VINTED Gids voor PRO-VERKOPERS

VINTED Gids voor PRO-VERKOPERS

Je kunt nu artikelen verkopen op Vinted als je een geregistreerde professional bent, een zogenaamde "Pro-verkoper". 

Lees verder om meer te weten te komen over hoe dit werkt en wat de rechten en plichten zijn als Pro-verkoper op Vinted. 

Deze gids is niet uitputtend, voor meer informatie verwijzen wij naar de Vinted Algemene voorwaarden, de Pro-verkopers Gebruiksvoorwaarden en de Pro-verkopers Verkoopsvoorwaarden

Een Vinted Pro-verkoper worden

Is het verplicht?

Als je een professional bent, moet je je als "Pro-verkoper" op Vinted aanmelden. 

Als je dit niet doet, kunnen conform het verbod op misleidende handelspraktijken de volgende sancties worden opgelegd: 

Frankrijk: twee jaar gevangenisstraf en een boete van maximaal 300.000 euro (artikel L. 132-2 van de consumentenwet).

Bovendien ben je als enige verantwoordelijk voor de inschrijving in de handels- en ondernemingsregisters of Rijksregister van verenigingenen voor het nakomen van je sociale en fiscale verplichtingen

Je kunt meer informatie vinden op de Sites van de Belastingdienst en de Sociale Zekerheid.

Maak een Vinted account aan of log in

De eerste stap om te verkopen op Vinted is het aanmaken van een standaard Vinted account. Je kunt er dan voor kiezen om het account om te zetten in een Pro-verkoper account, of om naast het standaard account een apart Pro-verkoper account aan te maken, zoals hier gedetailleerd wordt uitgelegd. 

Wij kunnen je ook vragen een Pro-gebruiker account aan te maken indien we over informatie beschikken waaruit blijkt dat je aan de hieronder vermelde criteria voor Pro-verkopers voldoet. Besteed hier de nodige aandacht aan, want we kunnen je toegang tot Vinted blokkeren als je je niet als Pro-verkoper registreert terwijl je wel voldoet aan de criteria om als professional te worden beschouwd.

Je kunt slechts één Pro-verkoper Vinted account hebben - meerdere accounts zijn niet toegestaan op Vinted. Je kunt echter zowel een persoonlijk account als een Pro-gebruiker account hebben (er moeten verschillende e-mail adressen en telefoonnummers worden gebruikt tijdens de registratie). In dat geval moet je persoonlijke account uitsluitend voor privégebruik bestemd zijn (bijvoorbeeld om aankopen te doen voor je privé-behoeften). 

Voldoen aan de criteria om in aanmerking te komen

Om in aanmerking te komen, moet je:

 • een eenmanszaak of een organisatie zonder winstoogmerk (vereniging in de zin van de Franse wet van 1 juli 1901 of stichting) zijn die officieel is geregistreerd in Frankrijk; 
 • de diensten van Vinted gebruiken in het kader van je beroepsactiviteit (d.w.z. handelen in een professionele hoedanigheid bij het aanbieden/verkopen van artikelen of het gebruik van andere Vinted-diensten); en
 • voldoen aan de Catalogusregels en tweedehands artikelen aanbieden die tot een van de volgende categorieën behoren: 

(i) Dames-, heren- en kinderkleding, schoeisel en accessoires.

(ii) Kinderspeelgoed, meubilair en kinderverzorgingsmateriaal.

(iii) Tech-accessoires zoals hoofdtelefoons, smart horloges, telefoonhoesjes en soortgelijke artikelen.

(iv) Huishoudelijke artikelen zoals textiel, tafelgerei en woonaccessoires. 

(v) Boeken. 

 

Je kunt je niet inschrijven als je:

 

 • artikelen te koop aanbiedt aan kopers die zich bevinden in landen waar de verkoop van dergelijke artikelen bij wet verboden is (vanwege de aard van het artikel, de kwaliteit, de vervaardiging of de materialen van het artikel, of om enige andere reden);
 • cosmetische artikelen verkoopt (met inbegrip van schoonheidsinstrumenten/gadgets);
 • diensten verleent die bestaan in het verhuren van voorwerpen; of/en
 • artikelen verkoopt met opmerkingen als "kan besteld worden", "verkocht", "momenteel niet in voorraad", "kom later terug";
 • artikelen voor wederverkoop aanbiedt die in bulk zijn aangekocht of doorgaans worden verkocht als dropshipping artikelen met een lage waarde;
 • een groot aantal gloednieuwe artikelen verkoopt, ook artikelen met tags (tweedehands artikelen die in "nieuwe" staat verkeren, mogen op Vinted worden verkocht op voorwaarde dat het om unieke stukken gaat). 

 

Voer je bedrijfsgegevens in

Wij zullen je vragen informatie toe te voegen zoals je bedrijfsnaam, adres, e-mail, telefoon, SIRET-nummer, BTW-registratienummer, wettelijke vertegenwoordiger en diens persoonlijke gegevens (volledige naam, geboortedatum, nationaliteit, land van verblijf) en een kopie van je registratiebewijs zoals een K-uittreksel, uittreksel van publicatie of besluit waarbij een stichting van openbaar nut wordt verklaard.

Zorg ervoor dat deze informatie volledig, juist en bijgewerkt is. Als onderdeel van het Pro kopersbescherming die wij kopers bieden, zullen wij deze informatie controleren en ontbrekende of onjuiste informatie kan je registratie als Pro-verkoper verhinderen of vertragen. 

 

Lees en accepteer de Pro-verkopers Gebruiksvoorwaarden

Zodra we alle informatie hebben, ontvang je het verzoek tot lezen en accepteren van de Pro-verkopers Gebruiksvoorwaarden. In deze voorwaarden worden de verplichtingen van Vinted en van jou uitgelegd met betrekking tot de diensten die wij aanbieden, onder andere met betrekking tot de regels die van toepassing zijn op artikel listings, de Pro-kopersbescherming die wij kopers bieden die artikelen van jou kopen, en de rol van Vinted als tussenpersoon in je relaties met (potentiële) kopers. 

Voor uitgebreide informatie, lees de Pro-verkopers Gebruiksvoorwaarden.

Zodra je je Pro-gebruiker Account hebt aangemaakt, heb je volledige toegang tot de Site.

artikelen verkopen als een Pro-verkoper: je verplichtingen

Bij het aanbieden en verkopen van artikelen op Vinted als een Pro-verkoper gericht op consumenten, moet je voldoen aan: 

 

 

Eerlijke praktijken toepassen

Je moet altijd eerlijke praktijken toepassen in relaties met kopers of potentiële kopers. 

Een oneerlijke handelspraktijk is een handelspraktijk die in strijd is met de vereisten van professionele zorgvuldigheid en die het gedrag van de consument wezenlijk beïnvloedt of kan beïnvloeden. Voorbeelden van dergelijke praktijken zijn misleidende en agressieve praktijken. 

Misleidende praktijken zijn praktijken:

 • die gebaseerd zijn op valse beweringen, aanwijzingen of presentaties; of 
 • die de consument kunnen misleiden; of
 • die veroorzaakt worden door het niet verstrekken van alle informatie die voor de consument van wezenlijk belang is.

 

Een agressieve handelspraktijk wordt gekenmerkt door de druk die op de consument wordt uitgeoefend om hem te doen toegeven of om zijn keuze sterk te beïnvloeden. Een handelspraktijk wordt als agressief beschouwd indien, als gevolg van herhaalde en aanhoudende acties of fysieke of morele dwang:

 

 • de keuzevrijheid van de consument nadelig wordt beïnvloed of waarschijnlijk aanzienlijk nadelig wordt beïnvloed; of
 • de toestemming van een consument op zodanige wijze wordt beïnvloed dat deze niet langer als geldig kan worden beschouwd;
 • de uitoefening van de contractuele rechten van een consument verhinderd worden.

 

Lees meer over oneerlijke handelspraktijken:

 • Richtlijn 2005/29/EG van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt;
 • Frankrijk: Artikel L. 121-1 van de Consumentenwet Artikelen L. 121-2 tot L. 121-5 van de ConsumentenwetArtikelen L. 121-6 en L.121-7 van de consumentenwet; artikelen L. 212-1 tot L. 212-3 van de consumentenwet. Nederland: zie onder meer de Wet Oneerlijke  Handelspraktijken (artikel 6:193a t/m 6:193j BW), de richtlijn consumentenrechten (artikel 6:230g t/m 6:230z BW) en de ACM-leidraad “Bescherming van de online consument” (beschikbaar op https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/2020-02/acm-leidraad-bescherming-online-consument.pdf”). 

 

Verstrekking van alle verplichte informatie aan (potentiële) kopers

Als je een artikel aanbiedt, moet je (potentiële) kopers alle hieronder vermelde informatie verstrekken. Deze informatie omvat een beschrijving van de "essentiële kenmerken" van het artikel (d.w.z. de voornaamste kenmerken, zoals grootte, kleur, materiaal, merk enz.), de prijs, de datum waarop of de termijn waarbinnen het artikel aan de koper zal worden geleverd, informatie over je identiteit en contactgegevens, de wijze van betaling en levering, het herroepingsrecht, wettelijke garanties en de wijze waarop eventuele problemen kunnen worden opgelost. Indien van toepassing, moet je (potentiële) kopers ook informeren over service na verkoop en handelsgaranties. Zoals hieronder vermeld, wordt een deel van deze informatie echter al door Vinted verstrekt.

 

Voor artikelen die je op Vinted plaatst, wordt deze informatie opgenomen in:

 

 

Je moet een paar foto's uploaden en het artikel zo nauwkeurig mogelijk beschrijven, aangeven of het beschadigd of defect is, en duidelijk de prijs vermelden. Raadpleeg het Helpcentrum voor meer informatie en tips over het plaatsen van artikelen. 

 

 • De Pro-verkopers Verkoopsvoorwaarden. Om je te helpen sneller te verkopen, hebben we standaard verkoopvoorwaarden opgesteld die van toepassing zijn op alle verkopen via Vinted. Hierin is veel wettelijke vereiste informatie opgenomen evenals je wettelijke verplichtingen en de wettelijke rechten van de kopers. 

 

 • Het Aanvullende beleid dat je kan creëren in je instellingen. Omdat sommige van de verplichte gegevens zeer specifiek zijn voor je bedrijf en de artikelen die je verkoopt, moet je de Pro-verkopers Verkoopvoorwaarden aanvullen met je eigen aanvullende beleid. Vinted biedt een speciale ruimte om deze informatie in je instellingen toe te voegen. 

 

Houd er bij het opstellen van de aanvullende beleidsregels rekening mee dat deze op een duidelijke en begrijpelijke manier moeten worden geschreven. Onduidelijke beleidsregels zullen door Vinted, een bemiddelaar of geschillencommissie, of de rechter worden geïnterpreteerd op de voor de consument gunstigste wijze. 

 

De regels moeten ook voldoen aan de wet en in overeenstemming zijn met de Pro-verkopers Verkoopsvoorwaarden, de Pro-verkopers Gebruiksvoorwaarden en de Vinted Algemene Voorwaarden en mogen daar niet van afwijken. 

 

Om je wegwijs te maken in al deze verplichtingen, geven we hieronder een overzicht van de verplichte informatie die moet worden weergegeven en waar:

 

Informatie die jij verstrekt

Informatie verstrekt door Vinted

Waar?

Essentiële kenmerken van het artikel (gedetailleerde beschrijving)

Op jouw artikelpagina

Prijs van het artikel

Op jouw artikelpagina

Je naam of de naam van je organisatie, e-mailadres (door jou aan Vinted verstrekt bij registratie)

Juridische vermeldingen (jouw aanvullende beleid)

Het adres van je vestiging en, indien verschillend, dat van je hoofdkantoor, je telefoonnummer (door jou aan Vinted verstrekt bij registratie)

In orderbevestigingsemail verzonden naar koper

Je SIRET-nummer (door jou aan Vinted verstrekt bij registratie)

Juridische vermeldingen (jouw aanvullende beleid)

Je individueel fiscaal identificatienummer, indien hij of je bedrijf btw-plichtig bent/is (door jou aan Vinted verstrekt bij registratie of later, indien van toepassing)

Juridische vermeldingen (jouw aanvullende beleid)

Betaalmethoden

Bij afrekenen (afhankelijk van de door de koper gekozen optie)

Leveringsdatum of -termijn en verzendingsdienstverleners

Bij afrekenen (afhankelijk van de door de koper gekozen optie)

Procedures voor de uitoefening van de wettelijke conformiteitsgarantie (hoe contact met je opnemen)

Bestaan van een wettelijke conformiteitsgarantie

Door jou: in het aanvullende beleid

Door Vinted: in Pro-verkopers verkoopvoorwaarden

Procedures voor de uitoefening van de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken (hoe contact met je op te nemen)

Bestaan van een wettelijke garantie tegen verborgen gebreken

Door jou: in het aanvullende beleid

Door Vinted: in Pro-verkopers verkoopvoorwaarden

Meer gedetailleerde informatie over het herroepingsrecht (je retourbeleid), bijvoorbeeld - bied je gratis retourzendingen aan of moet de koper de retourkosten dragen of wil je een langere periode voor het inroepen van het herroepingsrecht of blijf je bij de standaardperiode van 14 dagen?

Bestaan van een herroepingsrecht (voorwaarden, termijn, wijze van uitoefening) en standaardvorm daarvan

Door jou: in het aanvullende beleid

Door Vinted: in Pro-verkopers verkoopvoorwaarden 

Bestaan van handelsgaranties en procedures om deze uit te oefenen (facultatief)

In het aanvullende beleid

Dienst na verkoop (facultatief)

In het aanvullende beleid

Procedures voor de behandeling van tegen jou ingediende klachten

In het aanvullende beleid

Mogelijkheid om een beroep te doen op de diensten van een consumentenbemiddelaar, en naam van die bemiddelaar

In het aanvullende beleid

Elektronische verbinding met het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR)

In het aanvullende beleid

 

Samen vormen de verkoopvoorwaarden van Pro-verkopers en de aanvullende beleidsregels een bindend contract tussen jou en de koper.

 

Hieronder vind je ook relevante wettelijke bepalingen over de informatie die je aan de koper moet verstrekken, afhankelijk van het land waar de koper woont: 

 

Richtlijn 2011/83/EU van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten

Frankrijk: Artikelen L. 111-1 en L. 221-5 van de consumentenwet; artikel 19 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie

België: Burgerlijk wetboek inzake contractuele burgerlijke aansprakelijkheid; Wetboek van economisch recht inzake de informatie die professionele verkopers aan consumenten moeten verstrekken; Wetboek van economisch recht inzake overeenkomsten op afstand tussen verkopers en consumenten

Nederland: Burgerlijk wetboek betreffende contractuele burgerlijke aansprakelijkheid; consumentenwet inzake de informatie die door professionele verkopers aan consumentenmoet worden verstrekt; consumentenwet inzake overeenkomsten op afstand tussen verkopers en consumenten

Spanje: Burgerlijk wetboek betreffende contractuele burgerlijke aansprakelijkheid; Spaanse consumentenbeschermingswet 1/2007 inzake de informatie die professionele verkopers aan consumentenmoeten verstrekken; Spaanse consumentenbeschermingswet 1/2007 inzake overeenkomsten op afstand tussen verkopers en consumenten

Luxemburg: de artikelen 1142 en volgende en artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de contractuele burgerlijke aansprakelijkheid; de artikelen L. 111-1 en volgende van het Consumentenwet inzake de informatie die door professionele verkopers aan consumentenmoet worden verstrekt; de artikelen L. 221-1 en volgende van het Consumentenwet inzake overeenkomsten op afstand tussen verkopers en consumenten

Italië: Artikelen 1218 en volgende van het Burgerlijk Wetboek inzake contractuele burgerlijke aansprakelijkheid; Consumentenwet inzake de informatie die door professionele verkopers aan consumentenmoet worden verstrekt

Portugal: Artikel 4 van Decreto-Lei nr. 24/2014 van 14 februari, betreffende overeenkomsten op afstand tussen handelaren en consumenten; artikel 8 van wet no. 24/96, van 31 juli, betreffende consumentenbescherming.

Rangschikking

Op Vinted worden aanbiedingen gesorteerd op "relevantie", waarbij rekening wordt gehouden met een combinatie van criteria, zoals de datum waarop ze zijn geplaatst, de informatie in je profiel en de voorkeuren die gebruikers hebben aangegeven, zoals artikelcategorie, maat, prijs of merk. Zie de sectie Transparantie voor meer informatie. 

Je kunt de zichtbaarheid van je artikelen verbeteren door te betalen voor extra diensten zoals Boosten van artikelen of Garderobe Spotlight

Verwijdering van artikelen of inhoud

Wij kunnen artikelen of inhoud verwijderen die onwettig zijn, in strijd zijn met algemeen aanvaarde gedragsnormen of de openbare orde, die inbreuk maken op de rechten van derden of die niet voldoen aan de Catalogusregels, de Vinted Algemene voorwaarden, de Pro-verkopers Gebruiksvoorwaarden of de Pro-verkopers Verkoopsvoorwaarden. In dergelijke gevallen kunnen wij je account ook opschorten of sluiten. 

Indien van toepassing, zullen wij je informeren in overeenstemming met de Pro-verkopers Gebruiksvoorwaarden

Betaling 

Bestellingen worden betaald via onze geïntegreerde betalingsdienst. Meer informatie over deze dienst is beschikbaar in de Prijslijst

Je ontvangt je betaling zodra een bestelling is voltooid. Hier leggen we in detail uit hoe het werkt:

 1. Koper koopt een artikel > Betaling verschijnt onder "In afwachting van saldo"

De betaling van de koper voor het artikel en de verzending wordt veilig in bewaring gehouden door Mangopay, onze betalingsdienstverlener. Dit bedrag verschijnt in je Vinted-saldo onder "nog te ontvangen saldo".

Saldo in afwachting kan niet worden opgenomen of gebruikt om te betalen op Vinted. Het is de weergave van het bedrag dat je zult ontvangen na het voltooien van de bestelling(en).

 1. Koper rondt bestelling af > Betaling verschijnt onder "Beschikbaar saldo"

De prijs van de bestelling wordt door Mangopay in bewaring gehouden zolang de koper van de kopersbescherming of Pro-kopersbescherming geniet en tot de afronding van de verkoop. De verkoop wordt geacht te zijn voltooid na het verstrijken van een termijn van 14 dagen die ingaat op de dag volgend op de leveringsdatum (en die verlengd wordt tot de eerstvolgende werkdag indien de termijn op een zaterdag of een zondag verstrijkt) of totdat eventuele geschillen zijn opgelost. 

Vinted is de enige partij die Mangopay opdracht kan geven de prijs van de bestelling vrij te geven, en zal dit niet doen (i) totdat deze periode van 14 dagen is verstreken of (ii) indien de koper een geschil bij ons heeft gemeld, totdat wij hebben bepaald of de koper moet worden terugbetaald. 

KOPERSBESCHERMINGSDIENSTEN

Als tussenpersoon is Vinted geen partij bij de verkoop tussen jou en de koper. Maar:

 • als de koper een andere Pro-gebruiker is, profiteert hij van de standaard kopersbescherming zoals beschreven in onze Algemene Voorwaarden, als je de transactie met hem op Vinted afrondt door gebruik te maken van onze geïntegreerde betalingsservice;
 • als de koper een consument is, moet je de transactie op Vinted afronden door gebruik te maken van onze geïntegreerde betalingsdienst. Wij zullen geschillen met de kopers beslechten indien zij het artikel niet hebben ontvangen, indien het artikel niet of te laat is geleverd, of indien zij gebruik wensen te maken van hun wettelijk herroepingsrecht. Dit is de Pro-kopersbescherming die hieronder wordt beschreven. 

Geldigheidsduur van de Pro-kopersbescherming

Kopers kunnen de Pro-kopersbescherming activeren door op de knop "Ik heb een probleem" te drukken die beschikbaar is in de chat met de koper:

 

 • binnen een periode van 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop het bestelde artikel wordt geleverd;
 • indien het artikel verloren is gegaan, binnen een periode van 14 kalenderdagen vanaf de ontvangst van een kennisgeving die door VINTED aan de Koper zal worden verzonden. Over het algemeen zal VINTED deze kennisgeving tussen vier en vijf weken na je bestelling sturen.

Lees aandachtig de Pro-verkopers Verkoopsvoorwaarden voor alle informatie. 

De Pro-kopersbescherming is niet van toepassing als de koper zich terugtrekt uit de koop of zijn vordering meldt zonder gebruik te maken van zijn Vinted chat of als hij zich niet houdt aan de procedure zoals beschreven in de Pro-verkoper Verkoopvoorwaarden


Toepassingsgebied van de Pro-kopersbescherming

De Pro-kopersbescherming omvat voor kopers de volgende diensten:

 • bescherming van het betaalde bedrag  voor de bestelling dat in bewaring wordt gehouden voor de duur van de Pro-kopersbescherming;
 • facilitering van het terugtrekkingsproces;
 • bijstand in geval van verlies van artikelen tijdens de verzending of te late levering;
 • 24/7 klantenservice;
 • zakelijke identiteitscontroles van Pro-verkopers;
 • normen die van toepassing zijn op Pro-verkopers. 

Kopers kunnen nog steeds rechtstreeks contact met je opnemen, omdat je als Pro-verkoper automatisch aansprakelijk bent jegens hen voor de goede uitvoering van de verkoop. 

 

Hieronder volgt een overzicht van de wettelijke rechten van de kopers. 

 

Levering

De artikelen worden aan kopers geleverd met onze geïntegreerde labeldienst. Lees meer over deze service in de Pro-verkoper Verkoopsvoorwaarden

Verzend het artikel met de methode waarvoor de koper heeft betaald en volg de instructies. Je bent verantwoordelijk voor het behandelen van de persoonlijke gegevens van kopers in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. 

Artikelen moeten worden geleverd aan kopers op de datum of binnen de periode aangegeven bij betaling. Zorg er in ieder geval voor dat het artikel binnen 5 werkdagen na ontvangst van de verzendinformatie wordt verzonden. Anders kan de bestelling automatisch worden geannuleerd en aan de koper worden terugbetaald. 

Als onderdeel van het Pro-kopersbescherming die wij kopers aanbieden, kunnen wij hen helpen om je te informeren als de levering te laat is of als het artikel beschadigd is, om de verkoop te annuleren en de terugbetaling van de bestelling te verkrijgen (als aan de wettelijke vereisten is voldaan). 

Lees de Pro-verkopers Gebruiksvoorwaarden en de Pro-verkopers Verkoopsvoorwaarden nogmaals voor meer informatie. 

Meer informatie over je wettelijke verplichtingen in verband met de levering van artikelen is hier te vinden:

Richtlijn 2011/83/EU van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten

Frankrijk: Artikelen L. 216-1 tot L. 216-6 van de Consumentenwet; artikel L. 221-15 van de Consumentenwet

België: Burgerlijk wetboek inzake contractuele burgerlijke aansprakelijkheid; Wetboek van economisch recht inzake de informatie die professionele verkopers aan consumenten moeten verstrekken; Wetboek van economisch recht inzake overeenkomsten op afstand tussen verkopers en consumenten

Nederland: Burgerlijk wetboek betreffende contractuele burgerlijke aansprakelijkheid; consumentenwet inzake de informatie die door professionele verkopers aan consumentenmoet worden verstrekt; consumentenwet inzake overeenkomsten op afstand tussen verkopers en consumenten

Spanje: Burgerlijk wetboek betreffende contractuele burgerlijke aansprakelijkheid; Spaanse consumentenbeschermingswet 1/2007 inzake de informatie die professionele verkopers aan consumentenmoeten verstrekken; Spaanse consumentenbeschermingswet 1/2007 inzake overeenkomsten op afstand tussen verkopers en consumenten

Luxemburg: de artikelen 1142 en volgende en artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de contractuele burgerlijke aansprakelijkheid; de artikelen L. 111-1 en volgende van het Consumentenwet inzake de informatie die door professionele verkopers aan consumentenmoet worden verstrekt; de artikelen L. 221-1 en volgende van het Consumentenwet inzake overeenkomsten op afstand tussen verkopers en consumenten

Italië: Artikelen 1218 en volgende van het Burgerlijk Wetboek inzake contractuele burgerlijke aansprakelijkheid; Consumentenwet inzake de informatie die door professionele verkopers aan consumentenmoet worden verstrekt.

Portugal: Artikelen 4 en 7 van Decreto-Lei nr. 24/2014 van 14 februari, betreffende overeenkomsten op afstand tussen handelaren en consumenten; artikel 8 van wet nr. 24/96 van 31 juli, betreffende consumentenbescherming.

 

Het herroepingsrecht van de koper

Wat is het herroepingsrecht? 

Een consument die online een artikel koopt, heeft een wettelijk herroepingsrecht gedurende een periode van 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel. Verstrijkt deze termijn op een zaterdag, een zondag of een feestdag, dan wordt deze termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag. 

Wij berekenen deze periode van 14 dagen op basis van de door de verzenddienstverlener verstrekte informatie.

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, kan de koper, naast andere opties, op de knop "Ik heb een probleem" drukken in zijn chat met jou op de Vinted-site of -app, het modelformulier voor herroeping uit de Algemene Verkoopvoorwaarden naar jou sturen of een andere ondubbelzinnige verklaring afleggen waarin hij uiting geeft aan zijn wens om zich terug te trekken uit de verkoop. De koper hoeft geen reden of rechtvaardiging voor zijn beslissing te geven. 

Je kunt ook besluiten de koper toe te staan het herroepingsformulier op jouw Site in te dienen, als je die hebt. In dat geval moet je de ontvangst van de herroeping onmiddellijk en op een duurzame drager, bijvoorbeeld per e-mail, bevestigen. 

De koper moet de artikelen onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, aan je terugsturen tenzij je aanbiedt de artikelen zelf bij de koper op te halen. 

De koper draagt de directe kosten voor het terugsturen van de artikelen, maar je kunt er ook mee instemmen die kosten zelf te dragen in je Aanvullende beleid.

Indien de koper zich terugtrekt, krijgt hij het volledige betaalde bedrag terugbetaald, inclusief de leveringskosten. Kopers moeten zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de datum waarop je het artikel hebt teruggekregen of het bewijs hebt ontvangen dat het is verzonden, worden terugbetaald, al naar gelang wat het eerst gebeurt. 

De koper moet worden terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel als voor de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij hij uitdrukkelijk heeft ingestemd met het gebruik van een ander betaalmiddel en op voorwaarde dat de terugbetaling voor hem geen kosten meebrengt. Vergoed de koper niet zelf: als de koper recht heeft op terugbetaling en zijn herroepingsrecht activeert via Vinted, zullen wij het geld via Mangopay uitbetalen.

Dit herroepingsrecht is niet van toepassing in bepaalde bij wet bepaalde uitzonderingen, zoals:

 • artikelen die volgens de specificaties van de koper zijn vervaardigd of duidelijk zijn gepersonaliseerd; of
 • verzegelde artikelen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en die na levering niet meer verzegeld zijn. 

 

Hieronder vind je meer informatie over uitzonderingen:

Richtlijn 2011/83/EU van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten

Frankrijk: Artikel L. 221-28 van de consumentenwet

België: Artikel VI.53 van het Wetboek van economisch recht

Nederland: Artikel 230p van Boek 6 van het Burgerlijk wetboek

Spanje: Artikel 103 van de consumentenbeschermingswet 1/2007 van 16 november 2007

Luxemburg: Artikel L. 222-9 van de consumentenwet

Italië: Artikel 59 van de consumentenwet

Portugal: Artikel 17 van Decreto-Lei nr. 24/2014 van 14 februari, betreffende overeenkomsten op afstand tussen handelaren en consumenten.

 

De rol van Vinted

Kopers kunnen hun herroepingsrecht altijd rechtstreeks bij jou uitoefenen. 

Als zij dit echter doen in het kader van onze Pro-kopersbescherming, zullen wij je helpen bij het bijhouden van terugtrekkingsverzoeken en kopers helpen zich uit de verkoop terug te trekken wanneer dit gerechtvaardigd is. Meer bepaald zullen wij de volgende stappen ondernemen:

 • Als de koper zich naar behoren uit de verkoop heeft teruggetrokken door te klikken op de knop "Ik heb een probleem" in hun Vinted-chat met jou, ontvang je een kennisgeving en als de koper voldoet aan de toepasselijke wettelijke vereisten, is het jouw wettelijke plicht om de koper terug te betalen;
 • Als je akkoord gaat, kun je de terugbetaling in gang zetten door de bestelling te annuleren in je chat met de koper. Een andere optie is om ons binnen 24 uur na ontvangst van het artikel van de consument of bewijs dat het is verzonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt, op de hoogte te stellen, wij zullen dan Mangopay vragen om de in bewaring gehouden bedragen terug te betalen aan de koper; 
 • Als jij en de koper het niet eens zijn over het herroepingsrecht, bijvoorbeeld als de koper vindt dat je ten onrechte goedkeuring van de terugbetaling weigert, kan de koper de kwestie aan ons voorleggen. 

 

De verkoop wordt opgeschort en het bedrag van de bestelling blijft in bewaring totdat wij hebben vastgesteld of de koper aan de wettelijke vereisten voldoet om te worden terugbetaald. Als dat het geval is, zullen wij Mangopay vragen om het bedrag van de bestelling terug te betalen aan de koper. 

Wij kunnen besluiten dat de koper het artikel niet aan je hoeft terug te sturen, bijvoorbeeld als er sterke aanwijzingen zijn dat het om een vervalsing gaat. Meer informatie is hier beschikbaar. 

 

Lees hier meer:

Richtlijn 2011/83/EU van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten

Frankrijk: Artikelen et seq. L. 221-18 van de consumentenwet

België: Artikelen VI.47 e.v. van het Wetboek van economisch recht

Nederland: Artikel 230o e.v. van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek

Spanje: Artikelen 102 e.v. van de wet op de consumentenbescherming 1/2007 van 16 november 2007

Luxemburg: Artikel L. 222-9 e.v. van de Consumentenwet

Italië: Artikelen 52 e.v. van de consumentenwet

Portugal: Artikelen 10 en volgende van Decreto-Lei nr. 24/2014 van 14 februari, betreffende overeenkomsten op afstand tussen handelaren en consumenten.

 

Wettelijke garanties

Artikelen die je als Pro-verkoper op Vinted verkoopt, vallen automatisch onder de wettelijke conformiteitsgarantie (indien de koper een consument is) en de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken, overeenkomstig de onderstaande wettelijke bepalingen:

 

Frankrijk: De artikelen L. 217-4 tot en met L. 217-14 van de consumentenwet; de artikelen 1641 tot en met 1648 van het Burgerlijk wetboek

België: De artikelen 1649 bis en volgende van het Burgerlijk wetboek; de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk wetboek

Nederland: Artikel 7:17 van het Burgerlijk wetboek

Spanje: Artikelen 114 en volgende. van de consumentenbeschermingswet 1/2007 van 16 november 2007; de artikelen 1484 en volgende. van het Burgerlijk wetboek

Luxemburg: Artikel L. 212-3 van het wetboek van consumentenrecht; artikel 1641 van het Burgerlijk wetboek

Italië: Artikelen 129 en volgende. van de consumentenwet

Portugal: Artikel 5, leden 1 en 2, van Decreto-Lei nr. 67/2003 van 8 april; artikelen 913 en volgende van het Portugese Burgerlijk Wetboek.

 

Je bent als enige aansprakelijk jegens de kopers voor de verkoop van je artikelen, in het bijzonder met betrekking tot de wettelijke garanties. Als tussenpersoon zijn wij geen partij bij je verkopen met kopers en kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. 

Wettelijke garantie tegen niet-conforme artikelen

Deze garantie is van toepassing indien het artikel ongeschikt is voor het gebruik dat gewoonlijk van een dergelijk artikel wordt verwacht, niet overeenstemt met de beschrijving die je hebt gegeven of niet de specifieke eigenschappen bezit die je aan de koper hebt meegedeeld of met hem bent overeengekomen. 

In zulke gevallen kan de koper je vragen:

 • om reparatie of vervanging van het artikel; of
 • indien dit niet mogelijk is, hetzij (a) de bestelling te annuleren en terug te betalen, hetzij (b) de prijs te verlagen met behoud van het artikel.

De koper heeft twee jaar de tijd na de levering van het artikel om zich op deze garantie te beroepen. Alleen voor Portugal: In geval van tweedehandsgoederen kan deze termijn in onderling overleg tussen de partijen tot één jaar worden teruggebracht.

Wettelijke garantie tegen verborgen gebreken

Deze garantie is alleen van toepassing:

 • als het gebrek op het tijdstip van aankoop bestond, maar verborgen was; en 
 • als het gebrek het goed ongeschikt maakt voor het beoogde doel of het gebruik ervan zodanig vermindert dat de koper het niet of slechts tegen een lagere prijs zou hebben gekocht indien hij van het gebrek op de hoogte was geweest. 

De koper kan een volledige of gedeeltelijke terugbetaling krijgen, evenals een vergoeding indien het artikel schade heeft veroorzaakt. De koper moet binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek contact met je opnemen. Op deze garantie kan tot vijf jaar na de aankoop een beroep worden gedaan. 

Optionele commerciële garanties

Indien je dat wenst, kun je ook eigen commerciële garanties toevoegen: je kunt de omvang, duur en voorwaarden ervan vrij bepalen. Je kunt bijvoorbeeld uitgebreide garanties bieden, of risico's dekken die niet door wettelijke garanties worden gedekt (verlies, breuk, enz.). Je aanvullende beleid moet deze commerciële garanties beschrijven. 

Oplossen van problemen met kopers

Als een Pro-verkoper die artikelen online verkoopt aan consumenten, moet je:

 • Je aansluiten bij een regeling voor consumentenbemiddeling (alleen voor Portugal: of bij een wettelijk erkend centrum voor geschillenbeslechting) of geschillenregeling en de identiteit, de contactgegevens en de Site van de bemiddelaar aan kopers meedelen in het aanvullende beleid. Je bent ook verplicht deze informatie opnieuw aan de koper te verstrekken indien een geschil niet is opgelost via een eerdere klacht die rechtstreeks bij je diensten is ingediend. 
 • Informeer kopers over het bestaan van het Europees platform voor online geschillenbeslechting en dat zij daarvan gebruik kunnen maken om geschillen met te beslechten. 

Voor meer informatie, zie de toepasselijke wetgeving:

Verordening (EU) nr. 524/2013 van 21 mei 2013 betreffende online beslechting van consumentengeschillen

Frankrijk: Artikelen L. 612-1, L. 616-1 tot L. 616-3 en R. 616-1 van de consumentenwet

Contact met ons opnemen

Als je iets met ons wilt bespreken, gebruik je het formulier dat hier beschikbaar is. 

Ik ben een Pro Seller, geen btw-betaler in Frankrijk 

1. Ik verkoop artikelen op Vinted. Betekent dit automatisch dat ik me moet registreren voor btw-doeleinden?

Nee. Zolang het totale volume verkochte artikelen de btw-registratielimiet niet overschrijdt, bent u actief en wordt u geclassificeerd als kleinbedrijf volgens de belastingvrijstellingsregeling voor het kleinbedrijf. Dit betekent dat verkopen op de Vinted-website niet aan btw zijn onderworpen. Vergeet niet dat u in bepaalde gevallen verantwoordelijk kunt zijn voor het uitgeven van facturen voor verkochte artikelen (meer informatie vindt u hier).

 Het is uw verantwoordelijkheid om u te registreren voor btw als het totale jaarlijkse inkomstenbedrag:

- meer is dan € 94.300, of

- meer is dan € 85.800 en de totale jaarlijkse netto verkopen over het vorige jaar meer dan € 85.800 bedroegen

 Als aan een van deze voorwaarden wordt voldaan, is de btw-registratie verplicht. U kunt zich ook vrijwillig registreren voor btw, zelfs als het totale verkoopbedrag lager is dan de bovenstaande specificaties.

 U bent nog steeds onderworpen aan bepaalde btw-verplichtingen voor verkopen buiten Frankrijk en voor facturen die u van Vinted hebt ontvangen (d.w.z. voor verzending en extra zichtbaarheid).

2. Wanneer moet ik me registreren voor btw?

Btw-registratie is verplicht wanneer het totale jaarlijkse verkoopbedrag:

 - meer is dan € 94.300, of

- meer is dan € 85.800 en de totale jaarlijkse netto verkopen van het voorgaande jaar bedroegen meer dan € 85.800

 Deze voorwaarde is van toepassing op uw totale jaaromzet. Met andere woorden, als u verkopen uitvoert buiten Vinted, moeten deze verkopen ook worden opgenomen in de totale belastbare inkomsten. U kunt zich ook vrijwillig registreren voor btw, zelfs als het totale verkoopbedrag lager is dan de bovenstaande specificaties.

3. Wat betekent btw-registratie? 

Wanneer uw totale omzet de btw-drempel bereikt, betekent dit dat al uw volgende verkopen btw-plichtig zijn. Het algemene overzicht van een geregistreerde btw-betaler is dit:

- U brengt btw in rekening op uw verkochte artikelen door deze op te nemen in de adviesprijs van uw artikel

- U trekt het ingevoerde btw-bedrag af 

- Op basis van deze verkopen berekent, declareert en betaalt u btw aan uw lokale belastingdienst

- Indien relevant, geeft u uw verkopen aan andere buitenlandse landen op

4. Kan ik me registreren voor btw, ook al heb ik de minimumdrempel niet bereikt? 

Ja, u kunt zich op elk moment vrijwillig voor btw registreren. 

5. Hoe registreer ik me in Frankrijk voor btw? 

Bent u al een geregistreerde professional bij het Handelsregister en wilt u zich registreren voor btw-doeleinden, ook al bent u nog niet aan de minimumdrempel gekomen? Dan moet u een brief naar uw belastingkantoor sturen waarin u aangeeft dat u voor btw-betalingen op uw verkopen kiest en een btw-nummer wilt verkrijgen waarmee u Franse btw kunt declareren op een Franse btw-aangifte.

6. Ik heb een artikel verkocht aan een koper in een ander land. Moet ik iets doen?

 Er zijn geen onmiddellijke maatregelen nodig, maar artikelen die naar het buitenland worden verkocht, kunnen daar worden belast, dus raden we u aan de totale verkopen in elk land bij te houden. De verkoop aan kopers in het buitenland wordt “verkoop op afstand” genoemd. Zij worden belast in het land van de koper wanneer uw verkopen naar dat land een vastgestelde drempel overschrijden.

Deze drempels voor verkoop op afstand (exclusief btw) gelden tot juli 2021:

- Luxemburg - € 100.000

- België - € 35.000

- Nederland - € 100.000

- Spanje - € 35.000

- Italië - € 35.000

Meer informatie over de Belastingdienst van de bovengenoemde landen vindt u hier.

U kunt hier ook de regels controleren die vanaf juli 2021 van toepassing zijn.

7. Ik heb de drempel voor verkoop op afstand bereikt. Wat moet ik nu doen?

Van toepassing tot juli 2021: Wanneer u de drempel voor verkoop op afstand overschrijdt, moet u:

 1. een aanvraag voor btw-registratie in het desbetreffende land indienen
 2. het relevante btw-tarief toepassen voor artikelen die in dat land worden verkocht
 3. een factuur uitgeven in overeenstemming met de belastingwetgeving van het desbetreffende land
 4. een btw-aangifte opstellen en deze indienen bij de belastingdienst van het desbetreffende land
 5. relevante belastingen die verschuldigd zijn betalen aan de belastingdienst van het andere land

Zolang u in Frankrijk een betaler zonder btw blijft, mag bij uw lokale verkoop (aan Franse kopers) geen btw in rekening worden gebracht. 

U kunt hier zoeken naar de website van de belastingdienst van het desbetreffende land.

U kunt hier ook de regels controleren die vanaf juli 2021 van toepassing zijn.

8. Ik verkoop op afstand. Hoe beïnvloedt dit mijn verkoop in Frankrijk?

Uw btw-registratie in een ander land heeft geen directe invloed op uw Franse verkopen. 

Houd er echter rekening mee dat de btw-registratiedrempel in Frankrijk wordt berekend op basis van de totale jaarlijkse inkomsten, inclusief de inkomsten van buitenlandse kopers. Als u bijvoorbeeld een btw-betaler in België bent, maar uw totale omzet is minder dan € 94.300 en uw omzet van het voorgaande jaar is niet hoger dan € 85.800, dan hoeft u zich niet in Frankrijk te registreren voor btw en hoeft u dus geen btw toe te voegen aan uw lokale verkopen.

9. Hoe en waar moet ik belasting betalen voor verkoop op afstand?

Verkoop op afstand boven de drempel wordt belast in het land van de koper. Dit betekent dat u de btw moet berekenen aan de hand van het aangegeven tarief van het land waar de verkoop plaatsvindt. Als gevolg daarvan moet de btw tot juli 2021 worden betaald aan de bevoegde belastingdienst van het desbetreffende land.

Meer specifieke informatie per land vindt u hier.

U kunt hier de regels controleren die vanaf juli 2021 van toepassing zijn.

10. Hoe zullen de regels voor verkoop op afstand in juli 2021 veranderen en hoe zullen ze op mij van toepassing zijn?

Nu heeft elk land zijn eigen drempel voor verkoop op afstand. Als uw verkopen de drempel in dat land overschrijden, moet u zich daar ook voor btw registreren. De drempel voor de totale verkoop op afstand zal vanaf juli 2021 € 10.000 bedragen. Dus als u artikelen aan Luxemburg verkoopt voor € 4.000 en andere items aan Nederland voor € 6.000 of meer, voert u verkopen op afstand uit en moeten deze artikelen in het land van de koper worden belast. 

Naast een lagere drempel hebben de EU-landen ook ingestemd met een vereenvoudigd registratie- en rapportageproces voor verkoop op afstand. Al uw verkopen op afstand kunnen worden gemeld met het One-Stop-Shop-systeem dat door de Franse belastingdienst wordt geleverd, en één betaling in dit systeem zal dienovereenkomstig worden doorgegeven aan de buitenlandse belastingdienst. Met andere woorden, u hoeft zich niet in elk land voor btw te registreren.

Als u echter na juli 2021 de bovenvermelde drempel van € 10.000 overschrijdt, hebt u nog steeds twee mogelijkheden om btw aan te geven:

 1. Registreren (of geregistreerd blijven) in elk van de landen van de Europese Unie waar u klanten hebt en vervolgens de btw rapporteren en betalen op de nationale btw-aangifte van elk ander land, of;
 2. meld u aan bij het OSS-systeem via de Franse belastingdienst. Zodra de registratie is voltooid, kunt u via het Franse OSS-portaal btw-bedragen rapporteren en betalen over verkopen op afstand binnen de EU. 

11. Hoe gebruik ik het One-Stop-Shop-systeem (OSS) dat vanaf juli 2021 beschikbaar is?

Als u in Frankrijk nog niet bent geregistreerd voor btw, moet u de volgende stappen volgen:

- Neem contact op met de Franse Belastingdienst en vraag een btw-nummer aan voor gebruik in het OSS-systeem

- Nadat u uw btw-nummer hebt ontvangen, kunt u uw belastingverplichtingen melden in het OSS-systeem

- Betalen van belastingen die verschuldigd zijn aan de Franse belastingdienst

- Omdat deze registratie alleen voor het OSS-systeem geldt, blijft u een betaler zonder btw voor lokale verkopen (binnen Frankrijk). Dit betekent dat u niet verplicht bent om btw in rekening te brengen bij verkopen aan Franse kopers

- Omdat u in de algemene zin niet geregistreerd bent als btw-betaler, kan er geen btw worden afgetrokken.

Hier is een link naar de website van de Franse Belastingdienst.

12. Ik heb een factuur ontvangen van Vinted, maar wat betekent dit?

De factuur die u hebt ontvangen is bedoeld voor diensten zoals verzendingslabels, kosten voor kopersbescherming of aanvullende zichtbaarheidsdiensten die door Vinted aan u worden geleverd.

Omdat u economische activiteiten verricht, zijn de diensten die u worden aangeboden door een buitenlandse leverancier onderworpen aan het verleggen van btw. Dit betekent dat de koper van de diensten in dit geval u verplicht is om btw te rapporteren en te betalen tegen het normale btw-tarief. Zo ziet het er in de praktijk uit. 

U hebt besloten uw artikelen bij Vinted te verhogen, dus hebt u een push-up van zeven dagen gekocht voor € 1,95. Vinted zal u daarom een factuur sturen en op de bijbehorende factuur staat de volgende informatie:

Bedrag - € 1,62

Totaalbedrag - € 1,62

 

Uw te betalen btw-bedrag - € 0,33

“De geleverde diensten zijn onderhevig aan het verleggen van btw.” 

 

Dit betekent dat u dit btw-bedrag moet aangeven en betalen aan de Franse belastingdienst

13. Hoe meld en betaal ik btw voor Vinted-diensten (d.w.z. verzending, kosten voor kopersbescherming en extra zichtbaarheidsdiensten)?

- Stuur een aanvraag voor een btw-identificatienummer naar de Franse belastingdienst.

- Zodra uw btw-identificatienummer is uitgegeven, moet u een btw-aangifte voorbereiden en het te betalen btw-bedrag opnemen voor de periode waarin de factuur is uitgegeven

- Omdat dit btw-identificatienummer alleen bedoeld is voor het melden van aangeschafte diensten, heeft dit geen invloed op uw btw-status. Dit betekent dat u voor verkoop nog steeds bent aangemerkt als niet-btw-betaler.

- Gezien het bovenstaande kunt u de betaalde btw niet aftrekken.

 U hoeft slechts één keer een btw-nummer aan te vragen. Na ontvangst moet dit nummer worden gebruikt bij het rapporteren van alle facturen die u in de toekomst van Vinted ontvangt.

14. Moet ik een factuur uitgeven voor een verkocht artikel?

Niet altijd. U bent niet verplicht een factuur uit te geven voor verkochte artikelen tenzij een koper vooraf om een factuur vraagt. Zelfs als de koper niet om een factuur vraagt, kunt u er nog steeds voor kiezen om een factuur uit te geven als u dat wilt. Een factuur voor verkoop op afstand is verplicht. Als uw koper in een ander EU-land is gevestigd, moet u een factuur uitgeven. 

Het Vinted-team is momenteel bezig met het ontwikkelen van een factureringshulpmiddel om het makkelijker te maken voor u. Maar voorlopig bent alleen u verantwoordelijk voor het uitgeven van facturen. Om het zo makkelijk mogelijk te maken, vindt u alle factureringsinformatie in de volgende secties.

15. Welk bedrag moet op de factuur staan?

Het bedrag op de factuur moet gelijk zijn aan de prijs van het artikel plus de prijs van het verzendlabel. 

Als u een btw-betaler in een ander land bent, is het totale bedrag op de factuur voor verkoop op afstand naar dat buitenland ook inclusief btw (toegepast tegen het tarief van het desbetreffende land). Daarom is het totale factuurbedrag gelijk aan de prijs van het artikel plus de prijs van het verzendlabel plus btw.

16. Welke informatie moet op een factuur staan voor een verkoop aan een Franse koper?

 U moet de volgende informatie op de factuur vermelden:

- Uitgiftedatum

- Factuurnummer

- Btw-nummer van de koper (indien van toepassing)

- De volledige naam en het adres van de Pro Seller (uw gegevens)

- Uw identificerende informatie (bijv. identificatienummer, wettelijke classificatie van de entiteit)

- De volledige naam en het volledige adres van de koper

- De hoeveelheid en beschrijving van de verkochte goederen

- Datum waarop de verkoop heeft plaatsgevonden, indien anders dan de factuurdatum

- Artikelprijs

- Belastbaar bedrag 

- Kortingen

- Verwijzing naar toepasselijke wetgeving (bijv. verwijzing naar artikel 293B van het Franse belastingwetboek)

- Datum van vooruitbetaling, indien anders dan de factuurdatum

17. Welke informatie moet op een factuur staan voor een verkoop op afstand? 

Wanneer u uw artikelen verkoopt aan buitenlandse kopers, maar dit ligt onder de drempel voor verkoop op afstand, moet de factuur dezelfde informatie bevatten als voor een lokale verkoop aan een Franse koper.

Van toepassing tot juli 2021: Als u de btw-registratiedrempel voor verkoop op afstand hebt bereikt, moet de factuur uw buitenlandse btw-nummer en de andere noodzakelijke vereisten voor dat land bevatten. De vereisten voor elk van toepassing zijnde land vindt u hier.

U kunt de regels die van toepassing zijn vanaf juli 2021 hier bekijken.

18. Veranderen de factureringsvereisten voor het OSS-systeem vanaf juli 2021?

Ja, het OSS-systeem zal zijn factureringsvereisten voor verkoop op afstand wijzigen. Zodra het OSS-systeem is ingevoerd, moeten alle facturen worden uitgegeven volgens de Franse vereisten en moeten ze uw btw-identificatienummer van de Franse belastingdienst bevatten. 

19. De koper wil het gekochte artikel retourneren. Moet ik documenten uitgeven?

Niet altijd. U hoeft alleen een creditnota uit te geven als er een factuur is uitgegeven voor het verkochte artikel. Omdat een factuur voor verkoop op afstand verplicht is, zijn creditnota's in dit geval ook verplicht. Het bedrag van de creditnota moet gelijk zijn aan het bedrag dat is vermeld op de eerste factuur (d.w.z. de prijs van het artikel plus de prijs van het verzendetiket).

Het Vinted-team is momenteel bezig met het ontwikkelen van een factureringshulpmiddel om het makkelijker te maken voor u. Maar voorlopig bent alleen u verantwoordelijk voor het uitgeven van facturen en creditnota's. 

20. Welke informatie moet er op een creditnota worden vermeld?

Over het algemeen zijn de eisen voor creditnota's dezelfde als voor facturen. De volgende informatie moet echter ook in de creditnota's worden opgenomen:

- Een aanwijzing dat het een creditnota is

- Een verwijzing naar het oorspronkelijke factuurnummer

- Het bedrag van de creditnota die geschreven is als een negatieve som (om het bedrag aan te geven dat wordt teruggegeven) 

- Het btw-bedrag dat afzonderlijk van het bedrag van het artikel wordt vermeld

- Het totale bedrag (gecrediteerd bedrag en het btw-bedrag)

 Ik ben Pro Sellereen btw-betaler in Frankrijk

 21. Welk btw-tarief moet ik opnemen in de online listing?

Zoals u waarschijnlijk al weet, moet de vermelde prijs alle gerelateerde belastingen bevatten, inclusief het btw-bedrag. Wanneer u een advertentie plaatst, weet u niet waar uw koper is gevestigd, wat van invloed is op het btw-tarief. Als uw hoofdkopers hier in Frankrijk zijn gevestigd, kunt u dus een standaard of verlaagd btw-tarief (alleen van toepassing op boeken) toevoegen bovenop uw verwachte omzet. Als u in een ander land al btw-plichtig bent of zich heel dicht bij de btw-registratielimiet bevindt, raden we u aan het verschil tussen de toepasselijke btw-tarieven van de twee landen te evalueren en het hogere te kiezen. 

U hebt in Frankrijk handgemaakte schoenen verkocht voor € 180. De netto-inkomsten en het btw-bedrag worden als volgt berekend:

Artikelprijs = € 180

Btw-tarief = 20% 

Btw-bedrag = (artikelprijs / (100 + btw-tarief)) X btw-tarief = (180 / (100 + 20)) X 20 = € 30

Belastbare basis = artikelprijs - btw-bedrag = 180 - 30 = € 150

Brutobedrag = € 180

Netto-omzet = € 150

Btw-bedrag = € 30

 

Als deze schoenen aan de koper in België worden verkocht en u Belgische btw moet toepassen, worden de netto-inkomsten en de verschuldigde btw als volgt berekend:

Artikelprijs = € 180

Btw-tarief = 21% 

Btw-bedrag = (artikelprijs / (100 + btw-tarief)) X btw-tarief = (180 / (100 + 21)) X 21 = € 31,24

Belastbare basis = artikelprijs - btw-bedrag = 180 - 31,24 = € 148,75

Brutobedrag = € 180

Netto-omzet = € 148,75

Btw-bedrag = € 31,24

22. Ik heb een artikel verkocht aan een in Frankrijk gevestigde koper. Hoe moet ik deze verkoop belasten?

U moet het standaard btw-tarief toepassen op al uw geplaatste artikelen, behalve boeken, die worden belast tegen het verlaagde btw-tarief.

Het goede nieuws is dat als u gebruikte goederen verkoopt, u de tweedehands goederenbelastingregeling kunt toepassen. 

23. Ik verkoop gebruikte goederen. Is het belastingstelsel voor gebruikte goederen op mij van toepassing?

Ja, de belastingregeling voor tweedehands goederen is verplicht voor gebruikte goederen die in Frankrijk worden verkocht. In het algemeen betekent het belastingstelsel voor gebruikte goederen dat:

- U moet btw berekenen over het verschil tussen verkoopprijs en aankoopprijs, niet over de uiteindelijke prijs waarvoor u het artikel verkocht

- U kunt geen ingevoerde btw aftrekken wanneer gebruikte artikelen zijn gekocht

- Als u in het verleden btw hebt afgetrokken voor een gebruikt artikel, moet u een aanpassing voor die btw in uw btw-aangifte doen

- U hebt het recht om standaard btw-belastingen te selecteren bij het indienen van een verzoek bij de Franse belastingdienst

U hebt meerdere jurken gekocht bij een lokale tweedehands Franse winkel voor € 20 per stuk. Bij aankoop hebt u geen btw afgetrokken. Daarna hebt u deze artikelen voor € 50 op het platform van Vinted geplaatst. Wanneer het item wordt verkocht, bedraagt het brutobedrag voor belastingdoeleinden € 30. 

Brutobedrag = € 30

Btw-bedrag = (30 / (100 + 20) X 20 = € 5

Belastbaar bedrag = 30 - 5 = € 25

24. Kan ik gebruikte items verkopen met het belastingstelsel voor gebruikte goederen tegen het verlaagde btw-tarief, en nieuwe items met het standaard btw-tarief?

 Ja, u kunt twee verschillende btw-regelingen gebruiken, maar ze niet door elkaar halen. 

25. Ik heb een artikel verkocht aan een koper in een ander land. Moet ik iets doen?

In dit geval kan het artikel tot juli 2021 in Frankrijk of in het buitenland van de koper worden belast: 

 1. Het item wordt belast met het Franse btw-tarief als uw jaarlijkse inkomsten uit dat specifieke land de hieronder vermelde drempels niet overschrijden. 
 2. Wanneer de drempel is bereikt, moet het artikel in het land van de koper worden belast, wat betekent dat het btw-tarief voor het land van de koper moet worden toegepast. 

We raden u aan uw totale verkoopbedrag in elk specifiek land bij te houden. 

De drempels voor verkoop op afstand zijn tot juli 2021 als volgt:

- Luxemburg - € 100.000

- België - € 35.000

- Nederland - € 100.000

- Spanje - € 35.000

- Italië - € 35.000

Meer informatie per land vindt u hier.

U kunt hier ook de regels controleren die vanaf juli 2021 van toepassing zijn. 

26. Ik heb de drempel voor verkoop op afstand in een ander land bereikt. Wat moet ik nu doen?

 Van toepassing tot juli 2021: Wanneer u de drempel voor verkoop op afstand overschrijdt, moet u:

 1. Een aanvraag indienen voor btw-registratie in dat desbetreffende land
 2. Dit/deze btw-tarief of -tarieven toepassen op uw facturen binnen dat land
 3. Een factuur uitgeven in overeenstemming met de belasting van het desbetreffende land
 4. Bereid ook een btw-aangifte voor en dien deze in bij de relevante belastingautoriteiten van dat land
 5. Alle toepasselijke belastingen betalen aan de desbetreffende belastingautoriteiten van dat land
 6. Vergeet niet dat verkopen op afstand die in andere EU-landen als belastbaar worden beschouwd als niet belastbare- transacties moeten vermeld op regel 5A van het Franse btw-teruggaveformulier“Ventes à distance Tabables dans un autre Etat Membre au profit des personnes non assujetties – Ventes B2C”. Dit zal het btw-bedrag dat in Frankrijk verschuldigd is niet veranderen, maar het moet worden gemeld wanneer u uw Franse btw-teruggave in Frankrijk indient.

 Meer informatie per land vindt u hier.

 U kunt hier ook de regels controleren die vanaf juli 2021 van toepassing zijn.

27. Hoe en waar moet ik belasting betalen voor verkoop op afstand?

 Verkoop op afstand boven de drempelwaarden wordt belast in het land van de koper. Daarom moet u de btw berekenen aan de hand van het door het buitenland vastgestelde tarief. Als gevolg daarvan moet de btw betaald worden aan de bevoegde belastingautoriteiten van dat land.

 Meer informatie per land vindt u hier.

 U kunt hier ook de regels controleren die vanaf juli 2021 van toepassing zijn.

28. Welke wijzigingen in de verkoop op afstand zullen vanaf juli 2021 op mij van toepassing zijn?

 Elk land heeft zijn eigen drempel voor verkoop op afstand. Als u deze limiet overschrijdt, moet u zich in dat land voor btw registeren. Vanaf juli 2021 zal de drempel voor de totale jaarlijkse verkoop op afstand € 10.000 bedragen. Dus als u artikelen ter waarde van € 4.000 aan Luxemburg en artikelen ter waarde van meer dan € 6.000 aan Nederland verkoopt, voert u verkopen op afstand uit en moeten alle toekomstige verkopen aan elk EU-land dienovereenkomstig worden belast met de relevante belastingtarieven van die respectieve landen.

 Naast de lagere drempel zijn de EU-landen het ook eens geworden over een vereenvoudigd registratie- en rapportageproces voor verkoop op afstand. Al uw verkopen op afstand kunnen worden gerapporteerd met behulp van het One-Stop-Shop-systeem (OSS) van de Franse belastingdienst. Vervolgens zal één enkele betaling in hetzelfde systeem dienovereenkomstig aan de buitenlandse belastingdiensten worden uitgekeerd. Met andere woorden, u hoeft zich niet in elk land voor btw te registreren.

 Als u echter na juli 2021 de bovenvermelde drempel van € 10.000 overschrijdt, hebt u nog steeds twee mogelijkheden om btw te melden:

 1. Registreren (of geregistreerd blijven) in elk land van de EU waar u klanten hebt en vervolgens btw aan elk ander land melden en betalen, of;
 2. Aanmelden bij het OSS-systeem via het Franse btw OSS. Zodra de registratie is voltooid, rapporteert en betaalt u via het Franse OSS-portaal btw over verkopen op afstand in de EU

29. Waar vind ik het One-Stop-Shop-systeem (OSS)?

Omdat u al een geregistreerde btw-betaler in Frankrijk bent, kunt u toegang krijgen tot het OSS-systeem via de website van de Franse Belastingdienst. 

 Hier is een link naar de website van de Franse Belastingdienst.

30. Moet ik een factuur uitgeven voor een verkocht artikel?

Niet altijd. U bent niet verplicht een factuur uit te geven voor verkochte artikelen tenzij een koper vooraf om een factuur vraagt. Zelfs als de koper niet om een factuur vraagt, kunt u er nog steeds voor kiezen om een factuur uit te geven als u dat wilt. Een factuur voor verkoop op afstand is verplicht. U moet een factuur uitgeven als uw koper in een ander EU-land is gevestigd. 

 Het Vinted-team is momenteel bezig met het ontwikkelen van een factureringshulpmiddel om het makkelijker te maken voor u. Maar voorlopig bent alleen u verantwoordelijk voor het uitgeven van facturen. Om het zo makkelijk mogelijk te maken, vindt u alle factureringsinformatie in de volgende secties.

31. Welk bedrag moet op een factuur staan?

 Het bedrag op de factuur moet gelijk zijn aan de prijs van het artikel plus de prijs van het verzendlabel. Voor al uw verkopen is het totale bedrag van het artikel (en uiteindelijk van de factuur) ook inclusief btw. 

32. Welke informatie moet op een factuur staan voor een verkoop aan een Franse koper?

 U moet de volgende informatie op de factuur vermelden:

- Uitgiftedatum

- Factuurnummer

- Btw-nummer van de koper (indien van toepassing)

- De volledige naam en het adres van de Pro Seller (uw gegevens) 

- Uw identificerende informatie (bijv. identificatienummer, wettelijke classificatie van de entiteit)

- De volledige naam en het volledige adres van de koper

- De hoeveelheid en beschrijving van de verkochte goederen

- Datum waarop de verkoop heeft plaatsgevonden, indien anders dan de factuurdatum

- Artikelprijs

- Belastbaar bedrag per btw-tarief

- Btw-tarief

- Btw-bedrag per btw-tarief

- Te betalen btw-bedrag

- Kortingen

- Verwijzing naar toepasselijke wetgeving (bijv. belastingstelsel voor tweedehands goederen)

- Datum van vooruitbetaling, indien anders dan de factuurdatum

33. Welke informatie moet op een factuur staan voor een verkoop op afstand?

 Wanneer u uw artikelen verkoopt aan buitenlandse kopers, maar u blijft onder de drempel voor verkoop op afstand, moet de factuur dezelfde informatie bevatten die zou worden opgenomen voor een lokale verkoop aan een Franse koper.

 Van toepassing tot juli 2021: Als u de btw-registratiedrempel voor verkoop op afstand hebt bereikt, moet de factuur uw buitenlandse btw-nummer en andere informatie bevatten die door dat land wordt vereist. Deze informatie kan per land hier gevonden worden.

 U kunt hier de regels controleren die vanaf juli 2021 van toepassing zijn.

34. Veranderen de factureringsvereisten voor het OSS-systeem vanaf juli 2021?

 Ja, het OSS-systeem zal zijn factureringsvereisten voor verkoop op afstand wijzigen. Als het OSS-systeem eenmaal is ingevoerd, moeten alle facturen volgens de Franse vereisten worden uitgegeven en moet uw btw-nummer dat is uitgegeven door de Franse belastingdienst worden vermeld. 

35. Ik heb een factuur ontvangen van Vinted, wat betekent dit?

 De factuur die u hebt ontvangen heeft betrekking op diensten, zoals verzendingslabels, kosten voor kopersbescherming of aanvullende zichtbaarmaakdiensten die u door Vinted zijn aangeboden.

 Omdat u economische activiteiten verricht, zijn de diensten die u worden aangeboden door een buitenlandse leverancier onderworpen aan het verleggen van btw. Dit betekent dat de koper van de diensten in dit geval u verplicht is om btw te rapporteren en te betalen tegen het normale btw-tarief. Zo ziet het er in de praktijk uit. 

U hebt besloten uw artikelen bij Vinted te verhogen, zodat u een push-up van zeven dagen hebt gekocht voor € 1,95. Vinted zal u dus een factuur sturen en op de bijbehorende factuur staat deze informatie:

Bedrag - € 1,62

Totaalbedrag - € 1,62

 

Uw te betalen btw-bedrag - € 0,33

“De geleverde diensten zijn onderhevig aan het verleggen van btw.” 

 

Dit betekent dat u deze btw-bedragen moet opnemen in uw Franse btw-aangifte.

36. Een koper wil het gekochte item retourneren. Moet ik documenten uitgeven?

Niet altijd. U hoeft alleen een creditnota uit te geven als er een factuur is uitgegeven voor dat verkochte artikel. Omdat facturen voor verkoop op afstand verplicht zijn, zijn creditnota's ook verplicht. Het bedrag van de creditnota moet gelijk zijn aan het bedrag dat is vermeld op de eerste factuur, d.w.z. de prijs van het artikel plus de prijs van het verzendingslabel.

 Het Vinted-team is momenteel bezig met het ontwikkelen van een factureringshulpmiddel om het makkelijker te maken voor u. Maar voorlopig bent alleen u verantwoordelijk voor het uitgeven van facturen en creditnota's. 

37. Welke informatie moet er op een creditnota worden vermeld?

 Over het algemeen zijn de eisen voor creditnota's dezelfde als voor facturen. De volgende informatie moet echter ook in de creditnota's worden opgenomen:

- Een aanwijzing dat het een creditnota is

- Een verwijzing naar het oorspronkelijke factuurnummer

- Het bedrag van de creditnota die geschreven is als een negatieve som (om het bedrag aan te geven dat wordt teruggegeven)

- Het btw-bedrag dat afzonderlijk van het bedrag van het artikel wordt vermeld

- Het totale bedrag (gecrediteerd bedrag en het btw-bedrag)

 Links

Websites voor de betrokken belastingautoriteiten:

- Frankrijk

- Luxemburg

- België

- Nederland

- Spanje

- Italië

 Informatie over de relevante factureringsvereisten:

- Frankrijk

- Luxemburg

- België

- Nederland

- Spanje

- Italië

Informatie over de btw-betaling aan de betrokken belastingautoriteiten:

- Frankrijk

- Luxemburg

- België

- Nederland

- Spanje

- Italië