STANDAARD VERKOOPVOORWAARDEN VAN VINTED PRO-VERKOPERS

STANDAARD VERKOOPVOORWAARDEN VOOR VINTED PRO-VERKOPERS - versie van toepassing vanaf 15-03-2023

Deze Pro-Verkopers standaard verkoopvoorwaarden (de "Voorwaarden") zijn van toepassing op de verkopen die door Pro-Verkopers via de Site worden gedaan. De Site wordt beheerd door het bedrijf VINTED UAB ("VINTED"), een onderneming gevestigd te Svitrigailos str. 13, Vilnius LT-03228, Litouwen, ingeschreven onder nummer 302767152 in het handelsregister van de Republiek Litouwen.

Alvorens een Artikel te kopen van een Pro-Verkoper op de Site, dient u deze Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden van de Verkoper te lezen, te aanvaarden en zich eraan te houden.

Deze vormen een bindende overeenkomst in de eerste plaats tussen u (hierna genoemd de "Koper" en aangeduid met het voornaamwoord "u" of "uw" of “uwe”) en de Pro-Verkoper, en, voor zover relevant, tussen u en VINTED

1. BEGRIPSBEPALINGEN

Tenzij in deze Voorwaarden anders is bepaald, hebben termen met een hoofdletter dezelfde betekenis als die eraan is toegekend in de Algemene Voorwaarden van VINTED;

Aanbieder van de E-wallet betekent de betaaldienstverlener van VINTED, MANGOPAY SA, een naamloze vennootschap die geregistreerd is in Luxemburg. MANGOPAY SA is een erkende instelling voor elektronisch geld die gereguleerd wordt door de Luxemburgse toezichthouder voor de financiële sector ('Commission de Surveillance du Secteur Financier') en betalingsdiensten aanbiedt, waaronder de e-Wallet en borgrekeningsdiensten op de Site;

Aanbieder van het geïntegreerde betalingssysteem betekent elke erkende aanbieder van betaaldiensten, waaronder de Aanbieder van de e-Wallet, die een overeenkomst heeft gesloten met VINTED om betaaldiensten aan te bieden op de Site;

Aanvullend Beleid Pro-Verkoper - betekent de aanvullende voorwaarden van de Pro-Verkoper, die in aanvulling op deze Voorwaarden van toepassing zijn. Klik op de hyperlink op de Artikelpagina en in het VINTED profiel van de Pro-Verkoper om ze te lezen (meer gedetailleerde uitleg is beschikbaar hier). Indien het Aanvullend Beleid Pro-Verkoper in strijd is met een van deze Voorwaarden, prevaleren deze laatste.

Algemene Voorwaarden VINTED - betekent de bindende overeenkomst tussen VINTED en Gebruikers, Pro-Gebruikers en Kopers, die u hier kunt vinden.

Artikel(en) – betekent de goederen/artikelen waarvan de verkoop niet door nationale toepasselijke wetgeving en/of Catalogusregels van VINTED wordt verboden en die door de Gebruiker in de corresponderende Catalogus op de Site geplaatst zijn voor verkoop;

Geïntegreerd Betalingssysteem – betekent het online betalingssysteem waarmee Pro-Gebruikers kunnen betalen voor Artikelen en Diensten op de Site, waarbij de betaaldienst wordt geleverd door de Aanbieder van het geïntegreerde betalingssysteem (zoals hierboven omschreven);

Geldigheidsduur Pro-Kopersbescherming – heeft de betekenis die eraan gegeven is in onderstaande paragraaf 4.1;

Koper - betekent u, de Gebruiker die op de Site een of meer Artikel(en) van een Pro-Verkoper koopt of wenst te kopen. U bent een consument of een handelaar in de zin van EU-richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten en de nationale consumentenwetgeving die op u van toepassing is. Als u een handelaar bent, kan het zijn dat u niet alle rechten geniet die in deze Voorwaarden worden beschreven;

Kopersbescherming - betekent de Dienst zoals gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden van VINTED;

Kopersbeschermingsdiensten - betekent de Kopersbeschermings- en Pro-Kopersbeschermingsdiensten die door VINTED worden aangeboden om de Verkoop op de Site te vergemakkelijken en te beveiligen. Kopersbeschermingsdiensten zijn geen verzekeringsdiensten of wettelijke garantiediensten.

Pro-Gebruiker/Pro-Verkoper – betekent iedere gebruiker die één of meer Artikel(en) in de betreffende Catalogus van de Site plaatst als onderdeel van zijn beroepsmatige activiteit. Pro-Verkopers worden op de Site aangeduid met een "Pro"-tag;

Pro-Kopersbescherming - betekent de Dienst zoals gedefinieerd in onderstaande paragraaf 4;

Richtlijn - betekent Richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten;

Systeem voor het volgen van de verzending - betekent het online volgsysteem dat wordt geleverd door VINTED, gebaseerd op de informatie die wordt verstrekt door de verzenddienstverlener en dat Kopers in staat stelt om hun Artikelen te volgen zodra die zijn verzonden door de Pro-Verkoper;

Verkoop - betekent de verkooptransactie en -overeenkomst die rechtstreeks tussen een Koper en een Pro-Verkoper wordt gesloten;

Voorwaarden - betekent deze Pro-Verkopers standaard verkoopvoorwaarden die een bindende overeenkomst vormen (i) primair tussen u, de Koper, en de Pro-Verkoper, en, (ii) voor zover relevant, tussen u en VINTED;

2. DOEL

Deze Voorwaarden bevatten: 

 • de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de Verkoop door Pro-Verkopers via de Site, die rechtstreeks van kracht zijn tussen u en de Pro-Verkoper;
 • de Kopersbeschermingsdiensten die VINTED aanbiedt.

3. VERKOOPVOORWAARDEN MET DE PRO-VERKOPER

3.1. Stappen om een bestelling te voltooien

3.1.1. De Site en de Diensten zijn niet bestemd voor minderjarigen.

3.1.2. Een Pro-Verkoper die een Artikel heeft geplaatst kan dit te allen tijde weer intrekken of de prijs daarvan wijzigen voordat hij/zij in contact treedt met een Koper voor de verkoop van het desbetreffende Artikel. Wanneer een Artikel uit de Catalogus te koop wordt aangeboden, geldt dit als een aanbod voor verkoop van het desbetreffende Artikel door de Pro-Verkoper, welk aanbod door een koper kan worden aanvaard.

3.1.3. Volg deze stappen om een Artikel te kopen:

 • de Site bezoeken en een VINTED-account aanmaken, zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden van VINTED en, als u een Pro-Gebruiker bent, zoals beschreven in de Pro-Verkopers Gebruiksvoorwaarden;
 • door de Catalogus bladeren en op de pagina van het Artikel klikken om de beschrijving en de foto’s te bekijken, zoals die door de Pro-Verkoper zijn verstrekt;
 • het Artikel selecteren dat u wenst te kopen;
 • de instructies op de Site volgen, met name door het bestelformulier in te vullen en de verzendmethode van uw voorkeur te kiezen. De lijst van geïntegreerde verzenddienstverleners, evenals de voorwaarden van elk van deze bedrijven (met inbegrip van de eventuele limieten voor de vergoeding van de vervoerder), zijn op elk moment toegankelijk, hier voor de Kopers en hier voor de Verkopers;
 • de inhoud van uw bestelling controleren en zo nodig eventuele fouten corrigeren;
 • de bestelling en de te betalen prijs valideren, die de prijs van het Artikel, de vergoeding voor de Kopersbeschermingsdiensten, de verzendkosten en toepasselijke belastingen omvat (het “Totaalbedrag”);
 • deze Voorwaarden en het Aanvullend Beleid Pro-Verkoper lezen en accepteren (door op de knop “Betalen” te drukken en de bestelling te bevestigen);
 • de betaalmethode van uw voorkeur kiezen en de instructies volgen van de online betalingsmodule om het Totaalbedrag te betalen.

3.1.4. U begrijpt en aanvaardt dat u door op de knop "Betalen" te klikken:

 • (i) een koopovereenkomst aangaat met een Pro-Verkoper, en (ii) een afzonderlijk contract aangaat met VINTED voor de levering van de Kopersbeschermingsdiensten;
 • zich ertoe verbindt de betalingsverplichting na te komen en dat het niet nakomen daarvan u ertoe kan verplichten de door de Pro-Verkoper en/of VINTED geleden verliezen te vergoeden;
 • verklaart dat u correcte en actuele informatie hebt verstrekt en dat u begrijpt dat u volledig verantwoordelijk bent voor de uitgevoerde Verkoop;
 • bevestigt dat u deze Voorwaarden, het Aanvullend Beleid Pro-Verkoper, en alle andere voorwaarden die hierin worden vermeld, accepteert.

3.1.5. Zodra deze stappen zijn voltooid, ontvangt u per e-mail een bevestiging dat de betaling van uw bestelling aanvaard is, alsmede een ontvangstbevestiging waarin uw bestelling wordt bevestigd.

3.2. Betaling van het Totaalbedrag van uw bestelling

3.2.1. Het Totaalbedrag wordt weergegeven op het moment van validatie van uw bestelling. Het wordt uitgedrukt in euro en omvat de prijs van het Artikel evenals alle toepasselijke kosten – te weten de kosten voor Kopersbescherming, verzendkosten en alle toepasselijke belastingen of extra kosten.

3.2.2. Betaling. U moet gebruik maken van het beveiligde Geïntegreerde Betalingssysteem van VINTED dat door de Aanbieder van het geïntegreerde betaalsysteem wordt geleverd als onderdeel van de Kopersbeschermingsdienst. Om alle twijfel te voorkomen, biedt VINTED geen betalingsverwerkingsdiensten. U kunt het Totaalbedrag betalen met een krediet- of debetkaart, of een andere betaalmethode die van tijd tot tijd door VINTED kan worden geïntroduceerd op de geïntegreerde betalingsinterface van de Site. Als een credit- of debetkaart, of andere betaalmethode waarvan wordt vermoed dat deze aan een derde persoon toebehoort, wordt verstrekt door een Gebruiker op de Site, kan de Gebruiker worden gevraagd om aanvullend bewijs te leveren dat een credit- of debetkaart of andere betaalmethode wel degelijk aan die Gebruiker toebehoort. Indien van toepassing, kunt u ook gebruik maken van de beschikbare tegoeden op uw VINTED Balance (d.w.z. uw e-Wallet die beschikbaar is via VINTED). Als uw saldo in uw VINTED Balance niet voldoende is om het Artikel of de Artikelen te kopen, kunt u het ontbrekende deel dekken door te betalen met andere beschikbare betaalmethodes.

Het Totaalbedrag zal van uw kaart, bankrekening en/of VINTED Balance worden afgeschreven zodra u op de “Betalen” knop hebt geklikt. De betaling wordt verwerkt door de Aanbieder van het geïntegreerde betaalsysteem, die ook de informatie over uw krediet- of debetkaart of een andere betaalmethode opslaat. U bent als enige verantwoordelijk voor de overdracht van informatie in verband met de krediet- of debetkaart. De Pro-Verkoper en VINTED wijzen hierbij elke aansprakelijkheid in dit opzicht af, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

3.2.3. Borgrekening. Het Totaalbedrag van uw bestelling wordt op een Borgrekening gezet tot de voltooiing van de Verkoop. Zodra de Verkoop wordt geacht te zijn voltooid, instrueert VINTED de Aanbieder van de e-Wallet om de prijs van het Artikel vrij te geven aan de Pro-Verkoper, na aftrek van de kosten van de Pro-Kopersbescherming en de verzendkosten die door VINTED worden ingehouden.

Alleen de Pro-Verkoper is aansprakelijk voor het verstrekken van facturen aan Kopers voor de Artikelen die hij op de Site verkoopt, evenals voor het gebruik van het Geïntegreerd Verzendsysteem. VINTED is in geen geval verantwoordelijk voor het uitschrijven van een factuur in naam van de Pro-Verkoper.

3.3. Levering van uw bestelling

3.3.1. Geïntegreerd Verzendsysteem. U moet gebruik maken van het Geïntegreerd Verzendsysteem van VINTED (voorafbetaalde verzendetiketten) voor Verkoop met een Pro-Verkoper. Deze verzend-, transport- en leveringsdiensten worden verleend door derden. VINTED biedt zulke diensten niet aan. De lijst van geïntegreerde verzenddienstverleners, evenals de bepalingen en voorwaarden van elk van deze verzenddienstverleners, zijn op elk gewenst moment toegankelijk: hier voor Kopers, en hier voor Verkopers. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het lezen van en akkoord gaan met de bepalingen en voorwaarden van de verzenddienstverleners die zij selecteren, zoals onderstaand gespecificeerd, ongeacht of ze handelen als Verkoper of als Kopers. Tijdens het Afrekenen kunt u kiezen uit de verzenddienstverleners die door de Pro-Verkoper zijn geselecteerd. Verzendkosten worden tijdens de Afrekening aangegeven en worden door de Koper betaald in aanvulling op de prijs van het Artikel, de toepasselijke kosten (met name de kosten voor Kopersbeschermingsdiensten) en belastingen.

3.3.2. Levertijd. De Pro-Verkoper moet het Artikel aan u leveren op de datum, of binnen de termijn die in het Privébericht is vermeld en uiterlijk binnen 30 dagen.

Indien u een consument bent en de Pro-Verkoper het Artikel niet op tijd aan u levert, wordt de Verkoop niet automatisch geannuleerd. U kunt een beroep doen op VINTED door de Pro-Kopersbescherming te activeren zoals beschreven in onderstaande paragraaf 4. U kunt de Verkoop ook annuleren in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, na de Pro-Verkoper formeel te hebben verzocht om het Artikel binnen een redelijke aanvullende termijn te leveren, en indien de Pro-Verkoper binnen deze termijn nog steeds niet heeft voldaan, na de Pro-Verkoper formeel te hebben meegedeeld dat u de Verkoop wenst te annuleren. Het voorgaande doet geen afbreuk aan enige vordering die de Koper kan hebben jegens de Pro-Verkoper, onder de toepasselijke wetgeving, wegens het niet of laat leveren van het Artikel.

3.3.3. Systeem voor het volgen van de verzending. VINTED biedt via dit online volgsysteem alleen de volginformatie die door de vervoerder van het pakket is verstrekt. Bijgevolg wijst VINTED, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, elke aansprakelijkheid af indien de geïntegreerde verzenddienstverlener onjuiste, onvolledige of verouderde volginformatie verstrekt.

3.4. Herroepingsrecht

3.4.1. Toepassingsbereik. Deze bepaling is alleen van toepassing als u een consument bent in de zin van Richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten (de "Richtlijn") en de nationale consumentenwetgeving die op u van toepassing is. Indien u van een Pro-Verkoper koopt, hebt u een herroepingsrecht op grond van de Richtlijn en de genoemde nationale wetgeving. 

Wij wijzen erop dat u geen herroepingsrecht hebt indien het door u gekochte Artikel onder een van de wettelijke uitzonderingen valt (lees dit voor meer informatie). 

De Pro-Verkoper is als enige aansprakelijk uit hoofde van de bepalingen van dit Artikel. VINTED wijst elke aansprakelijkheid in dit verband af. 

3.4.2. Voorwaarden voor de uitoefening van uw herroepingsrecht. U kunt uw herroepingsrecht uitoefenen binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de leveringsdatum van het Artikel. Indien deze termijn afloopt op een zaterdag, een zondag of een feestdag, wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag. 

U aanvaardt dat VINTED deze periode berekent op basis van de informatie verstrekt door de door u gekozen verzenddienstverlener en niet aansprakelijk is indien onjuiste informatie wordt verstrekt door genoemde verzenddienstverlener.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, kunt u onder andere op de knop "Ik heb een probleem" drukken in uw chat met de Pro-Verkoper (naast het kiezen van een reden en in sommige gevallen het leveren van bewijs, bijvoorbeeld in het geval de reden een namaakartikel is). Stuur het als Bijlage 1 aan deze Voorwaarden gehechte herroepingsformulier op, dat ook door de Pro-Verkoper aan u zal worden verstrekt, samen met het (de) Artikel(en), of leg een andere ondubbelzinnige verklaring leggen waarin u uiting geeft aan uw wens om een herroepingsrecht uit te oefenen.

Indien u het herroepingsrecht uitoefent zonder gebruik te maken van de communicatiemiddelen die daartoe op ons platform ter beschikking worden gesteld, is het mogelijk dat VINTED hiervan niet op de hoogte is. In dat geval is het mogelijk dat de door u betaalde bedragen aan de verkoper worden overgemaakt ondanks de uitoefening van uw herroepingsrecht. 

Als u uw herroepingsrecht niet via VINTED wilt laten gelden, dan kunt u het doen door de Pro-Verkoper de volgende informatie te verstrekken:

Ik (*) deel u hierbij mede dat ik (*) mij terugtrek uit mijn (*) koopcontract voor de volgende Artikelen (*)

Besteld op (*) / Ontvangen op (*),

Naam van de Koper (consument),

Adres van de Koper (consument),

Handtekening van de Koper (consument) (alleen indien dit formulier op papier wordt ingediend),

Datum

U kunt ook het als bijlage 1 bij deze Voorwaarden gevoegde modelformulier voor herroeping  invullen en aan de Pro-Verkoper terugsturen.

U moet daarna het Artikel/de Artikelen zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u uw beslissing om te herroepen overeenkomstig de bovenstaande paragraaf hebt meegedeeld, aan de Pro-Verkoper of een door hem aangewezen persoon retourneren. U draagt de retourkosten van het/de Artikel(en), tenzij anders vermeld in de Aanvullend Beleid Pro-Verkoper. Geretourneerde Artikelen moeten worden verzonden met gebruikmaking van een traceerbare verzending en een volgnummer.

3.4.3. Terugbetaling van het Totaalbedrag. Het Totaalbedrag van uw bestelling, inclusief de initiële verzendkosten en de kosten voor Pro-Kopersbescherming wordt zonder onnodige vertraging teruggestort, zodra u bewijs van verzending van het (de) Artikel(en) aan de Pro-Verkoper heeft geleverd of totdat de Pro-Verkoper het Artikel heeft ontvangen, afhankelijk van wat eerder is.

U wordt terugbetaald via dezelfde betaalwijze als u voor de verkoop hebt gebruikt. 

3.5. Wettelijke garanties

3.5.1. De Pro-Verkoper is uitsluitend aansprakelijk uit hoofde van de bepalingen van deze afdeling. Als louter tussenpersoon wijst VINTED elke aansprakelijkheid in dit verband af. Daarom moet u, indien van toepassing, deze garanties rechtstreeks bij de Pro-Verkoper uitoefenen.

3.5.2. In overeenstemming met de nationale wetten die op u van toepassing zijn, is de Pro-Verkoper jegens u aansprakelijk voor gebreken betreffende conformiteit van de goederen met het contract (indien u een consument bent) en voor verborgen gebreken van het verkochte Artikel (ongeacht of u een consument bent of niet). 

Meer informatie over uw rechten als Koper, met inbegrip van de wettelijke garanties, vindt u in de rubriek "Ons Platform" op de Site.

3.5.3. Als u een aankoop doet in Frankrijk, is de Pro-Verkoper jegens u aansprakelijk volgens de Franse wet voor gebreken inzake conformiteit van de goederen met de overeenkomst onder de voorwaarden voorzien in de Artikelen L. 217-4 en volgende van de Franse Consumentenwet (als u een consument bent) en voor verborgen gebreken van het verkochte Artikel onder de voorwaarden voorzien in de Artikelen 1641 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek (ongeacht of u een consument bent of niet). 

Indien u een consument bent die handelt op basis van een wettelijke garantie van conformiteit:

 • kunt u hierop gedurende een periode van twee jaar vanaf de levering van het goed een beroep doen;
 • kunt u kiezen tussen reparatie of vervanging van de goederen onder de kostenvoorwaarden van Artikel L. 217-9 van de Franse Consumentenwet;
 • hoeft u geen bewijs van het gebrek aan overeenstemming van de goederen te leveren gedurende 24 maanden na de levering van de goederen, behalve voor tweedehandsgoederen waarvoor deze termijn zes maanden bedraagt.

De conformiteitsgarantie geldt onafhankelijk van elke commerciële garantie die door de Pro-Verkoper wordt verleend. 

U kunt ook besluiten de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte Artikel toe te passen in de zin van paragraaf 1641 van het Franse Burgerlijk Wetboek en in dat geval kunt u kiezen tussen annulering van de verkoop of een vermindering van de verkoopprijs overeenkomstig Artikel 1644 van het Franse Burgerlijk Wetboek. 

3.5.4. Indien u een aankoop doet vanuit Italië, is de Pro-Verkoper aansprakelijk jegens u volgens Italiaans recht voor gebreken in de conformiteit van de goederen met de overeenkomst onder de voorwaarden voorzien in de Artikelen 128 en volgende van de Italiaanse Consumentenwet (indien u een consument bent) en voor verborgen gebreken van het verkochte Artikel onder de voorwaarden voorzien in Artikel 1490 van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek (ongeacht of u een consument bent of niet).

3.5.5. Indien u een aankoop doet vanuit België, is de Pro-Verkoper aansprakelijk jegens u volgens Belgisch recht indien u een consument bent voor gebreken in de conformiteit van de goederen met de overeenkomst onder de voorwaarden voorzien in de Artikelen 1604 en 1649 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek en voor verborgen gebreken van het verkochte Artikel onder de voorwaarden voorzien in 1641 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek.

3.5.6. Indien u een aankoop doet vanuit Spanje, is de Pro-Verkoper aansprakelijk jegens u volgens Spaans recht indien u een consument bent voor gebreken in de conformiteit van de goederen met het contract onder de voorwaarden voorzien in de Artikelen 114 en volgende van de Spaanse Wet op de Consumentenbescherming en voor verborgen gebreken van het verkochte Artikel onder de voorwaarden voorzien in de Artikelen 1484 en volgende van het Spaanse Burgerlijk Wetboek.

3.5.7. Indien u een aankoop doet vanuit Nederland, is de Pro-Verkoper jegens u aansprakelijk op grond van de Nederlands recht indien u een consument bent voor gebreken in de conformiteit van de goederen met de overeenkomst onder de voorwaarden van Artikel 7:17 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek.

3.5.8. Indien u een aankoop doet vanuit Luxemburg, is de Pro-Verkoper aansprakelijk jegens u volgens Luxemburgs recht indien u een consument bent voor gebreken in de conformiteit van de goederen met het contract onder de voorwaarden voorzien in Artikel L. 212-3 van de Luxemburgse Consumentenwet en voor verborgen gebreken van het verkochte goed onder de voorwaarden voorzien in Artikel 1641 van het Luxemburgs Burgerlijk Wetboek.

3.5.9. Indien u een aankoop doet vanuit Portugal, is de Pro-Verkoper aansprakelijk jegens u volgens Portugees recht voor gebreken in de conformiteit van de goederen met de overeenkomst onder de voorwaarden voorzien in de Artikelen 2 en volgende van wetsdecreet nr. 67/2003, van 8 april, (indien u een consument bent) en voor verborgen gebreken van het verkochte Artikel onder de voorwaarden voorzien in de Artikelen 911 en volgende van het Portugese Burgerlijk Wetboek (ongeacht of u een consument bent of niet).

3.6. Voltooiing van een Transactie. Het Totaalbedrag van uw bestelling wordt door de Aanbieder van de e-Wallet op een Borgrekening gezet tot de Transactie is voltooid. 

Zodra de Transactie is voltooid, zal het Totaalbedrag van uw bestelling worden vrijgegeven uit de Borgrekening.

4. KOPERSBESCHERMINGSDIENSTEN

Als tussenpersoon is VINTED geen partij bij de Verkoopovereenkomst tussen u en de Pro-Verkoper. VINTED zal in geen geval Artikelen kopen of verkopen die op de Site worden weergegeven en maakt daar ook geen aanspraak op. 

VINTED biedt echter Kopersbeschermingsdiensten aan die de verkoop beveiligen en vergemakkelijken. Deze Kopersbeschermingsdiensten zijn verplicht en worden automatisch toegepast wanneer de Koper het Artikel koopt via de “Kopen”-knop.

Als u een aankoop doet in het kader van uw beroepsactiviteit, kunt u niet profiteren van de Pro-Kopersbescherming, maar profiteert u wel van de Kopersbescherming die wordt beschreven in de Algemene Voorwaarden van VINTED. U kunt dan recht hebben op een terugbetaling van het Totaalbedrag van uw bestelling indien u de Kopersbescherming binnen de termijn voor het indienen van geschillen activeert, indien: (i) het Artikel dat u ontving beschadigd is of substantieel niet overeenstemt met de beschrijving ervan op de Site (zoals gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden van VINTED, of (ii) als u het Artikel niet binnen de verwachte leveringstijd heeft ontvangen.

Indien u een consument bent in de zin van de Richtlijn en het toepasselijke nationale recht, profiteert u automatisch van de Pro-Kopersbescherming, beschreven in onderstaande paragrafen 4.1 t/m 4.3. VINTED zal u helpen indien u het Artikel niet of te laat ontvangt, of indien u gebruik wenst te maken van uw wettelijk herroepingsrecht. 

De Kopersbeschermingsdiensten worden aangeboden door VINTED en komen niet in de plaats van de wettelijke rechten van de Koper (bijv. wettelijk herroepingsrecht) of een van de wettelijke garanties die de Koper heeft onder het toepasselijke recht. Deze kunnen worden uitgeoefend naast, en onafhankelijk van, de Pro-Kopersbescherming en Kopersbeschermingsdiensten.

4.1. Geldigheidsduur van de Pro-Kopersbescherming

4.1.1. U kunt de Pro-Kopersbescherming activeren door in het Privébericht met de Pro-Verkoper op de knop "Ik heb een probleem" te drukken, het soort probleem te selecteren en, in sommige gevallen, ondersteunend bewijs te leveren:

 • binnen een periode van 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop het bestelde Artikel wordt geleverd;
 • indien het Artikel is zoekgeraakt, binnen een periode van 14 kalenderdagen vanaf de ontvangst van een kennisgeving die VINTED u zal sturen. 

Dit is de "Geldigheidsperiode" van de Pro-Kopersbescherming.

4.1.2. U kunt de Pro-Kopersbescherming niet activeren en VINTED zal uw claim niet in aanmerking nemen:

 • als u een handelaar bent in de zin van de Richtlijn;
 • als de Geldigheidsperiode zoals beschreven in bovenstaande paragraaf 4.1.1 is verstreken op de datum van uw claim, zelfs als het Aanvullend Beleid Pro-Verkoper retourzendingen of terugbetalingen na deze periode toestaat;
 • als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht of uw claim meldt zonder gebruik te maken van de knop "Ik heb een probleem" die beschikbaar is in uw chat met de Pro-Verkoper; of
 • als uw vordering niet voldoet aan de in deze Voorwaarden beschreven procedure.

Bent u een consument en komt u niet in aanmerking om de Pro-Kopersbescherming te activeren om een van de bovengenoemde redenen, dan moet u rechtstreeks contact opnemen met de Pro-Verkoper in geval van eventuele problemen met uw bestelling.

4.2. Toepassingsbereik van de Pro-Kopersbescherming

De Pro-Kopersbescherming omvat de onderstaand vermelde diensten. Deze diensten worden alleen als combinatie geboden en niet als afzonderlijke diensten. Voor alle problemen die niet worden gedekt door de Pro-Kopersbescherming moet u contact opnemen met de Pro-Verkoper. 

4.2.1. Veilige betalingen en vergemakkelijking van het herroepingsrecht: VINTED zal u helpen uw wettelijk herroepingsrecht uit te oefenen en het Totaalbedrag van uw bestelling terugbetaald te krijgen als u aan de toepasselijke wettelijke vereisten voldoet. 

Het Totaalbedrag van uw bestelling wordt op een Borgrekening gezet tot de voltooiing van de verkoop. VINTED is de enige partij die de Aanbieder van de e-Wallet kan instrueren om de prijs van het Artikel vrij te geven aan de Pro-Verkoper, en zal dit niet doen: (i) voor verstrijking van de Geldigheidsperiode van de Pro-Kopersbescherming; of (ii) als u een kwestie bij VINTED hebt gemeld binnen de Geldigheidsperiode, totdat VINTED heeft bepaald of u recht hebt op terugbetaling:

 • Als u uw herroepingsrecht rechtsgeldig heeft ingeroepen, zoals omschreven in bovenstaande paragraaf 4.1.1., en voldoet aan de toepasselijke wettelijke vereisten, zal VINTED de Pro-Verkoper informeren dat hij een wettelijke verplichting heeft om u terug te betalen zodra de Pro-Verkoper het (de) geretourneerde Artikel(en) heeft ontvangen of u bewijs heeft geleverd van de retourzending aan de Pro-Verkoper.
 • Als de Pro-Verkoper akkoord gaat met de teruggave of deze bevestigt, zult u VINTED informeren en VINTED zal de Aanbieder van de e-Wallet instrueren om het Totaalbedrag uit de Borgrekening vrij te geven aan de Koper.
 • Als de Verkoper niet bevestigt dat hij het geretourneerde Artikel heeft ontvangen binnen 14 kalenderdagen nadat u gebruik hebt gemaakt van het herroepingsrecht en als u een bewijs van verzending van het (de) Artikel(en) hebt geleverd of een bewijs dat de Verkoper het (de) geretourneerde Artikel(en) heeft ontvangen, zal VINTED automatisch een waarschuwing krijgen en de kwestie onderzoeken. U kunt ook contact opnemen met VINTED binnen deze 14 dagen-periode als u niet tot een overeenkomst komt met de Pro-Verkoper. De Verkoop zal worden opgeschort en het Totaalbedrag van uw bestelling blijft op de Borgrekening staan totdat VINTED heeft bepaald of u recht hebt op terugbetaling.

Als u uw Herroepingsrecht heeft ingeroepen maar de Verkoop niet wordt afgerond en noch u, noch de Pro-Verkoper contact opneemt met VINTED binnen 14 kalenderdagen nadat u gebruik heeft gemaakt van dat recht, hetzij om ons te informeren dat er een overeenkomst is bereikt of om de ontvangst van het geretourneerde Artikel door de Pro-Verkoper te bevestigen, hetzij om ons een bewijs van verzending of effectieve ontvangst van het geretourneerde Artikel door de Pro-Verkoper te overleggen, zal VINTED opnieuw contact met u opnemen om te bepalen of u nog steeds van de Verkoop wenst af te zien. U zult twee dagen de tijd krijgen om te reageren. Als u nog steeds van de Verkoop wenst af te zien, zal VINTED controleren of aan de wettelijke vereisten voor uitoefening van uw herroepingsrecht is voldaan en of u een verzendbewijs hebt verstrekt. Indien dit het geval is, zal VINTED u terugbetalen. Zo niet, dan wordt het Totaalbedrag van de Borgrekening gehaald.

Niettegenstaande het bovenstaande, kan VINTED u vrijstellen van retourneren van het Artikel terug naar de Pro-Verkoper, bijvoorbeeld wanneer, na de zaak te hebben onderzocht met zowel u als de Pro-Verkoper, er sterke aanwijzingen zijn dat het Artikel een vervalsing kan zijn. Meer informatie is hier beschikbaar.

Als VINTED van mening is dat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten, zal VINTED ervoor zorgen dat u het Totaalbedrag van uw bestelling - Artikelprijs, verzendkosten en kosten voor Pro-Kopersbescherming terugbetaald krijgt.

4.2.2. Zoekraken van Artikelen tijdens verzending of niet-tijdige levering: indien uw Artikel is zoekgeraakt, moet u dit melden bij VINTED door te klikken op de knop "Ik heb een probleem" in uw Privébericht met de Pro-Verkoper en de volledige procedure voor het indienen van problemen zo spoedig mogelijk, maar niet later dan 14 kalenderdagen na ontvangst van een kennisgeving die u zal worden toegezonden door VINTED, afronden.

U kunt uw bestelling annuleren en automatisch worden terugbetaald als u op de knop "Deze bestelling annuleren" klikt binnen 2 dagen na voormelde kennisgeving van VINTED. Doet u dit niet, dan profiteert u nog steeds van de Pro-Kopersbescherming gedurende de volgende 14 kalenderdagen (als deze periode afloopt op een zaterdag, zondag of officiële feestdag, wordt deze verlengd tot de eerstvolgende werkdag). 

In ieder geval kunt u, als u een melding van VINTED ontvangt dat het Artikel geleverd had moeten zijn maar u het Artikel niet heeft ontvangen, kunt u contact opnemen met VINTED om de Pro-Kopersbescherming binnen de Geldigheidsperiode te activeren door in het Privébericht met de Pro-Verkoper op de knop "Ik heb een probleem" te drukken en de volledige procedure voor het indienen van problemen te vervolmaken. U kunt ook contact opnemen met de Pro-Verkoper.

Als u de aangelegenheid niet binnen 14 kalenderdagen vanaf de ontvangst van een kennisgeving die door VINTED zal worden verzonden, meldt, zal de Transactie worden voltooid en wordt de aankoopprijs van het Artikel dat op de Borgrekening staat vrijgegeven aan de Pro-Verkoper.

4.2.3. Klantenservice: u kunt contact opnemen met de klantenservice van VINTED als u hulp nodig heeft. Bijvoorbeeld, VINTED kan ingrijpen als u of de Pro-Verkoper een van deze Voorwaarden schendt.

4.2.4. Controle van de identiteit van Pro-Verkopers. VINTED controleert of de verkopers, wanneer zij hun VINTED account aanmaken, bestaande handelaren, verenigingen of stichtingen zijn die naar behoren zijn geregistreerd in Frankrijk. 

4.2.5. Normen die van toepassing zijn op Pro-Verkopers. VINTED vereist dat Pro-Verkopers zich verbinden tot naleving van de toepasselijke wetgeving en uw rechten, met inbegrip van, indien van toepassing, uw rechten als consument, en om orders te verwerken met de nodige zorg en toewijding. Meer informatie is opgenomen in de Gids voor Pro-Verkopers. Pro-Verkopers die zich niet houden aan de verplichtingen die in hun Voorwaarden met Vinted zijn opgenomen, kunnen worden belet om Artikelen te koop aan te bieden. 

4.3. Kosten Pro-Kopersbescherming. Voor elke Verkoop wordt ingevolge bovenstaande paragraaf 4.2 naast de prijs van het Artikel de kosten van een verplichte Kopersbescherming, verzendkosten en eventuele verplichte belastingen in rekening gebracht, als vergoeding voor de diensten die aan u worden verleend door VINTED. Het totaalbedrag van deze vergoeding wordt u op de Site meegedeeld tijdens het Afrekenen. 

4.4. Geen verzekering. De Pro-kopersbescherming is geen verzekering of juridische beschermingsdienst. De Pro-Kopersbescherming is een dienst die wordt aangeboden door VINTED. Hij vervangt geen wettelijke rechten of wettelijke garanties van de Koper. Deze kunnen worden uitgeoefend naast, en onafhankelijk van, de Pro- Kopersbescherming.

4.5. Erkenning van de rol van VINTED bij het betalen van restituties onder de Pro-Kopersbescherming. U gaat ermee akkoord om te voldoen aan het proces voor het ontvangen van een restitutie onder de Pro-Kopersbescherming en om mee te werken met VINTED om VINTED in staat te stellen beslissingen te nemen over elke aan Pro-Kopersbescherming gerelateerde aangelegenheid, op basis van de objectieve criteria die in deze Voorwaarden zijn uiteengezet. Als u de aangelegenheid direct met de Pro-Verkoper oplost nadat u de Pro-Kopersbescherming hebt geactiveerd, verbindt u zich ertoe om VINTED daarvan te informeren.

4.6. Klachtenprocedure. U kunt gebruik maken van de klachtenprocedure met betrekking tot het besluit van VINTED, zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden van VINTED.

5. OVERMACHT

De uitvoering door de Verkoper en VINTED van hun verplichtingen onder deze Voorwaarden kan worden opgeschort in een geval van overmacht die de prestaties beïnvloedt. 

Er is sprake van overmacht wanneer een gebeurtenis zich voordoet buiten de wil van VINTED en/of Pro-Verkoper, en die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te voorzien was en waarvan de gevolgen niet door passende maatregelen kunnen worden vermeden, en die VINTED en/of Pro-Verkoper verhindert haar of zijn verplichtingen na te komen.

6. WIJZIGING VAN DEZE VOORWAARDEN

6.1. VINTED kan, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden eenzijdig wijzigen in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden van VINTED (zie het hoofdstuk omtrent Eenzijdige wijzigingen van deze voorwaarden in de Algemene Voorwaarden van VINTED).

Gewijzigde voorwaarden zullen alleen van toepassing zijn op Artikelen die gekocht zijn na de inwerkingtreding van deze wijzigingen, behalve wanneer zij betrekking hebben op de Pro-Kopersbescherming. In dat geval kunnen gewijzigde voorwaarden onmiddellijk van toepassing zijn indien: (i) onmiddellijke toepassing noodzakelijk is om te voldoen aan de wet of een gerechtelijk bevel; of (ii) de wijzigingen betrekking hebben op aanvullende verplichtingen door VINTED of de Pro-Verkoper aan u of nieuwe functies die niet resulteren in een vermindering van uw rechten.

U wordt van dergelijke wijzigingen met betrekking tot de Pro-Kopersbescherming op de hoogte gebracht via een e-mail en/of een kennisgeving op de Site. 

6.2. Pro-Verkopers kunnen hun eventuele Aanvullend Beleid conform hun eigen beleid wijzigen.

7. AANSPRAKELIJKHEID 

7.1. VINTED is een platformdienst die Kopers en Pro-Verkopers met elkaar verbindt en als hostingdienstverlener optreedt. Alle verkopen via VINTED zijn tussen Kopers en Pro-Verkopers. VINTED is geen partij bij Verkoopovereenkomsten, en biedt enkel Kopersbeschermingsdiensten aan hiervoor in aanmerking komende Kopers.

VINTED LEGT GEEN VERKLARINGEN AF OVER, DOET GEEN AANBEVELINGEN EN IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR:

 1. HANDELINGEN, FOUTEN OF OMISSIES VAN EEN PRO-VERKOPER;
 2. DE WAARHEIDGETROUWHEID, VOLLEDIGHEID OF JUISTHEID VAN INFORMATIE VERSTREKT DOOR EEN PRO-VERKOPER; 
 3. DE NALEVING DOOR EEN PRO-VERKOPER VAN DEZE VOORWAARDEN OF EEN TOEPASSELIJKE WET;
 4. DE KWALITEIT EN KWANTITEIT VAN DE ARTIKELEN OF DE OVEREENSTEMMING ERVAN MET DE OP DE ARTIKELPAGINA GEGEVEN BESCHRIJVING EN FOTO’S; OF
 5. HET VERZUIM VAN DE KOPER OF DE PRO-VERKOPER OM DE VERKOOP UIT TE VOEREN IN OVEREENSTEMMING MET DEZE VOORWAARDEN OF DE AANVULLENDE VOORWAARDEN VAN DE PRO-VERKOPER.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJST VINTED ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR DE HANDELINGEN, FOUTEN OF NALATIGHEDEN VAN PRO-VERKOPERS EN KOPERS, IN HET BIJZONDER IN VERBAND MET DE BOVENGENOEMDE EVENEMENTEN. 

7.2. Tenzij wettelijk anderszins is bepaald is VINTED niet verantwoordelijk voor belastingverplichtingen of rapportageverplichtingen die voor Gebruikers uit hun activiteiten op de Site kunnen voortvloeien. Ten behoeve van de Transacties die op de Site worden verricht, zijn de Gebruikers zelf alleen verantwoordelijk voor hun eventuele fiscale rapportageverplichtingen, indien er sprake is van toepasselijke wetgeving. Meer informatie kan worden gevonden in de Gids voor Pro-Verkopers.

8. PERSOONSGEGEVENS

8.1. Wanneer u een Artikel koopt van een Pro-Verkoper op de Site:

 • worden sommige gegevensverwerkingsactiviteiten uitgevoerd door de Pro-Verkoper en VINTED samen als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken in de zin van Artikel 26 lid 1, eerste zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. VINTED informeert u over de verantwoordelijkheden van VINTED en Pro-Verkopers en over het aangewezen contactpunt in Hoofdstuk "4. Wat moet u weten als u communiceert met een Pro-Verkoper?" van het Privacybeleid
 • Gegevensverwerkingsactiviteiten die niet zijn vermeld in Hoofdstuk “4. Wat moet u weten als u communiceert met een Pro-Verkoper?" van het Privacybeleid worden afzonderlijk en onafhankelijk uitgevoerd door VINTED en de Pro-Verkoper. Zie voor meer informatie ook het eigen privacybeleid van Pro-Verkopers dat beschikbaar is in hun profiel, indien Pro-Verkopers hun eigen beleid hebben ingevoegd. Pro-Verkopers zijn als enige verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy wanneer zij afzonderlijk en onafhankelijk gegevens verwerken.

8.2. Voor gegevensverwerking die uitsluitend door VINTED wordt uitgevoerd, wordt meer informatie verstrekt in het Privacybeleid.

9. KENNISGEVINGEN EN MEDEDELINGEN

Alle kennisgevingen, verzoeken en andere informatie worden verzonden zoals bepaald in deze Voorwaarden: 

 • door de Koper aan de Pro-Verkoper: via de Privéberichten van de Koper met de Pro-Verkoper op de Site, per e-mail of door gebruik te maken van de contactgegevens vermeld in het Aanvullend Beleid Pro-Verkoper;
 • door de Koper aan VINTED: (i) via het contactformulier of (ii) in geval van geschillen tussen de Koper en de Pro-Verkoper, via het Privéberichtenvenster van de Koper;
 • door de Pro-Verkoper of VINTED aan de Koper: per e-mail, naar het e-mailadres dat bij de inschrijving op de Site is opgegeven. De Pro-Verkoper en VINTED kunnen ook met de Koper communiceren via het Privéberichtenvenster van de Koper en/of via e-mail.

10. TOEWIJZING

10.1. VINTED mag, met inachtneming van toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving, alle rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden aan derden overdragen en/of cederen, met name in geval van het afstoten van een bedrijfsactiviteit, een fusie door middel van het oprichten van een nieuwe vennootschap, een fusie door absorptie, splitsing of een zeggenschapswijziging die van invloed is op VINTED, mits dit niet de bescherming van het consumentenrecht vermindert. Een dergelijke overdracht ontslaat VINTED van alle verplichtingen als exploitant van de Site, met name jegens Pro-Verkopers in de toekomst. In het geval dat VINTED de rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden overdraagt en/of toewijst aan een derde, heeft de Pro-Verkoper het recht om zijn relatie met VINTED onmiddellijk te beëindigen en zijn account bij VINTED te sluiten.

10.2. Als de Pro-Verkoper of VINTED van plan zijn om de rechten onder deze Voorwaarden over te dragen aan een derde en deze overdracht waarschijnlijk zal leiden tot een vermindering van uw rechten, zal VINTED of de Pro-Verkoper u hiervan op de hoogte stellen door een redelijke termijn in acht te nemen.

10.3. U mag uw rechten of verplichtingen die uit deze Voorwaarden voortvloeien niet overdragen of toewijzen.

11. TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLENBESLECHTING

11.1. Deze Voorwaarden worden beheerst door de nationale wetgeving van de Koper.

11.2. In het geval van een meningsverschil tussen u en VINTED, kunt u gebruik maken van de geschillenbeslechtingsopties beschreven in de Algemene Voorwaarden van VINTED.

11.3. In het geval van een meningsverschil tussen u en de Pro-Verkoper, verwijzen wij u naar het Aanvullend Beleid Pro-Verkoper.

12. GEEN PARTNERSCHAP

Deze Voorwaarden hebben niet tot gevolg dat er tussen VINTED en de Gebruikers een samenwerkingsverband of een opdracht- of arbeidsovereenkomst of een relatie tussen een zakelijke vertegenwoordiger en diens klant of een franchise ontstaat.

BIJLAGE 1 MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Retourformulier voor bestellingen

Retouradres van de verkoper:

[adres]

[bedrijfsgegevens] Betaaldatum:    [datum]

Transactie-ID:  [id nummer]

Bestelling

Retourcode

Prijs

[artikelnaam]

 

€ [prijs]

 

Verzending

€ [verzendkosten]

 

Pro-Kopersbescherming

€ [kosten Pro-Kopersbescherming]

 

Totaal:

€ [totaalbedrag]

Retourcodes

1 - Het ziet er uit als een namaakartikel 

2 - De maat is niet zoals beschreven

3 - Ik vind het artikel niet leuk

4 - Het is beschadigd (vlekken/geur/gaten/verkeerde kleur) 

5 - Ik heb een verkeerde/onvolledige bestelling ontvangen

6 - Anders

Informatie over de retour

Om uw bestelling te retourneren, hoeft u alleen dit formulier in te vullen en het samen met het/de artikel(en) (in originele staat) terug te sturen naar de Pro-Verkoper.

Als u wilt dat VINTED uw artikel retourneert, zorg er dan voor dat u de volgende stappen binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling uitvoert:

 1. Ga naar de chat met de Pro-Verkoper, klik of tik op de knop "Ik heb een probleem" en vertel ons waarom u het artikel terugstuurt. Volg de instructies om tot een overeenkomst met de Pro-Verkoper te komen. Stuur het artikel niet terug voordat deze stap is voltooid, anders wordt ons ondersteuningsteam niet bij het retourproces betrokken.
 2. Vul dit retourformulier in en zorg ervoor dat de juiste retourcode is ingevuld.
 3. Pak het artikel in, voeg dit formulier toe en stuur het artikel terug naar de Pro-Verkoper. U moet de verzendkosten betalen, tenzij de Pro-Verkoper gratis retourzendingen biedt.
 4. Bewaar het bewijs van verzending totdat wij hebben bevestigd dat de terugbetaling is verwerkt.

Voor meer informatie of ondersteuning kunt u altijd terecht bij het Hulpcentrum: https://www.vinted.nl/heIp/894.