Kies een onderwerp
Benodigde informatie voor uitbetaling

Vinted Portemonnee: Zo werkt het

Betalen via Vinted

Saldo in behandeling

Je geld opnemen

Je betaling ontvangen

Mijn uitbetaling is mislukt

Mijn uitbetaling is teruggeboekt

Ik zie mijn uitbetaling niet op mijn bankrekening