Vinted PRO-GEBRUIKERS GEBRUIKSVOORWAARDEN

Vinted PRO-GEBRUIKERS GEBRUIKSVOORWAARDEN 

Pro-gebruikers Gebruiksvoorwaarden - versie van toepassing vanaf 4 Mei, 2021

VINTED is een online intermediaire hostingservice die Gebruikers en Pro-gebruikers een virtueel uitwisselingsforum, de Site, een gesystematiseerde Catalogus en een Forum aanbiedt. Pro-gebruikers kunnen hun Artikelen in de juiste Catalogus op de Site plaatsen, Artikelen ruilen, kopen of verkopen, de Geïntegreerde Betaal- en Verzenddienst gebruiken, met elkaar communiceren op het Forum of via het verzenden van Persoonlijke Berichten, en gebruik maken van de overige door de Site aangeboden Aanvullende Diensten. 

Deze Gebruiksvoorwaarden voor Pro-gebruikers (de "Voorwaarden") zijn van toepassing op het gebruik van de hierna beschreven Diensten door een Pro-gebruiker. Zij vormen een bindend contract tussen u (hierna te noemen de "Pro-gebruiker" en aangeduid met het voornaamwoord "u" of "uw") en het bedrijf VINTED UAB (hierna "VINTED"), gevestigd te Svitrigailos str. 13, Vilnius LT-03228, Litouwen, ingeschreven onder nummer 302767152 in het handelsregister van de Republiek Litouwen.

Alvorens de Diensten te gebruiken, dient u deze Voorwaarden te aanvaarden.

1. BEGRIPSBEPALINGEN

Account – de account van de Pro-gebruiker of Gebruikersaccount dat bij registratie is aangemaakt op de Site; de gegenereerde account bevat persoonsgegevens;

Aanvullende Dienst – de door VINTED verleende en op de Site geboden aanvullende betaalde diensten (zoals vermeld in de Prijslijst), zoals gedefinieerd in artikel 2.3 hierna, die onderworpen kunnen zijn aan afzonderlijke voorwaarden.

Koper – elke Gebruiker of Pro-gebruiker die een of meer Artikelen op de Site koopt of wil kopen. Wanneer Pro-gebruikers als Koper optreden, komen zij niet in aanmerking voor de rechten die aan consumenten worden verleend, zoals het herroepingsrecht of consumentengaranties. Meer informatie is beschikbaar in onze Pro-verkopers Verkoopsvoorwaarden;

Pro-kopersbescherming - betekent de dienst die wordt aangeboden onder sectie 9 hieronder van deze Voorwaarden.

Catalogus – de elektronische catalogus waarin dezelfde soort Artikelen staan vermeld, waarbij geldt dat alle Pro-gebruikers zich dienen te houden aan de Catalogusregels die door VINTED zijn vastgesteld;

Inhoud - alle informatie (waaronder afbeeldingen, foto's, merken, handelsmerken, handelsnamen, technische documentatie, commerciële mededelingen, productbeschrijvingen, clausules, advertenties, aanbiedingen en documenten) die door de Pro-gebruiker op de Site wordt verstrekt om zijn Artikelen, zijn activiteiten of zijn contractuele verbintenissen te promoten of te beschrijven;

Forum – de pagina van de Site waar Pro-gebruikers openlijk kunnen communiceren over een bepaald onderwerp of zonder een specifiek onderwerp. De voor het Forum geldende regels staan hier vermeld;

Geïntegreerde Betaaldienst – de online Betaaldienst voor Artikelen waartoe de Koper via de Site toegang heeft, waarbij de betalingsdienst door de partner van VINTED (d.w.z. MANGOPAY SA) wordt uitgevoerd;

Geïntegreerde Verzenddienst – de door de Koper betaalde Verzend- en Bezorgingsdienst die de Pro-gebruiker in staat stelt het Artikel bij de Koper te bezorgen als onderdeel van een verkoopovereenkomst, waarbij de verzendings-, vervoers- en bezorgingsdiensten door een van de Partners van VINTED worden uitgevoerd;

Artikel(en) - de goederen/artikelen waarvan de verkoop niet door nationale toepasselijke wetgeving en/of de VINTED Catalogusregels wordt verboden en die door de Pro-gebruiker in de corresponderende Catalogus op de Site staan vermeld voor verkoop;

MANGOPAY SA - is een naamloze vennootschap, geregistreerd in Luxemburg, onder het registratienummer B173459 en met maatschappelijke zetel te 2 Avenue Amélie, L-1125 Luxemburg;

Prijslijst – het document hier waarin de prijzen van de te betaaldiensten van VINTED staan vermeld;

Privacybeleid – het document hier waarin is vastgelegd op welke wijze VINTED persoonsgegevens en andere belangrijke informatie van een Gebruiker en/of Pro-gebruiker gebruikt, bewaart en doorgeeft;

Pro-gebruiker/Pro-verkoper – elke gebruiker die één of meer Artikel(en) in de betreffende Catalogus van de Site als onderdeel van zijn beroepsmatige activiteit vermeldt. Pro-gebruikers kunnen eenmanszaken of non-profitorganisaties zijn (verenigingen in de zin van de Franse Wet van 1 juli 1901), rechtsgeldig geregistreerd in Frankrijk, zoals beschreven in de Gids voor Pro-verkopers tezamen met een overzicht van hun wettelijke rechten en verplichtingen. Pro-verkopers zijn op de Site te herkennen aan een "Pro" icoontje naast hun naam, dit icoontje is echter niet zichtbaar in de feed, alleen op de artikelpagina en in het profiel;

Dienst(en) - de in artikel 2 beschreven diensten;

Site – de VINTED website, alsmede de op smartphones of tablets gedownloade mobiele applicaties van VINTED;

Transactie (of Verkoop) - betekent een verkooptransactie met betrekking tot een Artikel gesloten via de Site tussen de Pro-gebruiker en een Koper;

Gebruiker – betekent iedere persoon die een account op de Site heeft aangemaakt en de Algemene Voorwaarden van Vinted heeft aanvaard. Voor de duidelijkheid betekent een Gebruiker in deze Algemene voorwaarden van VINTED een persoon die consument is en als natuurlijke persoon optreedt;

2. DOEL

2.1 Deze Voorwaarden definiëren de relatie tussen VINTED en de Pro-gebruiker, inclusief van de algemene voorwaarden die eveneens van toepassing zijn op het gebruik van de Diensten door de Pro-gebruiker. 

2.2 De diensten omvatten:

a) toegang tot de Site, waardoor Pro-gebruikers artikelen kunnen plaatsen om deze te promoten en verkopen, lijsten en commerciële aanbiedingen kunnen creëren met betrekking tot artikelen en een profielpagina;

b) hosting van de Inhoud van de Pro-gebruiker;

c) een marktplaatsbemiddelingsdienst die de Pro-gebruiker in staat stelt Transacties te sluiten met Kopers op de Site;

d) Kopers in staat stellen te profiteren van de Geïntegreerde Betalingsdienst en de Geïntegreerde Verzendservice.

2.3 Pro-gebruikers kunnen Aanvullende Diensten bestellen zoals uitgelegd op de Site en de bijbehorende prijs betalen aan VINTED (zoals weergegeven in de Prijslijst). Deze diensten brengen kosten met zich mee die door de Pro-gebruiker verschuldigd zijn en die vermeld zijn in de Prijslijst. De Pro-gebruiker begrijpt dat hij VINTED moet betalen als hij besluit gebruik te maken van de betaalde Aanvullende Diensten.

VINTED kan de Prijslijst te allen tijde wijzigen zoals vermeld in artikel 4.5. Als de Pro-gebruiker het niet eens is met een van de voorgestelde wijzigingen, kan hij ervoor kiezen om geen gebruik te maken van de Aanvullende Diensten of om zijn relatie met VINTED te beëindigen en zijn VINTED-account af te sluiten, zoals bepaald in artikel 11.4 hieronder.

2.4 De Pro-gebruiker erkent dat het loutere feit dat VINTED de Diensten levert, niet impliceert dat VINTED alle of een deel van de wettelijke verantwoordelijkheid op zich neemt die op de Pro-gebruiker rust voor de Transacties. VINTED treedt uitsluitend op als tussenpersoon die Transacties op zijn platform faciliteert. Als zodanig is VINTED geen partij bij enige Transactie tussen Gebruikers en/of Pro-gebruikers. VINTED zal in geen geval artikelen kopen of verkopen die op de Site worden weergegeven en maakt daar ook geen aanspraak op. 

Alle verplichtingen en aansprakelijkheden die verbonden zijn aan de status van verkoper worden gedragen door de Pro-gebruiker - de Pro-gebruiker zal handelen als een professionele handelaar jegens consumenten (Gebruikers) met alle verplichtingen die daaraan verbonden zijn. De Pro-gebruiker is derhalve als enige verantwoordelijk voor de verkochte Artikelen en verbindt zich ertoe alle toepasselijke wetten, regels, voorschriften en vereisten na te leven. 

3. RANgSCHIKKING

3.1 De aanbiedingen die op de landingspagina van de Site of in de zoekresultaten van de Kopercatalogus worden gepresenteerd, worden gesorteerd op "relevantie", waarbij rekening wordt gehouden met de volgende criteria, die hieronder in volgorde van belangrijkheid worden opgesomd:

 • de accountvoorkeuren en profielinformatie van de Koper (zoals geslacht, leeftijd, kledingmaat, land) en andere aanpasbare voorkeuren;
 • de door de Koper aangegeven voorkeuren met betrekking tot de categorieën, bijv. vrouwen, kinderen, schoeisel, enz. (personalisatie) en de maten van de artikelen die zij zoeken, de voorkeursmerken, evenals de kleur, de staat, de prijs en de maat van de Artikelen die zij eerder hebben gekocht;
 • de datum waarop het artikel werd geüpload;
 • of het artikel te koop wordt aangeboden door een Gebruiker of een Pro-gebruiker (aangezien de Site in de eerste plaats een platform is voor niet-professionele Gebruikers, zullen artikelen die te koop worden aangeboden door niet-professionele Gebruikers meer zichtbaarheid hebben, zelfs indien zij van gelijke relevantie zijn als artikelen die worden verkocht door Pro-gebruikers), er is echter geen optie voor Kopers om te kiezen of artikelen alleen worden verkocht door Gebruikers of door Pro-gebruikers.

Wanneer Kopers naar een artikel zoeken, worden de aanbiedingen standaard gesorteerd op "relevantie". Als alternatief kunnen kopers in de catalogus ook kiezen om de aanbiedingen te sorteren op prijs of op datum. Indien Kopers ervoor kiezen om de aanbiedingen te sorteren op prijs en datum, zal nog steeds rekening worden gehouden met de voorkeuren die zij hebben aangegeven in hun Account om de aanbiedingen te classificeren.

Pro-gebruikers kunnen de zichtbaarheid van hun artikelen verbeteren door te kiezen voor de betaalde geautomatiseerde Aanvullende Diensten waarnaar in de Prijslijst wordt verwezen (zoals de functies "Boosten" of "Garderobe Spotlight" waarnaar in de Prijslijst wordt verwezen).

4. RELATIES TUSSEN VINTED EN PRO-GEBRUIKERS

4.1 Pro-gebruikers kunnen contact opnemen met VINTED door dit formulier in te vullen.

Om een Pro-gebruiker te worden, moet voldaan worden aan de respectieve geschiktheidscriteria die gedetailleerd worden beschreven in de  Gids voor Pro-verkopers, en in de Catalogusregels. Daarom host de Site alleen Pro-gebruikers die tweedehands artikelen aanbieden die tot een van de volgende categorieën behoren: 

 • Dames-, heren- en kinderkleding, schoeisel en accessoires.
 • Kinderspeelgoed, meubilair en kinderverzorgingsmateriaal.
 • Tech-accessoires zoals hoofdtelefoons, smart horloges, telefoonhoesjes en soortgelijke artikelen.
 • Huishoudelijke artikelen zoals textiel, tafelgerei en woonaccessoires. 
 • Boeken.

VINTED staat geen registratie op de Site toe van Pro-gebruikers die:

 • producten verkopen die verboden zijn in het land waar ze op de Site te koop kunnen worden aangeboden;
 • cosmetische artikelen verkopen (met inbegrip van schoonheidsinstrumenten);
 • diensten verlenen voor verhuur van artikelen; of/en
 • artikelen verkopen met een vermelding zoals "kan besteld worden", "verkocht", "momenteel niet in voorraad", "kom later terug", enz.
 • een groot aantal gloednieuwe artikelen verkopen, inclusief artikelen met tags;
 • artikelen voor wederverkoop aanbieden die in bulk zijn aangekocht of doorgaans worden verkocht als dropshipping artikelen met een lage waarde; 

4.2 De registratie en het beheer van de VINTED-account van Pro-gebruikers geschieden via de Site. Op dit moment is registratie via de app van VINTED niet mogelijk, d.w.z. als u een Vinted Pro registratie via de app van VINTED invoert, wordt u doorgestuurd naar de mobiele webversie, maar uitsluitend voor registratiedoeleinden. Nadat de registratie is voltooid, kan de VINTED app gebruikt worden als een Pro-verkoper.

In het bijzonder moeten Pro-gebruikers de volgende informatie verstrekken om zich te registreren op de Site:

 • gebruikersnaam; wettelijke naam; rechtsvorm; SIRET-nummer of Nationaal Registerional des Associations nummer; indien van toepassing, btw-nummer; postadres van de vestiging; indien dit afwijkt, postadres van de statutaire zetel; telefoonnummer; e-mailadres, wettelijke vertegenwoordiger en zijn persoonlijke gegevens (volledige naam, geboortedatum, nationaliteit, land van verblijf); kopie van het inschrijvingsbewijs zoals een KvK-uittreksel, uittreksel van publicatie of besluit waarbij een stichting van openbaar nut wordt verklaard. In dit verband wordt informatie over deze gegevensverwerking verstrekt in ons Privacybeleid.

Elke professional kan zich op de Site registreren als Pro-gebruiker, op voorwaarde dat hij voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen zoals bedoeld in artikel 4.1. Als u echter al gebruik maakt van VINTED als een niet-professionele gebruiker die al geregistreerd is op de site, zijn er twee opties:

 • als u uw bestaande privéaccount  wilt omzetten en voortaan als Pro-gebruiker  wilt worden beschouwd, kunt u zich op de Site registreren via deze Vinted Pro-registratiepagina. De link naar de Vinted Pro-homepage wordt ook verstrekt in het "aanmeldingsformulier", in de "over" sectie van de mobiele webversie en in de voettekst van de Site, evenals in informatieve banners die Gebruikers te zien krijgen als Vinted van mening is dat zij mogelijk op commerciële basis handelen. Na de omzetting van uw account wordt u beschouwd als een Pro-gebruiker. Als onderdeel van dit conversieproces zullen uw Accountgegevens worden overgezet naar uw Pro-gebruiker Account zoals bepaald in het Privacybeleid;
 • als u uw persoonlijke VINTED-account wenst te behouden en een afzonderlijk Pro-gebruikersaccount wenst aan te maken, kunt u zich op de Site registreren, maar uw persoonlijke account mag niet voldoen aan commerciële verkoopcriteria zoals bepaald in de Catalogusregels, anders kan het zijn dat u verplicht bent uw privéaccount om te zetten naar een Pro-gebruikersaccount. Voor deze aparte registratie moet een ander e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt. Uw persoonlijke account kan alleen worden gebruikt voor niet-professionele activiteiten en uw Pro-gebruiker Account kan alleen worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

4.3 U wordt er uitdrukkelijk aan herinnerd dat het internet geen veilig netwerk is. U erkent dat u volledig geïnformeerd bent over de onbetrouwbaarheid van het internet, met name voor wat betreft beveiligingsinbreuken betreffende de overdracht van gegevens, en dat er geen garanties worden gegeven met betrekking tot de omvang en snelheid van gegevensoverdracht. VINTED kan niet aansprakelijk worden gehouden voor onvoorzienbare gebeurtenissen zoals beveiligingsinbreuken betreffende de overdracht van gegevens of voor het garanderen van gegevensoverdracht met een bepaalde omvang of snelheid. U moet alle passende maatregelen nemen om uw eigen gegevens en/of software te beschermen, met name tegen besmetting met virussen die op het internet circuleren.

4.4 VINTED kan, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden wijzigen (inclusief de Prijslijst en de Pro-verkopers Verkoopsvoorwaarden als bijlage bij deze Voorwaarden) om:

a) de Algemene Voorwaarden aan te passen aan geldende of nieuwe wet- of regelgeving;

b) deze Voorwaarden aan te passen aan een besluit van een rechterlijke instantie of een andere bevoegde instantie dat van invloed is op de inhoud van de Site;

c) om een fout te herstellen (bijvoorbeeld spelfouten of andere fouten waardoor de betekenis van bestaande zinnen niet wordt aangetast) die nog niet was opgemerkt;

d) om de  Voorwaarden te verduidelijken;

e) veranderingen en ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van VINTED te implementeren;

f) veranderingen in marktomstandigheden of standaard industriële praktijken te implementeren;

Conform toepasselijke wetgeving wordt u ingelicht over alle andere wijzigingen van de Algemene Voorwaarden, (inclusief de Prijslijst en de Pro-verkopers Verkoopvoorwaarden die een bijlage zijn bij deze Voorwaarden) via een kennisgeving op de Site vijftien (15) dagen voordat de wijziging ingaat of, in geval van een meer ingrijpende wijziging (zoals wijzigingen waardoor Pro-gebruikers meer verplichtingen krijgen of die van invloed zijn op de belangrijkste functionaliteiten van de Site) via een e-mail naar het e-mailadres dat is verstrekt bij registratie vier (4) weken voordat de wijziging ingaat. Indien de Pro-gebruiker het niet eens is met een of meer voorgestelde wijzigingen kan de Pro-gebruiker ervoor kiezen zijn relatie met VINTED te beëindigen en zijn VINTED account te sluiten, zoals vermeld in artikel 11.4. 

5. Intellectuele eigendomsrechten, Licentie

5.1 Indien de Pro-gebruiker houder is van enige intellectuele eigendomsrechten op de Inhoud, verleent hij aan VINTED en de aan haar gelieerde ondernemingen een royalty-vrije, niet-exclusieve, wereldwijde, sublicentieerbare licentie voor de maximale duur toegestaan door de toepasselijke wetgeving, op alle intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, handelsmerken, handelsnamen, modelrechten en octrooirechten) en portretrechten die hij kan bezitten en/of houden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de rechten om inhoud te gebruiken, te hosten, op te slaan, te reproduceren, te wijzigen en afgeleide werken te maken (d.w.z. werken die het resultaat zijn van vertalingen, aanpassingen, herformatteringen of andere wijzigingen), inhoud mee te delen, te publiceren, publiekelijk te vertonen op elk medium, met alle tot op heden bekende en onbekende middelen, met inbegrip van alle openbare of particuliere, gratis of betalende, analoge of digitale, telecommunicatie- of computernetwerken, online en offline, met inbegrip van het internet en elk ander equivalent, voor het beperkte doel van:

a) het aanbieden van de artikelen op de Site;

b) het beheren en verbeteren van de Site, hetgeen inhoudt dat de Site werkt zoals hij is ontworpen en dat nieuwe functies en functionaliteiten worden gecreëerd;

c) het promoten van en reclame maken voor de op de Site aangeboden artikelen, bijvoorbeeld door aan te kondigen dat de Pro-gebruiker artikelen op de Site heeft vermeld.

Pro-gebruikers kunnen zich in hun accountinstellingen afmelden voor deze licentie voor de doeleinden die in paragraaf c) hierboven worden genoemd. 

In dit geval verklaart en garandeert de Pro-gebruiker dat (i) hij alle noodzakelijke rechten, licenties en machtigingen heeft en zal behouden om de licenties aan VINTED en de aan haar gelieerde ondernemingen te verlenen en (ii) het gebruik en de weergave van de Inhoud op de Site geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of portretrechten van een derde partij. 

Advertenties en aanbiedingen van Pro-gebruikers kunnen uit de lijst worden verwijderd, in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen van VINTED, en accounts kunnen worden opgeschort of beëindigd, naar aanleiding van claims van een derde partij dat Inhoud inbreuk maakt op de exclusieve rechten van een derde partij, zoals handelsmerk, auteursrecht of beeldrechten. 

5.2 VINTED of aan haar gelieerde ondernemingen bezitten alle intellectuele eigendomsrechten voor de Site, het systeem daarvan (de Catalogus, de overdracht, enz.), het ontwerp van de Website en de door de Website gebruikte software, met inbegrip van de handelsmerken, auteursrechten, databaserechten en domeinnamen.

6. ARTIKELEN PLAATSEN

6.1 Als vereiste geldt in elk geval:

 • Alleen artikelen die overeenkomstig artikel 4.1 zijn toegelaten, mogen op de Site worden vermeld.
 • Het artikel dient te voldoen aan algemeen geldende vereisten voor dit soort artikelen op de markt, afhankelijk van de aard van de transactie. 
 • De artikelen moeten voldoen aan de Catalogusregels. Sommige categorieën artikelen zijn niet toegestaan op Vinted en de Pro-gebruiker moet ervoor zorgen dat elk artikel dat hij uploadt, verkocht mag worden op Vinted. 
 • De Pro-gebruiker moet de eigenaar zijn van de vermelde artikelen. 
 • De Pro-gebruiker moet het recht hebben om de artikelen te verkopen.

 • De verkoop, het gebruik of het bezit van die artikelen mag geen inbreuk vormen op de rechten van derden, en mag niet in strijd zijn met plaatselijke, nationale of internationale toepasselijke wet- of regelgeving.

6.2 Voor het plaatsen van een artikel in de Catalogus moet de Pro-gebruiker de vragenlijst invullen voor het plaatsen van het artikel. De Pro-gebruiker dient het artikel zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven, eventuele gebreken, defecten, wijzigingen te vermelden en de prijs van het Artikel te noemen. Bij plaatsing van artikel verklaart de Pro-gebruiker dat het voldoet aan de vermelde omschrijving en dat die omschrijving volledig is. 

6.3 Het plaatsen van artikelen in de Catalogus op de Site is gratis. Pro-gebruikers kunnen daarnaast besluiten om voor Aanvullende Diensten te betalen bijvoorbeeld om de zichtbaarheid van hun artikelen te verbeteren zoals beschreven in artikel 2.3.

6.4 Het in de Catalogus vermelde artikel dient niet alleen in de vragenlijst voor het plaatsen van het artikel te worden omschreven, maar er moet ook een foto van worden gemaakt. Er moet ten minste één foto van goede kwaliteit worden geüpload voordat een artikel wordt geplaatst. In sommige gevallen kan VINTED de Pro-gebruiker vragen om een bepaald aantal foto's te uploaden alvorens het artikel te plaatsen. Het gebruik van op internet gevonden foto's en/of foto's van een soortgelijk voorwerp is verboden. De foto moet de werkelijke kwaliteit en het uiterlijke voorkomen van het artikel weergeven, en eventuele gebreken aan, defecten van of wijzigingen aan het artikel moeten eveneens in beeld worden gebracht.

6.5 Het aantal artikelen dat in de Catalogus op de Site wordt vermeld is onbeperkt, mits zij voldoen aan de bepalingen van de Voorwaarden, met inbegrip van de Catalogusregels

6.6 Een Pro-verkoper die een artikel heeft geplaatst kan dit te allen tijde weer intrekken of de prijs daarvan wijzigen voordat hij/zij in contact treedt met een Koper voor de verkoop van het desbetreffende artikel. Wanneer een artikel uit de Catalogus te koop wordt aangeboden, geldt dit als een aanbod voor verkoop van het desbetreffende artikel door de Pro-verkoper, welk aanbod door een koper kan worden aanvaard. Een koper kan echter zijn bestelling annuleren totdat het artikel is verzonden, er kan echter negatieve feedback worden geplaatst over kopers in het geval zij bijvoorbeeld hun bestelling voor de tweede keer annuleren.

6.7 Pro-gebruikers kunnen alleen artikelen te koop aanbieden, met uitsluiting van alle andere soorten transacties. In het bijzonder kunnen Pro-gebruikers geen artikelen ruilen op de Site.  

7. BANKGEGEVENS

7.1 De Pro-gebruiker moet zijn bankgegevens opgeven, zodat de prijs van de op de Site verrichte Transactie(s) naar zijn bankrekening kan worden overgemaakt. 

7.2 Indien een bankrekening of bankpas van een derde op de Site is geregistreerd, kan MANGOPAY vragen om een legitimatiebewijs.

8. GEÏNTEGREERDE BETALINGS- EN VERZENDDIENST

8.1 De Geïntegreerde Betalings- en Verzenddienst is automatisch en verplicht van toepassing op elke Transactie met een Gebruiker. De Geïntegreerde Betalingsdienst en de Geïntegreerde Verzenddienst kunnen niet afzonderlijk worden gebruikt. De Geïntegreerde Betaal- en Verzenddienst is beschikbaar in:

 • Frankrijk: de Geïntegreerde Betaal- en Verzenddienst is beschikbaar op het vasteland van Frankrijk, inclusief Corsica;
 • Spanje: de Geïntegreerde Betaal- en Verzenddienst is beschikbaar op het vasteland van Spanje, inclusief Ibiza en Mallorca.
 • Nederland: de Geïntegreerde Betaal- en Verzenddienst is beschikbaar op het Europese grondgebied van Nederland.
 • Luxemburg: de Geïntegreerde Betaal- en Verzenddienst is beschikbaar op het grondgebied van het Groothertogdom Luxemburg.
 • België: de Geïntegreerde Betaal- en Verzenddienst is beschikbaar op het vasteland van België.
 • Italië: de Geïntegreerde Betaal- en Verzenddienst is beschikbaar op het grondgebied van Italië, met uitzondering van San Marino en Vaticaanstad.
 • Portugal: de Geïntegreerde Betalings- en Verzenddienst is beschikbaar op het grondgebied van het Portugese vasteland en de Portugese eilanden (met uitzondering van de geïntegreerde verzendetiketten die niet beschikbaar zijn op de Portugese eilanden).

8.2 Als onderdeel van de Geïntegreerde Verzenddienst zal VINTED het verzendlabel kopen van de derde verzenddienstverlener gekozen door de Koper en zal de Pro-verkoper voorzien van dit label. Een lijst van deze aanbieders, alsmede informatie over de verzendingsmogelijkheden, staat hieronder. In het geval van een succesvolle Transactie worden de verzendkosten door VINTED ingehouden. Deze lijst kan te allen tijde door VINTED worden gewijzigd. 

Door deze Voorwaarden te aanvaarden, verklaart de Pro-gebruiker dat hij de onderstaande voorwaarden van de verzendbedrijven heeft gelezen en dat hij aanvaardt dat de Artikelen door de verzendbedrijven zullen worden verzonden overeenkomstig de genoemde voorwaarden, die bindend zijn: 

Mondial Relay;

Chronopost Shop2Shop;

Correos;

DPD (Nederland) B.V.;

DHL Parcel (Netherlands) B.V.;

Homerr;

Relais Colis;

Algemene voorwaarden DPD Portugal.

Bij het verzenden van Artikelen naar Kopers, moet de Pro-verkoper het verzendlabel gebruiken dat door VINTED wordt verstrekt. 

8.3 Voor de Geïntegreerde Betalingsdienst doet VINTED een beroep op een derde financiële dienstverlener, MANGOPAY SA, om de betaling te verwerken en de informatie betreffende de krediet- of debetkaart of enige andere aangeboden betalingsmethode op te slaan. 

8.4 De door de Koper betaalde bedragen worden door MANGOPAY S.A. bewaard in een e-wallet die functioneert als een geblokkeerde rekening totdat de transactie voltooid is. De Transactie is voltooid indien de prijs niet aan de Koper is terugbetaald onder de Pro-kopersbescherming. Transacties kunnen ook als voltooid worden beschouwd in het in artikel 8.6 hieronder beschreven geval.

8.5 Zodra de Transactie is voltooid, worden de bedragen onmiddellijk overgemaakt naar het VINTED saldo van de Pro-gebruiker, dat fungeert als de e-wallet van een Pro-gebruiker ("Mijn Saldo"). Het geld dat beschikbaar is in Mijn Saldo kan te allen tijde zonder overboekingskosten worden overgeboekt naar zijn/haar bankrekening. Het geld dat beschikbaar is op Mijn Saldo kan door de Pro-gebruiker worden gebruikt om aankopen te doen op de Site bij andere Pro-gebruikers of Gebruikers.

8.6 Indien de Pro-gebruiker het Artikel niet binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de verzendgegevens aan de Koper verzendt, heeft VINTED het recht om opdracht te geven aan MANGOPAY SA om over te gaan tot de terugbetaling van de op in bewaring gehouden aankoopprijs (inclusief de verzendkosten en de kosten van de Pro-kopersbescherming op de bankrekening van de Koper.

9. PRO-KOPERSBESCHERMINGSDIENSTEN

9.1 Deze bepaling is alleen van toepassing op niet-professionele kopers.

9.2 In overeenstemming met de Pro-verkopers Verkoopvoorwaarden die bij deze Voorwaarden zijn gevoegd, biedt VINTED aan dergelijke Kopers een Pro-kopersbeschermingsdienst aan. Pro-gebruikers moeten zich onthouden van elk gedrag dat de levering van de Pro-kopersbeschermingsdienst in gevaar kan brengen. 

9.3 De Pro-gebruikers erkennen dat de bedragen die door de Koper zijn betaald in bewaring zullen worden gehouden door MANGOPAY SA in overeenstemming met artikel 8.4 zolang de Koper geniet van de Pro-kopersbescherming en dat deze bedragen zullen worden terugbetaald aan elke in aanmerking komende Koper indien, nadat deze een claim heeft ingediend op grond van de Pro-kopersbescherming, blijkt dat:

(i) de Koper op rechtmatige wijze gebruik heeft gemaakt van zijn wettelijke herroepingsrecht; of 

(ii) de Koper het Artikel niet heeft ontvangen. 

9.4 De Pro-kopersbescherming is een dienst die wordt aangeboden door Vinted, het is geen vervanging van de wettelijke rechten van de koper (bv. wettelijk herroepingsrecht) of een van de wettelijke garanties die de koper heeft onder de respectievelijke wetten, en die kunnen worden uitgeoefend in aanvulling op en onafhankelijk van de Pro-kopersbescherming.

10. VERPLICHTINGEN VAN DE Pro-gebruiker

10.1 De Pro-gebruiker verbindt zich ertoe:

 • om zich slechts eenmaal op de Site te registreren en niet meer dan één account aan te maken, tenzij de Gebruiker zowel een persoonlijke account als een Pro-gebruiker Account wenst, zoals beschreven in artikel 4.2;
 • bij het registreren op de Site, correcte informatie over zichzelf te verstrekken, met name zijn gebruikersnaam en e-mailadres;
 • Zijn/haar organisatie of beroepsactiviteit in te schrijven bij de bevoegde (Franse) autoriteiten, met name in het (Franse) handelsregister en het (Franse) beroepsregister, en meer in het algemeen te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen en registraties die van toepassing zijn voor de uitoefening van een beroepsactiviteit;
 • de passende licenties en vergunningen aan te houden die wettelijk vereist zijn voor zijn/haar deelname aan de Transactie;
 • te voldoen aan de verplichting om de Geïntegreerde Betalings- en Verzendservices te gebruiken wanneer Kopers geen Pro-gebruikers zijn;
 • onmiddellijk informatie op de Site bij te werken met betrekking tot zijn KvK-registratie (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, indien van toepassing, zijn BTW-registratienummer) en andere wettelijke informatie die is gewijzigd na de registratie op de Site. Pro-gebruikers kunnen dit rechtstreeks op hun profielpagina doen, hoewel sommige informatie alleen kan worden gewijzigd door contact op te nemen met de klantenservice van VINTED;
 • de Site en/of de Diensten niet te gebruiken voor het aangaan van onrechtmatige handelingen of transacties of frauduleuze handelingen; 
 • deze Voorwaarden niet te schenden, met inbegrip van de Catalogusregels, de Vinted Algemene Voorwaarden en de Pro-verkopers Verkoopvoorwaarden die bij deze Voorwaarden zijn gevoegd;
 • bij elk gebruik van de Site objectieve, juiste, volledige en gedetailleerde informatie te verstrekken over de ruil en/of de voorgenomen verkoop;
 • ervoor te zorgen dat de Inhoud geen informatie bevat die onwettig is of inbreuk maakt op de rechten van derden, dat de Inhoud niet wordt gebruikt voor oneerlijke, beledigende, bedrieglijke of agressieve handelspraktijken;
 • ervoor te zorgen dat de inhoud oprecht en nauwkeurig is en dat geen informatie wordt weggelaten waarvan de verstrekking aan de consument wettelijk verplicht is;
 • ervoor te zorgen dat de voorgestelde prijs voor de verkoop van de Artikelen, alsmede andere gegevens daarover, juist zijn;
 • geen informatie die op de Site verschijnt en door VINTED of een andere Gebruiker van de Site is geüpload, te kopiëren of onrechtmatig te gebruiken. Elke actie met betrekking tot scraping, data-mining, extractie, framing of verzameling van de Inhoud van de Sites in welke vorm en met welk middel dan ook is verboden;
 • niet in strijd met de openbare orde en/of goede zeden te handelen;
 • hetzelfde Artikel niet meer dan eenmaal in de Catalogus van de Site op te nemen, alsmede hetzelfde Artikel niet meermaals te verwijderen en opnieuw te uploaden met het doel de zichtbaarheid te vergroten. 

10.2 De Pro-gebruiker erkent en aanvaardt dat:

 • alle Transacties met Kopers zullen worden beheerst door de Pro-verkopers Verkoopvoorwaarden die bij deze Voorwaarden zijn gevoegd;
 • Hij/zij moet voldoen aan de rechten die aan Kopers worden toegekend onder de Pro-verkopers Verkoopvoorwaarden;
 • Hij/zij moet er in alle omstandigheden voor zorgen dat hij/zij over de personele en organisatorische middelen beschikt om aan zijn verplichtingen krachtens de Pro-verkopers Verkoopvoorwaarden te voldoen;
 • in het geval dat de Koper zijn Herroepingsrecht inroept, kan VINTED de Koper vrijstellen van de verplichting om het Artikel terug te sturen naar de Verkoper, bijvoorbeeld wanneer, na onderzoek van de zaak met zowel de Koper als de Verkoper, er sterke aanwijzingen zijn dat het Artikel mogelijk een vervalsing is. 

10.3 De Pro-gebruiker dient zijn eigen aanvullende verkoopvoorwaarden aan zijn Kopers te verstrekken (het "Aanvullend Beleid van de Pro-verkoper") door "Jouw beleid" te selecteren en het modelformulier in te vullen in de instellingen van de Pro Gebruikersaccount. Aanvullend Beleid van de Pro-verkoper:

 • mag op geen enkele manier afwijken van de Pro-verkopers Verkoopsvoorwaarden;
 • kan andere contractuele voorwaarden bevatten die verenigbaar zijn met de Pro-verkopers Verkoopvoorwaarden, bijvoorbeeld met betrekking tot service na verkoop of aanvullende commerciële garanties;
 • moet alle informatie bevatten die vóór de verkoop wordt verstrekt, alsmede alle informatie betreffende de verkoop zoals vereist door de toepasselijke wet- en regelgeving (tenzij dergelijke informatie reeds op een andere passende wijze aan de Koper is verstrekt);
 • moet met name volledige en nauwkeurige informatie verstrekken over de adressen, professionele referenties en contactgegevens van de Pro-gebruiker.

10.4 De Pro Gebruiker is als enige aansprakelijk voor de uitgifte van facturen voor de artikelen die hij op de Site verkoopt, evenals voor de verzendingsdiensten die hij op de Site aan de Koper doorverkoopt. VINTED kan in geen geval verantwoordelijk zijn voor het uitschrijven van een factuur in naam van de Pro-gebruiker.

In het geval dat de Transacties op de Site resulteren in belastingverplichtingen en rapportageverplichtingen voor een Pro-gebruiker, kunnen deze belastingverplichtingen of rapportageverplichtingen in geen geval worden overgedragen aan VINTED. De Pro-gebruiker is als enige aansprakelijk voor het voldoen aan zijn eigen belasting- of rapportageverplichtingen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Wanneer de Koper een consument is, is de BTW inbegrepen in de vergoeding voor Pro-kopersbescherming, maar wanneer de Koper een Pro-gebruiker is, is de BTW niet inbegrepen in de vergoeding voor Pro-kopersbescherming, en moet de BTW worden aangegeven en betaald door de Pro-gebruiker zelf. Hetzelfde geldt voor andere betaalde Aanvullende Diensten waarnaar in de Prijslijst wordt verwezen (zoals de "Boosten" of de "Wardrobe in Spotlight" functies waarnaar in de Prijslijst wordt verwezen).

11. Onderbreking van de diensten; beëindiging en opschorting van het gebruik van de Site door Pro-gebruiker; Beëindiging van deze Voorwaarden

11.1 Onderbreking van de Diensten

VINTED kan besluiten om in het algemeen en globaal (om redenen die niet gerelateerd zijn aan een Pro-gebruiker) haar activiteiten met betrekking tot de Site of de Diensten te staken. In dit geval kan VINTED de werking van de Site beëindigen of opschorten, na Pro-gebruikers hiervan op de hoogte te hebben gebracht. 

11.2 Beëindiging en opschorting van het gebruik van de Site door Pro-gebruikers

11.2.1 VINTED kan het gebruik van de Site geheel of gedeeltelijk verbieden (door te verwijzen naar de beperkende voorwaarden) of de mogelijkheid van de Gebruiker of de Bezoeker voor het gebruik van de Site beëindigen, met name door het verwijderen van het artikel/of de naar de Site geüploade Content, door het blokkeren de van de account van de Pro-gebruiker, door de Gebruiker te beletten zich opnieuw te registreren op de Site of door de Bezoeker te beletten de Site te bezoeken, met inachtneming van een voorafgaande officiële kennisgeving van VINTED aan deze Pro-gebruikers, indien zij:

 • transacties hebben geïnitieerd buiten Vinted om;
 • ten minste 1 verzoek hebben ontvangen om artikelen te verwijderen die niet voldoen aan de criteria van artikel 4.1 en binnen de vastgestelde termijnen geen gevolg hebben gegeven aan dat verzoek.

11.2.3 Op grond van dezelfde omstandigheden als beschreven in artikel 11.2.1 hierboven kan VINTED door verzending van een officiële mededeling daarvan aan de desbetreffende Pro-gebruiker de toegang tot de Pro-gebruikeraccount geheel of gedeeltelijk beperken. 

Gedeeltelijke blokkering betekent dat de Pro-gebruiker niet in staat zal zijn om artikelen in de Catalogus te plaatsen, noch om deze te kopen of verkopen, om te communiceren en/of deel te nemen aan het Forum, en om andere leden of favoriete artikelen te volgen. “Volledige blokkering” betekent dat de Account van de Gebruiker wordt geblokkeerd en/of opgeheven en de optie voor het gebruik van de Site op de computer van de Gebruiker wordt geblokkeerd. Echter, alle lopende transacties van zullen worden afgerond en de Pro-gebruikers zullen tot afronding daarvan privéberichten kunnen sturen. De Gebruiker dient zich ervan bewust te zijn dat hij/zij na een “volledige blokkering” zich niet meer opnieuw kan registreren op de Site. 

Echter, als een gebruiker werd geblokkeerd vanwege vermoedens van commerciële activiteiten, en als deze gebruiker nadat VINTED contact heeft opgenomen met hem, niet akkoord is gegaan met het veranderen van status naar Pro-gebruiker, zal deze gebruiker zich in de toekomst kunnen registreren als een Pro-gebruiker, maar moet hij een ander e-mailadres gebruiken dan de e-mail die hij gebruikt heeft voor registratie op de site als niet-professionele gebruiker. 

Het blokkeren van het account van de Pro-gebruiker betekent niet dat VINTED alle relevante informatie van het account zal verwijderen. VINTED zal de persoonsgegevens blijven verwerken zolang er een wettelijke grondslag is die VINTED toestaat of verplicht gegevens te verwerken. In deze context wordt nadere informatie over gegevensverwerking verstrekt in ons Privacybeleid.

11.3 Artikelen of inhoud van de lijst schrappen; "Vakantie"-status

11.3.1 VINTED kan bovendien onmiddellijk en zonder formele kennisgeving de door de Pro-gebruiker in de Catalogus geplaatste Artikelen of alle overige door de Pro-gebruiker verstrekte inhoud van de Site verwijderen, indien deze Artikelen of inhoud onwettig in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden, inclusief de Catalogusregels of met de regels van goede zeden of openbare orde. VINTED kan onderzoek verrichten naar elke schending van deze Voorwaarden en de bevoegde instanties en wetshandhavende instanties hierover inlichten.

11.3.2 VINTED kan een “rusttijd”-status toepassen voor elke Pro-gebruiker die redelijk lang inactief is geweest (bijvoorbeeld 60 dagen of meer). Artikelen die door deze Pro-gebruiker te koop worden aangeboden, worden verborgen voor Kopers. 

VINTED kan artikelen die door een Pro-gebruiker te koop worden aangeboden ook verwijderen als dergelijke Artikelen niet zijn verkocht gedurende een aanzienlijk lange periode. 

Voorafgaand aan de toepassing van de “vakantie”-status en/of het verwijderen van artikelen stuurt VINTED een kennisgeving naar de Pro-gebruiker. Via een dergelijke kennisgeving zal de Pro-gebruiker op de hoogte worden gebracht van de aanstaande wijziging van zijn status en/of de aangeboden artikelen. De Pro-gebruiker kan een dergelijke wijziging weigeren. De Pro-gebruiker dient VINTED binnen de in de kennisgeving vermelde termijn op de hoogte stellen van zijn weigering van de wijziging. Als de Pro-gebruiker deze wijziging niet weigert wordt de Pro-gebruiker geacht de wijziging van VINTED in zijn status en/of verwijdering van de aangeboden artikelen te hebben aanvaard.

11.4 Beëindiging van deze Voorwaarden

11.4.1 De Pro-gebruiker kan zijn relatie met VINTED beëindigen en de toepasselijkheid van deze  Voorwaarden beëindigen door zijn account zelf te verwijderen of door contact op te nemen met support via e-mail, op voorwaarde dat hij aan al zijn verplichtingen heeft voldaan en alle lopende transacties zijn voltooid. 

11.4.2 VINTED kan haar relatie met de Pro-gebruiker in het bijzonder om de volgende redenen beëindigen: 

 • VINTED's beslissing om te stoppen met het leveren van de Diensten;
 • het besluit van VINTED om haar activiteiten te beëindigen;
 • de beslissing van VINTED om geheel of gedeeltelijk van operator te veranderen voor de activiteiten van de Site;
 • de schending van deze Voorwaarden door de Pro-gebruiker.

VINTED's beslissing om de relatie met de Pro-gebruiker te beëindigen zal worden meegedeeld en uitgevoerd in overeenstemming met artikel 11.5.1 (indien de reden voor een dergelijke beslissing betrekking heeft op de Pro-gebruiker) en 11.5.2 van deze Voorwaarden.

11.4.3 Bij beëindiging van de relatie tussen VINTED en een Pro-gebruiker, om welke reden dan ook, zal VINTED persoonsgegevens die op de Pro-gebruiker betrekking hebben blijven verwerken zolang er een wettelijke grondslag is die VINTED toestaat of verplicht gegevens te verwerken. In deze context wordt nadere informatie over gegevensverwerking verstrekt in ons Privacybeleid.

11.5 Mededelingen

11.5.1 Indien VINTED besluit om een van de maatregelen te nemen zoals voorzien in de artikelen 11.2.1, 11.2.2 en 11.3.1 hierboven jegens de Pro-gebruiker of zijn Inhoud, zal het de Pro-gebruiker een gemotiveerde kennisgeving sturen voor die beslissing. 

Echter, VINTED zal de Pro-gebruiker geen gemotiveerde kennisgeving sturen als (i) er een wettelijke of regelgevende verplichting bestaat om dit niet te doen, of (ii) de Pro User herhaaldelijk inbreuk heeft gemaakt op deze Voorwaarden. 

De Pro-gebruiker heeft de mogelijkheid om de beslissing van VINTED om artikelen van de lijst te verwijderen aan te vechten door een klacht in te dienen via het meldingssysteem waarnaar in artikel 14 wordt verwezen. Dergelijke klachten zullen binnen een redelijke termijn worden behandeld.

11.5.2 Indien een van de in artikel 11.1, 11.4.2 of 11.5.1 genoemde beslissingen leidt tot de beëindiging van de levering van de volledige Diensten aan de Pro-gebruiker, zal VINTED de Pro-gebruiker ten minste dertig 30 dagen voordat de beëindiging van kracht wordt, hiervan op de hoogte stellen. 

De beëindiging zal echter onmiddellijk van kracht worden indien:

 • VINTED is onderworpen aan een wettelijke of reglementaire verplichting die haar verplicht tot beëindiging op een wijze die geen opzeggingstermijn toestaat; 
 • VINTED een recht op beëindiging uitoefent op grond van een dwingende reden op grond van de toepasselijke wetgeving; 
 • het gebruik van de Diensten door de Pro-gebruiker in strijd is met wetten, verordeningen of regels van openbare orde of waarschijnlijk ernstige gevolgen zal hebben voor de gezondheid, veiligheid of legitieme economische belangen van andere Gebruikers of Pro-gebruikers; 
 • er herhaalde overtredingen door de Pro-gebruiker zijn gemeld;
 • er een risico voor de veiligheid en de technische werking van het IT-systeem van VINTED bestaat.

12. PERSOONSGEGEVENS

12.1 VINTED en de Pro-gebruikers verwerken sommige gevallen persoonsgegevens als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in de zin van Art. 26 (1) zin 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Verwerking van persoonsgegevens in het kader van de gezamenlijke verwerking en de verantwoordelijkheden van VINTED en de Pro-gebruiker staan vermeld in de "Overeenkomst gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid voor Pro-gebruikers" in Bijlage 2 van deze Voorwaarden. De Overeenkomt gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid voor Vinted Pro wordt gesloten tussen VINTED en elke Pro-gebruiker door het sluiten van deze Voorwaarden en vormt een integraal onderdeel van deze Voorwaarden.

12.2 Andere verwerkingen van persoonsgegevens buiten het kader van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid van VINTED en de Pro-gebruiker worden onafhankelijk en afzonderlijk door VINTED of de Pro-gebruiker uitgevoerd. Voor deze vormen van gegevensverwerking is elke partij als enige verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en privacy.

12.3 Pro-gebruikers zijn verplicht hun eigen privacybeleid en privacyvermelding te hebben, voor zover dit vereist is volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming) of privacy. In het geval dat een Pro-gebruiker zijn eigen verkoopvoorwaarden gebruikt voor verkopen via de Site, is de Pro-gebruiker verplicht de bepalingen op te nemen zoals genoemd onder "8. PERSOONSGEGEVENS" binnen de Pro-verkopers Verkoopvoorwaarden in haar eigen verkoopvoorwaarden, waarbij het haar is toegestaan om wijzigingen aan te brengen in de formulering die nodig is om ervoor te zorgen dat informatie over gegevensverwerking door VINTED gemakkelijk en duidelijk te onderscheiden is van informatie over gegevensverwerking door de Pro-gebruiker.

12.4 Het is verboden voor Pro-gebruikers om persoonsgegevens te verwerken op een manier die in strijd is met de Algemene Voorwaarden van Vinted of deze Voorwaarden of de toepasselijke wetgeving. VINTED is niet verantwoordelijk voor de niet-naleving van de toepasselijke gegevensbescherming en privacy wetten door Pro Gebruikers, tenzij de toepasselijke gegevensbescherming en privacy wetten zich verzetten tegen een eigen verantwoordelijkheid van de Pro Gebruiker voor dergelijke niet-naleving.

13. Vertrouwelijkheid; Openbaarheid; Behoud van rechten

13.1 De ontvanger van Vertrouwelijke Informatie zal deze Vertrouwelijke Informatie niet bekendmaken, behalve aan filialen, werknemers, agenten of professionele adviseurs die er kennis van moeten nemen en die er schriftelijk mee hebben ingestemd (of in het geval van professionele adviseurs op een andere manier zijn gebonden) om deze vertrouwelijk te houden. De ontvanger zal ervoor zorgen dat die personen en entiteiten de ontvangen Vertrouwelijke Informatie alleen gebruiken om rechten uit te oefenen en verplichtingen na te komen die onder deze Voorwaarden vallen, en daarbij redelijke zorg betrachten om die informatie vertrouwelijk te houden. De ontvanger kan ook Vertrouwelijke Informatie bekendmaken wanneer hij daartoe wettelijk verplicht is, na een redelijke kennisgeving van de bekendmaking indien dat wettelijk is toegestaan.

13.2 Tenzij anders is bepaald in deze Voorwaarden, behoudt VINTED alle rechten, aanspraken en belangen in de exploitatie van de Site. Pro-gebruiker zal geen activa die onder deze Voorwaarden aan Pro-gebruiker zijn verstrekt, verkopen, leasen, onderverhuren, wijzigen of gebruiken voor enig ander doel dan de Transacties.

13.3 De Pro-gebruiker mag geen openbare verklaring afleggen over de relatie die wordt beoogd door deze Voorwaarden zonder de schriftelijke goedkeuring van VINTED, behalve wanneer dit wettelijk vereist is en na het geven van een redelijke kennisgeving aan VINTED.

14. SLOTBEPALINGEN

14.1 Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door de nationale wetgeving van de Pro-gebruiker.

14.2 In geval van onenigheid tussen VINTED en de Pro-gebruiker, kan de Pro-gebruiker:

 • In de eerste plaats een schriftelijke klacht indienen bij Vinted Support via het contactformulier.
 • Bij gebreke van een antwoord van deze afdeling binnen een redelijke termijn van één (1) maand, of als de Pro-gebruiker niet tevreden is met het geboden antwoord, zullen de Pro-gebruiker en VINTED trachten de klacht van de Pro-gebruiker minnelijk op te lossen, voordat er een procedure wordt gestart voor een rechtbank met jurisdictie.

14.3 Pro-gebruikers kunnen ook hun toevlucht nemen tot bemiddeling om hun geschillen met VINTED met betrekking tot de levering van de Diensten te regelen via een van de bemiddelaars geregistreerd bij het volgende Bemiddelingscentrum: 

Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris (CMAP)

39 avenue Franklin D. Roosevelt

75008 Parijs

FRANKRIJK

E-mailadres: [email protected]

Site: https://www.cmap.fr/ 

VINTED zal een redelijk deel van de toepasselijke bemiddelingskosten dragen.

Tenzij anders bepaald door de toepasselijke wetgeving, is bemiddeling vrijwillig en kan noch de Pro-gebruiker noch VINTED worden gedwongen om het te gebruiken om geschillen met betrekking tot de Diensten op te lossen. Deze bemiddeling doet geen afbreuk aan de rechten van VINTED of van de Pro-gebruiker om op elk moment een gerechtelijke procedure te starten.

14.4 Alle kennisgevingen, verzoeken en andere informatie tussen de Pro-gebruiker en VINTED zal worden verzonden zoals vermeld in deze Voorwaarden:

 • door de Pro-gebruiker aan VINTED: via het contactformulier dat op de Site verschijnt, privéberichten op de Site, e-mail of gewone post, met gebruikmaking van de contactgegevens die in artikel 14.8 hieronder worden vermeld;  
 • door VINTED aan de Pro-gebruiker: per e-mail, naar het e-mailadres dat bij de registratie op de Site is opgegeven.

14.5 De Algemene Voorwaarden hebben niet tot gevolg dat er tussen VINTED en de Pro-gebruikers een samenwerkingsverband, een opdracht- of arbeidsovereenkomst ontstaat, of een relatie tussen een zakelijke vertegenwoordiger en diens klant, of een franchise.

14.6 VINTED mag, met inachtneming van toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving, alle rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden aan derden overdragen en/of cederen, met name in geval van het afstoten van een bedrijfsactiviteit, een fusie door middel van het oprichten van een nieuwe vennootschap, een fusie door absorptie, splitsing of een verandering in verwerkingsverantwoordelijkheid die van invloed is op VINTED. VINTED wordt door een dergelijke overdracht gevrijwaard voor de toekomst. Indien VINTED deze rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden aan een derde overdraagt en/of toewijst, heeft de Pro-gebruiker het recht de relatie met onmiddellijke ingang te beëindigen en zijn/haar account bij VINTED, met inbegrip van deze Voorwaarden te sluiten.

14.7 Een Pro-gebruiker kan bezwaar maken tegen de toegang, het gebruik of het beheer van de Site of de Diensten door middel van een kennisgeving. Kennisgevingen moeten worden verzonden aan VINTED door gebruikmaking van het formumier op de Site of door een brief te richten aan VINTED UAB, Zirmunu st. 13-701 Vilnius LT-03228, Litouwen. Voor alle juridisch vragen kunt u contact met ons opnemen via: [email protected]

14.8 De Site wordt gehost door VINTED UAB.

BIJLAGE 1: VERKOOPVOORWAARDEN VAN VINTED PRO-VERKOPERS

BIJLAGE 2: OVEREENKOMST INZAKE GEZAMENLIJKE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKHEID VOOR PRO-GEBRUIKERS

BIJLAGE 1: VERKOOPVOORWAARDEN VAN VINTED PRO-VERKOPERS

STANDAARD VERKOOPVOORWAARDEN VAN VINTED PRO-VERKOPERS - versie van toepassing vanaf 4 mei 2021

Deze Pro-verkopers Standaard Verkoopvoorwaarden (de "Voorwaarden") zijn van toepassing op de verkopen die door Pro-verkopers via de Site worden gedaan. De Site wordt beheerd door het bedrijf VINTED UAB ("VINTED"), gevestigd te Svitrigailos str. 13, Vilnius LT-03228, Litouwen, ingeschreven onder nummer 302767152 in het handelsregister van de Republiek Litouwen.

Alvorens een Artikel van een Verkoper op de Site te kopen, dient u deze Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden van de Verkoper te lezen, te aanvaarden en zich eraan te houden

Deze vormen een bindend contract in de eerste plaats tussen u (hierna genoemd de "Koper" en aangeduid met het voornaamwoord "u" of "uw") en de Verkoper, en, voor zover relevant, tussen u en VINTED. 

1. BEGRIPSBEPALINGEN

Tenzij in deze Voorwaarden anders is bepaald, hebben termen met een hoofdletter dezelfde betekenis als die welke aan hen is toegekend in de Voorwaarden vanVINTED; 

Koper - betekent u, de Gebruiker die op de Site een of meer artikel(en) van een Verkoper koopt of wenst te kopen. U bent een consument of een handelaar in de zin van EU-richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten en de nationale consumentenwetgeving die op u van toepassing is. Als u een handelaar bent, kan het zijn dat u niet alle rechten geniet die in deze Voorwaarden worden beschreven;

Kopersbescherming - betekent de Dienst zoals gedefinieerd in de Vinted Algemene Voorwaarden

Pro-kopersbescherming - betekent de Dienst zoals gedefinieerd in artikel 4 hieronder;  

Kopersbeschermingsdiensten - betekent de Kopersbeschermings- en Pro-kopersbeschermingsprodiensten die door Vinted worden aangeboden om de Verkoop op de Site te vergemakkelijken en te beveiligen. Kopersbeschermingsdiensten zijn geen verzekeringsdiensten of wettelijke garantiediensten. 

Artikel – de goederen/artikelen waarvan de verkoop niet door nationale toepasselijke wetgeving wordt verboden en die door de Gebruiker in de corresponderende Catalogus op de Site staan vermeld voor verkoop, ruil of donatie;

Verkoop - betekent de verkooptransactie en overeenkomst die rechtstreeks tussen een Koper en een Verkoper wordt gesloten;

Pro-gebruiker/Pro-verkoper – elke gebruiker die één of meer Artikel(en) in de betreffende Catalogus van de Site als onderdeel van zijn beroepsmatige activiteit vermeldt. Pro-verkopers zijn op de Site te herkennen aan een "Pro" icoon naast hun naam, maar dit icoon is niet zichtbaar in de feed, alleen op de artikel pagina en in het profiel;

Aanvullende Voorwaarden van de Pro-verkoper - betekent de aanvullende voorwaarden van de Pro-verkoper, die in aanvulling op deze Voorwaarden van toepassing zijn. Lees ze door te klikken op de hyperlink op de pagina van het artikel en in het VINTED-profiel van de Pro-verkoper (meer gedetailleerde uitleg is beschikbaar hier). Indien de Aanvullende Voorwaarden van de Pro-verkoper in strijd zijn met een van deze Voorwaarden, prevaleren deze laatste.

2. DOEL

Deze Voorwaarden bevatten: 

 • De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de Verkoop door Pro-verkopers via de Site, die rechtstreeks van kracht zijn tussen de Pro-verkoper en de Koper;
 • De kopersbeschermingsdiensten die VINTED aanbiedt.

3. VERKOOPVOORWAARDEN MET DE PRO-VERKOPER

3.1 Stappen om een bestelling te voltooien

3.1.1 De Site en de diensten zijn niet bestemd voor minderjarigen.

3.1.2 Een Pro-verkoper die een artikel heeft geplaatst kan dit te allen tijde weer intrekken of de prijs daarvan wijzigen voordat hij/zij in contact treedt met een Koper voor de verkoop van het desbetreffende artikel. Wanneer een artikel uit de Catalogus te koop wordt aangeboden, geldt dit als een aanbod voor verkoop van het desbetreffende artikel door de Pro-verkoper, welk aanbod door een koper kan worden aanvaard. Een koper kan echter zijn bestelling annuleren totdat het artikel is verzonden, er kan echter negatieve feedback worden geplaatst over kopers in het geval zij bijvoorbeeld hun bestelling voor de tweede keer annuleren.

3.1.3 Om een Artikel te kopen, moet u:

 • Toegang krijgen tot de Site en een VINTED-account aanmaken, zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden van Vinted en, als u een Pro-gebruiker bent, zoals beschreven in de Pro-verkopers Gebruiksvoorwaarden;
 • Door de catalogus bladeren en op de pagina van het artikel klikken om de beschrijving en de foto's te bekijken, zoals die door de verkoper zijn verstrekt;
 • Het artikel selecteren dat u wenst te kopen;
 • De instructies op de Site volgen, met name door het bestelformulier in te vullen en de verzendingswijze van uw voorkeur te kiezen;
 • De inhoud van uw bestelling controleren en zo nodig eventuele fouten te corrigeren;
 • De bestelling en de te betalen prijs valideren, die de prijs van het Artikel, de vergoeding voor de Kopersbeschermingsdiensten, de verzendingskosten en eventuele belastingen omvat (de "Prijs");
 • Deze Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden van de Verkoper lezen, en accepten (door op de knop "Nu betalen" te drukken en de bestelling te bevestigen);
 • De betaalmethode van uw voorkeur kiezen en de instructies volgen van de online betalingsmodule om de Prijs te betalen. 

3.1.4 U begrijpt en aanvaardt dat door op de knop "Nu betalen" te klikken:

 • u een koopovereenkomst aangaat met een Pro-verkoper;
 • u zich ertoe verbindt de betalingsverplichting na te komen en dat het niet nakomen daarvan u ertoe kan verplichten de door de verkoper geleden verliezen te vergoeden;
 • u verklaart dat u correcte en actuele informatie hebt verstrekt en dat u begrijpt dat u volledig verantwoordelijk bent voor de uitgevoerde Verkoop;
 • bevestigt u dat u deze Voorwaarden, de Aanvullende Voorwaarden van de Pro-verkoper, MANGOPAY SA's voorwaarden en alle andere voorwaarden die hierin worden vermeld, accepteert. 

3.1.5 Zodra deze stappen zijn voltooid, ontvangt u per e-mail een bevestiging van de aanvaarding van de betaling van uw bestelling, alsmede een ontvangstbevestiging waarin uw bestelling wordt bevestigd. 

3.2 Betaling van de prijs

3.2.1 De prijs wordt weergegeven op het moment van validatie van uw bestelling. De prijs wordt uitgedrukt in euro's en omvat de prijs van het Artikel evenals alle toepasselijke kosten - Kosten voor kopersbescherming, verzendingskosten en toepasselijke belastingen. 

3.2.2 Betaling. U moet gebruik maken van VINTED's beveiligde Geïntegreerde Betaalservice als onderdeel van een Kopers Bescherming Services. U kunt de Prijs betalen met een krediet- of debekaart, of een andere betaalmethode die van tijd tot tijd door VINTED kan worden geïntroduceerd op de geïntegreerde betalingsinterface van de Site. De Koper kan ook het beschikbare geld gebruiken van zijn/haar Vinted-saldo (d.w.z. uw e-wallet beschikbaar via VINTED), indien van toepassing. Indien de Koper onvoldoende geld op zijn/haar Vinted-saldo heeft om het bedrag van het/de Artikel(en) te betalen, kan de Koper het ontbrekende deel betalen door middel van andere beschikbare betaalmethodes. 

De Prijs zal van uw kaart, bankrekening of/en Vinted Saldo worden afgeschreven zodra u op de "Betaal nu" knop hebt geklikt. De betaling wordt verwerkt door MANGOPAY SA, die ook de informatie over uw krediet- of debetkaart of een andere betaalmethode opslaat. U bent als enige verantwoordelijk voor de overdracht van informatie in verband met de krediet- of debetkaart. De Pro-verkoper en VINTED wijzen hierbij elke aansprakelijkheid in dit opzicht af, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

3.2.3 Bewaarrekening. De Prijs van uw bestelling zal worden bewaard op een geblokkeerde rekening die wordt beheerd door MANGOPAY SA, tot de voltooiing van de Verkoop. De Verkoop wordt geacht te zijn voltooid na het verstrijken van de geldigheidsduur van de Pro-kopersbescherming of de beslechting van een geschil, in overeenstemming met artikel 4 hieronder. Zodra de Verkoop wordt geacht te zijn voltooid, zal VINTED MANGOPAY SA instrueren om de prijs van het artikel vrij te geven aan de Pro-verkoper, na aftrek van de kosten van de Pro-kopersbescherming en de verzendkosten die door VINTED worden ingehouden.

3.2.4 De Pro-verkoper is als enige aansprakelijk voor de uitgifte van facturen voor de Artikelen die hij op de Site verkoopt, evenals voor de verzenddiensten die hij op de Site aan de Koper doorverkoopt. VINTED kan in geen geval verantwoordelijk zijn voor het uitschrijven van een factuur in naam van de Pro-verkoper.

3.3 Levering van uw bestelling

3.3.1 Geïntegreerde verzenddienst U moet gebruik maken van de VINTED Geïntegreerde verzenddienst (verzendlabels) voor Verkoop met een Pro-verkoper. Deze verzend-, vervoers- en leveringsdiensten worden verleend door derde dienstverleners. 

U verklaart dat u kennis hebt genomen van de onderstaande algemene voorwaarden van de vervoerders en dat u aanvaardt dat de Artikelen door de vervoerders worden verzonden overeenkomstig de genoemde algemene voorwaarden, die bindend zijn. Lees ze a.u.b. voordat u een Artikel koopt:

 

Mondial Relay;

Chronopost Shop2Shop;

Correos;

DPD (Nederland) B.V.;

DHL Parcel (Netherlands) B.V.;

Homerr;

Relais Colis

VINTED kan deze lijst te allen tijde wijzigen. Verzendkosten worden getoond bij afrekening en worden door u betaald naast de prijs van het artikel, toepasselijke kosten (in het bijzonder de kosten voor kopersbeschermingsdiensten) en belastingen.

3.3.2 Levertijd. De Pro-verkoper moet het Artikel aan u leveren op de datum, of binnen de termijn, die in de bevestiging van uw bestelling is vermeld, of indien een dergelijke datum niet is vermeld, uiterlijk binnen 30 dagen. 

Indien u een consument bent en de Pro-verkoper het Artikel niet op tijd aan u levert, zal de Verkoop niet automatisch geannuleerd worden. U kunt een beroep doen op de hulp van VINTED door de Pro-kopersbescherming te activeren zoals beschreven in artikel 4 hieronder. U kunt de Verkoop ook annuleren in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, na de Pro-verkoper formeel te hebben verzocht om het Artikel binnen een redelijke bijkomende termijn te leveren, en indien de Pro-verkoper binnen deze termijn nog steeds niet heeft voldaan, na de Pro-verkoper formeel te hebben meegedeeld dat u de Verkoop wenst te annuleren. 

3.4 Herroepingsrecht

3.4.1 Toepassingsbereik. Deze bepaling is alleen van toepassing als u een consument bent in de zin van Richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten (de "Richtlijn") en de nationale consumentenwetgeving die op u van toepassing is, die koopt van een Pro-verkoper en u een herroepingsrecht hebt op grond van de Richtlijn en de genoemde nationale wetgeving. 

Wij wijzen erop dat u geen herroepingsrecht hebt indien het door u gekochte Artikel onder een van de wettelijke uitzonderingen valt (voor meer informatie lees a.u.b. deze). 

De Pro-verkoper is als enige aansprakelijk uit hoofde van de bepalingen van deze afdeling. VINTED wijst elke aansprakelijkheid in dit verband af. 

3.4.2 Voorwaarden voor de uitoefening van uw herroepingsrecht. U kunt uw herroepingsrecht uitoefenen binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de leveringsdatum van het Artikel. Indien deze termijn afloopt op een zaterdag, een zondag of een feestdag, wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag. 

U aanvaardt dat VINTED deze periode berekent op basis van de informatie verstrekt door de door u gekozen verzenddienstverlener en niet aansprakelijk is indien onjuiste informatie wordt verstrekt door genoemde dienstverlener. 

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, kunt u onder andere op de knop "Ik heb een probleem" drukken in uw chat met de Pro-verkoper (naast het kiezen van een reden en in sommige gevallen het leveren van bewijs, bijvoorbeeld in het geval de reden een namaakartikel is), het herroepingsformulier opsturen dat als Bijlage 1 bij deze Voorwaarden is gevoegd en dat ook door de Pro-verkoper aan u zal worden verstrekt in het pakket samen met het (de) Artikel(en), of een andere ondubbelzinnige verklaring afleggen waarin u uiting geeft aan uw wens om een herroepingsrecht uit te oefenen. 

Als u uw Herroepingsrecht niet via Vinted wilt inleiden, dan kunt u uw Herroepingsrecht uitoefenen door Pro-verkoper de volgende informatie te verstrekken:

Ik (*) deel u hierbij mede dat ik (*) mij terugtrek uit mijn (*) koopcontract van de volgende Artikelen (*)

Besteld op (*) / Ontvangen op (*),

Naam van de koper (consument),

Adres van de koper (consument),

Handtekening van de koper (consument) (alleen indien dit formulier op papier wordt ingediend),

Datum

U moet dan het artikel/de artikelen zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u uw beslissing om te herroepen overeenkomstig de bovenstaande paragraaf hebt meegedeeld, aan de Pro-verkoper of een door hem aangewezen persoon retourneren. U draagt de retourkosten van het/de artikel(en), tenzij anders vermeld in de Aanvullende Voorwaarden van de Pro-verkoper. Ook wanneer u een artikel terugstuurt, moet het pakje een trackingnummer hebben. 

3.4.3 Terugbetaling van de prijs. U zult de volledige Prijs van uw bestelling terugbetaald krijgen, inclusief de initiële verzendkosten en de kosten voor Pro-kopersbescherming zonder onnodige vertraging zodra u bewijs van verzending van het (de) Artikel(en) heeft geleverd of totdat de Pro-verkoper het Artikel heeft ontvangen, afhankelijk van wat eerder is.

U wordt terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel als u voor de verkoop hebt gebruikt. 

3.4.4 Modelformulier voor herroeping (vul dit formulier alleen in en stuur het naar de Pro-verkoper als u een consument bent en de Verkoopovereenkomst wilt herroepen). Het is als bijlage 1 bij deze voorwaarden gevoegd. Zoals hierboven bepaald, moet dit formulier ook door de Pro-verkoper in het pakket aan u worden overhandigd, samen met het (de) Voorwerp(en).

3.5 Wettelijke garanties

3.5.1 De Pro-verkoper is uitsluitend aansprakelijk uit hoofde van de bepalingen van deze afdeling. Als louter tussenpersoon wijst VINTED elke aansprakelijkheid in dit verband af. Daarom moet u, indien van toepassing, deze garanties rechtstreeks bij de Pro-verkoper uitoefenen. 

3.5.2 In overeenstemming met de nationale wetten die op u van toepassing zijn, is de Pro-verkoper jegens u aansprakelijk voor gebreken betreffende conformiteit van de goederen met het contract (indien u een consument bent) en voor verborgen gebreken van het verkochte Artikel (ongeacht of u een consument bent of niet). 

Meer informatie over uw rechten als Koper, met inbegrip van de wettelijke garanties, vindt u in de rubriek "Ons Platform" op de Site.

3.5.3 Als u een aankoop doet in Frankrijk, is de Pro-verkoper jegens u aansprakelijk volgens de Franse wet voor gebreken inzake conformiteit van de goederen met de overeenkomst onder de voorwaarden voorzien in de artikelen L. 217-4 en volgende van de Franse consumentenwet (als u een consument bent) en voor verborgen gebreken van het verkochte Artikel onder de voorwaarden voorzien in de artikelen 1641 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek (ongeacht of u een consument bent of niet). 

Indien u een consument bent die handelt op basis van een wettelijke garantie van conformiteit:

- kunt u hierop gedurende een periode van twee jaar vanaf de levering van het goed een beroep doen;

- kunt u kiezen tussen reparatie of vervanging van de goederen onder de kostenvoorwaarden van artikel L. 217-9 van de Franse consumentenwet;

- hoeft u geen bewijs van het gebrek aan overeenstemming van de goederen te leveren gedurende 24 maanden na de levering van de goederen, behalve voor tweedehandsgoederen waarvoor deze termijn zes maanden bedraagt.

De conformiteitsgarantie geldt onafhankelijk van elke commerciële garantie die door de Pro-verkoper wordt verleend. 

U kunt ook besluiten de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte Artikel toe te passen in de zin van artikel 1641 van het Franse Burgerlijk Wetboek en in dat geval kunt u kiezen tussen annulering van de verkoop of een vermindering van de verkoopprijs overeenkomstig artikel 1644 van het Franse Burgerlijk Wetboek. 

3.5.4 Indien u een aankoop doet in Italië, is de Pro-verkoper aansprakelijk jegens u volgens de Italiaanse wet voor gebreken in de conformiteit van de goederen met de overeenkomst onder de voorwaarden voorzien in de artikelen 128 en volgende van de Italiaanse consumentenwet (indien u een consument bent) en voor verborgen gebreken van het verkochte Artikel onder de voorwaarden voorzien in artikel 1490 van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek (ongeacht of u een consument bent of niet).

3.5.5 Indien u een aankoop doet in België, is de Pro-verkoper aansprakelijk jegens u volgens de Belgische wet indien u een consument bent voor gebreken in de conformiteit van de goederen met de overeenkomst onder de voorwaarden voorzien in de artikelen 1604 en 1649 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek en voor verborgen gebreken van het verkochte Artikel onder de voorwaarden voorzien in 1641 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek.

3.5.6 Indien u een aankoop doet in Spanje, is de Verkoper aansprakelijk jegens u volgens de Spaanse wet indien u een consument bent voor gebreken in de conformiteit van de goederen met het contract onder de voorwaarden voorzien in de artikelen 114 en volgende van de Spaanse Wet op de Consumentenbescherming en voor verborgen gebreken van het verkochte Artikel onder de voorwaarden voorzien in de artikelen 1484 en volgende van het Spaanse Burgerlijk Wetboek.

3.5.7 Indien u een aankoop doet vanuit Nederland, is de Verkoper jegens u aansprakelijk op grond van de Nederlandse wet indien u een consument bent voor gebreken in de conformiteit van de goederen met de overeenkomst onder de voorwaarden van artikel 7:17 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek.

3.5.8 Indien u een aankoop doet in Luxemburg, is de Verkoper aansprakelijk jegens u volgens de Luxemburgse wet indien u een consument bent voor gebreken in de conformiteit van de goederen met het contract onder de voorwaarden voorzien in L. 212-3 van de Luxemburgse consumentenwet en voor verborgen gebreken van het verkochte goed onder de voorwaarden voorzien in Artikel 1641 van het Luxemburgs burgerlijk wetboek.

4. KOPERSBESCHERMINGSDIENSTEN

Als tussenpersoon is VINTED geen partij bij de Verkoopovereenkomst tussen u en de Verkoper. VINTED zal in geen geval artikelen kopen of verkopen die op de Site worden weergegeven en maakt daar ook geen aanspraak op. 

VINTED biedt echter kopersbeschermingsdiensten aan die de verkoop beveiligen en vergemakkelijken. Deze kopersbeschermingsdiensten zijn verplicht en worden automatisch toegepast wanneer de koper betaalt via het geïntegreerde betalingssysteem. 

Als u een aankoop doet in het kader van uw beroepsactiviteit, kunt u niet profiteren van de Pro-kopersbescherming, maar kunt u wel profiteren van de kopersbescherming die wordt beschreven in de Vinted Algemene Voorwaarden. U kunt dan recht hebben op een terugbetaling van de Prijs van uw bestelling indien u de kopersbescherming activeert: (i) binnen twee dagen vanaf de leveringsdatum van uw bestelling en ons laten weten dat het artikel dat u ontvangt beschadigd is of substantieel niet overeenstemt met de beschrijving ervan op de Site, (ii) of binnen twee dagen vanaf de verwachte leveringsdatum die de Pro-verkoper ten tijde van uw Bestelling heeft aangegeven, indien u het artikel nog steeds niet hebt ontvangen.

Indien u een consument bent, profiteert u automatisch van de Pro-kopersbescherming, beschreven in de artikelen 4.1-4.3 hieronder. VINTED zal u helpen indien u het Artikel niet of te laat ontvangt, of indien u gebruik wenst te maken van uw wettelijk herroepingsrecht. 

Echter, Pro-kopersbescherming, evenals Kopersbescherming zijn diensten aangeboden door Vinted, die niet in de plaats komen van de wettelijke rechten van de koper (bv. wettelijk herroepingsrecht) of een van de wettelijke garanties die de koper heeft onder de respectievelijke wetten, en die kunnen worden uitgeoefend naast, en onafhankelijk van de Pro-kopersbescherming en Kopersbescherming.

4.1 Geldigheidsduur van de Pro-kopersbescherming

4.1.1 U kunt de Pro-kopersbescherming activeren door op de knop "Ik heb een probleem" te drukken (en ook een reden te kiezen en in sommige gevallen bewijs te leveren, bijv. in het geval dat de reden een namaakartikel is) die beschikbaar is in uw chat met de Pro-verkoper:

 • binnen een periode van 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop het bestelde artikel wordt geleverd;
 • indien het artikel verloren is gegaan, binnen een periode van 14 kalenderdagen vanaf de ontvangst van een kennisgeving die naar u zal worden verzonden door VINTED. Over het algemeen zal VINTED deze kennisgeving tussen vier en vijf weken na de bestelling sturen.

Dit is de "Geldigheidsduur" van de Pro-kopersbescherming.

4.1.2 U kunt de Pro-kopersbescherming niet activeren en VINTED zal uw claim niet in aanmerking nemen:

 • als u een handelaar bent in de zin van Richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten;
 • als de Geldigheidsperiode zoals beschreven in artikel 4.1.1 hierboven is verstreken op de datum van uw claim, zelfs als de Aanvullende Voorwaarden van de Pro-verkoper retourzendingen of terugbetalingen na deze periode toestaan; 
 • als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht of uw claim meldt zonder gebruik te maken van de knop "Ik heb een probleem" die beschikbaar is in uw chat met de Pro-verkoper; of
 • als uw vordering niet voldoet aan de in deze Voorwaarden beschreven procedure.

4.1.3 Als u een consument bent en niet in aanmerking komt voor de Pro-kopersbescherming, dan moet u rechtstreeks contact opnemen met de Pro-verkoper voor eventuele problemen met uw bestelling. 

4.2 Toepassingsbereik van de kopersbescherming (Pro)

De Pro-kopersbescherming omvat de hieronder vermelde diensten. Voor alle problemen die niet worden gedekt door de Pro-kopersbescherming moet u contact opnemen met de Pro-verkoper. 

4.2.1 Bescherming van de prijs van de bestelling en vergemakkelijking van het herroepingsrecht: VINTED zal u helpen uw wettelijk herroepingsrecht uit te oefenen en de Prijs van uw bestelling terugbetaald te krijgen als u aan de toepasselijke wettelijke vereisten voldoet. 

De prijs van uw bestelling wordt door MANGOPAY SA in bewaring gehouden tot de voltooiing van de verkoop. VINTED is de enige partij die MANGOPAY SA kan instrueren om de Prijs van uw bestelling vrij te geven aan de Verkoper, en zal dit niet doen: (i) totdat de Geldigheidsperiode van de Pro-kopersbescherming is verstreken; of (ii) als u een kwestie bij VINTED hebt gemeld meteen dergelijke Geldigheidsperiode, totdat VINTED heeft bepaald of u moet worden terugbetaald:

 • Als u naar behoren gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht door te klikken op de "Ik heb een probleem" knop in uw chat met de Verkoper en voldoet aan de toepasselijke wettelijke vereisten, zal VINTED de Pro-verkoper informeren dat hij een wettelijke verplichting heeft om u terug te betalen zodra de Pro-verkoper het (de) geretourneerde artikel(en) heeft ontvangen of u bewijs heeft geleverd van retourzending ervan.
 • Als de Pro-verkoper akkoord gaat met de teruggave of deze bevestigt, zult u VINTED informeren en VINTED zal MANGOPAY SA instrueren om de in bewaring gehouden fondsenvrij te geven aan de Koper. 
 • Als de Verkoper niet bevestigt dat hij het geretourneerde artikel heeft ontvangen binnen 14 dagen nadat u gebruik hebt gemaakt van het herroepingsrecht en als u een bewijs van verzending van het (de) artikel(en) hebt geleverd of een bewijs dat de Verkoper het (de) geretourneerde artikel(en) heeft ontvangen, zal VINTED automatisch een waarschuwing krijgen en zal de kwestie onderzoeken. U kunt ook contact opnemen met VINTED binnen deze 14 dagen-periode als u niet tot een overeenkomst komt met de Pro-verkoper. De Verkoop zal worden opgeschort en de Prijs van uw bestelling zal in bewaring blijven totdat VINTED heeft bepaald of u moet worden terugbetaald. 

Als de Verkoop niet wordt afgerond en noch de Koper noch de Verkoper neemt contact op met Vinted binnen 14 dagen nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht, hetzij om ons te informeren dat er een overeenkomst is bereikt of om de ontvangst van het geretourneerde artikel door de Verkoper te bevestigen of om ons een bewijs van verzending of effectieve ontvangst of het geretourneerde artikel te verstrekken, zal VINTED de Koper opnieuw benaderen om er zeker van te zijn of deze al dan niet terugkomt op zijn Herroepingsrecht. De koper krijgt 2 dagen de tijd om te reageren. Als de Koper reageert, zal VINTED controleren of aan de voorwaarden van het herroepingsrecht is voldaan, en als de Koper een bewijs van verzending heeft geleverd, zal Vinted de Koper terugbetalen. Anders zullen de fondsen worden vrijgegeven aan de Pro-verkoper.

Niettegenstaande het bovenstaande, kan VINTED u vrijstellen van uw verplichting om het artikel terug te sturen naar de Pro-verkoper, bijvoorbeeld wanneer, na de zaak te hebben onderzocht met zowel de Koper als de Pro-verkoper, er sterke aanwijzingen zijn dat het artikel een vervalsing kan zijn. Meer informatie is hier beschikbaar

 • Als VINTED van mening is dat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten, zal VINTED ervoor zorgen dat u de Prijs van uw bestelling - artikelprijs, verzendkosten en kosten voor Pro-kopersbescherming terugbetaald krijgt . 

4.2.2 Verlies van Artikelen tijdens verzending of verlate levering: indien u het Artikel niet heeft ontvangen op de datum of binnen de termijn zoals vermeld op uw orderbevestigingspagina (afrekenen), evenals in de orderbevestiging, kunt u profiteren van de hulp van VINTED. U moet het probleem zo snel mogelijk aan VINTED melden door te klikken op de knop "Ik heb een probleem" in uw chat met de Pro Verkoper, maar niet later dan 14 dagen vanaf de datum waarop VINTED u heeft geïnformeerd dat het artikel "geleverd" was. 

Met betrekking tot bepaalde verzendbedrijven (Mondial Relay en Chronopost), zal VINTED u een kennisgeving sturen indien het Artikel niet aan is geleverd binnen, respectievelijk, 28-32 dagen nadat het is verzonden. U kunt uw bestelling annuleren en automatisch worden terugbetaald als u op de knop "Deze bestelling annuleren" klikt binnen 2 dagen na de kennisgeving van VINTED. Doet u dit niet, dan profiteert u nog steeds van de Pro-kopersbescherming gedurende de volgende 14 kalenderdagen (als deze periode afloopt op een zaterdag, zondag of officiële feestdag, wordt deze verlengd tot de eerstvolgende werkdag). 

In ieder geval, als de bestelling is gemarkeerd als "geleverd" maar u het artikel niet heeft ontvangen, kunt u contact opnemen met VINTED om de Pro-kopersbescherming te activeren (als de Geldigheidsperiode niet is verstreken) door op de knop "Ik heb een probleem" of de Pro-verkoper te drukken. 

4.2.3 24/7 klantenservice: u kunt 24/7 contact opnemen met onze teams als u hulp nodig heeft. Bijvoorbeeld, VINTED kan ingrijpen als u of de Pro-verkoper een van deze Voorwaarden schendt. VINTED werkt ook samen met overheidsinstellingen.

4.2.4 Controle van de identiteit van de verkopers. VINTED controleert of de verkopers, wanneer zij hun VINTED account aanmaken, bestaande handelaren, verenigingen of stichtingen zijn die naar behoren zijn geregistreerd in Frankrijk. 

4.2.5 Normen die van toepassing zijn op Pro-verkopers. VINTED vereist dat Pro-verkopers zich verbinden tot naleving van de toepasselijke wetgeving en uw rechten, met inbegrip van, indien van toepassing, uw rechten als consument, en om orders te verwerken met de nodige zorg en toewijding. Pro-verkopers die zich niet houden aan de verplichtingen die in hun voorwaarden met Vinted zijn opgenomen, kunnen worden belet om artikelen te koop aan te bieden. 

4.3 Kosten kopersbescherming (Pro)

Voor elke Verkoop wordt u een verplichte kopersbeschermingsprovisie en verzendkosten in rekening gebracht boven op de prijs van het artikel, als vergoeding voor de diensten die aan u worden verleend door VINTED onder Artikel 4.2 hierboven. Het totaalbedrag van deze vergoeding wordt u op de Site meegedeeld voordat u uw bestelling afrondt. Deze vergoeding bestaat uit:

 • een vast bedrag van 0,70 EUR; en
 • 5% van de aankoopprijs (inclusief de toepasselijke belasting over de toegevoegde waarde ("BTW")).

5. OVERMACHT

De uitvoering door de Verkoper en VINTED van hun verplichtingen onder deze Voorwaarden kan worden opgeschort in een geval van overmacht die de prestaties beïnvloedt. 

Overmacht doet zich voor wanneer een gebeurtenis buiten de wil van Vinted en/of Pro-verkoper, die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te voorzien was en waarvan de gevolgen niet door passende maatregelen kunnen worden vermeden, Vinted en/of Pro-verkoper verhindert haar verplichtingen na te komen .

6. WIJZIGING VAN DEZE VOORWAARDEN

6.1 VINTED kan, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden wijzigen in overeenstemming met Vinted Algemene Voorwaarden.

Gewijzigde voorwaarden zullen alleen van toepassing zijn op Artikelen die gekocht zijn na de inwerkingtreding van deze wijzigingen, behalve wanneer zij betrekking hebben op de Pro-kopersbescherming. In dat geval kunnen gewijzigde voorwaarden onmiddellijk van toepassing zijn indien: (i) onmiddellijke toepassing noodzakelijk is om te voldoen aan de wet of een gerechtelijk bevel; of (ii) de wijzigingen betrekking hebben op aanvullende verplichtingen door VINTED of de Pro-verkoper aan u of nieuwe functies die niet resulteren in een vermindering van uw rechten.

U wordt van dergelijke wijzigingen op de hoogte gebracht via een e-mail en een kennisgeving op de Site. 

6.2 Pro-verkopers kunnen hun eventuele Aanvullende Voorwaarden volgens hun eigen beleid wijzigen.

7. AANSPRAKELIJKHEID 

7.1 VINTED is een platformdienst die Kopers en Pro-verkopers met elkaar verbindt en als hostingdienstverlener optreedt. Alle verkopen via VINTED zijn tussen Kopers en Pro-verkopers. VINTED is geen partij bij Verkoopovereenkomsten, en biedt enkel Kopersbescherming Services aan in aanmerking komende Kopers.

VINTED LEGT GEEN VERKLARINGEN AF OVER, DOET GEEN AANBEVELINGEN EN IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR:

 1. DE HANDELINGEN, FOUTEN OF OMISSIES VAN EEN VERKOPER;

 

 1. DE WAARHEIDGETROUWHEID, VOLLEDIGHEID OF JUISTHEID VAN DE DOOR EEN VERKOPER VERSTREKTE INFORMATIE; 

 

 1. DE NALEVING DOOR DE VERKOPER VAN DE VOORWAARDEN OF EEN TOEPASSELIJKE WET;

 

 1. DE KWALITEIT EN KWANTITEIT VAN DE ARTIKELEN OF DE OVEREENSTEMMING ERVAN MET DE OP DE ARTIKELPAGINA GEGEVEN BESCHRIJVING; OF

 

 1. HET VERZUIM VAN DE KOPER OF DE PRO-VERKOPER OM DE VERKOOP UIT TE VOEREN IN OVEREENSTEMMING MET DEZE VOORWAARDEN OF DE AANVULLENDE VOORWAARDEN VAN DE PRO-VERKOPER.

 

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJST VINTED ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR DE HANDELINGEN, FOUTEN OF NALATIGHEDEN VAN PRO-VERKOPERS EN KOPERS, IN HET BIJZONDER IN VERBAND MET DE HIERBOVEN GENOEMDE EVENEMENTEN. 

7.2 Tenzij wettelijk anderszins is bepaald is VINTED niet verantwoordelijk voor belastingverplichtingen of rapportageverplichtingen die voor Gebruikers uit hun activiteiten op de Site kunnen voortvloeien. Ten behoeve van de Transacties die op de Site worden verricht, zijn de Gebruikers zelf alleen verantwoordelijk voor hun eventuele fiscale rapportageverplichtingen, indien er sprake is van toepasselijke wetgeving. Bijvoorbeeld als de Koper een consument is, is de BTW inbegrepen in de vergoeding voor Pro-kopersbescherming, maar wanneer de Koper een Pro-gebruiker is, is de BTW niet inbegrepen in de vergoeding voor Pro-kopersbescherming, en moet de BTW worden aangegeven en betaald door de Pro-gebruiker zelf. Hetzelfde geldt voor andere betaalde Aanvullende Diensten waarnaar in de Prijslijst wordt verwezen (zoals de "Boosten" of de "Wardrobe in Spotlight" functies waarnaar in de Prijslijst wordt verwezen). Meer informatie vindt u in de Gids voor Pro-verkopers.

8. PERSOONSGEGEVENS

8.1 Wanneer u een Artikel koopt van een Pro-verkoper op de Site, worden sommige gegevensverwerkingen uitgevoerd door de Pro-verkoper en VINTED samen als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in de zin van Art. 26 lid 1, eerste zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. VINTED informeert u over de verantwoordelijkheden van VINTED en Pro-verkopers en over het aangewezen contactpunt in sectie "4. Wat moet u weten als u communiceert met een Pro-verkoper?" van het privacybeleid

8.2 Gegevensverwerking in het kader van een Verkoop die niet is vermeld in de rubriek "4. Wat moet u weten als u communiceert met een Pro-verkoper?" van het Privacybeleid wordt afzonderlijk en onafhankelijk uitgevoerd door VINTED en de Pro Verkoper. Zie voor meer informatie ook het eigen privacy beleid van Pro-verkopers dat beschikbaar is in hun profielen, indien Pro-verkopers hun eigen beleid hebben ingevoegd. Pro-verkopers zijn als enige verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy wanneer zij afzonderlijk en onafhankelijk gegevens verwerken.

8.3 Voor gegevensverwerking die uitsluitend door VINTED wordt uitgevoerd, wordt meer informatie verstrekt binnen het Privacybeleid.

9. KENNISGEVINGEN EN MEDEDELINGEN

Alle kennisgevingen, verzoeken en andere informatie worden verzonden zoals bepaald in deze Voorwaarden:

 

 • door de Koper aan de Pro-verkoper: via de chat van de Koper met de Pro-verkoper op de Site, e-mail of door gebruik te maken van de contactgegevens vermeld in de Aanvullende Voorwaarden van de Pro-verkoper;
 • door de Koper aan VINTED: (i) via het contactformulier dat op de Site verschijnt of (ii) in geval van geschillen tussen de Koper en de Pro-verkoper, in de chat tussen de Pro-verkoper en de Koper;
 • door de Pro-verkoper/VINTED aan de koper: via e-mail, naar het e-mailadres dat bij de inschrijving op de Site is opgegeven. De Pro-verkoper kan ook met de Koper communiceren via de chat van de Koper met de Pro-verkoper en/of via e-mail. Vinted kan ook een privébericht sturen naar de Koper.

10. TOEWIJZING

10.1 VINTED mag, met inachtneming van toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving, alle rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden aan derden overdragen en/of cederen, met name in geval van het afstoten van een bedrijfsactiviteit, een fusie door middel van het oprichten van een nieuwe vennootschap, een fusie door absorptie, splitsing of een zeggenschapswijziging die van invloed is op VINTED, mits dit niet de bescherming van het consumentenrecht vermindert. Een dergelijke overdracht ontslaat VINTED van alle verplichtingen als exploitant van de Site. Pro-gebruikers mogen hun rechten of verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden niet geheel of gedeeltelijk overdragen of cederen.

10.2 Als de Pro-verkoper of VINTED van plan zijn om deze overeenkomst over te dragen aan een derde partij en deze overdracht waarschijnlijk zal leiden tot een vermindering van uw rechten, zal VINTED of de Pro-verkoper u hiervan op de hoogte stellen door een redelijke termijn in acht te nemen.

11. TOEPASSELIJK RECHT; GESCHILLENBESLECHTING

11.1 Deze Voorwaarden worden beheerst door de nationale wetgeving van de Koper.

11.2 In het geval van een meningsverschil tussen u en VINTED, kunt u gebruik maken van de geschillenbeslechtingsopties beschreven in Vinted Algemene Voorwaarden.

11.3 In het geval van een meningsverschil tussen u en de Pro-verkoper, verwijzen wij u naar de Aanvullende Voorwaarden van de Pro-verkoper.

12. GEEN PARTNERSCHAP

De Voorwaarden hebben niet tot gevolg dat er tussen VINTED en de Gebruikers een samenwerkingsverband of een opdracht- of arbeidsovereenkomst ontstaat, of een relatie tussen een zakelijke vertegenwoordiger en diens klant, of een franchise.BIJLAGE 1 MODELFORMULIER VOOR HERROEPINGRetourformulier voor bestellingen

   Het retouradres van de verkoper:

[adres]

[bedrijfsgegevens] Betaaldatum:       [datum]

 Transactie ID:    [id nummer]

Bestel

                                                              Retourcode

          Prijs

[naam van het artikel]

 

€ [prijs]

 

Verzending

[verzendingskosten]

 

Pro-kopersbescherming

€ [kosten pro-kopersbescherming]

 

Totaal:

[totale prijs]Retourcodes

 

1 - Het lijkt op een namaakartikel 

2 - De maat is niet zoals beschreven

 1. - Ik vind het artikel niet leuk

  4 - Het is beschadigd (vlekken/geur/gaten/verkeerde kleur) 

  5 - Ik heb een verkeerde/onvolledige bestelling ontvangen

6 - Anders
Informatie over retour

 

Om je bestelling te retourneren, hoef je alleen dit formulier in te vullen en het samen met het/de artikel(en) (in originele staat) terug te sturen naar de verkoper.

Als je wilt dat Vinted je artikel retourneert, zorg er dan voor dat je de volgende stappen binnen 14 dagen na ontvangst van je bestelling uitvoert:

 

 1. Ga naar de chat met de verkoper, klik of tik op de knop "Ik heb een probleem" en vertel ons waarom je het artikel terugstuurt. Volg de instructies om tot een overeenkomst met de verkoper te komen. Stuur het artikel niet terug voordat deze stap is voltooid, anders wordt ons ondersteuningsteam niet bij het retourproces betrokken.
 2. Vul dit retourformulier in en zorg ervoor dat de juiste retourcode is ingevuld.
 3. Pak het artikel in, voeg dit formulier toe en stuur het artikel terug naar de verkoper. Je moet verzendkosten betalen, tenzij de Pro-verkoper gratis retourzendingen aanbiedt.
 4. Houd het bewijs van verzending bij de hand totdat wij hebben bevestigd dat de terugbetaling is verwerkt.


Voor meer informatie of ondersteuning kun je altijd terecht bij het Helpcentrer: www.vinted.com/heIp/894

BIJLAGE 2: OVEREENKOMST INZAKE GEZAMENLIJKE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKHEID VOOR PRO-GEBRUIKERS

 

Voorwoord

Vinted UAB (Švitrigailos str. 13, Vilnius LT-03228, Litouwen, "VINTED") is de aanbieder van het "Vinted platform" ("het Platform") en stelt professionele gebruikers ("Pro-gebruikers") in staat om artikelen te verkopen aan andere gebruikers op het Platform. U heeft zich geregistreerd als een Pro-gebruiker en kunt gebruik maken van diensten die door VINTED op het Platform als een Pro-gebruiker. Wanneer Pro-gebruikers het Platform gebruiken en zakelijke activiteiten uitvoeren waarbij andere gebruikers van het Platform als betrokkenen betrokken zijn, worden sommige gegevensverwerkingen uitgevoerd als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken samen met VINTED (VINTED en u, als een individuele Pro-gebruiker, samen aangeduid als "de Partijen") in de zin van Art. 26 lid 1, eerste zin van de Algemene verordening gegevensbescherming ("AVG"). Sommige andere gegevensverwerkingsoperaties worden afzonderlijk en onafhankelijk door de partijen uitgevoerd. 

De partijen stemmen in met de verantwoordelijkheden voor de naleving van de verplichtingen op grond van de toepasselijke wetgeving (met name de AVG) zoals uiteengezet in deze "Overeenkomst gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid voor Vinted Pro" ("Overeenkomst") en sluiten deze Overeenkomst om te voldoen aan hun wettelijke verplichting op grond van Art. 26 lid 1, tweede zin AVG en om hun relatie daarbuiten verder te regelen. Deze Overeenkomst wordt op identieke wijze gesloten tussen VINTED en alle Pro-gebruikers van het Platform. Wanneer binnen deze Overeenkomst wordt verwezen naar de termen "Pro-gebruikers", zijn deze secties van toepassing op elke Pro-gebruiker afzonderlijk en individueel. Alle in deze Overeenkomst gebruikte termen die ook worden gebruikt in de AVG en andere wetten die rechtstreeks van toepassing zijn op gegevensverwerking binnen de werkingssfeer van de gezamenlijke zeggenschap tussen de partijen, hebben dezelfde betekenis als de termen die in die toepasselijke wetgeving worden gebruikt.

I. Toepassingsbereik

Deze Overeenkomst is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens die door u en VINTED als gezamenlijk voor de verwerking verantwoordelijken worden uitgevoerd. De gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid van de partijen is beperkt tot die gegevensverwerking en tot die fasen van de gegevensverwerking waarin zij gezamenlijk het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van artikel 26, lid 26, bepalen. Die gegevensverwerkingen en fasen van gegevensverwerking kunnen, afhankelijk van uw activiteiten en de interacties van de betrokkenen met u, de volgende zijn:

Doel van de gegevensverwerking

Fasen van gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid van de partijen

Het informeren van Pro-gebruikers over de interactie met hun profiel (bijv. nieuwe volgers) en artikelen (likes) door gebruikers van het Platform.

Verzameling van persoonsgegevens door VINTED en overdracht van deze gegevens aan Pro-gebruikers door VINTED.

Het in staat stellen van Pro-gebruikers om te communiceren met andere gebruikers van het Platform.

Alle verwerking van persoonsgegevens door VINTED die nodig is om een communicatiekanaal te bieden voor Pro-gebruikers om te communiceren met betrokkenen en haar functies.

Het inschakelen van Pro-gebruikers om beoordelingen achter te laten voor andere gebruikers op het Platform.

Verzameling van persoonsgegevens door VINTED en publicatie van de recensie door VINTED.

Het in staat stellen van Pro-gebruikers om beoordelingen te ontvangen van andere gebruikers op het Platform.

Verzameling van persoonsgegevens door VINTED en publicatie van de recensie door VINTED.

Beheer en behandeling van klantenservicevragen met betrekking tot betrokkenen die artikelen van een Pro-gebruiker hebben gekocht.

Verzameling van persoonsgegevens door VINTED en overdracht van deze gegevens aan een Pro-gebruiker door VINTED en gegevensverwerking door beide partijen maken deel uit van de samenwerking van de partijen om problemen in alle fasen op te lossen.

Het mogelijk maken van transacties tussen Pro-gebruikers en betrokkenen die iets van een Pro-gebruiker hebben gekocht.

Verzameling van persoonsgegevens die nodig zijn om Pro-gebruikers in staat te stellen transacties door VINTED te identificeren en overdracht van dergelijke gegevens door VINTED aan een Pro-gebruiker. 

Pro-gebruikers in staat stellen facturen uit te reiken aan betrokkenen die iets van een Pro-gebruiker hebben gekocht. 

Verzameling van persoonsgegevens door VINTED en overdracht van deze gegevens aan een Pro-gebruiker door VINTED.

Pro-gebruikers in staat stellen door betrokkenen gekochte artikelen te verzenden. 

Verzameling van persoonsgegevens door VINTED en overdracht aan een Pro-gebruiker of, in het geval van geïntegreerde verzendproviders die worden gebruikt, overdracht van dergelijke gegevens aan de verzendprovider door VINTED.

Beheer en behandeling van verzoeken in verband met de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de gezamenlijke zeggenschap van de partijen.

Verzameling van persoonsgegevens door VINTED of door een Pro-gebruiker en overdracht van gegevens aan de andere partij en alle andere gegevensverwerking door de partijen die nodig is om problemen in alle fasen op te lossen.

 

II. Contactpunt

In overeenstemming met Art. 26 lid 1, derde zin AVG, wijzen de partijen het volgende contactpunt aan:

Naam: Vinted, UAB
Adres: Švitrigailos str. 13, Vilnius LT-03228, Litouwen
Emailadres: [email protected]

III. Algemene voorwaarden 

De partijen werken samen, staan elkaar bij en werken met elkaar samen. De partijen stellen elkaar onmiddellijk en volledig in kennis wanneer fouten of onregelmatigheden bij de gegevensverwerking in het kader van hun gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid worden vastgesteld of schendingen van de bepalingen van deze overeenkomst of van de toepasselijke wetgeving (met name de AVG) worden ontdekt. 

Het is u verboden om zonder toestemming van VINTED informatie aan derden te verstrekken die betrekking heeft op de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid van u en VINTED en die verder gaat dan het voldoen aan een wettelijke verplichting onder de toepasselijke wetgeving. U kunt contact opnemen met VINTED om toestemming te verkrijgen en u stemt ermee in geen informatie aan derden bekend te maken, tenzij VINTED schriftelijk, waaronder ook begrepen elektronisch, toestemming heeft gegeven. 

Deze Overeenkomst heeft voorrang op soortgelijke bepalingen in andere overeenkomsten tussen de partijen en in geval van strijdigheid met andere overeenkomsten tussen de partijen prevaleert deze Overeenkomst, tenzij de conflicterende overeenkomsten een betere bescherming van de rechten en vrijheden van de betrokkenen waarborgen. Deze overeenkomst ontslaat de partijen niet van enige verplichtingen krachtens toepasselijke wetgeving (met name krachtens de AVG).

IV. Rechten van de betrokkene

Niettegenstaande het aangewezen contactpunt onder "II. Contactpunt", erkennen de partijen dat, overeenkomstig de AVG, betrokkenen contact kunnen opnemen met een van de partijen om hun rechten als betrokkene uit te oefenen. Indien een betrokkene contact met u opneemt voor de uitoefening van een recht van de betrokkene dat ook gegevensverwerking in het kader van de gezamenlijke zeggenschap van de partijen met zich meebrengt of zou kunnen meebrengen, bent u verplicht het verzoek van de betrokkene onverwijld en zonder onnodige vertraging aan VINTED door te geven. 

Het waarborgen van de uitoefening van de rechten van een betrokkene is de verantwoordelijkheid van beide partijen. De partijen komen overeen de communicatie te centraliseren met het oog op de naleving van de rechten van de betrokkenen ten aanzien van de toezichthoudende autoriteiten en in aangelegenheden die verband houden met de rechten van de betrokkenen ten aanzien van de toezichthoudende autoriteiten. VINTED verzorgt in het algemeen de communicatie met betrokkenen en toezichthoudende autoriteiten over de vervulling van de rechten van betrokkenen. Niettemin kan het in sommige gevallen noodzakelijk zijn dat u met een betrokkene of een toezichthoudende autoriteit communiceert over aangelegenheden in verband met de rechten van de betrokkene, en bent u niet vrijgesteld van het nakomen van uw eigen wettelijke verplichtingen uit hoofde van de toepasselijke wetgeving inzake de rechten van de betrokkene. 

U bent verplicht om VINTED onmiddellijk en zonder onnodige vertraging te helpen met alle informatie waarover u beschikt en die u kunt verzamelen uit bronnen van derden die nodig zijn om de rechten van de betrokkene te vervullen. Bovendien moet u ervoor zorgen dat u alle verplichtingen in verband met de rechten van de betrokkene uit hoofde van de toepasselijke wetgeving (met name de AVG) waaraan u alleen moet voldoen (bijvoorbeeld het wissen van gegevens in uw database), ook nakomt. 

V. Beheer van inbreuken in verband met persoonsgegevens 

De toepasselijke wetgeving (krachtens de AVG, art. 33 AVG en art. 34 AVG) regelt of en hoe inbreuken in verband met persoonsgegevens moeten worden gemeld. De naleving van de kennisgevingsverplichtingen uit hoofde van de toepasselijke wetgeving en de beoordeling van de stappen die nodig zijn om deze verplichtingen na te komen, is de verantwoordelijkheid van beide partijen. De partijen komen overeen de communicatie te centraliseren met het oog op de nakoming van hun wettelijke verplichtingen krachtens artikel. 33 lid. 1, eerste zin  AVG en Art. 34 lid 1 AVG. VINTED verzorgt alle externe communicatie met de respectieve toezichthoudende autoriteiten en de betrokkenen met betrekking tot elke vermoedelijke of bewezen inbreuk in verband met persoonsgegevens. 

De partijen stellen elkaar zonder onnodige vertraging in kennis van elke vermoede of bewezen inbreuk in verband met persoonsgegevens. U bent verplicht om VINTED onmiddellijk en zonder onnodige vertraging te helpen met alle informatie waarover u beschikt en die u kunt verzamelen uit bronnen van derden die nodig zijn om eventuele wettelijke verplichtingen met betrekking tot inbreuken in verband met persoonsgegevens te evalueren en na te komen. Bovendien moet u ervoor zorgen dat u alle stappen neemt die nodig zijn om te voldoen aan de bepalingen van de toepasselijke wetgeving (met name de AVG) die u alleen moet nemen (bijvoorbeeld maatregelen nemen om de risico's te beperken). 

VI. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De partijen, als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, moeten er in het algemeen beide op toezien dat zij voor elke verwerking van persoonsgegevens over een rechtsgrondslag beschikken. Niettegenstaande het feit dat beide partijen verplicht zijn een rechtsgrondslag te hebben voor de verwerking van persoonsgegevens, bepaalt VINTED welke rechtsgrondslag volgens het toepasselijke recht wordt gebruikt voor de fasen van gegevensverwerking waar VINTED de persoonsgegevens daadwerkelijk verwerkt in het kader van de gezamenlijke zeggenschap. Elk van de partijen verbindt zich ertoe de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven en ervoor te zorgen dat persoonsgegevens die in het kader van de gezamenlijke zeggenschap zijn verzameld, niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk zijn verzameld.

VII. Informatieverstrekking aan de betrokkenen

De toepasselijke wetgeving regelt hoe en in welke mate de betrokkenen moeten worden geïnformeerd over de verwerking van hen betreffende persoonsgegevens krachtens de AVG, Art. 13 AVG en Art. 14 AVG. De partijen komen overeen dat VINTED de betrokkenen zal informeren over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid van de partijen. Daarnaast verstrekt VINTED betrokkenen de wezenlijke inhoud van de regeling tussen de partijen in overeenstemming met Art. 26 lid 2, tweede zin AVG. Elk van de partijen heeft de plicht informatie te verstrekken over de verwerking van persoonsgegevens die onafhankelijk van elkaar plaatsvindt in het kader van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid van de partijen. 

VIII. Samenwerking met toezichthoudende autoriteiten en openbaarmaking van informatie

De partijen zijn verplicht elkaar onverwijld en zonder onnodige vertraging op de hoogte te brengen wanneer een toezichthoudende autoriteit contact opneemt met een van de partijen en dit betrekking heeft of mogelijkerwijs ook zou kunnen hebben op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van hun gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid. De partijen coördineren hun antwoorden op verzoeken van toezichthoudende autoriteiten die zich bezighouden met de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de gezamenlijke zeggenschap en deze overeenkomst, voor zover dit wettelijk is toegestaan en redelijk is. De partijen zijn het erover eens dat toezichtsmaatregelen in beginsel moeten worden nageleefd. Niettemin zullen de Partijen elkaar raadplegen over de vraag of en in hoeverre beroep zal worden aangetekend tegen toezichtsmaatregelen en elkaar alle informatie verstrekken die nodig is om hun wettelijke verplichtingen te beoordelen. Niettemin kan elk van de partijen afzonderlijk besluiten om in eigen naam beroep in te stellen tegen een toezichtsmaatregel van een toezichthoudende autoriteit. 

U mag alleen informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de gezamenlijke verwerkingverantwoordelijkheid tussen u en VINTED en deze Overeenkomst bekendmaken aan een toezichthoudende autoriteit, als VINTED daarmee heeft ingestemd of als u wettelijk verplicht bent om informatie bekend te maken. Indien u wettelijk verplicht bent om enige informatie aan een toezichthoudende autoriteit te verstrekken, dient u VINTED op de hoogte te stellen van alle betreffende omstandigheden voordat u enige informatie verstrekt, voor zover dit niet verboden is onder de toepasselijke wetgeving. In het geval dat het informeren van VINTED verboden is onder de toepasselijke wetgeving, zult u VINTED vervolgens informeren zodra het verstrekken van informatie aan VINTED niet langer verboden is.

IX. Inschakeling van derden

Voor sommige doeleinden van verwerking van persoonsgegevens zijn er derde partijen betrokken die optreden als verwerkers namens de partijen of als een andere gezamenlijk voor de verwerking verantwoordelijke. Het is de verantwoordelijkheid van beide partijen om ervoor te zorgen dat de toepasselijke wetgeving (met name de AVG) wordt nageleefd wanneer een beroep wordt gedaan op derde partijen. U verleent hierbij het recht aan VINTED om te besluiten om verwerkers en andere gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken te wijzigen en toe te voegen in naam van de partijen en verleent het recht aan VINTED om contractuele overeenkomsten aan te gaan in naam van beide partijen wanneer dit vereist is volgens de toepasselijke wetgeving (met name de AVG). Reeds bestaande contractuele overeenkomsten tussen VINTED en derden zijn eveneens van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid van de partijen. De betrokken derde partijen worden vermeld in het Privacybeleid van VINTED.

X. Doorgifte van persoonsgegevens aan een derde land

Bij sommige gegevensverwerkingsactiviteiten van de partijen zijn verwerkers of andere gezamenlijke verwerkingverantwoordelijken betrokken die buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd. Persoonsgegevens worden in dergelijke gevallen doorgegeven aan derde landen. Het handhaven van de naleving van de bepalingen in hoofdstuk V van de AVG is een verantwoordelijkheid van beide partijen. Niettegenstaande die eigen verantwoordelijkheid, heeft VINTED overeenkomsten gesloten met betrokken derde partijen met betrekking tot de doorgifte van persoonsgegevens. Reeds bestaande overeenkomsten tussen VINTED en verwerkers en andere gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken zijn ook van toepassing op doorgifte van persoonsgegevens naar een derde land die door de partijen in het kader van hun gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid worden uitgevoerd. Indien er geen overeenkomsten met betrekking tot de doorgifte van persoonsgegevens naar een derde land van kracht zijn, zal VINTED een nieuwe overeenkomst sluiten in naam van de partijen wanneer dit vereist is onder de toepasselijke wetgeving. U verleent hierbij het recht aan VINTED om overeenkomsten aan te gaan met verwerkers en andere gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken met betrekking tot de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen, die van toepassing zullen zijn op de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen binnen de reikwijdte van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid van de partijen. 

Als er een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie is of zal zijn voor een derde land, een gebied of een of meer gespecificeerde sectoren binnen dat derde land of als een vrijstelling krachtens Art. 49 AVG van toepassing is, zijn de bovenstaande bepalingen in deze rubriek niet van toepassing.

XI. Beveiliging van de verwerking

De partijen verbinden zich er wederzijds toe om technische en organisatorische maatregelen te nemen die vereist zijn door de toepasselijke wetgeving en in het bijzonder door Art. 32 AVG, voor zover het de verwerking van persoonsgegevens in het kader van hun gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid betreft. In overeenstemming met Art. 32 AVG hebben de partijen, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de aard, de reikwijdte, de context en de doeleinden van de gegevensverwerking en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen, passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een aan het risico aangepast beveiligingsniveau te waarborgen. De technische en organisatorische maatregelen zijn onder voorbehoud van technische en organisatorische vooruitgang en verdere ontwikkeling. Een lijst van technische en organisatorische maatregelen die VINTED heeft ingevoerd en toepast op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de relatie van de Partijen is opgenomen in "Bijlage A - Beveiligingsmaatregelen" van deze Overeenkomst.

XII. Verantwoordelijkheden van de partijen

De partijen komen overeen dat zij verantwoordelijk zijn voor de naleving van de toepasselijke wetgeving (met name de AVG), zoals uiteengezet in de onderstaande tabel.

Plicht krachtens de AVG

Verantwoordelijkheid van VINTED inzake de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid

Uw verantwoordelijkheid inzake de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid

Art. 5 (1) AVG; Art. 25 AVG (beginselen van gegevensbescherming) 

x

x

Art. 5 (2) AVG; Art. 24 AVG (verantwoording en verantwoordelijkheden van de verwerkingsverantwoordelijken) 

x

x

Art. 6 AVG (rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens)

x

x

Art. 7 AVG; Art. 8 AVG (voorwaarden voor toestemming)

x

x

Art. 9 AVG; Art. 6 AVG (rechtsgrondslag voor de verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens)

x

x

Art. 12 AVG; Art. 13 AVG; Art. 14 AVG (informeren van betrokkenen)

x

 

Art. 12 AVG; Art. 15 AVG - Art. 22 AVG (naleving van de rechten van de betrokkene)

x

x

Art. 26 (2) AVG (beschikbaarstelling van de essentie van de regeling) 

x

 

Art. 28 AVG; Art. 29 AVG (naleving van de bepalingen inzake het inschakelen van verwerkers en subverwerkers)

x

x

Art. 30 AVG (registratie van verwerkingsactiviteiten)

x

x

Art. 31 AVG (samenwerking met toezichthoudende autoriteiten)

x

x

Art. 32 AVG (veiligheidsmaatregelen)

x

x

Art. 33 AVG; Art. 34 AVG (verzamelen van informatie die nodig is voor de beoordeling en de vervulling van de meldingsplicht bij gegevensinbreuken)

x

x

Art. 33 para. 1 zin 1 AVG (kennisgeving van inbreuken in verband met persoonsgegevens aan toezichthoudende autoriteiten)

x

 

Art. 34 para. 1 AVG (informeren van betrokkenen over een inbreuk in verband met persoonsgegevens die een hoog risico inhoudt)

x

 

Art. 37 AVG (aanwijzing van een functionaris voor gegevensbescherming, indien vereist door de toepasselijke wetgeving)

x

x

Hoofdstuk V AVG (naleving van bepalingen inzake doorgifte van gegevens aan derde landen)

x

x

 

XIII. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken en hoofdvestiging 

Deze Overeenkomst wordt beheerst door de wetten van Litouwen en het recht van de Europese Unie dat rechtstreeks toepasselijk is. U stemt er hierbij uitdrukkelijk mee in om alle vorderingen of geschillen met betrekking tot deze Overeenkomst te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van Litouwen. Om van het "one-stop-shop"-beginsel te kunnen profiteren, wijzen de partijen VINTED (Švitrigailos str. 13, Vilnius LT-03228, Litouwen,) aan als de hoofdvestiging van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.

XIV. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de partijen voor inbreuken op deze overeenkomst wordt in het algemeen beheerst door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (met name de AVG). VINTED is niet aansprakelijk voor materiële en immateriële schade die uitsluitend wordt veroorzaakt door uw schending van deze overeenkomst of de toepasselijke wetgeving (in het bijzonder, de AVG) en heeft het recht om schadevergoeding voor dergelijke schade van u te vorderen. In het geval dat een toezichthoudende autoriteit of een betrokkene schadevergoeding van VINTED eist voor een inbreuk op de toepasselijke wetgeving die uitsluitend door u is veroorzaakt, heeft VINTED het recht om van u een passende schadevergoeding te ontvangen, ten minste ter hoogte van het bedrag dat VINTED aan toezichthoudende autoriteiten en betrokkenen heeft betaald. 

XV. Wijzigingen

Binnen de grenzen van toepasselijke wetgeving worden Gebruikers ingelicht over alle andere wijzigingen van de Algemene Voorwaarden, waaronder begrepen de Prijslijst (bijv. nieuwe diensten), door middel van een bericht op de Site vijftien (15) dagen voordat de wijziging ingaat of, in geval van een meer ingrijpende wijziging (zoals wijzigingen waardoor Gebruikers meer verplichtingen krijgen of die van invloed zijn op de belangrijkste functionaliteiten van het platform), door middel van een e-mail aan het bij de registratie opgegeven e-mailadres, vier (4) weken voordat de wijziging ingaat. Als u het niet eens bent met een van de voorgestelde wijzigingen, kunt u ervoor kiezen om uw relatie met VINTED te beëindigen en uw Vinted Pro-gebruikersaccount te sluiten. 

XVI. Aanvang en beëindiging

Deze overeenkomst treedt in werking na registratie als Pro-gebruiker en aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden voor Pro-gebruikers en wordt gesloten voor onbepaalde tijd en ten minste zolang de partijen persoonsgegevens verwerken als gezamenlijk voor de verwerking verantwoordelijken. Elk van de partijen heeft het recht deze overeenkomst te beëindigen. U kunt deze overeenkomst beëindigen door uw Pro-gebruiker account op te heffen. Bij beëindiging van de Pro-gebruiker Gebruiksvoorwaarden met VINTED, wordt deze Overeenkomst ook beëindigd. VINTED kan deze overeenkomst beëindigen in overeenstemming met de Pro-gebruiker Gebruiksvoorwaarden.

XVII. Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid

Indien delen van deze Overeenkomst ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige delen van deze Overeenkomst. De partijen verbinden zich ertoe de ongeldige bepaling te vervangen door een wettelijk toelaatbare bepaling die de bedoeling van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert en het best voldoet aan de vereisten van de toepasselijke wetgeving (in het bijzonder de AVG).

Bijlage A - Veiligheidsmaatregelen

Vinted onderhoudt een uitgebreid beveiligingsprogramma met als hoofddoel passende beveiligingscontroles in te stellen en te handhaven. De beveiliging wordt gewaarborgd door de belangrijkste informatiebeveiligings- en privacybeginselen te handhaven voor Vinted-informatie en voor de informatie die wij namens klanten en andere partijen beheren:

 • Vertrouwelijkheid - ervoor zorgen dat alleen gemachtigde gebruikers toegang hebben tot informatie en bijbehorende activa.
 • Integriteit - het waarborgen van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van informatie en informatieverwerking.
 • Beschikbaarheid - ervoor zorgen dat bevoegde gebruikers op het vereiste moment toegang hebben tot informatie en bijbehorende activa.

Het beveiligingsbeleid, de beveiligingsprocedures en -normen van Vinted zijn gebaseerd op internationaal erkende industrienormen.

I. Organisatie van de informatiebeveiliging

Het specifieke domein Informatiebeveiliging is ondergebracht bij de divisie Vinted Engineering. Het informatiebeveiligingsdomein houdt toezicht op de operationele en technische beveiligingsmaatregelen in de hele organisatie onder leiding van de directeur Informatiebeveiliging.

II. Fysieke en milieuveiligheid

De beveiligingsmaatregelen van Vinted omvatten controles die zijn ontworpen om redelijke zekerheid te bieden dat de fysieke toegang tot gegevensverwerkings- en opslagfaciliteiten beperkt is tot uitsluitend bevoegde personen. Milieuvoorschriften worden vastgesteld om milieurisico's op te sporen, te voorkomen en te beheersen. 

III. Personeel

Er worden communicatie- en bewustmakingsactiviteiten ondernomen om voorlichting over informatiebeveiliging te bevorderen bij alle werknemers die toegang hebben tot de informatie en de systemen. Een bewustmakingsprogramma voor informatiebeveiliging zorgt ervoor dat voortdurende bewustmakingscampagnes en -activiteiten inzake beveiliging verplicht zijn voor alle personeelsleden.

IV. Veiligheidstesten

Om kwetsbaarheden snel en effectief aan te pakken, onderhoudt Vinted processen voor het testen, beheren en patchen van kwetsbaarheden.

Kwetsbaarheidsbeheer: Vinted voert regelmatig kwetsbaarheidstests uit om te beoordelen of essentiële beveiligingscontroles adequaat zijn geïmplementeerd, waaronder kwetsbaarheidsscans en herstelactiviteiten na de classificatie van activa en diensten.

Patch Management: Er wordt een proces voor patchbeheer ingesteld om ervoor te zorgen dat kwetsbaarheden en bekende tekortkomingen in de Vinted-infrastructuur tijdig worden aangepakt. 

Penetratie testen: Penetratietestactiviteiten worden ondernomen om veiligheidsrisico's te verminderen en kwetsbaarheden te minimaliseren.

V. Toegangscontrole

Vinted onderhoudt de processen om de toegang tot de faciliteiten en systemen van Vinted te controleren volgens het principe van het minste privilege.

Wachtwoordbeheer: Het wachtwoordbeheerproces wordt gehandhaafd om de levenscyclus en de complexiteit van de wachtwoorden te waarborgen op basis van de kriticiteit van de activa om ongeoorloofde toegang te voorkomen, waaronder:

 • De levenscyclus/levensduur van de wachtwoorden, inclusief de intervallen voor het wijzigen van wachtwoorden.
 • De regels en maatregelen voor het beheer van wachtwoorden.
 • Multi-factor authenticatie en SSO (single sign-on) maatregelen.

VI. Communicatiebeveiliging

Het beveiligingsproces van de communicatie van Vinted garandeert de veiligheid van de gegevens van Vinted en onze klanten. Het proces zorgt voor maatregelen ter bescherming van informatie tegen de compromittering van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid. Beveiligingsmaatregelen voor netwerken zorgen voor het ontwerp, de implementatie en het beheer van Vinted-netwerken om Vinted-gegevens en -diensten te beschermen met behulp van innovatieve, veilige en evoluerende technologieën. 

VII. Operationele beveiliging

Operationele beveiliging is bedoeld om Vinted te helpen ervoor te zorgen dat de dagelijkse activiteiten van een organisatie veilig en beveiligd worden uitgevoerd. Dat omvat gedocumenteerde operationele procedures, ervoor zorgen dat wijzigingen in informatiemiddelen efficiënt worden uitgevoerd, dat de informatiemiddelen worden beschermd tegen malware en andere bedreigingen en kwetsbaarheden, controles om ervoor te zorgen dat de back-ups doeltreffend worden uitgevoerd zodat de informatie tijdig beschikbaar is, logging en monitoring van gebruikersactiviteiten en het zorgen voor voortdurende verbetering.

VIII. Incident Management

Het Vinted Incident Management proces zorgt voor een passende afhandeling van incidenten en beschrijft de methoden voor het identificeren, opsporen, rapporteren en reageren op incidenten. In het geval van een incident zorgt een goede systeemlogging ervoor dat een historisch overzicht van netwerk- en computersysteemgebeurtenissen kan worden gereconstrueerd. Incidentenbeheer omvat ten minste de volgende maatregelen:

 • Incident en veiligheidsmaatregelen en levenscyclus.
 • Incident management plan.
 • Maatregelen voor opsporing en onderzoek van incidenten.
 • Incident classificatie.
 • Incidentbeheersing, eliminatie- en herstelmaatregelen.
 • Post-incident activiteiten.
 • Incident rapportage activiteiten.

XI. Risicobeheer

Vinted hanteert een kader voor risicobeheer om ervoor te zorgen dat de risico's van de bedrijfsonderdelen regelmatig worden geïdentificeerd, beoordeeld en beheerd volgens het kader.

X. Gegevensencryptie

Vinted heeft passende encryptiecontrolemaatregelen geïmplementeerd om zijn gevoelige en kritieke informatiesystemen te beschermen tegen onopzettelijke of kwaadwillige wijziging of openbaarmaking en om de juiste niveaus van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van dergelijke informatiesystemen in stand te houden.