STANDAARD VERKOOPVOORWAARDEN VAN VINTED PRO-VERKOPERS

STANDAARD VERKOOPVOORWAARDEN VAN VINTED PRO-VERKOPERS - versie van toepassing vanaf 4 mei 2021

Deze Pro-verkopers Standaard Verkoopvoorwaarden (de "Voorwaarden") zijn van toepassing op de verkopen die door Pro-verkopers via de Site worden gedaan. De Site wordt beheerd door het bedrijf VINTED UAB ("VINTED"), gevestigd te Svitrigailos str. 13, Vilnius LT-03228, Litouwen, ingeschreven onder nummer 302767152 in het handelsregister van de Republiek Litouwen.

Alvorens een Artikel van een Verkoper op de Site te kopen, dient u deze Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden van de Verkoper te lezen, te aanvaarden en zich eraan te houden

Deze vormen een bindend contract in de eerste plaats tussen u (hierna genoemd de "Koper" en aangeduid met het voornaamwoord "u" of "uw") en de Verkoper, en, voor zover relevant, tussen u en VINTED. 

1. BEGRIPSBEPALINGEN

Tenzij in deze Voorwaarden anders is bepaald, hebben termen met een hoofdletter dezelfde betekenis als die welke aan hen is toegekend in de Voorwaarden vanVINTED; 

Koper - betekent u, de Gebruiker die op de Site een of meer artikel(en) van een Verkoper koopt of wenst te kopen. U bent een consument of een handelaar in de zin van EU-richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten en de nationale consumentenwetgeving die op u van toepassing is. Als u een handelaar bent, kan het zijn dat u niet alle rechten geniet die in deze Voorwaarden worden beschreven;

Kopersbescherming - betekent de Dienst zoals gedefinieerd in de Vinted Algemene Voorwaarden

Pro-kopersbescherming - betekent de Dienst zoals gedefinieerd in artikel 4 hieronder;  

Kopersbeschermingsdiensten - betekent de Kopersbeschermings- en Pro-kopersbeschermingsprodiensten die door Vinted worden aangeboden om de Verkoop op de Site te vergemakkelijken en te beveiligen. Kopersbeschermingsdiensten zijn geen verzekeringsdiensten of wettelijke garantiediensten. 

Artikel – de goederen/artikelen waarvan de verkoop niet door nationale toepasselijke wetgeving wordt verboden en die door de Gebruiker in de corresponderende Catalogus op de Site staan vermeld voor verkoop, ruil of donatie;

Verkoop - betekent de verkooptransactie en overeenkomst die rechtstreeks tussen een Koper en een Verkoper wordt gesloten;

Pro-gebruiker/Pro-verkoper – elke gebruiker die één of meer Artikel(en) in de betreffende Catalogus van de Site als onderdeel van zijn beroepsmatige activiteit vermeldt. Pro-verkopers zijn op de Site te herkennen aan een "Pro" icoon naast hun naam, maar dit icoon is niet zichtbaar in de feed, alleen op de artikel pagina en in het profiel;

Aanvullende Voorwaarden van de Pro-verkoper - betekent de aanvullende voorwaarden van de Pro-verkoper, die in aanvulling op deze Voorwaarden van toepassing zijn. Lees ze door te klikken op de hyperlink op de pagina van het artikel en in het VINTED-profiel van de Pro-verkoper (meer gedetailleerde uitleg is beschikbaar hier). Indien de Aanvullende Voorwaarden van de Pro-verkoper in strijd zijn met een van deze Voorwaarden, prevaleren deze laatste.

2. DOEL

Deze Voorwaarden bevatten: 

 • De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de Verkoop door Pro-verkopers via de Site, die rechtstreeks van kracht zijn tussen de Pro-verkoper en de Koper;
 • De kopersbeschermingsdiensten die VINTED aanbiedt.

3. VERKOOPVOORWAARDEN MET DE PRO-VERKOPER

3.1 Stappen om een bestelling te voltooien

3.1.1 De Site en de diensten zijn niet bestemd voor minderjarigen. Voor minderjarigen dient een ouder of voogd (volwassene) zich in te schrijven voor het gebruik van de Diensten en om toezicht te houden op het gebruik van de Diensten door de minderjarige.

3.1.2 Een Pro-verkoper die een artikel heeft geplaatst kan dit te allen tijde weer intrekken of de prijs daarvan wijzigen voordat hij/zij in contact treedt met een Koper voor de verkoop van het desbetreffende artikel. Wanneer een artikel uit de Catalogus te koop wordt aangeboden, geldt dit als een aanbod voor verkoop van het desbetreffende artikel door de Pro-verkoper, welk aanbod door een koper kan worden aanvaard. Een koper kan echter zijn bestelling annuleren totdat het artikel is verzonden, er kan echter negatieve feedback worden geplaatst over kopers in het geval zij bijvoorbeeld hun bestelling voor de tweede keer annuleren.

3.1.3 Om een Artikel te kopen, moet u:

 • Toegang krijgen tot de Site en een VINTED-account aanmaken, zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden van Vinted en, als u een Pro-gebruiker bent, zoals beschreven in de Pro-verkopers Gebruiksvoorwaarden;
 • Door de catalogus bladeren en op de pagina van het artikel klikken om de beschrijving en de foto's te bekijken, zoals die door de verkoper zijn verstrekt;
 • Het artikel selecteren dat u wenst te kopen;
 • De instructies op de Site volgen, met name door het bestelformulier in te vullen en de verzendingswijze van uw voorkeur te kiezen;
 • De inhoud van uw bestelling controleren en zo nodig eventuele fouten te corrigeren;
 • De bestelling en de te betalen prijs valideren, die de prijs van het Artikel, de vergoeding voor de Kopersbeschermingsdiensten, de verzendingskosten en eventuele belastingen omvat (de "Prijs");
 • Deze Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden van de Verkoper lezen, en accepten (door op de knop "Nu betalen" te drukken en de bestelling te bevestigen);
 • De betaalmethode van uw voorkeur kiezen en de instructies volgen van de online betalingsmodule om de Prijs te betalen. 

3.1.4 U begrijpt en aanvaardt dat door op de knop "Nu betalen" te klikken:

 • u een koopovereenkomst aangaat met een Pro-verkoper;
 • u zich ertoe verbindt de betalingsverplichting na te komen en dat het niet nakomen daarvan u ertoe kan verplichten de door de verkoper geleden verliezen te vergoeden;
 • u verklaart dat u correcte en actuele informatie hebt verstrekt en dat u begrijpt dat u volledig verantwoordelijk bent voor de uitgevoerde Verkoop;
 • bevestigt u dat u deze Voorwaarden, de Aanvullende Voorwaarden van de Pro-verkoper, MANGOPAY SA's voorwaarden en alle andere voorwaarden die hierin worden vermeld, accepteert. 

3.1.5 Zodra deze stappen zijn voltooid, ontvangt u per e-mail een bevestiging van de aanvaarding van de betaling van uw bestelling, alsmede een ontvangstbevestiging waarin uw bestelling wordt bevestigd. 

3.2 Betaling van de prijs

3.2.1 De prijs wordt weergegeven op het moment van validatie van uw bestelling. De prijs wordt uitgedrukt in euro's en omvat de prijs van het Artikel evenals alle toepasselijke kosten - Kosten voor kopersbescherming, verzendingskosten en toepasselijke belastingen. 

3.2.2 Betaling. U moet gebruik maken van VINTED's beveiligde Geïntegreerde Betaalservice als onderdeel van een Kopers Bescherming Services. U kunt de Prijs betalen met een krediet- of debekaart, of een andere betaalmethode die van tijd tot tijd door VINTED kan worden geïntroduceerd op de geïntegreerde betalingsinterface van de Site. De Koper kan ook het beschikbare geld gebruiken van zijn/haar Vinted-saldo (d.w.z. uw e-wallet beschikbaar via VINTED), indien van toepassing. Indien de Koper onvoldoende geld op zijn/haar Vinted-saldo heeft om het bedrag van het/de Artikel(en) te betalen, kan de Koper het ontbrekende deel betalen door middel van andere beschikbare betaalmethodes. 

De Prijs zal van uw kaart, bankrekening of/en Vinted Saldo worden afgeschreven zodra u op de "Betaal nu" knop hebt geklikt. De betaling wordt verwerkt door MANGOPAY SA, die ook de informatie over uw krediet- of debetkaart of een andere betaalmethode opslaat. U bent als enige verantwoordelijk voor de overdracht van informatie in verband met de krediet- of debetkaart. De Pro-verkoper en VINTED wijzen hierbij elke aansprakelijkheid in dit opzicht af, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

3.2.3 Bewaarrekening. De Prijs van uw bestelling zal worden bewaard op een geblokkeerde rekening die wordt beheerd door MANGOPAY SA, tot de voltooiing van de Verkoop. De Verkoop wordt geacht te zijn voltooid na het verstrijken van de geldigheidsduur van de Pro-kopersbescherming of de beslechting van een geschil, in overeenstemming met artikel 4 hieronder. Zodra de Verkoop wordt geacht te zijn voltooid, zal VINTED MANGOPAY SA instrueren om de prijs van het artikel vrij te geven aan de Pro-verkoper, na aftrek van de kosten van de Pro-kopersbescherming en de verzendkosten die door VINTED worden ingehouden.

3.2.4 De Pro-verkoper is als enige aansprakelijk voor de uitgifte van facturen voor de Artikelen die hij op de Site verkoopt, evenals voor de verzenddiensten die hij op de Site aan de Koper doorverkoopt. VINTED kan in geen geval verantwoordelijk zijn voor het uitschrijven van een factuur in naam van de Pro-verkoper.

3.3 Levering van uw bestelling

3.3.1 Geïntegreerde verzenddienst U moet gebruik maken van de VINTED Geïntegreerde verzenddienst (verzendlabels) voor Verkoop met een Pro-verkoper. Deze verzend-, vervoers- en leveringsdiensten worden verleend door derde dienstverleners. 

U verklaart dat u kennis hebt genomen van de onderstaande algemene voorwaarden van de vervoerders en dat u aanvaardt dat de Artikelen door de vervoerders worden verzonden overeenkomstig de genoemde algemene voorwaarden, die bindend zijn. Lees ze a.u.b. voordat u een Artikel koopt:

Mondial Relay;

Chronopost Shop2Shop;

Correos;

DPD (Nederland) B.V.;

DHL Parcel (Netherlands) B.V.;

Homerr;

Relais Colis;

DPD Portugal Terms and Conditions.

VINTED kan deze lijst te allen tijde wijzigen. Verzendkosten worden getoond bij afrekening en worden door u betaald naast de prijs van het artikel, toepasselijke kosten (in het bijzonder de kosten voor kopersbeschermingsdiensten) en belastingen.

3.3.2 Levertijd. De Pro-verkoper moet het Artikel aan u leveren op de datum, of binnen de termijn, die in de bevestiging van uw bestelling is vermeld, of indien een dergelijke datum niet is vermeld, uiterlijk binnen 30 dagen. 

Indien u een consument bent en de Pro-verkoper het Artikel niet op tijd aan u levert, zal de Verkoop niet automatisch geannuleerd worden. U kunt een beroep doen op de hulp van VINTED door de Pro-kopersbescherming te activeren zoals beschreven in artikel 4 hieronder. U kunt de Verkoop ook annuleren in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, na de Pro-verkoper formeel te hebben verzocht om het Artikel binnen een redelijke bijkomende termijn te leveren, en indien de Pro-verkoper binnen deze termijn nog steeds niet heeft voldaan, na de Pro-verkoper formeel te hebben meegedeeld dat u de Verkoop wenst te annuleren. 

3.4 Herroepingsrecht

3.4.1 Toepassingsbereik. Deze bepaling is alleen van toepassing als u een consument bent in de zin van Richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten (de "Richtlijn") en de nationale consumentenwetgeving die op u van toepassing is, die koopt van een Pro-verkoper en u een herroepingsrecht hebt op grond van de Richtlijn en de genoemde nationale wetgeving. 

Wij wijzen erop dat u geen herroepingsrecht hebt indien het door u gekochte Artikel onder een van de wettelijke uitzonderingen valt (voor meer informatie lees a.u.b. deze). 

De Pro-verkoper is als enige aansprakelijk uit hoofde van de bepalingen van deze afdeling. VINTED wijst elke aansprakelijkheid in dit verband af. 

3.4.2 Voorwaarden voor de uitoefening van uw herroepingsrecht. U kunt uw herroepingsrecht uitoefenen binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de leveringsdatum van het Artikel. Indien deze termijn afloopt op een zaterdag, een zondag of een feestdag, wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag. 

U aanvaardt dat VINTED deze periode berekent op basis van de informatie verstrekt door de door u gekozen verzenddienstverlener en niet aansprakelijk is indien onjuiste informatie wordt verstrekt door genoemde dienstverlener. 

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, kunt u onder andere op de knop "Ik heb een probleem" drukken in uw chat met de Pro-verkoper (naast het kiezen van een reden en in sommige gevallen het leveren van bewijs, bijvoorbeeld in het geval de reden een namaakartikel is), het herroepingsformulier opsturen dat als Bijlage 1 bij deze Voorwaarden is gevoegd en dat ook door de Pro-verkoper aan u zal worden verstrekt in het pakket samen met het (de) Artikel(en), of een andere ondubbelzinnige verklaring afleggen waarin u uiting geeft aan uw wens om een herroepingsrecht uit te oefenen. 

Als u uw Herroepingsrecht niet via Vinted wilt inleiden, dan kunt u uw Herroepingsrecht uitoefenen door Pro-verkoper de volgende informatie te verstrekken:

Ik (*) deel u hierbij mede dat ik (*) mij terugtrek uit mijn (*) koopcontract van de volgende Artikelen (*)

Besteld op (*) / Ontvangen op (*),

Naam van de koper (consument),

Adres van de koper (consument),

Handtekening van de koper (consument) (alleen indien dit formulier op papier wordt ingediend),

Datum

Portugal: Voor de geldigheid van de uitoefening van uw recht op ontbinding is het voldoende dat u dit besluit vóór het verstrijken van de bovengenoemde wettelijke ontbindingstermijn kenbaar maakt.

U moet dan het artikel/de artikelen zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u uw beslissing om te herroepen overeenkomstig de bovenstaande paragraaf hebt meegedeeld, aan de Pro-verkoper of een door hem aangewezen persoon retourneren. U draagt de retourkosten van het/de artikel(en), tenzij anders vermeld in de Aanvullende Voorwaarden van de Pro-verkoper. Ook wanneer u een artikel terugstuurt, moet het pakje een trackingnummer hebben. 

3.4.3 Terugbetaling van de prijs. U zult de volledige Prijs van uw bestelling terugbetaald krijgen, inclusief de initiële verzendkosten en de kosten voor Pro-kopersbescherming zonder onnodige vertraging zodra u bewijs van verzending van het (de) Artikel(en) heeft geleverd of totdat de Pro-verkoper het Artikel heeft ontvangen, afhankelijk van wat eerder is.

U wordt terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel als u voor de verkoop hebt gebruikt. 

3.4.4 Modelformulier voor herroeping (vul dit formulier alleen in en stuur het naar de Pro-verkoper als u een consument bent en de Verkoopovereenkomst wilt herroepen). Het is als bijlage 1 bij deze voorwaarden gevoegd. Zoals hierboven bepaald, moet dit formulier ook door de Pro-verkoper in het pakket aan u worden overhandigd, samen met het (de) Voorwerp(en).

3.5 Wettelijke garanties

3.5.1 De Pro-verkoper is uitsluitend aansprakelijk uit hoofde van de bepalingen van deze afdeling. Als louter tussenpersoon wijst VINTED elke aansprakelijkheid in dit verband af. Daarom moet u, indien van toepassing, deze garanties rechtstreeks bij de Pro-verkoper uitoefenen. 

3.5.2 In overeenstemming met de nationale wetten die op u van toepassing zijn, is de Pro-verkoper jegens u aansprakelijk voor gebreken betreffende conformiteit van de goederen met het contract (indien u een consument bent) en voor verborgen gebreken van het verkochte Artikel (ongeacht of u een consument bent of niet). 

Meer informatie over uw rechten als Koper, met inbegrip van de wettelijke garanties, vindt u in de rubriek "Ons Platform" op de Site.

3.5.3 Als u een aankoop doet in Frankrijk, is de Pro-verkoper jegens u aansprakelijk volgens de Franse wet voor gebreken inzake conformiteit van de goederen met de overeenkomst onder de voorwaarden voorzien in de artikelen L. 217-4 en volgende van de Franse consumentenwet (als u een consument bent) en voor verborgen gebreken van het verkochte Artikel onder de voorwaarden voorzien in de artikelen 1641 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek (ongeacht of u een consument bent of niet). 

Indien u een consument bent die handelt op basis van een wettelijke garantie van conformiteit:

- kunt u hierop gedurende een periode van twee jaar vanaf de levering van het goed een beroep doen;

- kunt u kiezen tussen reparatie of vervanging van de goederen onder de kostenvoorwaarden van artikel L. 217-9 van de Franse consumentenwet;

- hoeft u geen bewijs van het gebrek aan overeenstemming van de goederen te leveren gedurende 24 maanden na de levering van de goederen, behalve voor tweedehandsgoederen waarvoor deze termijn zes maanden bedraagt.

De conformiteitsgarantie geldt onafhankelijk van elke commerciële garantie die door de Pro-verkoper wordt verleend. 

U kunt ook besluiten de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte Artikel toe te passen in de zin van artikel 1641 van het Franse Burgerlijk Wetboek en in dat geval kunt u kiezen tussen annulering van de verkoop of een vermindering van de verkoopprijs overeenkomstig artikel 1644 van het Franse Burgerlijk Wetboek. 

3.5.4 Indien u een aankoop doet in Italië, is de Pro-verkoper aansprakelijk jegens u volgens de Italiaanse wet voor gebreken in de conformiteit van de goederen met de overeenkomst onder de voorwaarden voorzien in de artikelen 128 en volgende van de Italiaanse consumentenwet (indien u een consument bent) en voor verborgen gebreken van het verkochte Artikel onder de voorwaarden voorzien in artikel 1490 van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek (ongeacht of u een consument bent of niet).

3.5.5 Indien u een aankoop doet in België, is de Pro-verkoper aansprakelijk jegens u volgens de Belgische wet indien u een consument bent voor gebreken in de conformiteit van de goederen met de overeenkomst onder de voorwaarden voorzien in de artikelen 1604 en 1649 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek en voor verborgen gebreken van het verkochte Artikel onder de voorwaarden voorzien in 1641 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek.

3.5.6 Indien u een aankoop doet in Spanje, is de Verkoper aansprakelijk jegens u volgens de Spaanse wet indien u een consument bent voor gebreken in de conformiteit van de goederen met het contract onder de voorwaarden voorzien in de artikelen 114 en volgende van de Spaanse Wet op de Consumentenbescherming en voor verborgen gebreken van het verkochte Artikel onder de voorwaarden voorzien in de artikelen 1484 en volgende van het Spaanse Burgerlijk Wetboek.

3.5.7 Indien u een aankoop doet vanuit Nederland, is de Verkoper jegens u aansprakelijk op grond van de Nederlandse wet indien u een consument bent voor gebreken in de conformiteit van de goederen met de overeenkomst onder de voorwaarden van artikel 7:17 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek.

3.5.8 Indien u een aankoop doet in Luxemburg, is de Verkoper aansprakelijk jegens u volgens de Luxemburgse wet indien u een consument bent voor gebreken in de conformiteit van de goederen met het contract onder de voorwaarden voorzien in L. 212-3 van de Luxemburgse consumentenwet en voor verborgen gebreken van het verkochte goed onder de voorwaarden voorzien in Artikel 1641 van het Luxemburgs burgerlijk wetboek.

3.5.9 If you make a purchase from Portugal, the Pro Seller is liable to you pursuant to Portuguese Law for any defects in conformity of the goods to the contract under the conditions provided for in Articles 2 et seq. of Decree-Law no. 67/2003, of 8 of April, (if you are a consumer) and for hidden defects of the Item sold under the conditions provided for in Articles 911 et seq. of the Portuguese Civil Code (whether or not you are a consumer).

4. KOPERSBESCHERMINGSDIENSTEN

Als tussenpersoon is VINTED geen partij bij de Verkoopovereenkomst tussen u en de Verkoper. VINTED zal in geen geval artikelen kopen of verkopen die op de Site worden weergegeven en maakt daar ook geen aanspraak op. 

VINTED biedt echter kopersbeschermingsdiensten aan die de verkoop beveiligen en vergemakkelijken. Deze kopersbeschermingsdiensten zijn verplicht en worden automatisch toegepast wanneer de koper betaalt via het geïntegreerde betalingssysteem. 

Als u een aankoop doet in het kader van uw beroepsactiviteit, kunt u niet profiteren van de Pro-kopersbescherming, maar kunt u wel profiteren van de kopersbescherming die wordt beschreven in de Vinted Algemene Voorwaarden. U kunt dan recht hebben op een terugbetaling van de Prijs van uw bestelling indien u de kopersbescherming activeert: (i) binnen twee dagen vanaf de leveringsdatum van uw bestelling en ons laten weten dat het artikel dat u ontvangt beschadigd is of substantieel niet overeenstemt met de beschrijving ervan op de Site, (ii) of binnen twee dagen vanaf de verwachte leveringsdatum die de Pro-verkoper ten tijde van uw Bestelling heeft aangegeven, indien u het artikel nog steeds niet hebt ontvangen.

Indien u een consument bent, profiteert u automatisch van de Pro-kopersbescherming, beschreven in de artikelen 4.1-4.3 hieronder. VINTED zal u helpen indien u het Artikel niet of te laat ontvangt, of indien u gebruik wenst te maken van uw wettelijk herroepingsrecht. 

Echter, Pro-kopersbescherming, evenals Kopersbescherming zijn diensten aangeboden door Vinted, die niet in de plaats komen van de wettelijke rechten van de koper (bv. wettelijk herroepingsrecht) of een van de wettelijke garanties die de koper heeft onder de respectievelijke wetten, en die kunnen worden uitgeoefend naast, en onafhankelijk van de Pro-kopersbescherming en Kopersbescherming.

4.1 Geldigheidsduur van de Pro-kopersbescherming

4.1.1 U kunt de Pro-kopersbescherming activeren door op de knop "Ik heb een probleem" te drukken (en ook een reden te kiezen en in sommige gevallen bewijs te leveren, bijv. in het geval dat de reden een namaakartikel is) die beschikbaar is in uw chat met de Pro-verkoper:

 • binnen een periode van 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop het bestelde artikel wordt geleverd;
 • indien het artikel verloren is gegaan, binnen een periode van 14 kalenderdagen vanaf de ontvangst van een kennisgeving die naar u zal worden verzonden door VINTED. Over het algemeen zal VINTED deze kennisgeving tussen vier en vijf weken na de bestelling sturen.

Dit is de "Geldigheidsduur" van de Pro-kopersbescherming.

4.1.2 U kunt de Pro-kopersbescherming niet activeren en VINTED zal uw claim niet in aanmerking nemen:

 • als u een handelaar bent in de zin van Richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten;
 • als de Geldigheidsperiode zoals beschreven in artikel 4.1.1 hierboven is verstreken op de datum van uw claim, zelfs als de Aanvullende Voorwaarden van de Pro-verkoper retourzendingen of terugbetalingen na deze periode toestaan; 
 • als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht of uw claim meldt zonder gebruik te maken van de knop "Ik heb een probleem" die beschikbaar is in uw chat met de Pro-verkoper; of
 • als uw vordering niet voldoet aan de in deze Voorwaarden beschreven procedure.

4.1.3 Als u een consument bent en niet in aanmerking komt voor de Pro-kopersbescherming, dan moet u rechtstreeks contact opnemen met de Pro-verkoper voor eventuele problemen met uw bestelling. 

4.2 Toepassingsbereik van de kopersbescherming (Pro)

De Pro-kopersbescherming omvat de hieronder vermelde diensten. Voor alle problemen die niet worden gedekt door de Pro-kopersbescherming moet u contact opnemen met de Pro-verkoper. 

4.2.1 Bescherming van de prijs van de bestelling en vergemakkelijking van het herroepingsrecht: VINTED zal u helpen uw wettelijk herroepingsrecht uit te oefenen en de Prijs van uw bestelling terugbetaald te krijgen als u aan de toepasselijke wettelijke vereisten voldoet. 

De prijs van uw bestelling wordt door MANGOPAY SA in bewaring gehouden tot de voltooiing van de verkoop. VINTED is de enige partij die MANGOPAY SA kan instrueren om de Prijs van uw bestelling vrij te geven aan de Verkoper, en zal dit niet doen: (i) totdat de Geldigheidsperiode van de Pro-kopersbescherming is verstreken; of (ii) als u een kwestie bij VINTED hebt gemeld meteen dergelijke Geldigheidsperiode, totdat VINTED heeft bepaald of u moet worden terugbetaald:

 • Als u naar behoren gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht door te klikken op de "Ik heb een probleem" knop in uw chat met de Verkoper en voldoet aan de toepasselijke wettelijke vereisten, zal VINTED de Pro-verkoper informeren dat hij een wettelijke verplichting heeft om u terug te betalen zodra de Pro-verkoper het (de) geretourneerde artikel(en) heeft ontvangen of u bewijs heeft geleverd van retourzending ervan.
 • Als de Pro-verkoper akkoord gaat met de teruggave of deze bevestigt, zult u VINTED informeren en VINTED zal MANGOPAY SA instrueren om de in bewaring gehouden fondsenvrij te geven aan de Koper. 
 • Als de Verkoper niet bevestigt dat hij het geretourneerde artikel heeft ontvangen binnen 14 dagen nadat u gebruik hebt gemaakt van het herroepingsrecht en als u een bewijs van verzending van het (de) artikel(en) hebt geleverd of een bewijs dat de Verkoper het (de) geretourneerde artikel(en) heeft ontvangen, zal VINTED automatisch een waarschuwing krijgen en zal de kwestie onderzoeken. U kunt ook contact opnemen met VINTED binnen deze 14 dagen-periode als u niet tot een overeenkomst komt met de Pro-verkoper. De Verkoop zal worden opgeschort en de Prijs van uw bestelling zal in bewaring blijven totdat VINTED heeft bepaald of u moet worden terugbetaald. 

Als de Verkoop niet wordt afgerond en noch de Koper noch de Verkoper neemt contact op met Vinted binnen 14 dagen nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht, hetzij om ons te informeren dat er een overeenkomst is bereikt of om de ontvangst van het geretourneerde artikel door de Verkoper te bevestigen of om ons een bewijs van verzending of effectieve ontvangst of het geretourneerde artikel te verstrekken, zal VINTED de Koper opnieuw benaderen om er zeker van te zijn of deze al dan niet terugkomt op zijn Herroepingsrecht. De koper krijgt 2 dagen de tijd om te reageren. Als de Koper reageert, zal VINTED controleren of aan de voorwaarden van het herroepingsrecht is voldaan, en als de Koper een bewijs van verzending heeft geleverd, zal Vinted de Koper terugbetalen. Anders zullen de fondsen worden vrijgegeven aan de Pro-verkoper.

Niettegenstaande het bovenstaande, kan VINTED u vrijstellen van uw verplichting om het artikel terug te sturen naar de Pro-verkoper, bijvoorbeeld wanneer, na de zaak te hebben onderzocht met zowel de Koper als de Pro-verkoper, er sterke aanwijzingen zijn dat het artikel een vervalsing kan zijn. Meer informatie is hier beschikbaar

 • Als VINTED van mening is dat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten, zal VINTED ervoor zorgen dat u de Prijs van uw bestelling - artikelprijs, verzendkosten en kosten voor Pro-kopersbescherming terugbetaald krijgt . 

4.2.2 Verlies van Artikelen tijdens verzending of verlate levering: indien u het Artikel niet heeft ontvangen op de datum of binnen de termijn zoals vermeld op uw orderbevestigingspagina (afrekenen), evenals in de orderbevestiging, kunt u profiteren van de hulp van VINTED. U moet het probleem zo snel mogelijk aan VINTED melden door te klikken op de knop "Ik heb een probleem" in uw chat met de Pro Verkoper, maar niet later dan 14 dagen vanaf de datum waarop VINTED u heeft geïnformeerd dat het artikel "geleverd" was. 

Met betrekking tot bepaalde verzendbedrijven (Mondial Relay en Chronopost), zal VINTED u een kennisgeving sturen indien het Artikel niet aan is geleverd binnen, respectievelijk, 28-32 dagen nadat het is verzonden. U kunt uw bestelling annuleren en automatisch worden terugbetaald als u op de knop "Deze bestelling annuleren" klikt binnen 2 dagen na de kennisgeving van VINTED. Doet u dit niet, dan profiteert u nog steeds van de Pro-kopersbescherming gedurende de volgende 14 kalenderdagen (als deze periode afloopt op een zaterdag, zondag of officiële feestdag, wordt deze verlengd tot de eerstvolgende werkdag). 

In ieder geval, als de bestelling is gemarkeerd als "geleverd" maar u het artikel niet heeft ontvangen, kunt u contact opnemen met VINTED om de Pro-kopersbescherming te activeren (als de Geldigheidsperiode niet is verstreken) door op de knop "Ik heb een probleem" of de Pro-verkoper te drukken. 

4.2.3 24/7 klantenservice: u kunt 24/7 contact opnemen met onze teams als u hulp nodig heeft. Bijvoorbeeld, VINTED kan ingrijpen als u of de Pro-verkoper een van deze Voorwaarden schendt. VINTED werkt ook samen met overheidsinstellingen.

4.2.4 Controle van de identiteit van de verkopers. VINTED controleert of de verkopers, wanneer zij hun VINTED account aanmaken, bestaande handelaren, verenigingen of stichtingen zijn die naar behoren zijn geregistreerd in Frankrijk. 

4.2.5 Normen die van toepassing zijn op Pro-verkopers. VINTED vereist dat Pro-verkopers zich verbinden tot naleving van de toepasselijke wetgeving en uw rechten, met inbegrip van, indien van toepassing, uw rechten als consument, en om orders te verwerken met de nodige zorg en toewijding. Pro-verkopers die zich niet houden aan de verplichtingen die in hun voorwaarden met Vinted zijn opgenomen, kunnen worden belet om artikelen te koop aan te bieden. 

4.3 Kosten kopersbescherming (Pro)

Voor elke Verkoop wordt u een verplichte kopersbeschermingsprovisie en verzendkosten in rekening gebracht boven op de prijs van het artikel, als vergoeding voor de diensten die aan u worden verleend door VINTED onder Artikel 4.2 hierboven. Het totaalbedrag van deze vergoeding wordt u op de Site meegedeeld voordat u uw bestelling afrondt. Deze vergoeding bestaat uit:

 • een vast bedrag van 0,70 EUR; en
 • 5% van de aankoopprijs (inclusief de toepasselijke belasting over de toegevoegde waarde ("BTW")).

5. OVERMACHT

De uitvoering door de Verkoper en VINTED van hun verplichtingen onder deze Voorwaarden kan worden opgeschort in een geval van overmacht die de prestaties beïnvloedt. 

Overmacht doet zich voor wanneer een gebeurtenis buiten de wil van Vinted en/of Pro-verkoper, die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te voorzien was en waarvan de gevolgen niet door passende maatregelen kunnen worden vermeden, Vinted en/of Pro-verkoper verhindert haar verplichtingen na te komen .

6. WIJZIGING VAN DEZE VOORWAARDEN

6.1 VINTED kan, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden wijzigen in overeenstemming met Vinted Algemene Voorwaarden.

Gewijzigde voorwaarden zullen alleen van toepassing zijn op Artikelen die gekocht zijn na de inwerkingtreding van deze wijzigingen, behalve wanneer zij betrekking hebben op de Pro-kopersbescherming. In dat geval kunnen gewijzigde voorwaarden onmiddellijk van toepassing zijn indien: (i) onmiddellijke toepassing noodzakelijk is om te voldoen aan de wet of een gerechtelijk bevel; of (ii) de wijzigingen betrekking hebben op aanvullende verplichtingen door VINTED of de Pro-verkoper aan u of nieuwe functies die niet resulteren in een vermindering van uw rechten.

U wordt van dergelijke wijzigingen op de hoogte gebracht via een e-mail en een kennisgeving op de Site. 

6.2 Pro-verkopers kunnen hun eventuele Aanvullende Voorwaarden volgens hun eigen beleid wijzigen.

7. AANSPRAKELIJKHEID 

7.1 VINTED is een platformdienst die Kopers en Pro-verkopers met elkaar verbindt en als hostingdienstverlener optreedt. Alle verkopen via VINTED zijn tussen Kopers en Pro-verkopers. VINTED is geen partij bij Verkoopovereenkomsten, en biedt enkel Kopersbescherming Services aan in aanmerking komende Kopers.

VINTED LEGT GEEN VERKLARINGEN AF OVER, DOET GEEN AANBEVELINGEN EN IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR:

 1. DE HANDELINGEN, FOUTEN OF OMISSIES VAN EEN VERKOPER;

 

 1. DE WAARHEIDGETROUWHEID, VOLLEDIGHEID OF JUISTHEID VAN DE DOOR EEN VERKOPER VERSTREKTE INFORMATIE; 

 

 1. DE NALEVING DOOR DE VERKOPER VAN DE VOORWAARDEN OF EEN TOEPASSELIJKE WET;

 

 1. DE KWALITEIT EN KWANTITEIT VAN DE ARTIKELEN OF DE OVEREENSTEMMING ERVAN MET DE OP DE ARTIKELPAGINA GEGEVEN BESCHRIJVING; OF

 

 1. HET VERZUIM VAN DE KOPER OF DE PRO-VERKOPER OM DE VERKOOP UIT TE VOEREN IN OVEREENSTEMMING MET DEZE VOORWAARDEN OF DE AANVULLENDE VOORWAARDEN VAN DE PRO-VERKOPER.

 

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJST VINTED ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR DE HANDELINGEN, FOUTEN OF NALATIGHEDEN VAN PRO-VERKOPERS EN KOPERS, IN HET BIJZONDER IN VERBAND MET DE HIERBOVEN GENOEMDE EVENEMENTEN. 

7.2 Tenzij wettelijk anderszins is bepaald is VINTED niet verantwoordelijk voor belastingverplichtingen of rapportageverplichtingen die voor Gebruikers uit hun activiteiten op de Site kunnen voortvloeien. Ten behoeve van de Transacties die op de Site worden verricht, zijn de Gebruikers zelf alleen verantwoordelijk voor hun eventuele fiscale rapportageverplichtingen, indien er sprake is van toepasselijke wetgeving. Bijvoorbeeld als de Koper een consument is, is de BTW inbegrepen in de vergoeding voor Pro-kopersbescherming, maar wanneer de Koper een Pro-gebruiker is, is de BTW niet inbegrepen in de vergoeding voor Pro-kopersbescherming, en moet de BTW worden aangegeven en betaald door de Pro-gebruiker zelf. Hetzelfde geldt voor andere betaalde Aanvullende Diensten waarnaar in de Prijslijst wordt verwezen (zoals de "Boosten" of de "Wardrobe in Spotlight" functies waarnaar in de Prijslijst wordt verwezen). Meer informatie vindt u in de Gids voor Pro-verkopers.

8. PERSOONSGEGEVENS

8.1 Wanneer u een Artikel koopt van een Pro-verkoper op de Site, worden sommige gegevensverwerkingen uitgevoerd door de Pro-verkoper en VINTED samen als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in de zin van Art. 26 lid 1, eerste zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. VINTED informeert u over de verantwoordelijkheden van VINTED en Pro-verkopers en over het aangewezen contactpunt in sectie "4. Wat moet u weten als u communiceert met een Pro-verkoper?" van het privacybeleid

8.2 Gegevensverwerking in het kader van een Verkoop die niet is vermeld in de rubriek "4. Wat moet u weten als u communiceert met een Pro-verkoper?" van het Privacybeleid wordt afzonderlijk en onafhankelijk uitgevoerd door VINTED en de Pro Verkoper. Zie voor meer informatie ook het eigen privacy beleid van Pro-verkopers dat beschikbaar is in hun profielen, indien Pro-verkopers hun eigen beleid hebben ingevoegd. Pro-verkopers zijn als enige verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy wanneer zij afzonderlijk en onafhankelijk gegevens verwerken.

8.3 Voor gegevensverwerking die uitsluitend door VINTED wordt uitgevoerd, wordt meer informatie verstrekt binnen het Privacybeleid.

9. KENNISGEVINGEN EN MEDEDELINGEN

Alle kennisgevingen, verzoeken en andere informatie worden verzonden zoals bepaald in deze Voorwaarden:

 

 • door de Koper aan de Pro-verkoper: via de chat van de Koper met de Pro-verkoper op de Site, e-mail of door gebruik te maken van de contactgegevens vermeld in de Aanvullende Voorwaarden van de Pro-verkoper;
 • door de Koper aan VINTED: (i) via het contactformulier dat op de Site verschijnt of (ii) in geval van geschillen tussen de Koper en de Pro-verkoper, in de chat tussen de Pro-verkoper en de Koper;
 • door de Pro-verkoper/VINTED aan de koper: via e-mail, naar het e-mailadres dat bij de inschrijving op de Site is opgegeven. De Pro-verkoper kan ook met de Koper communiceren via de chat van de Koper met de Pro-verkoper en/of via e-mail. Vinted kan ook een privébericht sturen naar de Koper.

10. TOEWIJZING

10.1 VINTED mag, met inachtneming van toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving, alle rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden aan derden overdragen en/of cederen, met name in geval van het afstoten van een bedrijfsactiviteit, een fusie door middel van het oprichten van een nieuwe vennootschap, een fusie door absorptie, splitsing of een zeggenschapswijziging die van invloed is op VINTED, mits dit niet de bescherming van het consumentenrecht vermindert. Een dergelijke overdracht ontslaat VINTED van alle verplichtingen als exploitant van de Site. Pro-gebruikers mogen hun rechten of verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden niet geheel of gedeeltelijk overdragen of cederen.

10.2 Als de Pro-verkoper of VINTED van plan zijn om deze overeenkomst over te dragen aan een derde partij en deze overdracht waarschijnlijk zal leiden tot een vermindering van uw rechten, zal VINTED of de Pro-verkoper u hiervan op de hoogte stellen door een redelijke termijn in acht te nemen.

11. TOEPASSELIJK RECHT; GESCHILLENBESLECHTING

11.1 Deze Voorwaarden worden beheerst door de nationale wetgeving van de Koper.

11.2 In het geval van een meningsverschil tussen u en VINTED, kunt u gebruik maken van de geschillenbeslechtingsopties beschreven in Vinted Algemene Voorwaarden.

11.3 In het geval van een meningsverschil tussen u en de Pro-verkoper, verwijzen wij u naar de Aanvullende Voorwaarden van de Pro-verkoper.

12. GEEN PARTNERSCHAP

De Voorwaarden hebben niet tot gevolg dat er tussen VINTED en de Gebruikers een samenwerkingsverband of een opdracht- of arbeidsovereenkomst ontstaat, of een relatie tussen een zakelijke vertegenwoordiger en diens klant, of een franchise.BIJLAGE 1 MODELFORMULIER VOOR HERROEPINGRetourformulier voor bestellingen

   Het retouradres van de verkoper:

[adres]

[bedrijfsgegevens] Betaaldatum:       [datum]

 Transactie ID:    [id nummer]

Bestel

                                                              Retourcode

          Prijs

[naam van het artikel]

 

€ [prijs]

 

Verzending

[verzendingskosten]

 

Pro-kopersbescherming

€ [kosten pro-kopersbescherming]

 

Totaal:

[totale prijs]Retourcodes

 

1 - Het lijkt op een namaakartikel 

2 - De maat is niet zoals beschreven

 1. - Ik vind het artikel niet leuk

  4 - Het is beschadigd (vlekken/geur/gaten/verkeerde kleur) 

  5 - Ik heb een verkeerde/onvolledige bestelling ontvangen

6 - Anders
Informatie over retour

 

Om je bestelling te retourneren, hoef je alleen dit formulier in te vullen en het samen met het/de artikel(en) (in originele staat) terug te sturen naar de verkoper.

Als je wilt dat Vinted je artikel retourneert, zorg er dan voor dat je de volgende stappen binnen 14 dagen na ontvangst van je bestelling uitvoert:

 

 1. Ga naar de chat met de verkoper, klik of tik op de knop "Ik heb een probleem" en vertel ons waarom je het artikel terugstuurt. Volg de instructies om tot een overeenkomst met de verkoper te komen. Stuur het artikel niet terug voordat deze stap is voltooid, anders wordt ons ondersteuningsteam niet bij het retourproces betrokken.
 2. Vul dit retourformulier in en zorg ervoor dat de juiste retourcode is ingevuld.
 3. Pak het artikel in, voeg dit formulier toe en stuur het artikel terug naar de verkoper. Je moet verzendkosten betalen, tenzij de Pro-verkoper gratis retourzendingen aanbiedt.
 4. Houd het bewijs van verzending bij de hand totdat wij hebben bevestigd dat de terugbetaling is verwerkt.


Voor meer informatie of ondersteuning kun je altijd terecht bij het Helpcentrer: www.vinted.com/heIp/894

Placeholder!