Kies een onderwerp
Vinted Portemonnee: Zo werkt het

Betalen via Vinted

Saldo in behandeling

Je uitbetaalgegevens beherenn

Je geld opnemen

Je betaling ontvangen als verkoper

Mijn uitbetaling is niet gelukt

Ik zie mijn uitbetaling niet op mijn bankrekening