

Betalingen en veiligheid

17.341

  1,3 

Bruikbaarheid

2.956

1,9 

Anders

129

3,8

* Al deze problemen werden opgelost in 2022.

 

Contact met ons opnemen

Als je iets met ons wilt bespreken, gebruik je het formulier dat hier beschikbaar is. 

 

 

Ik ben een Pro-Verkoper, geen btw-betaler in Frankrijk 

1. Ik verkoop artikelen op Vinted. Betekent dit automatisch dat ik me moet registreren voor btw-doeleinden?

Nee. Zolang het totale volume verkochte artikelen de btw-registratielimiet niet overschrijdt, ben je actief en word je geclassificeerd als kleinbedrijf volgens de belastingvrijstellingsregeling voor het kleinbedrijf. Dit betekent dat verkopen op de Vinted-website niet aan btw zijn onderworpen. Vergeet niet dat je in bepaalde gevallen verantwoordelijk kunt zijn voor het uitgeven van facturen voor verkochte artikelen (meer informatie vind je in paragraaf 14).

 Het is jouw verantwoordelijkheid om je te registreren voor btw als het totale jaarlijkse inkomstenbedrag:

- meer is dan € 94.300, of

- meer is dan € 85.800 en de totale jaarlijkse netto verkopen over het vorige jaar meer dan € 85.800 bedroegen

Als aan een van deze voorwaarden wordt voldaan, is de btw-registratie verplicht. Je kunt je ook vrijwillig registreren voor btw, zelfs als het totale verkoopbedrag lager is dan de bovenstaande specificaties.

Je bent nog steeds onderworpen aan bepaalde btw-verplichtingen voor verkopen buiten Frankrijk en voor facturen die je van Vinted hebt ontvangen (d.w.z. voor verzending en extra zichtbaarheid).

2. Wanneer moet ik me registreren voor btw?

Btw-registratie is verplicht wanneer het totale jaarlijkse verkoopbedrag:

 • meer is dan € 94.300, of
 • meer is dan € 85.800 en de totale jaarlijkse netto verkopen van het voorgaande jaar bedroegen meer dan € 85.800

Deze voorwaarde is van toepassing op je totale jaaromzet. Met andere woorden, als je verkopen uitvoert buiten Vinted, moeten deze verkopen ook worden opgenomen in de totale belastbare inkomsten. Je kunt je ook vrijwillig registreren voor btw, zelfs als het totale verkoopbedrag lager is dan de bovenstaande specificaties.

3. Wat houdt btw-registratie in? 

Wanneer je totale omzet de btw-drempel bereikt, betekent dit dat al je volgende verkopen btw-plichtig zijn. Hier volgt een algemeen overzicht van een geregistreerde btw-betaler:

 • Je brengt btw in rekening op je verkochte artikelen door deze op te nemen in de adviesprijs van jouw artikel
 • Je trekt het ingevoerde btw-bedrag af 
 • Op basis van deze verkopen bereken, declareer en betaal je btw aan je lokale belastingdienst
 • Indien relevant, geef je je verkopen aan andere buitenlandse landen op

4. Kan ik me registreren voor btw, ook al heb ik de minimumdrempel niet bereikt? 

Ja, je kunt je op elk moment vrijwillig voor btw registreren. 

5. Hoe registreer ik me in Frankrijk voor btw? 

Ben je al een geregistreerde handelaar bij het Handelsregister en wil je je registreren voor btw-doeleinden, ook al heb je de minimumdrempel nog niet gehaald? Dan moet je een brief naar jouw belastingkantoor sturen waarin je aangeeft dat je voor btw-betalingen op je verkopen kiest en een btw-nummer wilt verkrijgen waarmee je Franse btw kunt declareren op een Franse btw-aangifte.

6. Ik heb een artikel verkocht aan een koper in een ander land. Moet ik iets doen?

Er zijn geen onmiddellijke maatregelen nodig, maar artikelen die naar het buitenland worden verkocht, kunnen daar worden belast, dus raden we je aan om de totale verkopen in andere landen bij te houden. De verkoop aan kopers in het buitenland wordt “verkoop op afstand” genoemd. Zij worden belast in het land van de koper wanneer je totale verkopen op afstand meer dan 10.000 euro bedragen. Als je dus voor 4.000 euro goederen aan Spanje verkoopt en voor 6.000 euro en meer goederen aan Nederland, verricht je verkoop op afstand en moeten die goederen worden belast in het land van de koper.

7. Ik heb de drempel voor verkoop op afstand bereikt. Wat moet ik nu doen?

Wanneer je de drempel van 10,000 euro voor verkoop op afstand overschrijdt, heb je twee mogelijkheden om btw aan te geven:

 1. registreer je (of blijf geregistreerd) in elk van de buitenlandse EU-landen waar je klanten hebt en meld en betaal vervolgens de verschuldigde btw in de nationale btw-aangifte van ieder land, of;
 2. registreer je in het OSS-systeem via de Franse belastingdienst. Zodra de registratie is voltooid kun je de verschuldigde BTW over verkopen op afstand binnen de EU aangeven en betalen via het Franse OSS-portaal. 

Voor je gemak kunnen al je afstandsverkopen worden gemeld via het One-Stop-Shop-systeem van de Franse belastingdienst, en één betaling in dit systeem zal dienovereenkomstig worden verdeeld onder de buitenlandse belastingautoriteiten.

Zolang je in Frankrijk een betaler zonder btw blijft, mag bij je lokale verkoop (aan Franse kopers) geen btw in rekening brengen. 

Als je besluit om je in een ander EU-land te laten registreren, kun je de stappen van paragraaf 8 volgen; je kunt de regels van OSS in paragraaf 9 bekijken.

8. Hoe registreer ik mij voor btw in een ander land?

Om je in het buitenland voor btw te registreren moet je:

 1. Een verzoek om btw-registratie in het betreffende land indienen 
 2. Het (de) relevante btw-tarief (tarieven) toepassen voor artikelen die in dat land worden verkocht
 3. Een factuur uitreiken in overeenstemming met de belastingvereisten van het betreffende land 
 4. Een btw-aangifte opstellen en indienen bij de belastingdienst van het betreffende land
 5. De relevante verschuldigde belastingen betalen aan de belastingautoriteiten van land

Meer informatie per land vind je onder het kopje Links.

9. Hoe gebruik ik het One-Stop-Shop (OSS)-systeem?

Volg de volgende stappen:

 • Neem contact op met de Franse belastingdienst en vraag een btw-nummer aan voor gebruik in het OSS-systeem
 • Na ontvangst van je btw-nummer kun je je belastingverplichtingen in het OSS-systeem aanleveren
 • Betaal de verschuldigde belastingen aan de Franse belastingdienst
 • Omdat deze registratie alleen voor het OSS systeem dient, blijf je een niet-btw-betaler voor lokale verkopen (binnen Frankrijk). Dit betekent dat je niet verplicht bent btw te heffen op verkopen aan Franse kopers 
 • Aangezien je niet geregistreerd bent als btw-plichtige in algemene zin, kan eventuele btw niet worden afgetrokken.

Hier is een link naar de website van de Franse belastingdienst.

10. Ik verkoop op afstand. Hoe beïnvloedt dit mijn verkoop in Frankrijk?

Je btw-registratie in een ander land of je OSS-rapportage heeft geen directe invloed op je Franse verkopen. 

Houd er echter rekening mee dat de btw-registratiedrempel in Frankrijk wordt berekend op basis van de totale jaarlijkse inkomsten, inclusief de inkomsten van buitenlandse kopers. Als je bijvoorbeeld een btw-betaler in België bent, maar je totale omzet is minder dan € 94.300 en je omzet van het voorgaande jaar is niet hoger dan € 85.800, dan hoef je je niet voor btw te registreren in Frankrijk en hoef je dus geen btw toe te voegen aan je lokale verkopen.

11. Hoe en waar moet ik belasting betalen voor verkoop op afstand?

Verkoop op afstand boven de drempel wordt belast in het land van de koper. Dit betekent dat je de btw moet berekenen aan de hand van het aangegeven tarief van het land waar de verkoop plaatsvindt. Als gevolg daarvan moet de btw tot juli 2021 worden betaald aan de Franse belastingdienst (wanneer je OSS gebruikt) of aan de bevoegde belastingdienst van het desbetreffende land (wanneer je in het buitenland bent geregistreerd).

Meer specifieke informatie per land vind je onder het kopje Links.

12. Ik heb een factuur ontvangen van Vinted, maar wat betekent dit?

De factuur die je hebt ontvangen is voor diensten zoals verzendetiketten, kosten voor Kopersbescherming of aanvullende zichtbaarheidsdiensten die door Vinted aan jou werden geleverd.

Omdat je economische activiteiten verricht, zijn de diensten die je worden aangeboden door een buitenlandse leverancier onderworpen aan het verleggen van btw. Dit betekent dat de koper van de diensten — in dit geval jij —verplicht is om btw aan te geven en te betalen tegen het normale btw-tarief. Zo ziet het er in de praktijk uit. 

Je hebt besloten om je artikelen bij Vinted een boost te geven, dus heb je een push-up van zeven dagen gekocht voor € 1,95. Vinted zal je een factuur sturen met de volgende informatie:

Bedrag - € 1,62

Totaalbedrag - € 1,62

Jouw te betalen btw-bedrag - € 0,33

“De geleverde diensten zijn onderhevig aan de verleggingsregeling btw.” 

Dit betekent dat je dit btw-bedrag moet aangeven en betalen aan de Franse belastingdienst

Let op: wanneer de factuur geen verwijzing naar de verleggingsregeling btw bevat (bijvoorbeeld wanneer de factuur vermeldt dat deze transactie niet btw-plichtig is), hoef je geen btw aan te geven of te betalen.

13. Hoe geef ik btw aan en betaal ik btw voor Vinted-diensten (d.w.z. verzending, kosten voor kopersbescherming en extra zichtbaarheidsdiensten)?

 • Stuur een verzoek voor een btw-identificatienummer naar de Franse belastingdienst.
 • Zodra je btw-identificatienummer is afgegeven, moet je een btw-aangifte voorbereiden en het te betalen btw-bedrag opnemen voor de periode waarin de factuur is uitgegeven
 • Omdat dit btw-identificatienummer alleen bedoeld is voor het aangeven van aangeschafte diensten, heeft dit geen invloed op je btw-status. Dit betekent dat je voor verkoop nog steeds bent aangemerkt als niet-btw-betaler.
 • Gezien het bovenstaande kun je de betaalde btw niet aftrekken.

Je hoeft slechts één keer een btw-nummer aan te vragen. Na ontvangst moet dit nummer worden gebruikt bij het rapporteren van alle facturen die je in de toekomst van Vinted ontvangt.

14. Moet ik een factuur uitgeven voor een verkocht artikel?

Niet altijd. Je bent niet verplicht een factuur uit te geven voor verkochte artikelen tenzij een koper vooraf om een factuur vraagt. Zelfs als de koper niet om een factuur vraagt, kun je er nog steeds voor kiezen om een factuur uit te geven als je dat wilt. Een factuur voor verkoop op afstand is verplicht. Als je koper in een ander EU-land is gevestigd, moet je een factuur uitgeven. 

Het Vinted-team is momenteel bezig met het ontwikkelen van een factureringshulpmiddel om het makkelijker te maken. Maar voorlopig ben alleen jij verantwoordelijk voor het uitgeven van facturen. Om het zo makkelijk mogelijk te maken, vind je alle factureringsinformatie in de volgende secties.

15. Welk bedrag moet op de factuur staan?

Het bedrag op de factuur moet gelijk zijn aan de prijs van het artikel plus de prijs van het verzendetiket. 

Als je een btw-betaler in een ander land bent, is het totale bedrag op de factuur voor verkoop op afstand naar dat buitenland ook inclusief btw (toegepast tegen het tarief van het desbetreffende land). Daarom is het totale factuurbedrag gelijk aan de prijs van het artikel plus de prijs van het verzendetiket plus btw.

16. Welke informatie moet op een factuur staan voor een verkoop aan een Franse koper?

Je moet de volgende informatie op de factuur vermelden:

- Uitgiftedatum

- Factuurnummer

- Btw-nummer van de koper (indien van toepassing)

- De volledige naam en het adres van de Pro-Verkoper (jouw gegevens)

- De identificerende informatie van de Pro-Verkoper (bijv. jouw identificatienummer, wettelijke classificatie van de entiteit)

- De volledige naam en het volledige adres van de koper

- De hoeveelheid en beschrijving van de verkochte goederen

- Datum waarop de verkoop heeft plaatsgevonden, indien anders dan de factuurdatum

- Artikelprijs

- Belastbaar bedrag 

- Kortingen

- Verwijzing naar toepasselijke wetgeving (bijv. verwijzing naar Artikel 293B van het Franse belastingwetboek)

- Datum van vooruitbetaling, indien anders dan de factuurdatum

- Informatie over de wettelijke garantie tegen niet-conforme artikelen

17. Welke informatie moet op een factuur staan voor een verkoop op afstand? 

Wanneer je je artikelen verkoopt aan buitenlandse kopers, maar je blijft onder de drempel voor verkoop op afstand, moet de factuur dezelfde informatie bevatten die zou worden opgenomen voor een lokale verkoop aan een Franse koper (paragraaf 16).

Als je het OSS-systeem gebruikt, moeten al je facturen volgens de Franse voorschriften worden opgesteld en je btw-identificatienummer van de Franse belastingdienst bevatten.

Als je in een ander land voor btw bent geregistreerd, moet de factuur je buitenlandse btw-nummer en de andere noodzakelijke vereisten voor dat land bevatten. De vereisten voor elk van toepassing zijnde land vind je onder het kopje Links.

18. De koper wil het gekochte artikel retourneren. Moet ik documenten uitgeven?

Niet altijd. Je hoeft alleen een creditnota uit te geven als er een factuur is uitgegeven voor het verkochte artikel. Omdat een factuur voor verkoop op afstand verplicht is, zijn creditnota's in dit geval ook verplicht. Het bedrag van de creditnota moet gelijk zijn aan het bedrag dat is vermeld op de eerste factuur (d.w.z. de prijs van het artikel plus de prijs van het verzendetiket).

Het Vinted-team is momenteel bezig met het ontwikkelen van een factureringshulpmiddel om het makkelijker te maken. Maar voorlopig bent alleen jij verantwoordelijk voor het uitgeven van facturen en creditnota's. 

19. Welke informatie moet er op een creditnota worden vermeld?

Over het algemeen zijn de eisen voor creditnota's dezelfde als voor facturen. De volgende informatie moet echter ook in de creditnota's worden opgenomen:

- Een aanwijzing dat het een creditnota is

- Een verwijzing naar het oorspronkelijke factuurnummer

- Het bedrag van de creditnota die geschreven is als een negatieve som (om het bedrag aan te geven dat wordt teruggegeven) 

- Het btw-bedrag dat afzonderlijk van het bedrag van het artikel wordt vermeld

- Het totale bedrag (gecrediteerd bedrag en het btw-bedrag)Ik ben Pro-Verkoper – een btw-betaler in Frankrijk

20. Welk btw-tarief moet ik opnemen in de online plaatsing?

Zoals je waarschijnlijk al weet, moet de vermelde prijs alle gerelateerde belastingen bevatten, inclusief het btw-bedrag. Wanneer je een artikel plaatst, weet je niet waar je koper is gevestigd, wat van invloed is op het btw-tarief. Als je hoofdkopers hier in Frankrijk zijn gevestigd, kun je dus een standaard of verlaagd btw-tarief (alleen van toepassing op boeken) toevoegen bovenop je verwachte omzet. Als je in een ander land al btw-plichtig bent of heel dicht bij de btw-registratielimiet bent, raden we je aan het verschil tussen de toepasselijke btw-tarieven van de twee landen te evalueren en het hogere te kiezen. 

Je hebt in Frankrijk handgemaakte schoenen verkocht voor € 180. De netto-inkomsten en het btw-bedrag worden als volgt berekend:

Artikelprijs = € 180

Btw-tarief = 20% 

Btw-bedrag = (artikelprijs / (100 + btw-tarief)) X btw-tarief = (180 / (100 + 20)) X 20 = € 30

Belastbare basis = artikelprijs - btw-bedrag = 180 - 30 = € 150

Brutobedrag = € 180

Netto-omzet = € 150

Btw-bedrag = € 30

 

Als deze schoenen aan de koper in België worden verkocht en je Belgische btw moet toepassen, worden de netto-inkomsten en de verschuldigde btw als volgt berekend:

Artikelprijs = € 180

Btw-tarief = 21% 

Btw-bedrag = (artikelprijs / (100 + btw-tarief)) X btw-tarief = (180 / (100 + 21)) X 21 = € 31,24

Belastbare basis = artikelprijs - btw-bedrag = 180 - 31,24 = € 148,75

Brutobedrag = € 180

Netto-omzet = € 148,75

Btw-bedrag = € 31,24

21. Ik heb een artikel verkocht aan een in Frankrijk gevestigde koper. Hoe moet ik deze verkoop belasten?

Je moet het standaard btw-tarief toepassen op alle door jou geplaatste artikelen, behalve boeken, die worden belast tegen het verlaagde btw-tarief.

Het goede nieuws is dat als je gebruikte goederen verkoopt, je de tweedehands goederenbelastingregeling kunt toepassen. 

22. Ik verkoop gebruikte goederen. Is het belastingstelsel voor gebruikte goederen op mij van toepassing?

Ja, de belastingregeling voor tweedehands goederen is verplicht voor gebruikte goederen die in Frankrijk worden verkocht. In het algemeen betekent het belastingstelsel voor gebruikte goederen dat:

- Je btw moet berekenen over het verschil tussen verkoopprijs en aankoopprijs, niet over de uiteindelijke prijs waarvoor je het artikel verkocht

- Je geen ingevoerde btw kan aftrekken wanneer gebruikte artikelen zijn gekocht

- Als je in het verleden btw hebt afgetrokken voor een gebruikt artikel, je een aanpassing moet doen voor die btw in je btw-aangifte

- Je het recht hebt om standaard btw-belastingen te selecteren bij het indienen van een verzoek bij de Franse belastingdienst

Je hebt meerdere jurken gekocht bij een lokale tweedehandse Franse winkel voor € 20 per stuk. Bij aankoop heb je geen btw afgetrokken. Daarna heb je deze artikelen voor € 50 op het platform van Vinted geplaatst. Wanneer het item wordt verkocht, bedraagt het brutobedrag voor belastingdoeleinden € 30. 

Brutobedrag = € 30

Btw-bedrag = (30 / (100 + 20) X 20 = € 5

Belastbaar bedrag = 30 - 5 = € 25

23. Kan ik gebruikte items verkopen met het belastingstelsel voor gebruikte goederen tegen het verlaagde btw-tarief, en nieuwe items met het standaard btw-tarief?

Ja, je kunt twee verschillende btw-regelingen gebruiken, maar haal ze niet door elkaar. 

24. Ik heb een artikel verkocht aan een koper in een ander land. Moet ik iets doen?

In dit geval kan het artikel worden belast met Franse btw of met de btw van het land van de koper. Dit hangt af van de volumes die jij aan andere landen verkoopt:

 1. Het artikel wordt belast met het Franse btw-tarief als je jaarlijkse inkomsten uit alle andere landen niet hoger zijn dan € 10.000.
 2. Wanneer de drempel is bereikt, moet het artikel in het land van de koper worden belast, wat betekent dat het btw-tarief voor het land van de koper moet worden toegepast. 

We raden aan dat je je totale verkoopbedrag in elk specifiek land bijhoudt. 

25. Ik heb de drempel voor verkoop op afstand in een ander land bereikt. Wat moet ik nu doen?

Wanneer je de drempel van € 10.000 voor verkoop op afstand overschrijdt, heb je twee mogelijkheden om btw aan te geven:

 1. registreer je (of blijf geregistreerd) in elk van de buitenlandse EU-landen waar je klanten hebt en meld en betaal vervolgens de verschuldigde btw in de nationale btw-aangifte van ieder land, of;
 2. registreer je in het OSS-systeem via de Franse belastingdienst. Zodra de registratie is voltooid kun je de verschuldigde btw over verkopen op afstand binnen de EU aangeven en betalen via het Franse OSS-portaal.

Voor je gemak kunnen al je afstandsverkopen worden gemeld via het One-Stop-Shop-systeem van de Franse belastingdienst, en één betaling in dit systeem zal dienovereenkomstig worden verdeeld onder de buitenlandse belastingautoriteiten.

Als je besluit om je in een ander EU-land te registreren, kun je de stappen van paragraaf 26 volgen; je kunt de regels van OSS in paragraaf 27 bekijken.

26. Hoe registreer ik mij voor btw in een ander land?

Om je in het buitenland voor btw te registreren moet je:

 1. Een verzoek om btw-registratie in het betreffende land indienen
 2. Het (de) relevante btw-tarief (tarieven) toepassen voor artikelen die in dat land worden verkocht
 3. Een factuur uitreiken in overeenstemming met de belastingvereisten van het betreffende land
 4. Een btw-aangifte opstellen en indienen bij de belastingdienst van het betreffende land
 5. De relevante verschuldigde belastingen betalen aan de belastingautoriteiten van land
 6. Vergeet niet dat verkopen op afstand die in andere EU-landen als belastbaar worden beschouwd, op de btw-aangifte van de Franse belastingplichtige moeten worden vermeld als niet-belastbare handelingen op regel 5A-"Ventes à distance taxables dans un autre Etat Membre au profit des personnes non assujetties - Ventes B2C". Dit verandert het in Frankrijk verschuldigde btw-bedrag niet, maar moet wel worden vermeld wanneer je je Franse btw-aangifte in Frankrijk indient.

Meer informatie per land vind je onder het kopje Links.

27. Waar vind ik het One-Stop-Shop (OSS) systeem?

Aangezien je al een in Frankrijk geregistreerde btw-plichtige bent, kun je toegang krijgen tot het OSS-systeem via de website van de Franse belastingdienst. 

Hier vind je een link naar de website van de Franse belastingdienst.

28. Hoe en waar moet ik belasting betalen voor verkoop op afstand?

Verkoop op afstand boven de drempelwaarden wordt belast in het land van de koper. Daarom moet je de btw berekenen aan de hand van het door het buitenland vastgestelde tarief. Als gevolg daarvan moet de in rekening gebrachte btw betaald worden aan de Franse belastingdienst (wanneer je OSS gebruikt) of aan de relevante belastingdienst van het buitenland (wanneer je in het buitenland bent geregistreerd.

Meer informatie per land vind je in onder het kopje Links.

29. Moet ik een factuur uitgeven voor een verkocht artikel?

Niet altijd. Je bent niet verplicht een factuur uit te geven voor verkochte artikelen tenzij een koper vooraf om een factuur vraagt. Zelfs als de koper niet om een factuur vraagt, kun je er nog steeds voor kiezen om een factuur uit te geven als je dat wilt. Een factuur voor verkoop op afstand is verplicht. Je moet een factuur uitgeven als je koper in een ander EU-land is gevestigd. 

Het Vinted-team is momenteel bezig met het ontwikkelen van een factureringshulpmiddel om het makkelijker te maken. Maar voorlopig ben alleen jij verantwoordelijk voor het uitgeven van facturen. Om het zo makkelijk mogelijk te maken, vind je alle factureringsinformatie in de volgende artikelen.

30. Welk bedrag moet op een factuur staan?

Het bedrag op de factuur moet gelijk zijn aan de prijs van het artikel plus de prijs van het verzendetiket. Voor al je verkopen is het totale bedrag van het artikel (en uiteindelijk van de factuur) ook inclusief btw. 

31. Welke informatie moet op een factuur staan voor een verkoop aan een Franse koper?

 Je moet de volgende informatie op de factuur vermelden:

- Uitgiftedatum

- Factuurnummer

- Btw-nummer van de koper (indien van toepassing)

- De volledige naam en het adres van de Pro-Verkoper (jouw gegevens) 

- Identificerende informatie van de Pro-Verkoper (bijv. jouw identificatienummer, wettelijke classificatie van de entiteit)

- De volledige naam en het volledige adres van de koper

- De hoeveelheid en beschrijving van de verkochte goederen

- Datum waarop de verkoop heeft plaatsgevonden, indien anders dan de factuurdatum

- Artikelprijs

- Belastbaar bedrag per btw-tarief

- Btw-tarief

- Btw-bedrag per btw-tarief

- Te betalen btw-bedrag

- Kortingen

- Verwijzing naar toepasselijke wetgeving (bijv. belastingstelsel voor tweedehands goederen)

- Datum van vooruitbetaling, indien anders dan de factuurdatum

32. Welke informatie moet op een factuur staan voor een verkoop op afstand?

Wanneer je je artikelen verkoopt aan buitenlandse kopers, maar je blijft onder de drempel voor verkoop op afstand, moet de factuur dezelfde informatie bevatten die zou worden opgenomen voor een lokale verkoop aan een Franse koper (paragraaf 31).

Als je het OSS-systeem gebruikt, moeten al je facturen volgens de Franse voorschriften worden opgesteld en je btw-identificatienummer van de Franse belastingdienst bevatten.

Als je in een ander land voor btw bent geregistreerd, moet de factuur je buitenlandse btw-nummer en de andere noodzakelijke vereisten voor dat land bevatten. De informatie per land vind je onder het kopje Links.

33. Ik heb een factuur ontvangen van Vinted, wat betekent dit?

De factuur die je hebt ontvangen heeft betrekking op diensten, zoals verzendetiketten, kosten voor Kopersbescherming of aanvullende zichtbaarheidsdiensten die door Vinted aan jou werden geleverd.

Omdat je economische activiteiten verricht, zijn de diensten die je worden aangeboden door een buitenlandse leverancier onderworpen aan de verleggingsregel btw. Dit betekent dat de koper van de diensten — in dit geval jij — verplicht is om btw aan te geven en te betalen tegen het normale btw-tarief. Zo ziet het er in de praktijk uit. 

Je hebt besloten om je artikelen bij Vinted een boost te geven, dus je hebt een push-up van zeven dagen gekocht voor € 1,95. Vinted zal je daarom een factuur sturen met de volgende informatie:

Bedrag - € 1,62

Totaalbedrag - € 1,62

Jouw te betalen btw-bedrag - € 0,33

“De geleverde diensten zijn onderhevig aan de verleggingsregeling btw.” 

Dit betekent dat je deze btw-bedragen moet opnemen in je Franse btw-aangifte.

Let op: wanneer de factuur geen verwijzing naar de verleggingsregeling btw bevat (bijvoorbeeld wanneer de factuur vermeldt dat deze transactie niet btw-plichtig is), hoef je geen btw aan te geven of te betalen.

34. Een koper wil het gekochte artikel retourneren. Moet ik documenten uitgeven?

Niet altijd. Je hoeft alleen een creditnota uit te geven als er een factuur is uitgegeven voor dat verkochte artikel. Omdat facturen voor verkoop op afstand verplicht zijn, zijn creditnota's ook verplicht. Het bedrag van de creditnota moet gelijk zijn aan het bedrag dat is vermeld op de eerste factuur, d.w.z. de prijs van het artikel plus de prijs van het verzendetiket.

Het Vinted-team is momenteel bezig met het ontwikkelen van een factureringshulpmiddel om het makkelijker te maken. Maar voorlopig ben alleen jij verantwoordelijk voor het uitgeven van facturen en creditnota's. 

35. Welke informatie moet er op een creditnota worden vermeld?

Over het algemeen zijn de eisen voor creditnota's dezelfde als voor facturen. De volgende informatie moet echter ook in de creditnota's worden opgenomen:

- Een aanwijzing dat het een creditnota is

- Een verwijzing naar het oorspronkelijke factuurnummer

- Het bedrag van de creditnota die geschreven is als een negatieve som (om het bedrag aan te geven dat wordt teruggegeven)

- Het btw-bedrag dat afzonderlijk van het bedrag van het artikel wordt vermeld

- Het totale bedrag (gecrediteerd bedrag en het btw-bedrag)

Links

Websites van de relevante belastingautoriteiten:

- Frankrijk

- Luxemburg

- België

- Nederland

- Spanje

- Italië

- Duitsland

- Portugal

Informatie over de relevante factureringsvereisten:

- Frankrijk

- Luxemburg

- België

- Nederland

- Spanje

- Italië

- Duitsland

- Portugal (hier, hier, hier)

Informatie over de btw-betaling aan de relevante belastingautoriteiten:

- Frankrijk

- Luxemburg

- België

- Nederland

- Spanje

- Italië

- Duitsland

- Portugal